نمایه نویسندگان

آ

 • آبادی، پریا اثر اندازه سوپاپ تکانه بر عملکرد پمپ ضربه قوچی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 10-10]
 • آیتی، بیتا مقایسه کارایی راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک (MBBR) و راکتورهای ناپیوسته متوالی (SBR) در حذف فرمالدئید از فاضلاب [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 43-50]
 • آیتی، بیتا مقایسه کارایی فرایندهای پرسولفات فعال‌شده توسط Fe2+ و الکترو پرسولفات در حذف محلول اسید آبی 25: شرایط عملکرد و سرعت واکنش [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 10-10]
 • آیتی، بیتا بررسی تثبیت خاک با استفاده از نانو پلیمر پلی‌لاتیس (مطالعه موردی: منطقه حسین‌آباد میش مست استان قم) [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 18-18]
 • آخوندی، مهدی ارائه یک روش جدید برای تولید بتن دوستدار محیط زیست با استفاده از خرده پلاستیک ضایعاتی (PET)و دوده سیلیسی و بررسی مشخصات مکانیکی و دوام آن در روسازی بتنی غلتکی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 20-20]
 • آذرپیرا، فریبا ارزیابی قابلیت رویکرد ترکیبی موجک-تحلیل مؤلفه‌ی اصلی-جنگل تصادفی در شبیه‌سازی جریان رودخانه با استفاده از داده‌های هیدرومتری و هواشناسی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 7-7]
 • آذرپیرا، مریم مطالعه پروفیل متوسط دوگانه سرعت طولی در کانال روباز با زبری نسبی متوسط [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 10-10]
 • آذرهوش، علیرضا بررسی عمر خستگی مخلوط‌های آسفالتی با استفاده از پارامترهای انرژی آزاد سطحی [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 365-376]
 • آذرهوش، علیرضا بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از نانو کامپوزیت SBR بر خرابی رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی با استفاده از تئوری انرژی آزاد سطحی [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 5-5]
 • آذریون، یونس بررسی تأثیر ویژگی ‌های سنگدانه‏ ها و اجزای انرژی آزاد سطحی قیر-سنگدانه بر روی حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی اصلاح ‌شده با مواد ضد عریان‏ شدگی [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 16-16]
 • آذریون، یونس مقایسه تاثیر استفاده از نانومواد معدنی بر عملکرد مخلوط‏ های آسفالت گرم و شیشه‏ ای در برابر خرابی رطوبتی [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 1-1]
 • آریافر، احمد ارزیابی مخاطرات ژئوتکنیکی در پروژه‌های تونل زنی با استفاده از روش FDAHP-PROMETHEE (مورد مطالعاتی: قطعه دوم تونل امام‌زاده هاشم (ع)) [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 791-800]
 • آرامون، احسان نقش پوزولانهای طبیعی در کاهش نفوذپذیری و افزایش دوام بتن‌ها در محیط های خورنده کلرایدی [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 45-53]
 • آرامون، احسان بررسی اثر چهار نوع از پوزولانهای طبیعی ایران بر دوام بتنهای سازه ای در برابر حمله سولفاتی [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 11-17]
 • آریانی، زینب تاثیر تغییر جزئی مشخصات تیرها بر ایمنی قاب خمشی دوبعدی فولادی تحت بار دینامیکی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 21-21]
 • آریانپور، مرضیه تاثیر اعمال حرارت‌های زیاد بر خواص مکانیکی و ریزساختار بتن ژئوپلیمری [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 2-2]
 • آرین مقدم، سالار کارایی روش انتخاب شتابنگاشت برای گروه سازه‌ها در تخمین پاسخ دینامیکی قاب‌های خمشی فولادی نامنظم در ارتفاع [دوره 50، شماره 5، 1397، صفحه 987-1002]
 • آروین، محمدرضا بررسی رفتار برشی ماسه کربناته جزیره خارک در حالت سیمانی سازی شده بصورت شبه طبیعی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 11-11]
 • آزادی، محمد ارزیابی اثرات حفر تونل بر پاسخ لرزه‌ای سطح زمین با استفاده از روش تفاضل محدود [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 99-108]
 • آزادی منش، سید شایان مطالعه عددی پایداری گودهای عمیق به روش میخ کوبی با ارائه جداول و نمودار های کمک طراحی [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 161-178]
 • آزادمهر، امیررضا استحصال مس از محلول‌های آبی توسط حلال‌های آلی TBP و D2EHPA در محیط بافری [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 109-117]
 • آزادمهر، امیررضا تعیین شرایط بهینه فلوتاسیون یونی روی از پساب های صنعتی [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 679-686]
 • آقایی، سونیا مدلسازی فیزیکی چاه‌های نفت هنگام حفاری با استفاده از سلول سه محوری طراحی شده [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 801-812]
 • آقایی، مهدیه حذف رنگ RG19 و RR198 با استفاده از غشاء PES اصلاح شده با نانوفیلرهای گرافن‌اکسایدی [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 7-7]
 • آقاجانی، صدف بررسی اثر زمان و سرعت مخلوط کردن بر خواص رئولوژی بتن خودتراکم [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 15-15]
 • آقاجانی کوپایی، عباس تاثیر جریان سرگردان AC بر سازه‌های بتنی [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 69-80]
 • آقاجانی کوپایی، عباس تاثیر جریان سرگردان DC بر سازه های بتنی [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 19-32]
 • آقاجان نشتایی، مرتضی کشف آسیب‌های صفحات با استفاده از تبدیل موجک گسسته داده‌های مودال بازسازی‌شده [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 503-522]
 • آقاکوچک، علی اکبر تاثیر فاصله آزاد انتهایی مهاربند در شکل پذیری قاب های فولادی دارای مهاربندهای همگرا [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • آل رسول، سهیل بررسی کارکرد ساختمان های بلند بتنی قاب خمشی با اهمیت زیاد، مقاوم شده با مهاربند فولادی در مقابل زلزله MCE1 [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 27-34]
 • آل شیخ، علی اصغر روشی نوین برای مدلسازی و برنامه ریزی فعالیت های گروهی بشری در فضا – زمان [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 35-43]
 • آل شیخ، علی اصغر روشی نوین برای مدلسازی و برنامه ریزی فعالیت های گروهی بشری در فضا – زمان [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 127-136]
 • آهی مقدم، فراز ارزیابی مدل‌های رفتاری خاک در دیوار میخکوبی شده با استفاده از مدل سانتریفیوژ [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 11-11]
 • آهوری، الناز بررسی عملکرد پانل میانی تقویت شدهبین دو بازشو در دیوارهای برشی فولادی با سخت کننده [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 19-28]
 • آوازه، احمد بررسی تاثیر نانو رس بر رفتار خاک های واگرا (مطالعه موردی: شهرستان میناب در استان هرمزگان) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 503-512]

ا

 • ایازی، احسان شناسایی عوامل اثرگذار بر ارتکاب تخلف رانندگی و کیفیت خواب رانندگان ناوگان باری ایران [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 18-18]
 • ابام، مسعود بررسی عملکرد و راندمان کابل در کنترل آبشستگی موضعی پایه‌های پل مستطیلی گردگوشه [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 15-15]
 • ابدالی، مهدی جایگزینی سیمان با پودر نخاله‌های بتنی در بتن‌های حاوی سنگدانه‌های بازیافتی (بررسی خصوصیات مکانیکی، اقتصادی و محیط زیستی) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 7-7]
 • ابراهیمی، بهرام بررسی رفتار قالب‌های فولادی نورد شدهء پرشده با بتن زیر بار محوری فشاری [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 27-34]
 • ابراهیمی، عیسی بررسی وضعیت خروجی فسفر از حوضه های مختلف در استان گیلان [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 641-654]
 • ابراهیمی، کیومرث مطالعه تغییرات فصلی خودپالایی رودخانه کارون [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 621-634]
 • ابراهیمی، مجید تاثیر ریزدانه های چسبنده بر مقاومت برشی زهکشی نشده ماسه انزلی [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 133-141]
 • ابراهیمیان، بابک ارزیابی ظرفیت باربری فشاری شمع‌های طویل فولادی کوبشی فراساحلی در منطقه خلیج‌فارس [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 23-23]
 • ابراهیم‌زاده شیراز، مهدی ارزیابی تاثیر افزودنی‌های اسلک وکس و پلی‌پروپیلن وکس بر خصوصیات شیارشدگی قیر اصلاح شده با پودر لاستیک [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 9-9]
 • ابراهیمی علویجه، بهاره بررسی مقاومت برشی فصل مشترک خاک رس-ژئوتکستایل با استفاده از الیاف ضایعات BCF [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 2-2]
 • ابراهیمی علویجه، بهاره بررسی اثر الیاف پلی‌پروپیلن بر مقاومت فشاری و کششی خاک آلی تثبیت شده با آهک و بیوپلیمر زانتان‌گام [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 10-10]
 • ابریشمی، سعید طراحی و ساخت مدل فیزیکی جدید جهت مطالعه رفتارپی های نواری واقع بر خاک مسلح تحت بارگذاری های سیکلی [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 73-83]
 • ابریشمی، سعید مطالعه آزمایشگاهی ظرفیت باربری شالوده دایره‌ای واقع بر سطح خاک دانه‌ای مسلح به ژئوگرید [دوره 50، شماره 5، 1397، صفحه 973-986]
 • ابریشمی، سعید تعیین فرونشست شهر مشهد به روش تداخل‌سنجی راداری پراکنشگر دائمی [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 10-10]
 • ابوالقاسمی، منصور اثر انحراف جریان بر رسوب ورودی به آبگیر با زاویه انحراف 90 درجه در رودخانة سینوسی [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 43-54]
 • ابوذری، نسرین طراحی بهینه آبشکن‌ها با لحاظ توأم معیارهای هیدرولیکی، فنی و اقتصادی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 23-23]
 • ابوطالبی، محبوبه گسترش تحلیلی مشارکت مودهای بالاتر در تخمین پارامترهای پاسخ لرزه‌ای سازه‌های بلندمرتبه قاب محیطی خمشی دارای المان‌های زیپر بزرگ ‌مقیاس [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 25-25]
 • ایثاری، محسن مقایسه‌ی رفتار دینامیکی دره‌های منشوری و غیرمنشوری با استفاده از روش المان مرزی سه بعدی [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 27-40]
 • اجل لوئیان، رسول مقایسه ی روشهای انتخابی تجربی و روشهای آماری و شبکه ی عصبی مصنوعی برای پهنه بندی خطر زمین لغزش(مطالعه ی موردی در مخزن سد بهشت آباد) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 363-378]
 • اجل لوئیان، رسول بررسی تأثیر برهم‌کنش ماشین TBM و زمین بر روی تغییرات نیروی پیشران و نرخ نفوذ ماشین-مطالعه‌ی موردی: تونل انتقال آب کرج-تهران(قطعه‌ی 2) [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 315-326]
 • احتشامی، مجید ارزیابی تغییرات تراز و غلظت نیترات آب های زیرزمینی دشت کبودرآهنگ با استفاده از سری های زمانی [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 285-294]
 • احدیان، جواد تحلیل کاربردی سرریزهای کلیدپیانویی به عنوان یک سد انحرافی [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 463-476]
 • احدیان، جواد برآورد نیروی جانبی وارده بر دیوارهای حائل مجاور با خاکریزهای لایه ای تحت شرایط اشباع و غیراشباع [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 19-30]
 • احدیان، جواد بررسی اثر مانع از نوع سرریز w شکل نامتقارن برروی خصوصیات هیدرولیکی کالورت‌ها [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 543-556]
 • احدزاده کلور، سیده نرجس طرح بهینه و بررسی عملکرد میراگرهای ویسکوز در سازه‌های فولادی بر اساس هزینه دوره عمر [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 10-10]
 • احسانی، مهرداد پیش‌بینی مقاومت فشاری بتن‌های معمولی، حاوی خاکستربادی و سرباره براساس روش‌‌های نوین و ارائه طرح مخلوط‌های بهینه آن‌ها [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 1-1]
 • احمدی، آزاده تحلیل ریسک استفاده از پساب تصفیه شده در کشاورزی با استفاده از شبکه بیزی [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 101-109]
 • احمدی، ریبین تحلیل قابلیت اطمینان پایداری استاتیکی دیوارهای خاک مسلح [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 4-4]
 • احمدی، محمد تقی بررسی اثر تراوش بر پایداری توده سنگ درزه دار در تکیه گاه سدهای قوسی [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 157-169]
 • احمدی، محمد حسین ارایه یک مدل رفتاری ریزمکانیکی کرنش غیرالاستیک-خرابی براساس سازوکار ترک بال و ترک ثانویه تحت بارگذاری دینامیکی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 2-2]
 • احمدی، محمدمهدی تخمین ضریب فشار جانبی ماسه ها با استفاده از آزمایش نفوذ مخروط در محفظه کالیبراسیون و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 67-80]
 • احمدی، محمدمهدی مطالعه پارامتری اندرکنش سینماتیکی شمع-خاک چسبنده تحت بار دینامیکی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 3-3]
 • احمدی، محمد مهدی تعیین فاصله عددی مطمئن برای ایجاد ظرفیت باربری کامل نوک شمع های درجاریز در خاکهای لایه ای در شرایط ماسه بر روی رس [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 65-73]
 • احمدی، محمد مهدی بررسی آزمایشگاهی تأثیر آرایش قرارگیری صفحات مستغرق تخت بر آبشستگی در اطراف پایه ها و تکیه گاه پل [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 25-25]
 • احمدی، مسعود ظرفیت برشی تیرهای لاغر بتن آرمه با بتن مقاومت بالا و بدون خاموت [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 16-16]
 • احمدی جزنی، روح الله بررسی رفتار لرزه ای اتصالات بال سوراخ شده با سوراخ لوبیایی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 15-15]
 • احمد خان پور، محمد ارتباط بین شاخص خرابی و سطوح عملکرد قاب های بتن مسلح [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 77-84]
 • احمد زاده، علی بررسی وضعیت مدیریت پسماند در شهرک صنعتی چرمشهر و سالاریه با دیدگاه توسعه پایدار TBL و تحلیل سلسله مرتبی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 77-90]
 • احمدسلطانی، امید بررسی تحلیلی نشانگرهای ریسک و شناسایی آن برای ریسک های تاثیرگذار بر فاز طراحی در قراردادهای طرح و ساخت [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 9-9]
 • احمدی مقدم، زینب تعیین دقت دو مدل CDE وMIM با حل معکوس در انتقال آلودگی تری کلرواتیلن (TCE) در یک محیط متخلخل کربناته [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 24-24]
 • اخترپور، علی بررسی عددی انتشار و روشهای مهار آلودگی نفتی در خاکهای غیر اشباع [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 26-26]
 • اخترپور، علی مطالعه رفتار خاک ماسه‌ای گچ‌دار شهر نجف در حضور مکش بافتی با استفاده از دستگاه سه‌محوری غیر اشباع [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 3-3]
 • اخگر، سمیرا بررسی عددی و آزمایشگاهی تاثیر المان‌های گوه‌ای شکل بر پارامترهای هیدرولیکی و استهلاک انرژی روی سرریز پلکانی در جریان رویه ای [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 12-12]
 • اخگر، سمیرا مطالعه عددی و آزمایشگاهی تاثیر ایجاد حفره روی پله‌های سرریز پلکانی بر پارامترهای هیدرولیکی و استهلاک انرژی در جریان رویه‌ای [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 12-12]
 • اخلاق پسند، علی مقایسه عملکرد میراگرهای جرمی منفرد و چندگانه توزیع شده در ارتفاع برای کنترل لرزه ای چند مودی سازه بلند [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 12-12]
 • اخوات، مصطفی شناسایی خسارت در سکوهای ثابت دریایی با استفاده از مفاهیم آنتروپی انرژی در تبدیل بسته موجک [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 241-248]
 • اخویسی، امیرهوشنگ تاثیر مدلسازی سه بعدی بر رفتار تنش مسطح یا کرنش مسطح در اطراف نوک ترک در نمونه کشش-فشار(CT) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 23-23]
 • اخویسی، امیرهوشنگ بررسی روند گسترش ترک با مقیاس مزو در تیرهای بتنی و استفاده از بهینه سازی توپولوژی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 11-11]
 • اخویسی، امیرهوشنگ ریز مدل پیوسته سه بعدی برمبنای مفهوم چندصفحه ای جهت تحلیل رفتار غیرخطی پانل بنایی [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 22-22]
 • ادیبی، مهدی ارزیابی رفتار لرزه‌ای قاب‌ بتن مسلح پیش‌ساخته آسیب دیده در زلزله بجنورد با لحاظ اندرکنش خاک-سازه [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 19-19]
 • ایران نژاد، مهدی حذف ناخالصی‌های سیلیسی از بنتونیت برای تولید نانورس [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 35-42]
 • ایران نژاد، مهدی استحصال مس از محلول‌های آبی توسط حلال‌های آلی TBP و D2EHPA در محیط بافری [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 109-117]
 • ایران نژاد، مهدی تاثیر عوامل موثر بر بازیابی فروشویی ستونی کانسنگ اکسیدی مس با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 47-53]
 • ایران نژاد، مهدی تعیین شرایط بهینه فلوتاسیون یونی روی از پساب های صنعتی [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 679-686]
 • ایران نژاد، مهدی تعیین شرایط بهینه ظرفیت جذب و درصد جذب یون‌های سیانید با استفاده از گل قرمز فعال‌شده [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 377-388]
 • ایران نژاد، مهدی بررسی عوامل موثر بر ظرفیت حمل فلوتاسیون ستونی سولفیدهای مس در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 725-732]
 • ایران نژاد، مهدی فلوتاسیون کانسنگ ایلمنیت: تاثیر انحلال سطحی بر سینتیک فلوتاسیون و سینتیک جذب کلکتور [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 11-11]
 • ایران نژاد، مهدی بررسی تأثیر دبی خوراک‌دهی بر محصول خردایش با هندسه فرکتال [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 19-19]
 • اربابی، فریدون مطالعۀ آزمایشگاهی نوع جدیدی مهاربند کمانش‌تاب تمام فولاد(S-BRB) [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 157-164]
 • ارباب پور بیدگلی، محمد ارزیابی ناهمواری سطح روسازی بر اساس تحلیل ارتعاشات ناشی از سامانه مقرون‌به‌صرفه پایش سلامت راه [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 16-16]
 • ارباب پور بیدگلی، محمد اثر نوع فیلر بر حساسیت رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی تحت چرخه‌های ذوب و یخبندان و مقایسه با اجزای انرژی آزاد سطحی [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 12-12]
 • ارجمند، محمدعلی تاثیر تغییر گام پره پیچشی بر روی ظرفیت بیرون کشش شمع بوسیله‌ی دستگاه یونیورسال [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 11-11]
 • ارجمندی، سید اصغر اثر اندرکنش سازه– خاک– سازه بر پاسخ لرزه‌ای سازه‌های قاب خمشی فولادی کوتاه، میان و بلند‌مرتبه [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارجمندنوشهر، عباس تهیه طیف طرح ویژه ساختگاه برای مناطق مرکزی شهر اردبیل [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 11-22]
 • ارحمی دولت آباد، علیرضا بررسی حذف سولفات با استفاده از گل قرمز فعال از محلول‌های آبی: مطالعه سینتیک، ایزوترم و ترمودینامیک جذب [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 4-4]
 • اردشیر، عبدالله تجزیه و تحلیل ریسک های ایمنی پروژه های ساختمانی با استفاده از روش یکپارچه AHP-DEA [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 217-226]
 • اردکانی، علیرضا رفتار ستون‎های دانه‎ای محصورشده با ژئوسنتتیک در خاک‎ ماسه‎ لای‎دار تحت آزمایش برش مستقیم [دوره 50، شماره 5، 1397، صفحه 961-972]
 • اردکانی، علیرضا مقایسه پارامترهای مقاومتی ماسه کربناته و کوارتزی با آزمایش‌های سه ‌محوری و برش ‌ساده [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 14-14]
 • اردلان، حسین شبیه‌سازی فیزیکی تخلیه جریان از مجرای عمقی در مخازن چگال ( با لحاظ استفاده در اداره لوله عمقی سد گتوند) [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 11-11]
 • ارزانی، حامد توابع درونیاب غنی ساز پوشش برای مدلسازی ترک [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 6-6]
 • ارزانی شهنی، محمد روش طراحی جدیدی برای طراحی بلوک مهار خطوط لوله انتقال گاز [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 12-12]
 • ارونقی، هادی بررسی عددی نشت از کانال های خاکی و مقایسه با اندازه گیری صحرایی [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 3-3]
 • ارونقی، هادی شبیه‌سازی عددی تاثیر لوله‌های‌ زهکش بر نیروی بالابرنده، گرادیان هیدرولیکی خروجی و نشت در سد‌های وزنی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 1-1]
 • ارونقی، هادی تعیین ضریب دبی سرریز اوجی و مطالعه اثرات استغراق، شیب بالادست و ارتفاع کف بند بر میزان تغییرات آن [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 1-1]
 • ارونقی، هادی بررسی آزمایشگاهی و عددی آبشستگی اطراف گروه پایه کج با حضور شمع حفاظتی و طوق [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 1-1]
 • اروئی، مهدی ارزیابی عملکرد آسفالت ‌گرم ساخته شده با خرده آسفالت و مسلح شده با الیاف پارافایبر [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 11-11]
 • ایزدپناه، حسین بهینه سازی محل گذرگاه های غیرهمسطح عابر پیاده با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 18-18]
 • ایزدپناه، مهدی ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی بتن مسلح با استفاده از شاخص های خسارت [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 11-19]
 • ایزدی زمان آبادی، اسماعیل تخمین پاسخ های فروریزش سازه با در نظر گرفتن عدم قطعیت های مدل سازی با استفاده از روش سطح پاسخ و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3-3]
 • ایزدی فرد، رمضانعلی بررسی آزمایشگاهی جایگزینی درصدهای مختلف زئولیت با سیمان بر بهبود مشخصات مکانیکی و دوام بتن در دماهای بالا [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 14-14]
 • ایزدی فرد، رمضانعلی آسیب شناسی آزمایشگاهی تیر-ستون تحت بار محوری با استفاده از شاخص مبتنی بر داده های استاتیکی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 4-4]
 • ازهری، مجتبی کمانش موضعی صفحات ارتوتروپیک برروی انواع تکیه گاه داخلی الاستیک به روش نوار محدود اسپلاین [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 83-93]
 • اژدری، خلیل کاربرد آهک و نانو آهک در کنترل گسیختگی شیب جانبی کانال‌های خاکی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 20-20]
 • اژدری، محسن بررسی رفتار برشی ماسه کربناته جزیره خارک در حالت سیمانی سازی شده بصورت شبه طبیعی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 11-11]
 • اژدری زاده، مصطفی ارزیابی تأثیر زئولیت طبیعی بر خواص مکانیکی بتن های بازیافتی ساخته شده از درشت دانه های بازیافتی بنایی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 25-25]
 • اژدری مقدم، مهدی تاثیر استفاده همزمان از المان شش پایه و سنگچین جهت کنترل آبشستگی و بررسی اقتصادی [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 8-8]
 • اسپرهم، علیرضا فاکتورهای تاثیرگذار بر مقاومت فشاری بتن ژئوپلیمری بر پایه خاکستر بادی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 21-21]
 • اسپوتین، بهزاد بهینه سازی شاخص های کمی و کیفی پروژه های عمرانی با رویکرد دانش مدیریت پروژه (مطالعه موردی: سد مخزنی قوچم) [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 25-25]
 • استاد، دلارام بررسی تحلیلی عملکرد لرزه‌ای دیوارهای مصالح بنایی غیر‌مسلح تقویت شده با استفاده از تسمه‌های فولادی [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 13-13]
 • استاد، دلارام بررسی تحلیلی اثر پارامترهای مختلف بر عملکرد لرزه‌ای قاب‌های بتن مسلح میان‌پر مصالح بنایی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 10-10]
 • استادحسین، حسن بررسی رفتار غیرخطی قاب خمشی فولادی طراحی شده با روش پلاستیک بر مبنای عملکرد [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 8-8]
 • اسحاقی خانقاه، محمد صادق بهینه‌سازی وزن قاب‌های سه‌بعدی در ساختمان‌های قاب خمشی فولادی متوسط با استفاده از تحلیل دینامیکی طیفی و روش‌های محاسبات نرم و مقایسه نتایج [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 12-12]
 • اسدی، حسین بررسی وضعیت خروجی فسفر از حوضه های مختلف در استان گیلان [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 641-654]
 • اسدی، حسین تحلیل تراوش در شرایط افزایش ظرفیت مخزن با بالا بردن تراز سرریز (مطالعه موردی: سد خاکی کمال صالح) [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 17-17]
 • اسدی آقبلاغی، مهدی شبیه‌سازی جهت‌گیری بافل‌ها در راستای طولی در مخازن تماسی کلر [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 1-1]
 • اسداله فردی، غلامرضا ارزیابی آسیب‌پذیری تأسیسات آب‌رسانی با روش تلفیقی AHP و RAMCAP [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 12-12]
 • اسدزاده، صاحبعلی مطالعه آزمایشگاهی به منظور یافتن اتصال دهنده قابل اعتماد برای اتصال میان‌قاب به قاب در قاب‌های فولادی میان‌پر [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 10-10]
 • اسد سنگابی، فاطمه مطالعه ی پارامترهای ترمودینامیکی جذب یون های فلزی سرب، مس و کادمیوم توسط جاذب های گیاهی [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 11-18]
 • اسروش، مهدی ارزیابی و مقایسه عملکرد شکاف و طوقه در کاهش آبشستگی در اطراف تکیه گاه های پل [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 5-5]
 • اسعد سجادی، سید رامین بررسی آزمایشگاهی سخت کننده های گوشه ای برای جلوگیری از زیپ شدن ورق در دیوارهای برشی فولادی [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 23-30]
 • اسفندیاری، اکبر شناسایی آسیب در سازه ها با استفاده از حساسیت تابع پاسخ فرکانسی و مولفه های اصلی آن [دوره 50، شماره 6، 1397، صفحه 1071-1080]
 • اسفندیاری، اکبر شناسایی خرابی سکوی دولفین اسکله پهلوگیری کشتی از طریق بهنگام سازی مدل اجزا محدود [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 479-490]
 • اسفندیار نژاد، امیر شبیه‌سازی فیزیکی تخلیه جریان از مجرای عمقی در مخازن چگال ( با لحاظ استفاده در اداره لوله عمقی سد گتوند) [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 11-11]
 • اسفندی سرافراز، مهدی مقاوم سازی خمشی ستون های بتن مسلح با استفاده از میلگردهای کامپوزیتی مدفون در سطح [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 101-110]
 • اسفندنیا، فرناز پیش‌بینی ظرفیت برشی تیرهای بتن مسلح با استفاده از الگوریتم های رگرسیون بردار پشتیبان و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی بهینه شده با الگوریتم های فرا ابتکاری [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 6-6]
 • اسفندنیا، فرناز پیش بینی مقاومت برشی تیرهای عمیق بتن مسلح با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات وزن دار [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 14-14]
 • اسکندری، رحمان برآورد حداقل تراز اکولوژیکی تالاب قوریگل با استفاده از مدل برنامه‌ریزی چندهدفه [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 4-4]
 • اسکندری قادی، مرتضی کاربرد روش توابع پایه-شعاعی چندربعی برای حل معادله هلمهولتز به‌منظور آنالیز امواج لرزه‌ای در مخازن سدهای صلب [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 4-4]
 • اسلامی، ابوالفضل نشست حاصل از بهسازی انفجاری در نهشته‌های شل و اشباع؛ کاربرد برای 18 مورد عملی [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 49-63]
 • اسلامی، ابوالفضل تعیین ظرفیت باربری جداری پی های عمیق با استفاده از داده های اصطکاکی آزمایش CPTu با توجه به تأثیر عوامل ابعادی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 117-130]
 • اسلامی، ابوالفضل ارزیابی عملکرد دیوار دیافراگمی مرکب با مهارهای پیش‌تنیده تحت بارگذاری بهره‌برداری (استاتیکی) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 765-780]
 • اسلامی، ابوالفضل بررسی تأثیر سربار قائم بر رفتار دیوارهای خشتی تحت بار جانبی چرخه‌ای [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 2-2]
 • اسلامی، شهاب مقایسه‌ی روش YPS و دستورالعمل‌های دیگر در ارزیابی عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی بتن آرمه منظم طراحی شده بر اساس استاندارد 2800 [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 22-22]
 • اسلامی حسن آبادی، ابوالفضل بررسی آزمایشگاهی رفتار لرزه‌ای دیوارهای خشتی تقویت شده با مش الیاف خرما [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 17-17]
 • اسماعیلی، جمشید بررسی تأثیر استفاده از نانو تیوب های کربنی چند دیواره در افزایش مقاومت خمشی و قابلیت جذب انرژی ملات های سیمانی [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 13-22]
 • اسماعیلی، رضا خواص مکانیکی بتن خودتراکم حاوی پومیس در برابر دمای زیاد [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 69-74]
 • اسماعیلی، رضا ارزیابی ایمنی لرزه‌ای سدهای بتنی وزنی براساس معیارهای عملکرد (مطالعه موردی: سد هایقر) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 29-29]
 • اسماعیلی، علی توسعه‌ی یک روش داده‌کاوی درخت تصمیم جهت شناسایی پارامترهای موثر در تعیین قدرت تخریب سیل [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 5-5]
 • اسماعیلی، کاظم بررسی آزمایشگاهی اثر تخلخل و زاویه موانع نفوذپذیر بر رسوب‌گذاری جریان غلیظ [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 10-10]
 • اسماعیلی، مهسا شبیه‌سازی جهت‌گیری بافل‌ها در راستای طولی در مخازن تماسی کلر [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 1-1]
 • اسماعیل نیا عمران، محمد ارزیابی عملکرد جداساز غلطکی درون قفس بر رفتار خرابی پیشرونده پل های کابلی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 16-16]
 • اسمعلی زاده، سیامک مقاومت نهایی تیرهای بتنی تقویت شده با FRP در شرایط دمای بالا و یخ زدگی [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 39-52]
 • اشرفی، خسرو ارائه مدل بهینه‌سازی تردد با رویکرد کاهش آلودگی هوا (مطالعه‌ی موردی پل صدر تهران) [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 16-16]
 • اشرفی، سیدمحمد استفاده از مدل جایگزین شبکه عصبی مصنوعی به‌منظور کاهش محاسبات شناسایی نشت در شبکه‌های آبرسانی [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 17-17]
 • اشرف واقفی، سید سعید مدلسازی آبشستگی بستر رسی اطراف پایه‌های دایره‌ای به کمک حل حجم محدود جریان آشفته افقی [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 65-72]
 • اشکان، فروغ بررسی آزمایشگاهی کنترل فرسایش در پایین‌دست سرریزهای پلکانی با استفاده از ساختار میکروسیلیس و نانو مواد [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 4-4]
 • اشمیت، کریستین مقایسه تبادلات هایپریک در خیزاب-گوداب دو بعدی و سه بعدی [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 13-13]
 • اصغری، اباذر محاسبه خطای ناشی از جزء بندی به روش قانون بازیافت گرادیان و اصلاح وفقی المان‌ها [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 169-180]
 • اصغری، اباذر ارزیابی ضریب کاهش شکل پذیری مهاربندهای ضربدری واقع در دو دهانه ابتدا و انتهای قاب های ساختمانی ساده [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 213-226]
 • اصغری، پریسا استفاده از مدل ترکیبی برای بهبود عملکرد روش‌های ANN، ANFIS و SVR در تخمین پارامترهای BOD و COD پساب تصفیه‌خانه فاضلاب [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 7-7]
 • اصغری تکدام، هوشنگ بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی ورق نازک با اتصالات صلب تحت طیف‌های دور و نزدیک گسل و مقایسه با طیف آیین‌نامه 2800 زلزله ایران [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 53-67]
 • اصغرخاه، مجتبی شناسایی و رتبه بندی ریسکها به روش وزن دهی ساده و برنامه ریزی پاسخ به بحرانی ترین ریسک (راه آهن مشهد) [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 9-9]
 • اصفهانی، محمدرضا اثر بتن خودتراکم بر رفتار اتصالات خارجی تیر- ستون بتنی [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 81-96]
 • اصفهانی، محمدرضا استفاده از تحلیل قابلیت اعتماد برای بررسی روابط آیین‌نامه ACI 440.1R-06 در پیش‌بینی مقاومت پیوستگی آرماتورهای GFRP [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 73-82]
 • اصفهانی، محمدرضا تحلیل یقین‌اندیشانه مقاومت و شکل‌پذیری ستون‌های ساخته شده از بتن پرمقاومت [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 23-38]
 • اصفهانی، محمدرضا بررسی رفتار دال های تخت پس از برش پانچینگ برای جلوگیری از تخریب پیشرونده [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 14-14]
 • اصفهانی، محمدرضا ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد سازه ای تیرهای بتن الیافی با الیاف فلزی قلابدار و الیاف پلیمری ماکرو در سطوح مختلف خوردگی آرماتور [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2-2]
 • اصفهانی، محمدرضا رفتار برش منگنه‌ای دال تخت مرکب از بتن‌های معمولی و مواد مرکب سیمانی مهندسی تحت لنگر نامتعادل [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 24-24]
 • اصفهانی، محمد رضا ظرفیت برش دوطرفه دال‌های تخت ساخته شده از بتن خودتراکم شونده سبک [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 461-470]
 • اصفهانی، محمد رضا رفتار تیرهای بتن آرمه تقویت شده با ورق‌های CFRP در مقاطع با فولاد کم و زیاد [دوره 50، شماره 5، 1397، صفحه 907-918]
 • اصفهانی، محمد رضا بررسی آزمایشگاهی اتصالات خارجی تیربه ستون بتنی با میلگردهای پلیمری مسلح الیافی و فولادی تحت تاثیربارهای چرخه ای [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 5-5]
 • اصفهانی، محمد رضا رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده با روش NSM-SMA/FRP [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 685-698]
 • اصفهانی، محمد رضا ترکیب جزء تیرستونی چندگانه فیبری شبه‌تیموشنکو و تئوری میدان فشاری اصلاح‌شده در تحلیل سازه‌های بتن مسلح [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 733-748]
 • اصفهانی، محمد رضا بررسی آزمایشگاهی رفتار اتصال تیر فولادی به ستون بتنی ( RCS) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 3-3]
 • اصفهانی، محمد رضا توسعه المان فیبری بتن مسلح مبتنی بر میدان تنش محلی و برهم‌کنش بتن و آرماتور [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 7-7]
 • اصلانی، مجید مطالعه آزمایشگاهی مقاومت برشی ماسه سست بهسازی شده در حالت ستون سنگی مجزا و ترانشه معادل و سطح معادل [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 15-15]
 • اصلانی، مجید بررسی آزمایشگاهی مقاومت برشی معادل در خاکهای چسبنده بهسازی شده با ستون‌های سنگی در دستگاه سه محوری [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 4-4]
 • اصلانی، محمد رضا مدلسازی ارتباط بین زبری سطح با ابعاد و اندیس کار کانی های باریت ، پیریت و کوارتز [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 81-89]
 • اصلانی، محمد رضا تاثیر چگالی و ابعاد ذرات کوارتز آلفا و سیلیس آمورف بر شناورسازی آنها [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 35-38]
 • اصیل قره باغی، سعید بهینه‌سازی وزن قاب‌های سه‌بعدی در ساختمان‌های قاب خمشی فولادی متوسط با استفاده از تحلیل دینامیکی طیفی و روش‌های محاسبات نرم و مقایسه نتایج [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 12-12]
 • اعتباری قصبه، محمدعلی پیش‌بینی مقاومت فشاری بتن‌های معمولی، حاوی خاکستربادی و سرباره براساس روش‌‌های نوین و ارائه طرح مخلوط‌های بهینه آن‌ها [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 1-1]
 • اعتدالی، صادق ارزیابی آزمایشگاهی مقاومت باند بین میلگرد و بتن حاوی پودر سنگ آهک [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 10-10]
 • اعرابی، محسن شناسایی موانع مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های ساخت‌وساز شهری [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2-2]
 • اعلمی، محمد تقی بررسی آزمایشگاهی تأثیر آهک در روند خود ترمیمی و واگرایی خاک‌های رسی (مطالعه موردی: سد گردیان) [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 2-2]
 • اعلمی، محمد تقی بررسی کارآیی روش‌های هوش مصنوعی در پیش‌بینی عملکرد تصفیه‌‌خانه فاضلاب (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب شهر تبریز) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 15-15]
 • افسوس بی ریا، حامد بررسی الگوی رسوب گذاری و مورفولوژی ساحل در مجاورت آبشکن های مستغرق [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 449-458]
 • افشار، عباس کاربرد الگوریتم ژنتیک بر مبنای آرشیو در مدیریت پیامد ورود بار آلودگی ناگهانی در شبکه‌های توزیع آب شهری [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 25-25]
 • افشاری، علیرضا روشی ترکیبی فازی زبانی برای انتخاب مدیر پروژه صنعت ساخت [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 23-23]
 • افشین، ابوالفضل ارزیابی تاثیر افزودنی‌های اسلک وکس و پلی‌پروپیلن وکس بر خصوصیات شیارشدگی قیر اصلاح شده با پودر لاستیک [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 9-9]
 • افشین، ابوالفضل ارزیابی مقایسه‌ای پارامتر‌های مکانیکی قیر اصلاح شده با پلیمر‌های SBR و LDPE تولید ایران و پلیمر وارداتی SBS [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 13-13]
 • افشین، حسن بررسی برخی از خصوصیات دوام رویه‌های بتنی حاوی نانو مواد [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 10-10]
 • افضلی، زهرا استحصال مس از محلول‌های آبی توسط حلال‌های آلی TBP و D2EHPA در محیط بافری [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 109-117]
 • افضلی، محمّد تاثیر تسلیح ملات بر عملکرد دیوارهای خشتی [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 403-416]
 • افضلیان، علیرضا تحلیل کاربردی سرریزهای کلیدپیانویی به عنوان یک سد انحرافی [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 463-476]
 • افضل سلطانی، رضا بررسی نحوه اعمال ضوابط کنترل تغییر مکان بر رفتار لرزه ای ساختمانهای فولادی لاغر [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 407-418]
 • افلاکی، اسماعیل بررسی ارتباط بین خصوصیات ذاتی تحکیم‌پذیری خاک‌های ریزدانه بازسازی شده و طبیعی منطقه جنوب تهران [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 147-156]
 • افندیزاده، شهریار تحلیل تقاضای مسافر ریلی و پیش بینی آن با الگوریتم سری زمانی [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 9-17]
 • افندی‌زاده، شهریار مدل مکان‌یابی ایستگاه‌های حمل و نقل ریلی شهری در محیط GIS [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 25-33]
 • اقاپور، صابر رتبه‌بندی استان‌های کشور از لحاظ عملکرد زیست‌محیطی صنایع با رویکرد توسعه‌یافته تصمیم‌گیری [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 19-19]
 • اقبالی، مهدی اولویت‌بندی خطرپذیری لرزه‌ای ساختمان‌های فولادی با استفاده از سیستم استنتاج فازی: مطالعه موردی ساختمان‌های مدارس مناطق منتخب شهر تهران [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 16-16]
 • اقبالی، مهدی ارزیابی لرزه ای قاب های فولادی خمشی کوتاه و میان مرتبه با شکل پذیری ویژه مجهز به میراگرهای ویسکوز براساس معیارهای فروریزش FEMA P695 [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 17-17]
 • اکبری، احمد تعیین ضریب رفتار پوشش بتنی سازه‌های زیرزمینی تحت بارگذاری انفجاری [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 9-9]
 • اکبری، اصغر نشت‌یابی و مقایسه‌ی آزمایشگاهی و نظری خصوصیات جریان‌گذرا در لوله‌های انتقال پلی‌اتیلنی [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 547-556]
 • اکبرپور، ابوالفضل مقایسه الگوریتم‌های فراابتکاری نوین برای بهینه‌سازی چندهدفه سیستم منابع آب (مطالعه موردی: چاه نیمه‌های سیستان) [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 9-9]
 • اکبرپور، ابوالفضل استفاده از فیلترذره‌ای برای تخمین دقیق شرایط مرزی بار آبی ثابت در آبخوان آزاد [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 6-6]
 • اکبری جمکرانی، محمد تاثیرسرباره‌ی مس بر روی مشخصات مکانیکی و انرژی شکست کامپوزیت سیمانی الیافی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 21-21]
 • اکبرزاده، میثم بررسی تأثیر اولویت‌دهی فعال غیرمشروط به حمل‌ونقل همگانی در زمان‌بندی چراغ راهنمایی با شبیهسازی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 13-13]
 • اکبرزاده بنگر، حبیب استفاده از گروه شمع برای کنترل جابجایی افقی درخاک‌های ماسه‌ای قابل روانگرای یکنواخت و لایه‌ای: بر پایه‌ی شبیه‌سازی سه بعدی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 20-20]
 • اکراقنبری، محراب تحلیل آماری نیروی ناشی از باد (مطالعه موردی:شهرستان رامسر) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 14-14]
 • اکرمی زاده، حسین کنترل فازی هم تکاملی همکار میراگر سیال مغناطیسی برای کاهش خسارت سازه [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 769-778]
 • الیاس، جهانگیر بررسی اثر ژئوتکستایل‌ها در افزایش باربری روسازی (قسمت اول: مطالعات آزمایشگاهی) [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 43-51]
 • البرزی ورکی، مهدی ارزیابی رفتار لرزه‌ای قاب‌های فولادی مقید شده با مهاربندهای کمانش تاب هسته مرکب [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 671-684]
 • الله‌ویرنلو، مهدیه ارزیابی توپولوژی شبکه متروی تهران با استفاده از یک شاخص ترکیبی برای رتبه‌بندی شبکه‌های مترو [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 3-3]
 • الله‌ویرنلو، مهدیه ارائه رویکرد فازی برای طراحی خطوط مترو، نمونه موردی توسعه متروی تهران [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 13-13]
 • اله یاری، فرزاد تاثیر استفاده از محلول تبادل یونی CBR +4 در افزایش میزان باربری خاکهای رسی با شاخص خمیری مختلف [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 305-312]
 • الهی زینی، ابراهیم برنامه رایانه ای تعیین محدوده بهینه استخراج زیرزمینی- GOUMA_CP [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 475-490]
 • امام، سیدمحمدرضا یک مدل حالت بحرانی سطح حدی برای ماسه‌ها [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 831-844]
 • امام، سید محمدرضا توسعه یک مدل رفتاری حالت بحرانی برای درنظر گرفتن رفتار ناهمسان ماسه ها [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 65-74]
 • امام، سیدمحمد رضا بررسی آزمایشگاهی ناپایداری شیب‌های ماسه ای غیر متراکم در اثر بالا آمدن سطح آب [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 65-72]
 • امامی، سمیه استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و الگوریتم رقابت استعماری به‌منظور ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت جلفا برای مصارف مختلف [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 20-20]
 • امامی، سمیه بررسی تغییرات دبی در قطره‌چکان‌های مختلف در اثر اعمال فاضلاب تصفیه شده [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1-1]
 • امامی، سمیه تخصیص بهینه اقتصادی آب با به‌کارگیری خوارزمی‌های فراابتکاری انتخابات و رقابت استعماری [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 6-6]
 • امامی، سمیه ارائه روشی مبتنی بر الگوریتم‌های بهینه‌ساز گرگ خاکستری و رقابت استعماری در فرآیند بهره‌برداری بهینه از مخزن سد [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 1-1]
 • امامی، سمیه ارزیابی الگوریتمهای انتخابات، رقابت استعماری و روش شبکه عصبی مصنوعی در بررسی روند افت تراز سطح ایستابی دشت رشتخوار [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 1-1]
 • امامی، صباح بررسی آزمایشگاهی اثر تثبیت سیمانی فصل مشترک خاک و ژئوتکستایل و ضخامت آن در مقاومت بیرون کشیدگی [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 11-11]
 • امامی، فرشته ارزیابی لرزه ای پل های بتن مسلح مورب تحت اثر زلزله های نزدیک گسل، با درنظرگیری اندرکنش خاک و سازه - مطالعه موردی روگذر جَک تُن واقع در کالیفرنیا [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 19-19]
 • امامزاده، سیدشهاب ارزیابی آسیب‌پذیری تأسیسات آب‌رسانی با روش تلفیقی AHP و RAMCAP [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 12-12]
 • امانی، احسان ارائه تابع تخمین حداقل مربعات متحرک نگاشتی برای روش عددی بدون شبکه حداقل مربعات گسسته [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 805-816]
 • امانی، مریم ارائه‌ی الگویی جهت پیش‌بینی میزان موفقیت پروژه‌های عمرانی با تلفیق تکنیک طراحی آزمایشات تاگوچی و تاکسونومی خاکستری [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 185-196]
 • ایمانی، سید میثم تاثیر فاصله داری درزها بر ظرفیت باربری استاتیکی پی های سنگی در حالت گسیختگی پانچ [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 91-100]
 • ایمانی امیرآباد، سمیه بررسی روند تغییرات زمانی- مکانی دما و بارش در حوضه آبریز طشک-بختگان [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 17-17]
 • ایمان شعار، فرهاد بررسی رابطه بین پارامترهای هندسی مئاندرهای رودخانه و ضریب سینوسیته [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 19-26]
 • امید، محمد حسین اثر افزایش مقاومت خاک در برابر پدیده رگاب با مسلح سازی تصادفی آن [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 439-448]
 • امیدی، مرتضی اثر برکنش بر رفتار سازه های فولادی و ارائه ضرایب اصلاح پاسخ لرزه ای [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 315-326]
 • امیدی ارجنکی، مجید بررسی عملکرد و تعیین ابعاد بهینه شبکه جمع‌آوری رواناب سطحی با استفاده از مدل SWMM [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 18-18]
 • امیدی نسب، فریدون بررسی مشخصات مکانیکی بتن‌های سازگار با محیط زیست و مسلح شده با الیاف فولادی با تاکید بر انتخاب طرح اختلاط‌های بهینه اقتصادی و مقاومتی [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 14-14]
 • امیدی نسب، فریدون جایگزینی سیمان با پودر نخاله‌های بتنی در بتن‌های حاوی سنگدانه‌های بازیافتی (بررسی خصوصیات مکانیکی، اقتصادی و محیط زیستی) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 7-7]
 • امیری، سیامک بازیابی شدت منابع آلاینده در رودخانه در دامنه دو بعدی تحت شرایط واقعی [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 13-13]
 • امیری، طیبه حذف نیکل و کادمیوم توسط جاذب‌های دیاتومیت، سیلت، ساقه آفتابگردان و سیمان (اجزاء تشکیل‌دهنده بتن سبز) [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 5-5]
 • امیری، محمد رفتار ژئوتکنیک زیست محیطی نانورسها در اندرکنش با آلایندههای فلز سنگین [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 29-36]
 • امیری، محمد ارزیابی فرایند تثبیت و جامدسازی آلاینده‌ فلز سنگین روی با سیمان در حضور نانومونت-موریلونیت از منظر ریزساختاری [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 7-7]
 • امیری، محمد مطالعه‌ی تغییرات ضریب نفوذپذیری و میزان نشست پذیری خاک‌های مارنی در اثر اعمال حرارت از دیدگاه ریزساختاری [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 5-5]
 • امیری، محمد تاثیر اعمال حرارت‌های زیاد بر خواص مکانیکی و ریزساختار بتن ژئوپلیمری [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 2-2]
 • امیری، محمد بررسی بزرگ‌ساختاری و ریزساختاری تاثیر آب دریا بر فرآیند تثبیت خاک‌های رسی‌ با آهک و نانوسیلیس [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 18-18]
 • امیری، محمد رفتار برش منگنه‌ای دال تخت مرکب از بتن‌های معمولی و مواد مرکب سیمانی مهندسی تحت لنگر نامتعادل [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 24-24]
 • امرایی، امیر ارزیابی مالچ گیاهی تولید شده از گیاه سریش (Eremurus spectabilis) بر کنترل فرسایش بادی خاک [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 17-17]
 • امیر شاه کرمی، سید عبد العظیم ارائه مدلی برای پیش بینی رفتار مخلوط های آسفالتی [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 75-82]
 • امیری فر، سعیده بررسی اثر ویژگی های راننده و وسله نقلیه بر ریسک تصادفات عبور از چراغ قرمز [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 6-6]
 • امین، محمد مطالعه آزمایشگاهی رفتار اتصال مفصل بتنی با جزئیات متداول [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 57-65]
 • امینی، حمیدرضا تحلیل مزایای تغییر شیوه‌ی حمل کالا از جاده‌ای به ریلی از نگاه توسعه پایدار؛ مطالعه موردی ایران [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 519-528]
 • امینی آهی دشتی، رضا پیش‏ بینی ضریب عکس العمل بستر با استفاده از سختی برشی در کرنش های کوچک [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 67-79]
 • امینی تهرانی، حامد شناسایی خسارت در سکوهای ثابت دریایی با استفاده از مفاهیم آنتروپی انرژی در تبدیل بسته موجک [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 241-248]
 • امین نژاد، بابک ارزیابی و اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪی رﻳﺴﻚ پروژه های ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴری ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره (مطالعه موردی: آزادراه شمال) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 4-4]
 • انصاری‌پور، محمد علی استخراج پارامترهای مدل چرخه‌ای دیوارهای برشی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 22-22]
 • انعامی، سعید مطالعه آزمایشگاهی ستون های سنگی منفرد و گروهی محصور شده با ژئوتکستایل [دوره 50، شماره 6، 1397، صفحه 1053-1060]
 • انوار، سید احمد ارزیابی دقت رابطه پیشنهادی FEMA-356 برای محاسبه نسبت میرائی مؤثر میراگرهای ویسکوز و ویسکو الاستیک [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 303-314]
 • انوار، سید احمد ارزیابی ایمنی لرزه‌ای سدهای بتنی وزنی براساس معیارهای عملکرد (مطالعه موردی: سد هایقر) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 29-29]
 • ایوب زاده، سید علی مطالعه آزمایشگاهی تاثیر غیر یکنواختی ذرات رسوبی بر پیشروی دلتای رسوبی در مخزن [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 161-168]
 • ایوب‌زاده، سیدعلی بررسی آزمایشگاهی تأثیر طوق دایره‌ای بر آبشستگی پایه پل استوانه‌ای در جریان غیرماندگار [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 3-3]
 • اوحدی، وحیدرضا رفتار ژئوتکنیک زیست محیطی نانورسها در اندرکنش با آلایندههای فلز سنگین [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 29-36]
 • اوحدی، وحیدرضا ارزیابی فرایند تثبیت و جامدسازی آلاینده‌ فلز سنگین روی با سیمان در حضور نانومونت-موریلونیت از منظر ریزساختاری [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 7-7]
 • اوریا، احد بررسی تأثیر شیرابه زباله‌ بر رفتار‌های مقاومتی خاک های رسی با خاصیت خمیری زیاد و کم [دوره 50، شماره 6، 1397، صفحه 1081-1092]
 • اوریا، احد ارزیابی رفتار تحکیمی و مقاومت برشی خاک‌های رسی آلوده به شیرابه‌ زباله‌ی جامد شهری‌ [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 351-366]
 • اوریا، احد بررسی آزمایشگاهی اثر تثبیت سیمانی فصل مشترک خاک و ژئوتکستایل و ضخامت آن در مقاومت بیرون کشیدگی [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 11-11]

ب

 • بابایی، امین تعیین ضریب رفتار پوشش بتنی سازه‌های زیرزمینی تحت بارگذاری انفجاری [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 9-9]
 • بابایی، رضا کاربرد روش تابع پایه-شعاعی چندربعی برای حل مسائل تراوش با یک الگوریتم جدید برای بهینه‌سازی پارامتر شکل [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 18-18]
 • بابایی، رضا کاربرد روش توابع پایه-شعاعی چندربعی برای حل معادله هلمهولتز به‌منظور آنالیز امواج لرزه‌ای در مخازن سدهای صلب [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 4-4]
 • بابایی، سید مهدی بررسی اثرات محلی ساختگاه روی جنبش‌های قوی زمین در منطقه‌ی عباس‌آباد(محدوده‌ی مصلی تهران) [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 19-28]
 • باباجانیان بیشه، حسین تشخیص خرابی در پل کابلی مبتنی بر ویژگی های مود تجربی موثر در تبدیل موجک تجربی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 24-24]
 • بابایی نژاد، وحید تاثیر جریان محیط بر رفتار پساب چگال تخلیه‌شده در محیط آبی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 25-25]
 • بیابان نورد، مصطفی مطالعه رفتار چرخه ای ستون های مشبک با بستهای افقی و مایل و ارائه المان جایگزین [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 97-110]
 • بیاری، محمد امین تخمین پاسخ های فروریزش سازه با در نظر گرفتن عدم قطعیت های مدل سازی با استفاده از روش سطح پاسخ و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3-3]
 • بارانی، امید رضا بررسی مولفه های نفوذ پذیری و دبی جریان ورودی روی شکاف هیدرولیکی در محیط متخلخل اشباع [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 57-66]
 • بارانی، غلامعباس بهینه‌سازی ابعاد هسته رسی سدهای خاکی با استفاده از روش الگوریتم شبیه‌سازی تیبرید (Simulated Annealing (SA)) [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 119-130]
 • بارانی بیرانوند، کیانوش تولید سنگ مصنوعی از ضایعات سنگ تزئینی [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 453-460]
 • بازیار، علی بررسی استهلاک انرژی ناشی از بکارگیری صفحات مشبک قائم در پایین دست شیب-شکن‌های مایل با روش ترکیبی عصبی – فازی تطبیق‌پذیر [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 8-8]
 • بازیار، محمد حسن بررسی عددی-آزمایشگاهی جدا‌ساز لرزه‌ای ژئوسنتتیکی در بستر مدفن‌های زبالة جامد شهری: مطالعة مدفن کهریزک تهران [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 557-574]
 • بایسته، حامد پیشنهاد معیار گسیختگی ژئوتکنیکی ریزشمع‌های خودحفار بر اساس نتایج آزمایش‌های بارگذاری استاتیکی تمام مقیاس [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 13-13]
 • بایسته، حامد مشخصات مکانیکی نمونه‌های خاک-سیمان با ساختار پایه ماسه‌ای و دوغاب ساخته شده با آب دریا در شرایط محیطی دریایی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 4-4]
 • باشی ازغدی، سیدناصر کاربرد الگوریتم ژنتیک بر مبنای آرشیو در مدیریت پیامد ورود بار آلودگی ناگهانی در شبکه‌های توزیع آب شهری [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 25-25]
 • باغبان شوکت آباد، ریحانه تثبیت خاک ماسه‌ای با ژئوپلیمر بر پایه نانو مواد و پوزولان تفتان [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 16-16]
 • باغبان گل‌پسند، غلامرضا بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر الیاف فولادی بر رفتار بتن الیافی تحت تنش چند‌محوری [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 23-23]
 • باغستانی، امیرحسین ارائه‌ی مدل رگرسیونی چندگانه وزنی برای تورهای کاری سفرهای درون‌شهری در رویکرد فعالیت- مبنا [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 139-148]
 • باقری، بیژن مطالعه ی پارامترهای ترمودینامیکی جذب یون های فلزی سرب، مس و کادمیوم توسط جاذب های گیاهی [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 11-18]
 • باقری، سامان تأثیر شرایط اتصال میراگرهای فلزی- تسلیمی U شکل بر رفتار چرخه‌ای آن‌ها [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 665-672]
 • باقری، علیرضا بررسی آماری مقاومت ضربه‌ای بتن مبتنی بر پودر واکنش‌زا و بتن مبتنی بر پودر واکنش‌زای مسلح به الیاف فولادی [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 73-83]
 • باقری، علیرضا توزیع ابعادی نانوسیلیس‌‌های پایروژنیک و سل‌‌های نانوسیلیس مورداستفاده در مصالح پایه سیمانی [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 153-163]
 • باقری، علیرضا بررسی تأثیر حجم کف روی پارامترهای نفوذ بتن کفی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 11-11]
 • باقری، هدی ارزیابی اثر ارتفاع ستون و تعداد دهانه بر روی آسیب پذیری لرزه ای پله ای قوسی چند دهانه عرشه باکس بتن آرمه [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 529-542]
 • باقرزاده، محمد بررسی آزمایشگاهی استهلاک انرژی و عمق نسبی پایین‌دست در شیب‌شکن‌های مایل گابیونی و ساده [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4-4]
 • باقر منهاج، محمد استفاده از محاسبات فازی در مدلسازی نااطمینانی‌ها در تخمین مقادیر بر اساس روش کریجینگ، مطالعه‌ی موردی: میزان پراکندگی مکانی سدیم در آبخوان زنجان [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 69-78]
 • بایگی، سجاد بررسی رشد ترک چسبنده در محیط دو فاز با استفاده از روش المان محدود توسعه یافته [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 11-11]
 • بانکی، محمد تقی بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تأمین در شرکت‌های عمرانی با استفاده از راهکار مهندسی ارزش [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 31-40]
 • بحرینی، ریحانه السادات بررسی بزرگ‌ساختاری و ریزساختاری تاثیر آب دریا بر فرآیند تثبیت خاک‌های رسی‌ با آهک و نانوسیلیس [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 18-18]
 • بحرینی، ساره بررسی حداکثر تنش و شتاب جذب شده دیوار حائل وزنی تحت بار دینامیکی [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 2-2]
 • بحرینی، معصومه کاربرد روش سطح پاسخ در تحلیل پارامترهای اثرگذار بر حذف کدورت و نماتدها در فرآیند فیلتراسیون مستقیم [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 2-2]
 • بحرینی مطلق، مسعود پایش پیوسته دمای آب با استفاده از فن‌آوری تکه‌نگاری صوتی [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 18-18]
 • بختیار، میلاد برآورد نیروی جانبی وارده بر دیوارهای حائل مجاور با خاکریزهای لایه ای تحت شرایط اشباع و غیراشباع [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 19-30]
 • بختیاری، سمیه حذف نیکل و کادمیوم توسط جاذب‌های دیاتومیت، سیلت، ساقه آفتابگردان و سیمان (اجزاء تشکیل‌دهنده بتن سبز) [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 5-5]
 • بخشی، علی شناسایی آسیب در سازه ها با استفاده از حساسیت تابع پاسخ فرکانسی و مولفه های اصلی آن [دوره 50، شماره 6، 1397، صفحه 1071-1080]
 • بخشی، مجید ارتباط بین ریزساختار با خواص فیزیکی و مهندسی ماسه‌سنگ‌ها، با تاکید بر درصد کانی کوارتز [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 15-15]
 • بخشی، محمدمهدی بررسی تثبیت خاک با استفاده از نانو پلیمر پلی‌لاتیس (مطالعه موردی: منطقه حسین‌آباد میش مست استان قم) [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 18-18]
 • بخشایش اقبالی، نسرین بررسی ضوابط لرزه ای جدید ساختمان های فولادی به روش طراحی بر اساس عملکرد [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 37-44]
 • بخشی نژاد، سینا طراحی میراگر جرمی تنظیم شده ی نیمه فعال با سختی متغیر برای سازههای غیرخطی [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 347-362]
 • بخشوده، رضا تصفیه شیرابه کارخانه کمپوست در تالاب مصنوعی افقی با استفاده ازگیاه وتیور [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 139-148]
 • بدرلو، بیت ا... استفاده ازمصالح تراشه‌های آسفالت و تایرهای فرسوده بعنوان محصور کننده در ستون‌های سنگی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 23-23]
 • بدیع دامغانی، ایمان مقاوم سازی ستون های فولادی پرشده با ملات دارای نقص توسط CFRP [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 17-17]
 • بدو، کاظم اثر شیرابه و چرخه های یخ زدگی - ذوب شدگی بر نفوذپذیری عایق های اساس رسی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 22-22]
 • بذرافشان مقدم، امیر ارزیابی اثر اتساع خاک بر نشست ناشی از روانگرایی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 23-23]
 • براتی، مهدی تحلیلی بر ارتباط سنجه های قابلیت پیاده رویِ مسیر با پیاده روی کودکان به مدرسه [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 9-9]
 • برادران نویری، بهارک بررسی رفتار ستون‌های بتنی با کاربرد آرماتورهای FRP به جای آرماتورهای فولادی [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 53-60]
 • برجی، امین استفاده از روش باقیمانده وزنی زمانی در حل ارتعاش اجباری تیر تیموشنکو تحت اثر بار متحرک [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 6-6]
 • برخورداری، کاظم مطالعه آزمایشگاهی برای شناسایی خاک‌های مسأله‌دار شهر اردکان [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 107-115]
 • برزگر، مهربد بررسی آزمایشگاهی تاثیر بار ثابت بر روی رفتار خمشی تیرهای بتن آرمه تقویت شده به وسیله پلیمرهای مسلح الیافی (FRP) [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 221-230]
 • بیرژندی، محمدصادق ارزیابی منحنی شکنندگی سازه های نامنظم بتن آرمه در زلزله های نزدیک گسل تحت پیچش با در نظر گرفتن اندرکنش خاک – سازه [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 8-8]
 • برقیان، مجید نمودارهای اندرکنش ستون بتنی مسلح توخالی محصور با FRP [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 53-63]
 • بروجردیان، وحید بررسی اثر تنش های چسبنده لبه ترک بر رفتار بار - تغییر شکل تیرهای بتن مسلح [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 89-96]
 • بروجردیان، وحید بررسی تأثیر ترک و گسترش آن بر رفتار دیوار برشی فولادی تحت بار جانبی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 10-10]
 • برومند، بیژن بررسی میدان جریان در سدهای لاستیکی تحت اثر اندرکنش سیال- سازه [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 477-486]
 • برومند، بیژن استفاده از روش باقیمانده وزنی زمانی در حل ارتعاش اجباری تیر تیموشنکو تحت اثر بار متحرک [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 6-6]
 • بزرگمهر، بهنام بررسی خواص رئولوژی و زمان گیرش مخلوط های بتن خودتراکم توسط روش صفحه [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 5-5]
 • بزرگوار، مسعود کنترل فازی هم تکاملی همکار میراگر سیال مغناطیسی برای کاهش خسارت سازه [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 769-778]
 • بستان شیرین، فرهاد تاثیر خاموت دورپیچ مستطیلی بر ظرفیت باربری تیر بتن آرمه تحت بار چرخه‌ای [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 9-9]
 • بشارت، نوید تخمین ضریب فشار جانبی ماسه ها با استفاده از آزمایش نفوذ مخروط در محفظه کالیبراسیون و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 67-80]
 • بشارت، وهاب مطالعه آزمایشگاهی تاثیر نانو ذرات رس و سیلیکا بر روی رفتار خاک‌های سیلتی- رسی شهر مشهد [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 9-9]
 • بشیری نیا، مهدی نقش الگوی اتصال مرکز ناحیه‌ها بر نتایج تخصیص ترافیکـ (مطالعه موردی شهر قزوین) [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 175-184]
 • بطهایی، اکبر کنترل نیمه‌فعال فازی سیستم یک درجه آزاد تحت تحریک ماشین‌های دوار با استفاده از میراگر جرمی تنظیم‌شونده [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 14-14]
 • بطهایی، اکبر مقایسه تغییرمکان لرزه ای بام سازه پنج طبقه مجهز به میراگر مایع تنظیم‌شونده پره‌دار قابل دوران و میراگر جرمی تنظیم‌شونده بهینه [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 2-2]
 • بطهایی، اکبر کنترل ارتعاشات افقی و قائم کابل‌ دکل‌های انتقال قدرت با استفاده از میراگرهای جرمی تنظیم‌شونده بهینه [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 18-18]
 • بیکدلی، حورا بیکدلی استفاده ازمصالح تراشه‌های آسفالت و تایرهای فرسوده بعنوان محصور کننده در ستون‌های سنگی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 23-23]
 • بیگی، سهیلا رتبه‌بندی راهبردهای مدیریت مصرف آب در شبکه‌های توزیع آب شهری با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندشاخصه تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (FAHP): مطالعه موردی، شهر تهران [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 47-56]
 • بیگدلی، نوشین یک روش هوشمند برای طبقه‏ بندی ترک در سازه‏ های بتنی بر اساس شبکه‏ های عصبی عمیق [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 3-3]
 • بیگلری فدافن، علی ارزیابی مشخصه های مقاومتی خاک ریزدانه حاوی نانوآهک [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 15-15]
 • بلوری بزاز، جعفر بررسی ظرفیت باربری نهایی پی مرکب حلقوی پوسته‌ای در خاک دانه ای [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 781-792]
 • بلوری بزاز، جعفر بررسی عددی انتشار و روشهای مهار آلودگی نفتی در خاکهای غیر اشباع [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 26-26]
 • بلوری بزاز، جعفر بهینه سازی فرآیندهای بالابر در حین عملیات اجرایی ساختمانهای بلند مرتبه [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 7-7]
 • بلوری بزاز، جعفر بررسی آزمایشگاهی تاثیر حالت بارگذاری بر رفتار پی های سطحی واقع بر خاک ماسه ای [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 3-3]
 • بلوری بزاز، جعفر بررسی آزمایشگاهی رفتار پی‌های حلقوی مستقر بر مصالح دانه‌ای تحت بارگذاری ترکیبی قائم، افقی و لنگر خمشی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 22-22]
 • بلوری بزاز، جعفر مقایسه‌ی تاثیر نوع محیط کشت باکتری Sporosarcina Pasteurii بر میزان و نوع رسوبات کربنات کلسیم در جهت بهسازی خاک‌های دانه‌ای [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 18-18]
 • بلوری بزاز، جعفر بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار پی رادیه شمع متصل و غیر متصل [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 7-7]
 • بلوری بزاز، محمد تقی مقایسه‌ی تاثیر نوع محیط کشت باکتری Sporosarcina Pasteurii بر میزان و نوع رسوبات کربنات کلسیم در جهت بهسازی خاک‌های دانه‌ای [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 18-18]
 • بینای، رضا ارزیابی تاثیر سرعت بارگذاری بر مقاومت برشی خاک مخلوط رس-ماسه در آزمایش سه محوری [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 21-21]
 • بنازاده، مهدی برآورد احتمالاتی تقاضای لرزه‌ای قابهای خمشی فولادی با اتصالات صفحه کناری [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 47-64]
 • بنازاده، مهدی ارزیابی احتمالاتی سطح فروریزش سازه‌های فولادی بر اساس شبیه‌سازی مکانیزم‌های شکست با استفاده از شبکه احتمالاتی بیزین [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 83-96]
 • بنازاده، مهدی اصلاح پارامترهای رابطه تنش - کرنش المان‌های نواری در مدل‌سازی دیوار برشی فولادی تحت بارگذاری چرخه‌ای [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 431-442]
 • بنی اسدی، مسعود بررسی تأثیر نوع اتصال شمع به کلاهک شمع در ماسه روانگرا [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 28-28]
 • بنان، محمودرضا ارزیابی دقت تحلیل استاتیکی غیرخطی بهنگام شونده براساس جابجایی در مقایسه با روش FEMA356 در برآورد تقاضاهای لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی با نامنظمی هندسی در ارتفاع [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 1-1]
 • بینش، نگین مطالعه رژیم بارش و دبی حداکثر رواناب شهری در شرایط اقلیمی آینده (مطالعه موردی: حوضه سیل‌برگردان غرب) [دوره 50، شماره 5، 1397، صفحه 815-826]
 • بنی هاشمی، محمدعلی ارزیابی ریسک ایمنی سدها (مطالعه موردی: ریسک سیلاب در سد گلستان) [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 395-406]
 • بهادری، هادی بررسی تأثیر فرکانس‌بارگذاری بر روی پارامترهای دینامیکی مخلوط ماسه- پودر‌لاستیک با استفاده از آزمایش‌های میز‌لرزه [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 4-4]
 • بهادرستانی، امیر طراحی مدل انتظارات ذینفعان کلیدی در پروژه‌های احداث خطوط مترو: مورد مطالعه پروژه ساخت خطوط قطار شهری مشهد [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 227-242]
 • بهار، آرش بهینه‌سازی ژنتیکی محاسبات سخت در مقابل محاسبات نرم برای مدل‌سازی میراگر MR و ارائه یک مدل شبه استاتیکی وارون‌پذیر [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 33-50]
 • بهار، آرش تاثیر کنترل نیمه فعال بر پاسخ غیرخطی سازه‏ ها در قالب تحلیل دینامیکی افزایشی [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 4-4]
 • بهار، آرش بررسی اثر اندرکنش خاک - سازه در تشخیص خرابی برج توربین بادی توسط موجک‌های دومتعامد [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 19-19]
 • بهار، امید شناسایی سختی طبقات در ساختمان‌های برشی با استفاده از آزمایش ارتعاش محیطی با نوفه بالا [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 3-3]
 • بهار، امید تشخیص آسیب در پل‌های عرشه پیوسته با استفاده از روش آماری‌ تابع همبستگی متقابل [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 12-12]
 • بهار، امید بررسی اثر اندرکنش خاک - سازه در تشخیص خرابی برج توربین بادی توسط موجک‌های دومتعامد [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 19-19]
 • بهار، حسن تاثیر کنترل نیمه فعال بر پاسخ غیرخطی سازه‏ ها در قالب تحلیل دینامیکی افزایشی [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 4-4]
 • بهاری، محمدرضا تحلیل پوش‌اور دینامیکی سکوهای ثابت فراساحل تحت بارگذاری دریایی [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 111-121]
 • بهاری، محمد رضا تحلیل پارامتریک رفتارغیرخطی اعضای لوله‌ای شکل تحت بار جانبی دینامیکی [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 55-63]
 • بهارمست، حسام تخمین منحنی متوسط در تحلیل دینامیکی افزایشی با استفاده از رتبه بندی زمین لرزه ها در منطقه [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 419-428]
 • بهبهانی، حمید تدوین قوانین انگیزشی مطالعات مهندسی ارزش در شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی (مطالعه موردی: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور) [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 79-85]
 • بهبهانی، حمید ارایه روشی جهت تحلیل شدت تصادفات راه های برون شهری مبتنی بر توابع خوشه‌بندی مکانی و داده‌کاوی به روش درخت تصمیم، محور مورد مطالعه: آزادراه قزوین-لوشان [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 7-7]
 • بهری، زهرا تعیین شکل مناسب پایه‌های استوانه‌ای هذلولوی در روش استخراج کارگاه و پایه با استفاده از مدل‌سازی عددی مطالعه‌ی موردی: معدن کرومیت فاریاب [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 151-160]
 • بهری، زهرا بررسی مکانیزم تاثیر غلظت کلکتور در جدایش انتخابی گالیم از روی به روش فلوتاسیون یونی [دوره 50، شماره 6، 1397، صفحه 1145-1154]
 • بهرامی، نسرین تأثیر طوقه‌ی مشبک بر حد‌اکثر عمق آبشستگی موضعی گروه پایه‌های مکعبی پل [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 655-664]
 • بهروزی، زهرا شبیه‌سازی عددی سرعت جریان در اطراف پایه‌های پل تکی و دو قلو با چیدمان‌های مختلف با استفاده از مدل فلوئنت [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 15-15]
 • بهروزسرند، فریبا مطالعه آزمایشگاهی راهکارهای اصلاحی جهت کاهش اثر تورم خاک بر لاینینگ بتنی کانالهای انتقال آب [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 9-9]
 • بهزادنسب، حسین ارزیابی رفتار سدهای بتنی وزنی تحت موج شوک حاصل از انفجار در مخزن [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 8-8]
 • بهشتی، بردیا حذف کبالت از آب آلوده با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 14-14]
 • بهشتی اول، سیدبهرام اثر خطر زلزله منطقه بر انتخاب روش بهسازی یک قاب بتن آرمه معیوب [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 443-452]
 • بهشتی اول، سیدبهرام کشف آسیب‌های صفحات با استفاده از تبدیل موجک گسسته داده‌های مودال بازسازی‌شده [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 503-522]
 • بهشتی اول، سیدبهرام بررسی رفتار لرزه‌ای دیوارهای برشی بتن‌آرمه تقویت‌شده با ورق‌های پلیمری مسلح‌شده با الیاف [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 6-6]
 • بهشتی اول، سیدبهرام پیشنهاد سیستم مهاربندی نوین با پره‌های دایروی خمشی جاری شونده تحت بار چرخه‌ای [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 16-16]
 • بهشتی اول، سید بهرام اصلاح ضریب رفتار ناشی از شکل‌پذیری در سازه‌های چند درجه آزادی تحت زلزله با مشخصات نزدیک گسل [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 119-126]
 • بهشتی نژاد، حسین بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن حاوی نانو ولاستونیت و مدلسازی آن به کمک شبکه های عصبی نوع GMDH [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 143-156]
 • بهفر، نازنین ترکیب روش‌ استخراج مشخصه با ریزمقیاس نمایی آماری مبتنی بر ترکیب مدل‌های هوش مصنوعی [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 6-6]
 • بهفر، نازنین استفاده از مدل ترکیبی برای بهبود عملکرد روش‌های ANN، ANFIS و SVR در تخمین پارامترهای BOD و COD پساب تصفیه‌خانه فاضلاب [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 7-7]
 • بهمنی، محمد ارایه روندی برای کنترل ارتعاش و پایش همزمان سلامت سازه ها با میراگرهای ویسکوز نیمه فعال [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 12-12]
 • بهمن پور، امین مطالعه آزمایشگاهی رفتار سیکلی ماسه سیمانته زئولیتی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 17-17]
 • بهمن زاده، فرناز بررسی تاثیر مقدار ماده پایه و نسبت آب به مواد سیمانی در نفوذ یون های کلراید در بتن ژئوپلیمری حاوی سرباره کوره آهن گدازی [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 673-684]
 • بهمن زاده، فرناز بررسی عملکرد بتن توانمند حاوی پوزولان در برابر حمله سولفوریک اسید [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 121-138]
 • بهمئی، جلال الدین مطالعه رفتار دیوارهای برشی فولادی نیمه مقید در برابر بارگذاری یکنواخت و چرخه‌ای [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 18-18]
 • بهنام، ناصر ارائه رابطه‌ای برای تخمین فشار بهینه گل حفاری در چاه‌های نفت در سازندهای کربناته مناطق نفت خیز جنوب ایران [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 1-1]
 • بهنام فر، فرهاد روش سه مرحله ای انتخاب شتابنگاشت های زلزله برای تحلیل دینامیکی سازه ها [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 127-138]
 • بهنام فر، فرهاد بررسی تغییرات مشخصات دینامیکی سازه های مجاور هم با مطالعه موردی [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 291-300]
 • بهنام فر، فرهاد ارائه‌ی ضرایب بازتاب و بزرگنمایی تغییر مکان و مقایسه رفتار دینامیکی سازه‌های بلند با سیستم لوله‌ای و سیستم مهاربند بازویی روی خاک انعطاف پذیر [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 723-732]
 • بهنام فر، فرهاد مطالعه رفتار چرخه ای ستون های مشبک با بستهای افقی و مایل و ارائه المان جایگزین [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 97-110]
 • بهنام فر، فرهاد اثر برکنش بر رفتار سازه های فولادی و ارائه ضرایب اصلاح پاسخ لرزه ای [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 315-326]
 • بهنام فر، فرهاد بررسی پارامترهای اثر گذار بر رفتار جانبی دیوار برشی مرکب [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 67-76]
 • بهنام فر، فرهاد مطالعه‌ی پارامتری اندرکنش سازه-خاک-سازه در حوزه‌های زمان و فرکانس [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 7-7]
 • بهنام فر، فرهاد تاثیر بازشو بر سختی جانبی دیوارهای بنایی دارای کلاف بتنی و بدون کلاف [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 5-5]
 • بهنام فر، فرهاد تأثیر حفاری‌تونل شهری موردی تهران بر پاسخ استاتیکی و دینامیکی سازه موجود با لحاظ اندرکنش خا ک و سازه [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 12-12]
 • بهنام فر، فرهاد مقایسه‌ی روش YPS و دستورالعمل‌های دیگر در ارزیابی عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی بتن آرمه منظم طراحی شده بر اساس استاندارد 2800 [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 22-22]
 • بوداقپور، سیامک اندازه گیری میزان گاز رادن در مناطق مختلف شهر تهران به همراه ارزیابی ریسک [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 109-118]

پ

 • پاپی، مائده مطالعه‌ی تغییرات ضریب نفوذپذیری و میزان نشست پذیری خاک‌های مارنی در اثر اعمال حرارت از دیدگاه ریزساختاری [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 5-5]
 • پاپی، محمد مروری بر روش های مدلسازی برخورد ساختمان های مجاور با یکدیگر و راهکارهای کاهش پاسخ ناشی از ضربه در آنها [دوره 50، شماره 6، 1397، صفحه 1113-1126]
 • پاچیده، قاسم مطالعه و بررسی عملکرد بتن پودری واکنش‌پذیر حاوی فنر فلزی بازیافتی و مقایسه آن با بتن حاوی الیاف فولادی در محیط اسیدی [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 3-3]
 • پاچیده، قاسم بررسی اثر آتش بر پایداری و مقاومت جانبی دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک. [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 7-7]
 • پاچیده، قاسم ارزیابی لرزه‌ای قاب های خمشی بتن‌آرمه‌ تقویت شده با مهاربندهای فولادی همگرا و واگرا به کمک تحلیل دینامیکی فزاینده و پوش‌اور در حوزه نزدیک گسل [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 7-7]
 • پاچیده، قاسم مطالعه خواص مکانیکی، جذب آب و ریزساختار ملات سیمانی حاوی افزودنی‌های بازیافتی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 4-4]
 • پاچیده، قاسم ارزیابی آزمایشگاهی و عددی سیستم نوین مهاربندی با عضو لوزی‌شکل مجهز به میراگر تسلیم شونده [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 1-1]
 • پارسا، چواد مدل‌های پیش‌بینی برای برآورد گرادیان خروجی و زیرفشار تحت تأثیر فیلتر پایین‌دست [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 3-3]
 • پارسا، چواد برآورد حداقل تراز اکولوژیکی تالاب قوریگل با استفاده از مدل برنامه‌ریزی چندهدفه [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 4-4]
 • پارسا، چواد مدل‌سازی تنش خاک در سدهای خاکی با روش‌های هوش مصنوعی و تعیین ویژگی‌های موثر [(مقالات آماده انتشار)]
 • پارساپور، داوود ارزیابی کرنش‌های تورمی در تونل به روش تحلیلی [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 27-32]
 • پارساجو، حامد ارزیابی زیست محیطی چرخه عمر سیستم های تصفیه لجن تصفیه خانه های فاضلاب اردبیل و خلخال [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 243-256]
 • پارسافر، سعید رفتار دینامیکی سقف مرکب متشکل از ورق فولادی تاخورده و صفحه تخت تحت بار انفجار [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 10-10]
 • پارسائی، عباس پیش‌بینی دبی جریان در کانال مرکب مستقیم با استفاده از روش دسته‌بندی گروهی داده‌ها [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 645-656]
 • پایسته، میلاد کشف آسیب‌های صفحات با استفاده از تبدیل موجک گسسته داده‌های مودال بازسازی‌شده [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 503-522]
 • پایسته، میلاد آنالیز حساسیت عوامل هیدرولیکی موثر بر مکش ناگهانی آلودگی در شرایط گذرا [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 6-6]
 • پایسته، میلاد بررسی اندرکنش عوامل هیدرولیکی موثر بر میزان مکش ناگهانی آلودگی به خطوط انتقال در شرایط گذرا [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 12-12]
 • پاسلار، نیما بررسی ابعاد بازشو، سختی المانهای مرزی و نوع ورق میانی بر رفتار دیوار برشی فولادی [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 12-12]
 • پاکدامن، زهرا استفاده از استنتاج بیز برای همجوشی داده‌های زمان سفر در تونل نیایش [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 6-6]
 • پاکزاد، علی بررسی آیین نامه ای و آزمایشگاهی اتصالات تیر عریض بتنی به ستون [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 14-14]
 • پالیزی، سهیل توسعه روش تحلیل پلاستیک برای قاب های مهاربندی و بهینه سازی آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت پیش بینی فروریزش قاب های فولادی با مهاربند [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 2-2]
 • پاینده جو، بارش مطالعه آزمایشگاهی و تئوریک پارامترهای موثر بر رفتار کمانشی سیستم مهاربندی کشویی [دوره 50، شماره 6، 1397، صفحه 1093-1102]
 • پیدایش، منصور نقش پوزولانهای طبیعی در کاهش نفوذپذیری و افزایش دوام بتن‌ها در محیط های خورنده کلرایدی [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 45-53]
 • پیدایش، منصور بررسی اثر چهار نوع از پوزولانهای طبیعی ایران بر دوام بتنهای سازه ای در برابر حمله سولفاتی [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 11-17]
 • پدرام، مسعود شناسایی خرابی سکوی دولفین اسکله پهلوگیری کشتی از طریق بهنگام سازی مدل اجزا محدود [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 479-490]
 • پرچمی جلال، مجید مقایسه تطبیقی معیارها، زیرمعیارها و شاخص های ارزیابی پیمانکاران در مناقصات صنعت آب با استفاده از ابزار پرسشنامه و متن کاوی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 7-7]
 • پرچمی جلال، مجید بررسی تحلیلی نشانگرهای ریسک و شناسایی آن برای ریسک های تاثیرگذار بر فاز طراحی در قراردادهای طرح و ساخت [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 9-9]
 • پرستگاری، نیلوفر تأثیر کاربرد باکتری بر بهبود عملکرد بتن هوا دار [دوره 50، شماره 6، 1397، صفحه 1103-1112]
 • پیرمحمد، سجاد بررسی تاثیر استفاده از تراشه آسفالت بازیافتی و جوانساز بر رفتار شکست مخلوط آسفالتی گرم [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 18-18]
 • پرمنون، علی تاثیر مدلسازی سه بعدی بر رفتار تنش مسطح یا کرنش مسطح در اطراف نوک ترک در نمونه کشش-فشار(CT) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 23-23]
 • پرمنون، علی بررسی روند گسترش ترک با مقیاس مزو در تیرهای بتنی و استفاده از بهینه سازی توپولوژی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 11-11]
 • پرهیزکار، حمید بررسی عددی عملکرد صفحات مستغرق در پتانسیل آب‌شستگی و رسوب‌گذاری جریان کانال باز با تقاطع °90 [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 567-578]
 • پرهیزکار، طیبه توزیع ابعادی نانوسیلیس‌‌های پایروژنیک و سل‌‌های نانوسیلیس مورداستفاده در مصالح پایه سیمانی [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 153-163]
 • پرویزی، منصور مطالعه آزمایشگاهی خصوصیات جریان درون مصالح متخلخل گردگوشه [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 295-304]
 • پرویزی، منصور مطالعه آزمایشگاهی تأثیر پرده آب بند بر کنترل نشت و پدیده جوشش در پی سازه های هیدرولیکی [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 315-328]
 • پرویزی، منصور بررسی عددی تاثیر ژئوگرید بر ظرفیت باربری نهایی پی نواری تحت بار خارج از مرکز و تعیین چیدمان بهینه لایه‌های مسلح کننده [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 10-10]
 • پرویزی، منصور مدل آزمایشگاهی زهکشی جریان در شرایط تغذیه سطحی در خاک ماسه‌ای‌ [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 7-7]
 • پزشکیان، محمدرضا تاثیر استفاده از مصالح بازیافتی روی جمع شدگی خودزا و مقاومت بتن فوق توانمند [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 9-9]
 • پسنده منش، تقی شناسایی و رتبه بندی ریسکها به روش وزن دهی ساده و برنامه ریزی پاسخ به بحرانی ترین ریسک (راه آهن مشهد) [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 9-9]
 • پیغاله، الناز مدل‌سازی عدم قطعیت‎های مرتبط بااشتعالهای داخل ساختمانی پس از زلزله به روش شبیه‌سازی مونت کارلو [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 11-20]
 • پیمان، صفا تحلیل و بررسی بارگذاری انفجاری سازه های زیرزمینی بتن مسلح تحت اثر انفجار مدفون [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 3-18]
 • پیمان، صفا بررسی مکانیک شکست پانل بتنی لایه‌ای تابعی مقاوم در برابر بارگذاری ضربه [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 2-2]
 • پیمان، صفا تعیین ضریب رفتار پوشش بتنی سازه‌های زیرزمینی تحت بارگذاری انفجاری [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 9-9]
 • پناغی، کامران مطالعه آزمایشگاهی و عددی خرابی در سنگ گرانیتی با استفاده از تانسور ترک مرتبه دوم [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 415-424]
 • پنجی، مهدی پاسخ لرزه‌ای سطح تپّه‌ی آبرفتی ذوزنقه‌ای واقع بر حفره‌ی دایره‌ای: موج مهاجم قائم SH [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 12-12]
 • پهلوان، حسین ارزیابی اثر ارتفاع ستون و تعداد دهانه بر روی آسیب پذیری لرزه ای پله ای قوسی چند دهانه عرشه باکس بتن آرمه [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 529-542]
 • پهلوان، حسین ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای بتن آرمه مقاوم سازی شده با روش ژاکت فولادی ستونها به روش احتمالاتی [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 585-598]
 • پهلوان، حسین ارزیابی احتمالاتی عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌های بتن مسلح دارای طبقه نرم و خیلی نرم تحت اثر توالی زلزله و پس‌لرزه [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 5-5]
 • پهلوان یلی، احمد بررسی ضوابط طراحی سازه های فولادی بلند باسیستم دوگانه قاب-دیوار در حوزه نزدیک به گسل به روش طراحی بر اساس عملکرد [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 85-94]
 • پویان، فرید اثر برکنش بر رفتار سازه های فولادی و ارائه ضرایب اصلاح پاسخ لرزه ای [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 315-326]
 • پورابراهیم آبادی، سعید ارزیابی لرزه ای سه نسل از پل‌های شهر اصفهان با استفاده از منحنی‌های شکنندگی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 18-18]
 • پوربیک، پویا دوام بتن های حاوی خاکستر پوسته برنج در برابر حمله سولفاتی [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 13-23]
 • پورجهانشاهی، امین بررسی خواص مکانیکی، فوتوکاتالیستی و واکنش زایی نانو ذرات اکسیدروی در محیط سیمانی [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 257-268]
 • پورجهانشاهی، امین بررسی خاصیت پوزولانی مواد مختلف و تاثیر آنها بر خصوصیات بتن فوق توانمند [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 707-724]
 • پورحسینی، رضا اثر دما بر ترک خوردگی سطحی خاک‌ رس با خشک شدن [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 525-534]
 • پورحسینی، رضا بررسی مقاومت برشی فصل مشترک خاک رس-ژئوتکستایل با استفاده از الیاف ضایعات BCF [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 2-2]
 • پور حسینی، رضا ارائه مدلی برای پیش بینی رفتار مخلوط های آسفالتی [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 75-82]
 • پور حسینی، رضا تاثیر آرماتور طولی بر مقاومت پیچشی تیر بتنی [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 85-92]
 • پورحسینی اردکانی، رضا بهبود خواص هیدرولیکی خاک رس کائولینیت با افزودن نانو رس [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 39-46]
 • پورخورشیدی، علیرضا تأثیر استفاده از الیاف‌های پلیمری میکرو و ماکرو بر خواص مکانیکی و دوام روسازی بتن غلتکی [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 2-2]
 • پور رستم، توحید ارائه یک روش جدید برای تولید بتن دوستدار محیط زیست با استفاده از خرده پلاستیک ضایعاتی (PET)و دوده سیلیسی و بررسی مشخصات مکانیکی و دوام آن در روسازی بتنی غلتکی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 20-20]
 • پوررضا بیلندی، محسن مقایسه الگوریتم‌های فراابتکاری نوین برای بهینه‌سازی چندهدفه سیستم منابع آب (مطالعه موردی: چاه نیمه‌های سیستان) [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 9-9]
 • پورسرتیپ، بابک مطالعه …ی عددی پایداری جانبی – پیچشی تیرورق …های جدار نازک حاوی گشایش در جان [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 63-71]
 • پورسعید، هادی ارزیابی خطر آسیب به ساختمان‌های اطراف ایستگاه O7 خط هفت متروی تهران با استفاده از روش سختی نسبی [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 175-183]
 • پورشاء، مهدی بررسی پاسخ های لرزه ای ساختمان های جداسازی شده پایه تحت اثر زلزله‌های حوزه‌ی نزدیک گسل [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 579-596]
 • پورشاء، مهدی بررسی اهمیت خروج از مرکزیت اتفاقی در طراحی لرزه‌ای ساختمان‌های فولادی با سیستم دوگانه تحت اثر زلزله‌های حوزه دور و نزدیک گسل [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 9-9]
 • پورشفیع اردستانی، مجتبی شناسایی و بررسی موانع استفاده از مدیریت پروژه‌ چابک در پروژه های راهسازی [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 16-16]
 • پورعباسی، سینا بررسی پارامترهای مؤثر بر نشست و گسترش جانبی شالوده‌های سطحی واقع بر لایه‌های خاکی شیبدار قابل روانگرا [(مقالات آماده انتشار)]
 • پورموسوی، غزاله ارائه روش جدید مبتنی بر نمودار برای طراحی برشی ورقهای فولادی در دماهای بالا [(مقالات آماده انتشار)]

ت

 • تابش، مسعود رتبه‌بندی راهبردهای مدیریت مصرف آب در شبکه‌های توزیع آب شهری با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندشاخصه تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (FAHP): مطالعه موردی، شهر تهران [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 47-56]
 • تابش، مسعود ارزیابی اثرات اجتماعی اعمال سیاست‌های مدیریت تقاضا بر سامانه‌های فاضلاب به روش ارزیابی اجتماعی چرخه حیات [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 9-9]
 • تابنده، سیده منا ارائه یک مدل عددی-ریاضی برای پدیده شکست سد به روش حجم محدود با استفاده از شبکه بندی ورونوی [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 1-9]
 • تاج آبادی پور، مهرداد ارزیابی عملکرد مسلح کننده ژئو اسکرپ تایر با اعضای عرضی افقی با استفاده از آزمایش بزرگ مقیاس بیرون ‌کشش [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 13-13]
 • تاجی الیاتو، مهدی طراحی شبکه‌های توزیع آب بر پایه معیار‌های اطمینان‌‌پذیری هیدرولیکی و مکانیکی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 22-22]
 • تاجمیر ریاحی، حسین بررسی پارامتر‌های مؤثر بر عملکرد جداساز لرزه‌ای هسته سربی مجهز به آلیاژ حافظه‌دار [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 5-5]
 • تاجمیر ریاحی، حسین بررسی ویژگی‌های مکانیکی بتن ژئوپلیمری و کاربرد آن در اتصال تیر به ستون [(مقالات آماده انتشار)]
 • تاری نژاد، رضا مقایسه‌ی رفتار دینامیکی دره‌های منشوری و غیرمنشوری با استفاده از روش المان مرزی سه بعدی [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 27-40]
 • تبرک، معین مطالعۀ آزمایشگاهی نوع جدیدی مهاربند کمانش‌تاب تمام فولاد(S-BRB) [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 157-164]
 • تبرئی، عبداله مطالعه آزمایشگاهی ظرفیت باربری شالوده دایره‌ای واقع بر سطح خاک دانه‌ای مسلح به ژئوگرید [دوره 50، شماره 5، 1397، صفحه 973-986]
 • تجدید خواجه، مهسا بررسی عدم قطعیت پارامترهای ژئوتکنیکی در تحلیل اثر ساخت تونل جدید بر تونل موجود در محل تقاطع غیرهم سطح [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 817-830]
 • تحقیقی، حسین ارزیابی رفتار لرزه‌ای قاب‌های فولادی مقید شده با مهاربندهای کمانش تاب هسته مرکب [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 671-684]
 • تذرو، جواد بررسی عملکرد سیستم‌های قاب با ستون پیوند شده (LCF) طراحی شده به روش مستقیم مبتنی بر تغییرمکان [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 13-13]
 • ترابی، حسین ارزیابی تأثیر درصد الیاف بر سرعت موج برشی و مدول برشی حداکثر زباله‌های جامد شهری [دوره 50، شماره 5، 1397، صفحه 929-936]
 • ترابی، علیرضا اثر آلاینده اسید سولفوریک بر مقاومت برشی و پارامترهای تحکیمی خاک رس [دوره 50، شماره 6، 1397، صفحه 1127-1136]
 • ترابی، مهدی رفتار لرزه ای مبتنی بر عملکرد خطوط لوله فولادی مدفون پیوسته تحت زلزله‌های حوزه نزدیک [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 619-630]
 • ترابی زیارتگاهی، مهدی بررسی و ریشه‌یابی عوامل خطرآفرین در کارگاه‌های ساختمانی [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 51-61]
 • ترات، نیکو مقایسه تبادلات هایپریک در خیزاب-گوداب دو بعدی و سه بعدی [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 13-13]
 • تسلطی، سیدمحمدعلی مدل سازی عددی اثر عمق نفوذ زهکش های قائم بر روی پروسه تحکیم مطالعه موردی: پیش بارگذاری واحدهای زلال ساز سربندر خوزستان [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 121-128]
 • تسنیمی، عباسعلی تحلیل رفتارلرزه ای قاب های بتن مسلح با شکل‌پذیری متفاوت براساس عملکرد [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 61-77]
 • تسنیمی، عباسعلی محاسبه عوامل مؤثر بر ضریب رفتار قاب های بتن مسلح دارای مهاربند کمانش تاب [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 365-374]
 • تعاونی طارمسری، مهسا بررسی تاثیر حذف ستون بر وقوع خرابی پیش رونده در قاب های بتن مسلح [دوره 50، شماره 6، 1397، صفحه 1061-1070]
 • تفکری، احسان اثر اندرکنش سازه– خاک– سازه بر پاسخ لرزه‌ای سازه‌های قاب خمشی فولادی کوتاه، میان و بلند‌مرتبه [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقی پور، معصومه تحلیل هزینه چرخه عمر ترک ناشی از خوردگی یکنواخت کلریدی در تیر بتن آرمه [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 15-15]
 • تقی خانی، تورج مقایسه ضرایب عملکرد لرزه‌ای مورد نیاز در سیستم قاب خمشی ویژه فولادی تحت تأثیر زلزله‌های حوزه دور با حوزه نزدیک [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 37-52]
 • تقی زاده ولدی، محمد حسین مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تعداد و آرایش سوراخ‌های کوبه مشبک بر تراکم دینامیکی فراساحلی [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 3-3]
 • تقوی، امیرمحمد ارزیابی احتمالاتی-لرزه‌ای اثر اندرکنش خاک و سازه بر روی سازه های جداسازی شده بتنی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 21-21]
 • تقوی پارسا، محمدحسین تحلیل و بررسی بارگذاری انفجاری سازه های زیرزمینی بتن مسلح تحت اثر انفجار مدفون [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 3-18]
 • تقوی پارسا، محمدحسین تعیین ضریب رفتار پوشش بتنی سازه‌های زیرزمینی تحت بارگذاری انفجاری [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 9-9]
 • تقوی پارسا، محمدحسین بررسی رابطه بهینه طراحی آرماتور برشی محصورکننده در شکل‏پذیری ستون‌های بتن مسلح [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 4-4]
 • تیموری، رضا ارزیابی معادلات برآورد بار بستر در رودخانه‌های استان گلستان با استفاده از نرم افزار توسعه یافته STE [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 6-6]
 • تهرانی زاده، محسن تعیین طیف طرح خطر یکنواخت با توجه به اثرات حوزه نزدیک برای گستره شهر تهران [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 47-54]
 • تهرانی زاده، محسن بررسی ضوابط طراحی سازه های فولادی بلند باسیستم دوگانه قاب-دیوار در حوزه نزدیک به گسل به روش طراحی بر اساس عملکرد [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 85-94]
 • تهرانی زاده، محسن بررسی ضوابط لرزه ای جدید ساختمان های فولادی به روش طراحی بر اساس عملکرد [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 37-44]
 • تهرانی مقدس، سیاوش پهنه بندی خطر سقوط سنگ در دامنه های مشرف به مسیر خط راه آهن لرستان با استفاده از GIS [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 97-104]
 • توافقی جهرمی، علیرضا بررسی آزمایشگاهی رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های بتنی با سیستم تونلی [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 31-42]
 • توانایی فر، حمید ریز مدل پیوسته سه بعدی برمبنای مفهوم چندصفحه ای جهت تحلیل رفتار غیرخطی پانل بنایی [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 22-22]
 • توپچی نژاد، حمید مروری بر روش های مدلسازی برخورد ساختمان های مجاور با یکدیگر و راهکارهای کاهش پاسخ ناشی از ضربه در آنها [دوره 50، شماره 6، 1397، صفحه 1113-1126]
 • توسلی، احسان بررسی آزمایشگاهی تاثیر بار ثابت بر روی رفتار خمشی تیرهای بتن آرمه تقویت شده به وسیله پلیمرهای مسلح الیافی (FRP) [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 221-230]
 • توفیق، محمدمحسن تثبیت خاک ماسه‌ای با ژئوپلیمر بر پایه نانو مواد و پوزولان تفتان [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 16-16]
 • توفیق، وحید مطالعه امکان‌سنجی تثبیت خاک ماسه‌ای با ژئوپلیمر بر پایه پوزولان طبیعی و پودر شیشه [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 169-182]
 • توفیق، وحید تثبیت خاک ماسه‌ای با ژئوپلیمر بر پایه نانو مواد و پوزولان تفتان [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 16-16]
 • توفیق، وهب مطالعه‌ی آزمایشگاهی عملکرد حرارتی ملات‌های رایج در ساخت دیوار [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 7-7]
 • توکلی، حمیدرضا ارزیابی بالانس انرژی در سازه‌های فولادی دارای مهاربند اصطکاکی پال تحت بارگذاری انفجار [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 2-2]
 • توکلی، حمیدرضا ارزیابی حساسیت پاسخ یک پل کابلی دارای جداساز لرزه‌ای تحت زلزله‌ حوزه نزدیک گسل نسبت به تغییرات مصالح [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 12-12]
 • توکلی، حمیدرضا ارزیابی حساسیت لرزه ای قاب‌های فولادی با مهاربند همگرا نسبت به متغیرهای تصادفی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 9-9]
 • توکلان، مهدی تدوین مدل ترکیبی بهینه‌سازی سه هدفه زمان-هزینه-سود در پروژه‌های ساخت با استفاده از تحلیل مقایسه‌ای الگوریتم‌های فرا ابتکاری موجود [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 13-13]
 • توکلی زاده، محمدرضا ترکیب جزء تیرستونی چندگانه فیبری شبه‌تیموشنکو و تئوری میدان فشاری اصلاح‌شده در تحلیل سازه‌های بتن مسلح [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 733-748]
 • توکلی زاده، محمد رضا ارزیابی طول موثر پیوستگی روش کاشت الیاف در نصب خارجی به روش سرعت‌سنجی تصویری ذرات [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 8-8]
 • توکلی زاده، محمد رضا ارزیابی زیست‌ محیطی، اقتصادی، فنی و اجرایی انواع سیستم‌های رایج دیوارچینی در ایران، با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 18-18]
 • توکلی زاده، محمد رضا توسعه المان فیبری بتن مسلح مبتنی بر میدان تنش محلی و برهم‌کنش بتن و آرماتور [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 7-7]
 • توکل صدرآبادی، محمد مدلسازی عددی دبی جریان روگذر و درون‌گذر در سرریزهای لبه‌پهن گابیونی با شیب جانبی [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 619-630]
 • توکلی کاشانی، علی بررسی اثر ویژگی های راننده و وسله نقلیه بر ریسک تصادفات عبور از چراغ قرمز [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 6-6]

ث

 • ثابت‌ایمانی، علیرضا نشت‌یابی و مقایسه‌ی آزمایشگاهی و نظری خصوصیات جریان‌گذرا در لوله‌های انتقال پلی‌اتیلنی [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 547-556]
 • ثاقبیان، سید مهدی بررسی کارآیی روش‌های هوش مصنوعی در پیش‌بینی عملکرد تصفیه‌‌خانه فاضلاب (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب شهر تبریز) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 15-15]
 • ثقفیان، بهرام تعیین سیاست بهره‌برداری بهینه از منابع آب با رویکرد پایداری آبخوان با شبیه‌سازی و بهینه‌سازی بروش الگوریتم ژنتیک چند هدفه [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 17-17]
 • ثقفی یزدی، مرتضی بررسی اثر فشارمحصورکننده بر روی چقرمگی شکست مود اول و مود دوم ماسه‌سنگ لوشان [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 1-1]

ج

 • جابری زاده، محمد بررسی خواص رئولوژی و زمان گیرش مخلوط های بتن خودتراکم توسط روش صفحه [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 5-5]
 • جاعل، آرش تعیین قابلیت تکنیک های هوش مصنوعی در تخمین استهلاک انرژی سرریزهای پلکانی با رژیم جریان رویه ای [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 16-16]
 • جانفشان عراقی، هومن اثر اسید سولفوریک برخصوصیات مکانیکی بتن حاوی خرده لاستیک و پت [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 111-120]
 • جاودانیان، حامد تحلیل دینامیکی سدهای خاکی تحت زلزله های مبتنی بر روش کاهش نویز [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 22-22]
 • جباری، احسان کاربرد روش تابع پایه-شعاعی چندربعی برای حل مسائل تراوش با یک الگوریتم جدید برای بهینه‌سازی پارامتر شکل [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 18-18]
 • جباری، احسان کاربرد روش توابع پایه-شعاعی چندربعی برای حل معادله هلمهولتز به‌منظور آنالیز امواج لرزه‌ای در مخازن سدهای صلب [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 4-4]
 • جباری، احسان حل عددی معادلات ناویر استوکس در حالت پایای تراکم‌ناپدیر آشفته با استفاده از روش تابع پایه شعاعی چند‌ربعی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 13-13]
 • جباری، احمد بررسی آزمایشگاهی اثر تعداد سیکل های گرم شدن- سردشدن سنگ بر روی چقرمگی شکست حالت I [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 793-800]
 • جباری، حامد یک روش هوشمند برای طبقه‏ بندی ترک در سازه‏ های بتنی بر اساس شبکه‏ های عصبی عمیق [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 3-3]
 • جبارزاده، مسعود تحلیل حساسیت اثر بارگذاری دینامیکی بر فضاهای زیرزمینی بدون پوشش به روش عددی [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 377-390]
 • جدیدی، علی بررسی تاثیر الیاف شیشه و مواد پوزولانی در دمای بالا بر روی مقاومت خمشی بتن با روش پیش مخلوط و اسپری [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 20-20]
 • جیریایی شراهی، مرتضی ارزیابی تثبیت خاک رس با افزودنی لیگنوسولفونات کلسیم، با در نظر گرفتن روش های مختلف اختلاط [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 17-17]
 • جیریایی شراهی، مرتضی استفاده ازمصالح تراشه‌های آسفالت و تایرهای فرسوده بعنوان محصور کننده در ستون‌های سنگی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 23-23]
 • جیریایی شراهی، مرتضی ارزیابی تاثیر زئولیت و خرده لاستیک فرسوده بر تثبیت ماسه با سیمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • جسمانی، محراب تعیین خصوصیات تحکیم ثانویه خاکهای شمال ایران براساس مفهوم نسبت(ca/cc) [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 59-68]
 • جعفری، احمد ارزیابی خطر آسیب به ساختمان‌های اطراف ایستگاه O7 خط هفت متروی تهران با استفاده از روش سختی نسبی [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 175-183]
 • جعفری، حمیده بهبود نتایج پیش بینی BOD رودخانه ها بر پایه نویززدایی با مقایسه مدل های موجک عصبی، برنامه ریزی ژنتیک، شبکه عصبی و رگرسیون خطی (مطالعه موردی: ایستگاه خروجی سد کرج) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 273-284]
 • جعفری، فاطمه بررسی آزمایشگاهی و عددی آبشستگی اطراف گروه پایه کج با حضور شمع حفاظتی و طوق [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 1-1]
 • جعفری، محمدکاظم بررسی عددی-آزمایشگاهی جدا‌ساز لرزه‌ای ژئوسنتتیکی در بستر مدفن‌های زبالة جامد شهری: مطالعة مدفن کهریزک تهران [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 557-574]
 • جعفری، مرضیه ارائه روش المان محدود توسعه یافته برای مدل‌سازی پیوسته تغییرشکل سازه‌ها مطالعه موردی: سد خاکی کرخه [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 327-334]
 • جعفری، ملیحه بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن حاوی نانو ولاستونیت و مدلسازی آن به کمک شبکه های عصبی نوع GMDH [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 143-156]
 • جعفریان، یاسر تاثیر ریزدانه های چسبنده بر مقاومت برشی زهکشی نشده ماسه انزلی [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 133-141]
 • جعفریان، یاسر مطالعه آزمایشگاهی بر استعداد روانگرایی ماسه بابلسر در شرایط تحکیم همسان و ناهمسان از دیدگاه پارامتر حالت [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 51-65]
 • جعفریان، یاسر بررسی عدم قطعیت‌های موجود در روابط تجربی و پیش‌بینی احتمالاتی گسترش جانبی ناشی از روانگرایی [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 275-290]
 • جعفریان، یاسر اثر عرض گسیختگی بر تغییر مکان ماندگار لرزه ای شیب‌های خاکی [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 81-88]
 • جعفریان، یاسر بررسی عددی-آزمایشگاهی جدا‌ساز لرزه‌ای ژئوسنتتیکی در بستر مدفن‌های زبالة جامد شهری: مطالعة مدفن کهریزک تهران [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 557-574]
 • جعفرزاده، الهام مطالعه آزمایشگاهی تاثیر غیر یکنواختی ذرات رسوبی بر پیشروی دلتای رسوبی در مخزن [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 161-168]
 • جعفرزاده، محمدرضا مدل سازی عددی امواج فوق بحرانی در خم ها با روش حجم محدود Roe-TVD و ارزیابی فرضیات راه حل تحلیلی [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 43-50]
 • جعفری شالکوهی، عطا مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تعداد و آرایش سوراخ‌های کوبه مشبک بر تراکم دینامیکی فراساحلی [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 3-3]
 • جعفری صحنه سرایی، محمد علی تعیین مشخصات یخ و باد همزمان برای بارگذاری سازه‌های خطوط انتقال نیرو در کشور [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 12-12]
 • جعفری مهرآبادی، سعید مطالعه و مقایسه رفتار تراکمی خاک های دانه ای توسط امواج فراصوت و دستگاه طراحی شده چکش ضربه [دوره 50، شماره 6، 1397، صفحه 1033-1042]
 • جعفری نادر، بهمن بررسی آزمایشگاهی تاثیر افزودنی پلیمری "نیکوفلاک" بر روی مقاومت فشاری و کششی ماسه‌بادی بیابانی و ساحلی در لایه‌های روسازی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 22-22]
 • جعفری ندوشن، محسن بررسی خواص مکانیکی خمیر سیمان های ژئوپلیمری با پایه روباره کوره آهنگدازی و تعیین پارامترهای بهینه [دوره 50، شماره 6، 1397، صفحه 1043-1052]
 • جعفرنژاد قراحسنلو، احسان ارزیابی مخاطرات ژئوتکنیکی در پروژه‌های تونل زنی با استفاده از روش FDAHP-PROMETHEE (مورد مطالعاتی: قطعه دوم تونل امام‌زاده هاشم (ع)) [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 791-800]
 • جغتایی، سعید تدوین قوانین انگیزشی مطالعات مهندسی ارزش در شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی (مطالعه موردی: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور) [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 79-85]
 • جلایی، فرزاد ارائه روش برآورد هزینه‌های چرخه عمر ساختمان در مرحله طراحی مفهومی بر پایه مدل‌سازی اطلاعات ساختمان با استفاده از فهرست‌بهای ملی ایران [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 17-17]
 • جلالی، سید علیرضا برآورد احتمالاتی تقاضای لرزه‌ای قابهای خمشی فولادی با اتصالات صفحه کناری [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 47-64]
 • جلالی، سید علیرضا اصلاح پارامترهای رابطه تنش - کرنش المان‌های نواری در مدل‌سازی دیوار برشی فولادی تحت بارگذاری چرخه‌ای [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 431-442]
 • جلالی، سید محمد اسماعیل برنامه رایانه ای تعیین محدوده بهینه استخراج زیرزمینی- GOUMA_CP [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 475-490]
 • جلالی، سید محمد اسماعیل تعیین شکل مناسب پایه‌های استوانه‌ای هذلولوی در روش استخراج کارگاه و پایه با استفاده از مدل‌سازی عددی مطالعه‌ی موردی: معدن کرومیت فاریاب [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 151-160]
 • جلالپور بارفروش، حمیدرضا ارائه یک مدل عددی-ریاضی برای پدیده شکست سد به روش حجم محدود با استفاده از شبکه بندی ورونوی [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 1-9]
 • جلالی یزدی، علیرضا بهینه سازی فرآیندهای بالابر در حین عملیات اجرایی ساختمانهای بلند مرتبه [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 7-7]
 • جلالی مقدم، متین ارزیابی مکانیزم گسیختگی دیوار‌های حائل مهار صفحه‌ای حاوی خرده لاستیک‌های بازیافتی ‌با بکارگیری تکنیک PIV [دوره 50، شماره 5، 1397، صفحه 937-948]
 • جلالوندی، مهدی استفاده از الگوریتم ژنتیک در طراحی طول مسلح کننده های شیروانی های خاکی مسلح [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 55-62]
 • جلفایی، سمیه مدلسازی کامل سه بعدی حفر تونل و نصب پوشش با تاکید بر حفاری مرحله‌ای، مقایسه تحلیل سه بعدی با دوبعدی [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 149-160]
 • جلیل زاده افشاری، محمد روش ساده آنالیز کوتاه شدگی وابسته به زمان ستون در سازه های قابی بتن آرمه [دوره 50، شماره 5، 1397، صفحه 887-906]
 • جلیلی قاضی زاده، محمدرضا یافتن موقعیت و تعیین مقدار دو نشت همزمان در شبکه‌های آبرسانی با استفاده از الگوریتم دومرحله‌ای [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 10-10]
 • جلیلی قاضی زاده، محمدرضا بررسی آزمایشگاهی سرریز کلید پیانویی جانبی با کلید‌های مورب [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 7-7]
 • جلیلی قاضی زاده، محمدرضا بررسی عددی رفتارجریان فوق بحرانی برروی سرریزهای جانبی کلیدپیانویی [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 16-16]
 • جلیلی قاضی زاده، مرتضی محاسبه هزینه زمان از دست رفته در تاخیر ناشی از تصادفات ترافیکی به تفکیک نوع راه و نوع وسیله‌نقلیه (مطالعه موردی: راه های برون شهری استان خراسان رضوی) [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 10-10]
 • جلیلی قاضی زاده، مهدی بررسی تاثیر هوادهی در کاهش رطوبت پسماند غذایی به روش خشک کردن بیولوژیکی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 20-20]
 • جمشیدی، محسن تلفیق تکنیک‌های تجربی انتخاب روش استخراج معادن با تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (مطالعه موردی: معدن سرب و روی مهدی آباد) [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 12-12]
 • جمشیدی چناری، رضا خواص میرایی ماسه لای دار مسلح شده با الیاف موکت [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 65-73]
 • جمعه منظری، رضا اثر بازشو و سخت‌کننده بر رفتار دینامیکی غیرخطی هندسی پوسته‌های تک‌انحنایی FGM تحت بارهای انفجاری [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 14-14]
 • جمعه منظری، رضا بررسی ارتعاشات آزاد صفحه‌های FGM دارای بازشو و سخت‌کننده [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 11-11]
 • جنتی، ایمان کمانش موضعی صفحات ارتوتروپیک برروی انواع تکیه گاه داخلی الاستیک به روش نوار محدود اسپلاین [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 83-93]
 • جندقی علایی، فرشید بررسی تأثیر الیاف ترکیبی فولادی موج دار- قلاب دار و پلی پروپیلن اصلاح شده بر رفتار برشی تیرهای بتن آرمه با استفاده از نتایج آزمایشگاهی و روابط تجربی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 11-11]
 • جهانی، احسان اثر ضریب تغییرات پارامترهای اصلی بر شاخص قابلیت اعتماد اعضای سازه ای در آبا [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 41-46]
 • جهانی، احسان بررسی شاخص قابلیت اعتماد تیر طراحی شده بر اساس آیین نامه طراحی ساختمانهای بتنی ایران (مبحث نهم) [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 387-394]
 • جهانی، احسان تحلیل آماری نیروی ناشی از باد (مطالعه موردی:شهرستان رامسر) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 14-14]
 • جهانی، یونس بررسی آزمایشگاهی رفتار دیوارهای مرکب تحت بارگذاری عمود بر صفحه [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 24-24]
 • جهان بخش، حمید مطالعه آزمایشگاهی مقایسه تثبیت خاک رس کائولینیت با سیمان و غبار کوره سیمان [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 14-14]
 • جهانشاهی، محمدرضا سه‌بعدی سازی ساختار سطح روسازی و برداشت داده‌های خرابی سطح با استفاده از حسگر کینکت [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 29-44]
 • جهانگیر، علیرضا بررسی آزمایشگاهی اثر تخلخل و زاویه موانع نفوذپذیر بر رسوب‌گذاری جریان غلیظ [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 10-10]
 • جوادی، پاشا ارزیابی لرزه ای پل های بتن مسلح مورب تحت اثر زلزله های نزدیک گسل، با درنظرگیری اندرکنش خاک و سازه - مطالعه موردی روگذر جَک تُن واقع در کالیفرنیا [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 19-19]
 • جوادی اصطهباناتی، مرتضی بررسی جریان غیرخطی در شکستگی های سنگی با دیواره زبر [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 21-28]
 • جوادی اصطهباناتی، مرتضی ارائه یک چارچوب مبتنی بر معیار کمی برای انتخاب ابعاد مناسب دامنه جریان در مدلسازی عددی جریان آب ورودی به داخل تونل [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 15-15]
 • جوادیان، سهیلا بررسی تأثیر شوینده های زیستی تولید شده در فرایند اصلاح زیستی بر انتقال و حذف آلودگی ها در خاک آلوده نفتی [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 93-103]
 • جوانمردی، یوسف یک مدل حالت بحرانی سطح حدی برای ماسه‌ها [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 831-844]
 • جواهری بارفروشی، مائده بهینه‌سازی جانمایی کارگاه و تاثیر آن بر هزینه‌ی پروژه‌های ساخت با الگوریتم بهینه‌سازی علف‌های هرز [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 7-7]
 • جوج، مهدی بهینه‌سازی زمان، هزینه، کیفیت با فعالیت‌های دارای انقطاع در پروژه های عمرانی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری علفهای هرز [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 2-2]
 • جوکار، ابراهیم ارزیابی و اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪی رﻳﺴﻚ پروژه های ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴری ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره (مطالعه موردی: آزادراه شمال) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 4-4]

چ

 • چابکپور، جعفر مقایسه کارائی مدل‌های تحلیلی VART، Gaussian و ADZ به منظور تشخیص موقعیت منبع آلودگی در رودخانه‌ها [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 17-17]
 • چابکپور، جعفر تعیین عمق نفوذ آلاینده در بستر رودخانه‌ها به منظور ارزیابی خاصیت خودپالائی رودخانه‌ها با استخراج یک رابطه تحلیلی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 22-22]
 • چابکی خیابانی، علیرضا مدلسازی رفتار غیر الاستیک نانوتیوب های کربنی توسط مکانیک محیط پیوسته [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 93-99]
 • چائی بخش، علی بهینه‌سازی ژنتیکی محاسبات سخت در مقابل محاسبات نرم برای مدل‌سازی میراگر MR و ارائه یک مدل شبه استاتیکی وارون‌پذیر [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 33-50]
 • چراغی، امیرحسین مقایسۀ پاسخ لرزه‌ای احتمالاتی قاب‌های خمشی و قاب‌های ستون- پیوند تحت زمین لرزه های متوالی [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 1-1]
 • چراغی، عبدالله افزایش استهلاک انرژی در مهاربند همگرا با استفاده از صفحه اتصال سوراخ دار [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 339-349]
 • چراغی، میترا بررسی روند افزایش آلودگی‌های نفتی موجود در رسوبات سطحی در سواحل استان مازندران [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 11-11]
 • چراغی سیف آباد، مسعود بررسی مکانیک شکست سنگ‌های مختلف [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 1-9]
 • چراغی شیرازی، نجمه بررسی میدان جریان در سدهای لاستیکی تحت اثر اندرکنش سیال- سازه [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 477-486]
 • چرختاب بسیم، محمد طرح بهینه و بررسی عملکرد میراگرهای ویسکوز در سازه‌های فولادی بر اساس هزینه دوره عمر [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 10-10]
 • چشمی، اکبر بررسی تأثیر دما بر مقاومت برشی زهکش نشده رس کائولینیت [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 6-6]
 • چناقلو، محمدرضا طرح بهینه و بررسی عملکرد میراگرهای ویسکوز در سازه‌های فولادی بر اساس هزینه دوره عمر [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 10-10]
 • چوپان، یحیی استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و الگوریتم رقابت استعماری به‌منظور ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت جلفا برای مصارف مختلف [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 20-20]
 • چوپان، یحیی بررسی تغییرات دبی در قطره‌چکان‌های مختلف در اثر اعمال فاضلاب تصفیه شده [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1-1]
 • چوپان، یحیی تخصیص بهینه اقتصادی آب با به‌کارگیری خوارزمی‌های فراابتکاری انتخابات و رقابت استعماری [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 6-6]
 • چوپان، یحیی ارائه روشی مبتنی بر الگوریتم‌های بهینه‌ساز گرگ خاکستری و رقابت استعماری در فرآیند بهره‌برداری بهینه از مخزن سد [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 1-1]
 • چوپان، یحیی ارزیابی الگوریتمهای انتخابات، رقابت استعماری و روش شبکه عصبی مصنوعی در بررسی روند افت تراز سطح ایستابی دشت رشتخوار [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 1-1]

ح

 • حیاتی، راضیه سیلیکا مونولیت با ساختار مزوحفره: سنتز، شناسایی و کاربرد آن برای حذف کادمیم از فاضلاب [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 5-5]
 • حیاتی، سولماز سیلیکا مونولیت با ساختار مزوحفره: سنتز، شناسایی و کاربرد آن برای حذف کادمیم از فاضلاب [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 5-5]
 • حیات بینی، نگین ارزیابی تغییرات تراز و غلظت نیترات آب های زیرزمینی دشت کبودرآهنگ با استفاده از سری های زمانی [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 285-294]
 • حاتمی، فرزاد ارزیابی عملکرد و بهینه‌سازی دیوارهای برشی کامپوزیت [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 83-91]
 • حاتمی، فرزاد ارزیابی عملکرد و بهینه‌سازی دیوارهای برشی کامپوزیت [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 53-61]
 • حاتمی، فرزاد اولویت‌بندی ریسک‌ها و ارائه مدل مدیریت ریسک در توسعه نیروگاه‌های بادی براساس استاندارد مدیریت پروژه [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 801-812]
 • حاتمی، فرزاد بررسی ابعاد بازشو، سختی المانهای مرزی و نوع ورق میانی بر رفتار دیوار برشی فولادی [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 12-12]
 • حاجی آقاجان پور، نادر پرش دایره ها: روشی نوین برای حل مسائل بهینه سازی مهندسی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 13-13]
 • حاجی آقایی کشتلی، مصطفی شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های ساختمانی سبز مبتنی بر تلفیق روش های FDEMATEL) و :(FANP (مطالعه موردی: شهرستان سوادکوه) [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 599-616]
 • حاجیان نژاد، زهرا بررسی رفتار مقاومت برشی خاک ماسه‌ای بندرانزلی مسلح شده با پلی اتیلن ترفتالات (PET) [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 14-14]
 • حاجی رضایی، رامتین تحلیل پاسخ‌ واژگونی برج‌های آبگیر آزاد-ایستا تحت پالس‌های لرزه‌ای [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 15-15]
 • حاجی زاده، احمدرضا اندازه گیری میزان گاز رادن در مناطق مختلف شهر تهران به همراه ارزیابی ریسک [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 109-118]
 • حاجی زاده، محمد رضا ارزیابی تاثیر الیاف ماکروسینتتیک بر ضخامت و شاخص هزینه ساخت روسازی های بتنی درزدار با در نظر گرفتن اثر مقاومت خمشی پس از ترک خوردگی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 24-24]
 • حاجی عزیزی، محمد مطالعه عددی سه‌بعدی پایداری شیب ماسه‌ای مسلح با ستون سنگی مسلح با ژئوگرید [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 2-2]
 • حاجی عزیزی، محمد بررسی رفتار ماسه‌های آلوده به نفت خام در آزمایش CBR [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 17-17]
 • حاجی علی، مژگان ارائه شاخصی جدید جهت ارزیابی خودکار توزیع یکنواخت اندود سطحی و نفوذی روسازی راه‌ها [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 3-3]
 • حاجی علیلوی بناب، مسعود مطالعه آزمایشگاهی راهکارهای اصلاحی جهت کاهش اثر تورم خاک بر لاینینگ بتنی کانالهای انتقال آب [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 9-9]
 • حاجی قاسمعلی، سعید مدلسازی تحلیلی منحنی بار-تغییرمکان در تیرهای بتنی مسلح [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 63-70]
 • حاجی قاسمعلی، سعید بررسی اثر واکنش قلیایی-سیلیسی بر روی رفتار سازه ای تیرهای بتنی مسلح با استفاده از روش المان محدود [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 23-34]
 • حاذقیان، محمد مطالعه عددی سه بعدی تاثیر کنج‌های محدب بر جابه ‏جایی‏ های ناشی از عملیات گودبرداری برای دیواره ‏های پایدارسازی شده با روش میخ‏‏ گذاری [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 7-7]
 • حاصلی، سپیده بررسی پاسخ های لرزه ای ساختمان های جداسازی شده پایه تحت اثر زلزله‌های حوزه‌ی نزدیک گسل [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 579-596]
 • حامدی، غلام حسین بررسی تاثیر اصلاح قیر با پلیمر SBR بر حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالت گرم [دوره 50، شماره 5، 1397، صفحه 865-876]
 • حامدی، غلام حسین ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی اصلاح شده با نانو مواد (اکسید روی و اکسید سیلیسیم) [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 14-14]
 • حامدی، غلام حسین بررسی تأثیر ویژگی ‌های سنگدانه‏ ها و اجزای انرژی آزاد سطحی قیر-سنگدانه بر روی حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی اصلاح ‌شده با مواد ضد عریان‏ شدگی [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 16-16]
 • حامدی، غلام حسین مقایسه تاثیر استفاده از نانومواد معدنی بر عملکرد مخلوط‏ های آسفالت گرم و شیشه‏ ای در برابر خرابی رطوبتی [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 1-1]
 • حامدی، غلام حسین بررسی تاثیر استفاده از اکریلات استایرن اکریلونیتریل بر خرابی خستگی مخلوط‏ های آسفالتی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 11-11]
 • حامدی، غلام حسین بررسی خصوصیات رئولوژیکی قیر و خصوصیات مکانیکی مخلوط‌های آسفالتی اصلاح شده با نانو اکسید مس [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 4-4]
 • حامدی، غلام حسین تاثیر پیرشدگی بلند‏مدت بر ترک‌خوردگی دماپایین مخلوط‌های آسفالتی با استفاده از روش‌های مکانیکی و ترمودینامیکی [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 12-12]
 • حامدی راد، محمدامین تثبیت پسماند خاک سنگ آهک در بتن خودتراکم و اثر آن بر خواص کارایی، مکانیکی و دوام [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 15-15]
 • حامدی راد، محمد امین ارائه روش برآورد هزینه‌های چرخه عمر ساختمان در مرحله طراحی مفهومی بر پایه مدل‌سازی اطلاعات ساختمان با استفاده از فهرست‌بهای ملی ایران [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 17-17]
 • حبیبی، علیرضا ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی بتن مسلح با استفاده از شاخص های خسارت [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 11-19]
 • حبیبیان، میقات تعیین بهترین مسیر احداث خط دوچرخه سواری با رویکرد حمل ونقل پایدار (مطالعه موردی: منطقه 1 شهر شیراز) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 593-602]
 • حبیبیان، میقات ارزیابی تأثیر سیاست های گروه بندی واگن ها و زمانبندی حرکت بار در شبکه ی ریلی ایران بر میزان تولید آلاینده های لوکوموتیوهای دیزلی با استفاده از شبیه سازی [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 685-696]
 • حبیبیان، میقات مدل تمایل موتورسیکلت‌سواران شاغل در محدوده مرکزی شهر تهران به خرید موتورسیکلت برقی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 21-21]
 • حبیبیان، میقات ارائه مدل بهینه‌سازی تردد با رویکرد کاهش آلودگی هوا (مطالعه‌ی موردی پل صدر تهران) [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 16-16]
 • حبیبی ملک کلایی، مصطفی میرایی در سازه فضاکار با سیستم اتصالی MERO با توجه به درجه سفت شدگی پیچ [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 181-190]
 • حبیبی وند، محمّد پاسخ لرزه‌ای سطح تپّه‌ی آبرفتی ذوزنقه‌ای واقع بر حفره‌ی دایره‌ای: موج مهاجم قائم SH [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 12-12]
 • حجابی، نسیم بررسی کارآیی روش‌های هوش مصنوعی در پیش‌بینی عملکرد تصفیه‌‌خانه فاضلاب (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب شهر تبریز) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 15-15]
 • حجازی، سامان تأثیر نوع اتصال عرشه به پایه در انتقال بارهای ثقلی و بهره برداری در پل های پیوسته پیش تنیده بتنی [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 1-9]
 • حجازی، مهرداد بررسی اثر بازشو بر رفتار دیافراگم‎های مرکب فولادی- بتنی در سازه‎های فولادی کوتاه مرتبه [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 23-35]
 • حجازی، مهرداد بررسی خواص مکانیکی بتن سبک ساز های با استفاده از الیاف ترکیبی [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 335-346]
 • حجازی، مهرداد تاثیر آرایش نوارهایFRP، ابعاد تیر و مقدار آرماتور کششی در ظرفیت برشی تیر بتن مسلح [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 465-478]
 • حجازی، مهرداد بررسی پارامتری عملکرد صفحات اتصال جوشی در قاب فولادی مهاربندی شده همگرا تحت بارگذاری چرخه‌ای [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 8-8]
 • حجتی، مریم تحلیل دینامیکی سد‌های بتنی وزنی با استفاده از المان نیمه بی نهایت سیال بهینه [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 31-40]
 • حداد، عبدالحسین پیش‏ بینی ضریب عکس العمل بستر با استفاده از سختی برشی در کرنش های کوچک [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 67-79]
 • حداد، عبدالحسین بررسی قابلیت عملکرد تراوایی در سیستم های زهکش متشکل از ژئوتکستایل و خاک تحت اثر فشار [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 635-644]
 • حدادی، فرهاد شناسایی و اولویت بندی قطعات حادثه خیز مبتنی بر تئوری موجک و روش علت گرا [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 7-7]
 • حیدری، پروانه تعیین ضریب دبی سرریز اوجی و مطالعه اثرات استغراق، شیب بالادست و ارتفاع کف بند بر میزان تغییرات آن [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 1-1]
 • حیدری، سجاد بررسی اثر پارامترهای زلزله نزدیک گسل بر پاسخ پل‌های رمپی دارای قوس افقی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 16-16]
 • حیدری، علی تحلیل طیفی سازه ها با استفاده از تئوری موجک و مدت زمان حرکت قوی زمین [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 8-8]
 • حیدری، علی روش های تبدیل موجک پیوسته و تحلیل فوریه در ارزیابی خصوصیات تحریک بحرانی [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 11-11]
 • حیدری، علی تحلیل دینامیکی سدهای خاکی تحت زلزله های مبتنی بر روش کاهش نویز [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 22-22]
 • حیدری، مرتضی مطالعه آزمایشگاهی تاثیر غیر یکنواختی ذرات رسوبی بر پیشروی دلتای رسوبی در مخزن [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 161-168]
 • حیدری، مهرداد بررسی آزمایشگاهی فرآیند ته‌نشینی رسوبات معلق در مخزن سد کرخه [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 327-340]
 • حیدرپور، منوچهر بررسی عملکرد و راندمان کابل در کنترل آبشستگی موضعی پایه‌های پل مستطیلی گردگوشه [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 15-15]
 • حیدری خواص، محمد روش طراحی جدیدی برای طراحی بلوک مهار خطوط لوله انتقال گاز [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 12-12]
 • حیدری دیگه‌سرا، پویا بررسی مکانیک شکست پانل بتنی لایه‌ای تابعی مقاوم در برابر بارگذاری ضربه [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 2-2]
 • حیدرزاده، هیثم بررسی عملکرد و تعیین ابعاد بهینه شبکه جمع‌آوری رواناب سطحی با استفاده از مدل SWMM [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 18-18]
 • حریت، آیین آنالیز پایداری بدنه و پی سد بتنی دوقوسی زاینده رود با استفاده از نتایج ابزاردقیق و شبیه سازی عددی [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 55-63]
 • حریزاوی، مهدی ارزیابی و مقایسه رفتار لرزه ای دیوار برشی‌های کامپوزیتی و فولادی در قاب های ساختمانی با ستون های کامپوزیت نیمه محصور [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 3-3]
 • حرمتی، عبدالرضا استخراج انتخابی منیزیم از تلخابه با استفاده از هیدروکسید سدیم: مطالعات آزمایشگاهی و نیمه‌صنعتی [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 59-66]
 • حسامی، ابراهیم ارزیابی تغییر شکل دائم آسفالت متخلخل پلیمری [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 105-113]
 • حسامی، سعید بررسی عوامل تأثیرگذار بر حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی نیمه گرم (WMA) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 12-12]
 • حسنی، ابوالفضل ارزیابی تاثیر الیاف ماکروسینتتیک بر ضخامت و شاخص هزینه ساخت روسازی های بتنی درزدار با در نظر گرفتن اثر مقاومت خمشی پس از ترک خوردگی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 24-24]
 • حسنی، حسین پهنه بندی خطر سقوط سنگ در دامنه های مشرف به مسیر خط راه آهن لرستان با استفاده از GIS [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 97-104]
 • حسینی، یاسر بررسی تغییرات توان خودپالایی رودخانه کارون در سال‌های 87 و 92 با استفاده از مدل QUAL2KW در محدوده شهر اهواز [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 35-46]
 • حسینی، اسرا شناسایی پارامترهای سازه‌ای تراز جداساز پایه بر اساس روش زیرفضا [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 12-12]
 • حسینی، پگاه بررسی تغییرات توان خودپالایی رودخانه کارون در سال‌های 87 و 92 با استفاده از مدل QUAL2KW در محدوده شهر اهواز [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 35-46]
 • حسینی، خسرو بررسی آب‌شستگی تکیه‌گاه مستطیلی واقع در کانال مرکب تحت جریان غیر ماندگار (مطالعه آزمایشگاهی) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 19-19]
 • حسینی، سید احمد مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تعداد و آرایش سوراخ‌های کوبه مشبک بر تراکم دینامیکی فراساحلی [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 3-3]
 • حسینی، سیدآرمین بررسی عملکرد لرزه‌ای دیوارهای برشی بتن آرمه با بازشوهای برون محور [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 17-17]
 • حسینی، سید امید بررسی رفتار ستون های فولادی پوشیده شده با بتن و مقاوم سازی آن با الیاف پلیمری کربن تحت اثر همزمان بارگذاری محوری و بارگذاری جانبی رفت و برگشتی [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 13-13]
 • حسینی، سید جلال ارائه رابط هی جدید برای پی شبینی نرخ نفوذ ماشین حفاری تی بی ام ( TBM ) سنگ [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 313-322]
 • حسینی، سید حسین کاربرد آهک و نانو آهک در کنترل گسیختگی شیب جانبی کانال‌های خاکی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 20-20]
 • حسینی، سید عباس ارزیابی و مقایسه عملکرد شکاف و طوقه در کاهش آبشستگی در اطراف تکیه گاه های پل [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 5-5]
 • حسینی، سید عباس ارزیابی آزمایشگاهی مقاومت باند بین میلگرد و بتن حاوی پودر سنگ آهک [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 10-10]
 • حسینی، سید علی بررسی عملکرد شتاب دهنده آیتکن در تحلیل دینامیکی به روش زیرفضای تعمیم یافته یک بعدی [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 1-7]
 • حسینی، سید علی اصغر تحلیل ارتعاش آزاد غیرخطی لایه خاک دانه‌ای با استفاده از تکنیک اغتشاشات [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 15-15]
 • حسینی، سید مجدالدین میرمحمد بررسی رفتار شالوده‏ های تقویت‏ شده با ژئوگرید تحت اثر بارهای سیکلی افقی [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 1-10]
 • حسینی، سیدمحمدرضا عملکرد لرزه‌ای سازه‌های نامتقارن جداسازی شده فولادی با سیستم‌های مهاربندی شورون، ضربدری و زیپر [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 24-24]
 • حسینی، سید مصطفی اصلاح پارامترهای رابطه تنش - کرنش المان‌های نواری در مدل‌سازی دیوار برشی فولادی تحت بارگذاری چرخه‌ای [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 431-442]
 • حسینی، سید مهدی بررسی تاثیر pH شیرابه بر میزان فروریزش و پارامترهای مقاومت برشی خاک های رمبنده [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 45-58]
 • حسینی، مهدی ارائه رابط هی جدید برای پی شبینی نرخ نفوذ ماشین حفاری تی بی ام ( TBM ) سنگ [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 313-322]
 • حسینی، مهدی مدلسازی فیزیکی چاه‌های نفت هنگام حفاری با استفاده از سلول سه محوری طراحی شده [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 801-812]
 • حسینی، مهدی تخمین چقرمگی شکست مود Iسنگها با استفاده از اندیس شکنندگی [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 391-400]
 • حسینی، مهدی بررسی آزمایشگاهی اثر تعداد سیکل های گرم شدن- سردشدن سنگ بر روی چقرمگی شکست حالت I [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 793-800]
 • حسینی، مهدی بررسی اثر فشارمحصورکننده بر روی چقرمگی شکست مود اول و مود دوم ماسه‌سنگ لوشان [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 1-1]
 • حسینی، مهدی ارائه رابطه‌ای برای تخمین فشار بهینه گل حفاری در چاه‌های نفت در سازندهای کربناته مناطق نفت خیز جنوب ایران [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 1-1]
 • حسینی، مهدی استفاده از روش آتشکاری کنترل شده پیش شکافی و مقایسه آن با روش غیر کنترلی در معدن مس چهل کوره [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 9-9]
 • حسینایی، سعید بررسی رفتار ستون های فولادی پوشیده شده با بتن و مقاوم سازی آن با الیاف پلیمری کربن تحت اثر همزمان بارگذاری محوری و بارگذاری جانبی رفت و برگشتی [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 13-13]
 • حسینیان، فاطمه السادات تاثیر عوامل موثر بر بازیابی فروشویی ستونی کانسنگ اکسیدی مس با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 47-53]
 • حسینیان، فاطمه السادات تعیین شرایط بهینه فلوتاسیون یونی روی از پساب های صنعتی [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 679-686]
 • حسینیان، فاطمه السادات پیش‌بینی توان کشی آسیای نیمه خود شکن با شبکه عصبی مصنوعی شعاعی بر اساس مولفه‌های اصلی [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 511-518]
 • حسینیان، فاطمه السادات مدلسازی ثابت سینتیکی حذف یون روی از پساب سنتزی با برنامه ریزی بیان ژن [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 17-17]
 • حسینی بیزکی، سید راهب بررسی روند افزایش آلودگی‌های نفتی موجود در رسوبات سطحی در سواحل استان مازندران [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 11-11]
 • حسینی توانا، نعیمه بررسی اثر رس بر قدرت سایندگی خاک‌ها به‎وسیله آزمایش LCPC [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 4-4]
 • حسن زاده، احمدرضا ارزیابی مشخصه های مقاومتی خاک ریزدانه حاوی نانوآهک [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 15-15]
 • حسن زاده، سیدعلی پیش‌بینی مقاومت‌فشاری و نفوذ یون‌کلرید نمونه‌های بتنی با تخمین بیزین و انجام تحلیل‌های مختلف قابلیت‌اعتماد [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 23-23]
 • حسن زاده، علی تعیین مقاومت اصطکاکی شمع‎های فلزی در خاک ماسه‌ای با استفاده از آزمایش بارگذاری استاتیکی فشاری [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 8-8]
 • حسن زاده، یوسف تخمین هدایت هیدرولیکی و ارزیابی عدم قطعیت بین مدل‌ها و داده‌های ورودی توسط متوسط‌گیری بیزین از مدل‌های هوش مصنوعی [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 3-3]
 • حسن زاده، یوسف بررسی آزمایشگاهی و عددی روابط ضریب دبی سرریزهای لبه‌تیز کنگره‌ای U شکل در پلان [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 8-8]
 • حسین زاده، سید علی اصغر ویژگی‌های رفتاری و خصوصیات جذب انرژی صفحات برشی فولادی بالحاظ اثر جنس و نسبت لاغری [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 24-24]
 • حسین زاده، محمد بررسی تاثیر نیترات سرب بر رفتار و مقاومت برشی ماسه رس‌دار [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 11-11]
 • حسین زاده، محمد بررسی عملکرد مقاومتی جاذب‌های مختلف در خاک‌های آلوده با فلز سنگین سرب [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 14-14]
 • حسین زاده اصل، رضا بررسی عددی نشت از کانال های خاکی و مقایسه با اندازه گیری صحرایی [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 3-3]
 • حسین زاده اصل، مسعود بررسی تاثیر انحراف تیر در اتصال گیردار فلنجی تیر به ستون بر افت مقاومت اتصال [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 205-220]
 • حسین زاده دلیر، علی بررسی عملکرد زهکش‌های افقی در افزایش پایداری شیب‌های خاکی در بارندگی های شدید با شبیه سازی عددی [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 491-502]
 • حسین زاده دلیر، علی بررسی آزمایشگاهی اثرات تعداد پله، شیب و اندازه ذرات بر استهلاک انرژی در سرریزهای پله ای توری سنگی [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 749-756]
 • حسین زاده دلیر، علی بررسی خصوصیات جریان و پارامترهای فشار پرش هیدرولیکی آزاد و مستغرق در حوضچه‌های آرامش USBR [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 2-2]
 • حسین زاده دلیر، علی بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان در سرریزهای پله‌ای توری‌سنگی [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 1-1]
 • حسین زاده دلیر، علی بررسی آزمایشگاهی و عددی آبشستگی اطراف گروه پایه کج با حضور شمع حفاظتی و طوق [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 1-1]
 • حسینی کرانی، عباس ارزیابی عملکرد جداساز غلطکی درون قفس بر رفتار خرابی پیشرونده پل های کابلی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 16-16]
 • حسینی لواسانی، سید حسین بررسی تاثیر حذف ستون بر وقوع خرابی پیش رونده در قاب های بتن مسلح [دوره 50، شماره 6، 1397، صفحه 1061-1070]
 • حسنلوراد، محمود اصلاح خاکهای ماسه ای کربناته با استفاده از تزریق شیمیایی [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 95-104]
 • حسنلوراد، محمود بررسی قابلیت تزریق‌پذیری خاک ماسه‌ای‌ با دوغاب شیمیایی سیلیکات سدیم [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 41-48]
 • حسنلوراد، محمود مقایسه رفتار برشی ماسه کربناته و کوارتزی براساس مفاهیم انرژی [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 89-100]
 • حسنلوراد، محمود اثر آلاینده های نفتی بر خاصیت واگرایی و مقاومت برشی خاک های رسی واگرا [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 401-408]
 • حسنلوراد، محمود اثر آلاینده اسید سولفوریک بر مقاومت برشی و پارامترهای تحکیمی خاک رس [دوره 50، شماره 6، 1397، صفحه 1127-1136]
 • حسنلوراد، محمود تثبیت زیستی ماسه به روش تزریق سطحی [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 735-746]
 • حسنلوراد، محمود بررسی آزمایشگاهی انتقال آلودگی در محیط متخلخل اشباع تحت جریان آب زیرزمینی [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 6-6]
 • حسنلوراد، محمود بررسی رفتار برشی ماسه کربناته براساس مدل رفتاری منظری و دافالیاس [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 657-670]
 • حسنلوراد، محمود بررسی تاثیر نیترات سرب بر رفتار و مقاومت برشی ماسه رس‌دار [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 11-11]
 • حسنلوراد، محمود بررسی عملکرد مقاومتی جاذب‌های مختلف در خاک‌های آلوده با فلز سنگین سرب [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 14-14]
 • حسنلوراد، محمود مقایسه پارامترهای مقاومتی ماسه کربناته و کوارتزی با آزمایش‌های سه ‌محوری و برش ‌ساده [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 14-14]
 • حسینی مبرا، سید عرفان شبیه سازی عددی امواج ناشی از زمین لغزش زیر سطحی با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم ناپذیر سه مرحله ای صریح [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 16-16]
 • حسنی مقدم، امین هیدروکربن‌های حلقوی معطر (PAHs) در رسوبات رواناب شهری (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 4-4]
 • حسن نیا، ودود بررسی آزمایشگاهی تأثیر عدد فرود بر پارامترهای هیدرولیکی شیب‌شکن قائم با جریان فوق بحرانی در بالادست [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 12-12]
 • حسن نیا، ودود بررسی آزمایشگاهی پارامترهای هیدرولیکی شیب‌شکن قائم مجهز به صفحات مشبک ترکیبی [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 6-6]
 • حسینی نسب، مرضیه تاثیر غلظت جامد، نرخ فلوکولانت و ابعاد ذرات بر رفتار آبگیری نمونه باطله مجتمع مس شهربابک [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 645-652]
 • حضرتی آقچای، موسی بررسی اندرکنش بولت-دوغاب-سنگ در آزمایش کشش بولت تزریقی و تعیین منحنی بار-جابجایی به روش تحلیلی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 6-6]
 • حقشناس، پریسا تعیین بهترین مسیر احداث خط دوچرخه سواری با رویکرد حمل ونقل پایدار (مطالعه موردی: منطقه 1 شهر شیراز) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 593-602]
 • حقیقی، علی استفاده از مدل جایگزین شبکه عصبی مصنوعی به‌منظور کاهش محاسبات شناسایی نشت در شبکه‌های آبرسانی [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 17-17]
 • حقیقی، فرشیدرضا تدوین قوانین انگیزشی مطالعات مهندسی ارزش در شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی (مطالعه موردی: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور) [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 79-85]
 • حقیقی، فرشیدرضا بهینه‌سازی جانمایی کارگاه و تاثیر آن بر هزینه‌ی پروژه‌های ساخت با الگوریتم بهینه‌سازی علف‌های هرز [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 7-7]
 • حقیقی، هما مدل‌سازی اجزا محدود و مقایسه آزمایشگاهی تیرهای بتن مسلح دارای آلیاژهای حافظه‌دار شکلی تحت بار سیکلی [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 745-754]
 • حکیمی خانسر، حسین شبیه‌سازی عددی برای تعیین نوع دایره لغزش و ضریب اطمینان پایداری در شیب‌های محدود به روش تعادل حدی [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 15-15]
 • حکیمی خانسر، حسین تخمین رفتار سد کبودوال در حین ساخت با مدل‌سازی عددی سه بعدی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 20-20]
 • حکیمی خانسر، حسین مدل‌سازی تنش خاک در سدهای خاکی با روش‌های هوش مصنوعی و تعیین ویژگی‌های موثر [(مقالات آماده انتشار)]
 • حلیمی، بهروز مطالعه و مقایسه رفتار تراکمی خاک های دانه ای توسط امواج فراصوت و دستگاه طراحی شده چکش ضربه [دوره 50، شماره 6، 1397، صفحه 1033-1042]
 • حمیدی، امیر تحلیل ارتعاش آزاد غیرخطی لایه خاک دانه‌ای با استفاده از تکنیک اغتشاشات [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 15-15]
 • حمیدی، حامد بررسی موقعیت قرارگیری سازه تکدرجه آزاد غیرالاستیک با شکلپذیری ثابت در برابر نگاشت های حوزه نزدیک [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 11-11]
 • حمیدی، محمد مطالعه آزمایشگاهی ستون های سنگی منفرد و گروهی محصور شده با ژئوتکستایل [دوره 50، شماره 6، 1397، صفحه 1053-1060]
 • حمیدی جمنانی، حامد بررسی رفتار کاهنده چرخه های هیسترزیس در تحلیل استاتیکی غیر خطی سازه های بتن آرمه با شکل پذیری متوسط [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 45-53]
 • حمید زاده، مقداد بررسی رفتار برشی ماسه کربناته براساس مدل رفتاری منظری و دافالیاس [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 657-670]
 • حمیدی فر، حسین شبیه‌سازی عددی سرعت جریان در اطراف پایه‌های پل تکی و دو قلو با چیدمان‌های مختلف با استفاده از مدل فلوئنت [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 15-15]
 • حمزه ای تهرانی، محمد حسین توسعه قائم مراکز دفن بهداشتی زباله با توجه به مقاومت ترکیبات موجود در آن [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 39-46]
 • حمزه ضیابری، سید محمود پیش‌بینی حرکات سواش امواج فراثقلی بر روی سواحل طبیعی با استفاده از مدل‌های درختیM5′ و MARS [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 445-452]
 • حمزه لو، حسین شبیه سازی زلزله سال 1381 آوج با روش تابع نیمه تجربی گرین [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 35-42]

خ

 • خاتمی، سیدمحمدحسین تاثیر استفاده از محلول تبادل یونی CBR +4 در افزایش میزان باربری خاکهای رسی با شاخص خمیری مختلف [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 305-312]
 • خادمی شیراز، مظفر مکانیابی محل دفن پسماند ساختمانی با استفاده از ترکیب فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FUZZY AHP) و سیستم اطلاعات مکانی (GIS) (مطالعه موردی: شهر قزوین) [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 11-11]
 • خیاطی، مهدی تحلیل ریسک پروژه با استفاده از مدل احتمالاتی یکپارچه بتا-اس و تابع کوپولای چند پارامتری [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 453-464]
 • خاقانی بروجنی، امیر بررسی خواص مکانیکی، فوتوکاتالیستی و واکنش زایی نانو ذرات اکسیدروی در محیط سیمانی [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 257-268]
 • خالقی، حسن مطالعه آزمایشگاهی کنترل نشت از پی های آبرفتی [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 11-22]
 • خالقی، مصطفی ارائه یک روش جدید جهت برنامه ریزی فرایند تعمیر و نگهداری روسازی راه ها [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 5-5]
 • خاموشی، علیرضا شبیه سازی یک بعدی ضربه قوچ در سیالات غیرنیوتنی [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 14-14]
 • خانجانی شیراز، راشد برآورد حداقل تراز اکولوژیکی تالاب قوریگل با استفاده از مدل برنامه‌ریزی چندهدفه [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 4-4]
 • خاندوزی، جعفر تعیین سرعت تبادلی جریان عمودی در سطح تماس بستر رودخانه زیارت و محیط متخلخل زیر آن [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 24-24]
 • خان محمدی، محمد بررسی آیین نامه ای و آزمایشگاهی اتصالات تیر عریض بتنی به ستون [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 14-14]
 • خبازی، قاسم تعیین مقاومت اصطکاکی شمع‎های فلزی در خاک ماسه‌ای با استفاده از آزمایش بارگذاری استاتیکی فشاری [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 8-8]
 • خبازی، هوتن اثر آلاینده های نفتی بر خاصیت واگرایی و مقاومت برشی خاک های رسی واگرا [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 401-408]
 • خبازیان، مجید تعیین فاصله عددی مطمئن برای ایجاد ظرفیت باربری کامل نوک شمع های درجاریز در خاکهای لایه ای در شرایط ماسه بر روی رس [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 65-73]
 • خبازیان، مسعود شبیه سازی حالت بحرانی خاک دانه‌ای با دانه های چندگوشه به کمک روش اجزای مجزا [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 15-15]
 • خجسته، علی مودهای شکست ترک حلقوی در محیط الاستیک ایزوتروپ جانبی [دوره 50، شماره 5، 1397، صفحه 855-864]
 • خدایی، علی ارزیابی تغییر شکل دائم آسفالت متخلخل پلیمری [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 105-113]
 • خدایاری، رسول شناسایی سختی طبقات در ساختمان‌های برشی با استفاده از آزمایش ارتعاش محیطی با نوفه بالا [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 3-3]
 • خدایاری، مهسا مدل‌سازی عددی پخش و انتقال فسفر در بدنه‌های آبی (مطالعه موردی: رودخانه سفیدرود) [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 8-8]
 • خدابنده، محمد علی بررسی تاثیر pH شیرابه بر میزان فروریزش و پارامترهای مقاومت برشی خاک های رمبنده [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 45-58]
 • خداپرست، مهدی بررسی اثرات تغییر تراز آب زیرزمینی آبخوان بر پدیده فرونشست و راهکارهای تعادل بخشی آبخوان (مطالعه موردی؛ دشت علی آباد قم) [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 18-18]
 • خداپرست، مهدی بررسی تاثیر نانو کربنات کلسیم بر مقاومت فشاری ماسه رس دار با درصدهای مختلف رس [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 16-16]
 • خدادادی، مجتبی ارزیابی اثر زایکوترم بر حساسیت رطوبتی مخلوط‌ آسفالتی نیمه‌گرم حاوی خرده لاستیک ضایعاتی [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 10-10]
 • خداشناس، سعیدرضا بررسی آزمایشگاهی تاثیر رسوبات درشت‌دانه بستر بر تنش‌برشی بحرانی ته‌نشینی رسوبات معلق [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 3-3]
 • خداوردیان، سروش مطالعه عددی سه بعدی تاثیر کنج‌های محدب بر جابه ‏جایی‏ های ناشی از عملیات گودبرداری برای دیواره ‏های پایدارسازی شده با روش میخ‏‏ گذاری [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 7-7]
 • خدائی، علی کاهش تغییر شکـل دائم در روسازی با استفـاده از آسفـالت سیمان دار (آسفالت مرکب) [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 19-25]
 • خدمتی، محمدرضا شناسایی خرابی سکوی دولفین اسکله پهلوگیری کشتی از طریق بهنگام سازی مدل اجزا محدود [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 479-490]
 • خراسانی، محمد ارزیابی تغییرات تراز و غلظت نیترات آب های زیرزمینی دشت کبودرآهنگ با استفاده از سری های زمانی [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 285-294]
 • خیرالدین، علی مطالعه تحلیلی مزایا و معایب انواع سیستم های رایج در سازه های بلند با مقایسه با سیستم لوله پیرامونی تحت بارگذاری باد براساس ASCE7-05 [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 87-100]
 • خیرالدین، علی بهبود سازه ای تیر رابط دیوارهای برشی همبند با جایگزینی بتن الیافی توانمند (HPFRCC) با بتن معمولی [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 471-484]
 • خیرالدین، علی روش ساده آنالیز کوتاه شدگی وابسته به زمان ستون در سازه های قابی بتن آرمه [دوره 50، شماره 5، 1397، صفحه 887-906]
 • خیرالدین، علی ارزیابی لرزه‌ای قاب های خمشی بتن‌آرمه‌ تقویت شده با مهاربندهای فولادی همگرا و واگرا به کمک تحلیل دینامیکی فزاینده و پوش‌اور در حوزه نزدیک گسل [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 7-7]
 • خیرالدین، علی مطالعه پارامتریک عددی اجزا محدود برای بررسی عملکرد دیوار برشی فولادی در قاب بتن‌آرمه. [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 13-13]
 • خیرالدین، علی بررسی آزمایشگاهی رفتار برشی دال‌های یک‌طرفه مقاوم‌سازی شده با ورق ‌پیش‌ساخته کامپوزیت‌های سیمانی توانمند الیافی مسلح [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5-5]
 • خیرالدین، علی مطالعه تحلیلی و عددی اثر ضخامت و نوع بتن پوشش بر رفتار دیوارهای برشی فولادی کامپوزیت [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 2-2]
 • خیری جلودار، سید عباس تحلیل پوش‌اور دینامیکی سکوهای ثابت فراساحل تحت بارگذاری دریایی [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 111-121]
 • خردمندی، نرگس دقت پیش‌بینی مدول الاستیسیته با استفاده از روش محاسبات معکوس و مدل‌های مبتنی بر پارامترهای مستقل در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 267-284]
 • خیری قوجه بیگلو، میلاد ارزیابی الگوریتمهای انتخابات، رقابت استعماری و روش شبکه عصبی مصنوعی در بررسی روند افت تراز سطح ایستابی دشت رشتخوار [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 1-1]
 • خرم، نسترن تاثیر الیاف طبیعی بازالت بر خصوصیات مکانیکی خاک رس شهر ری [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 5-5]
 • خرمی، محمد تعیین فرونشست شهر مشهد به روش تداخل‌سنجی راداری پراکنشگر دائمی [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 10-10]
 • خزائی، آرزو تشخیص حباب های هوا در ستون های بتنی با استفاده از تکنیک توموگرافی تابش گاما [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 13-13]
 • خزائی، جهانگیر مطالعه تاثیر اجرای پله بر پایداری دیوار حائل خاک مسلح در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 713-724]
 • خسروی، حر بررسی موقعیت قرارگیری سازه تکدرجه آزاد غیرالاستیک با شکلپذیری ثابت در برابر نگاشت های حوزه نزدیک [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 11-11]
 • خسروی، شایان توسعه منحنی های شکنندگی لرزه ای مخازن بتنی استوانه ای با استفاده از تحلیل غیرخطی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 5-5]
 • خسروی، فریدون بررسی افزایش قابلیت زهکشی خاکهای ریزدانه با استفاده از روش الکتروکنتیک [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 487-492]
 • خسروی، فریدون ارزیابی مدل‌های رفتاری خاک در دیوار میخکوبی شده با استفاده از مدل سانتریفیوژ [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 11-11]
 • خسروی، فریدون بررسی مقایسه ای عملکرد سیستم های قاب خمشی و دیوار بار بر در برابر خرابی پیشرونده [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 10-10]
 • خسروی، محمد اعظم ارزیابی ناهمواری سطح روسازی بر اساس تحلیل ارتعاشات ناشی از سامانه مقرون‌به‌صرفه پایش سلامت راه [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 16-16]
 • خسرویانی، محمد جواد تشخیص آسیب در پل‌های عرشه پیوسته با استفاده از روش آماری‌ تابع همبستگی متقابل [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 12-12]
 • خسروجردی، امیر بررسی آزمایشگاهی تاثیر گرداب‌شکن‌های هرمی بر ضریب دبی سرریز نیلوفری در شرایط استغراق [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 5-5]
 • خسروجردی، سعید اثر ارتفاع قوس بر بار باد سازه‌های گنبدی شکل [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 15-15]
 • خشند، افشین مکانیابی محل دفن پسماند ساختمانی با استفاده از ترکیب فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FUZZY AHP) و سیستم اطلاعات مکانی (GIS) (مطالعه موردی: شهر قزوین) [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 11-11]
 • خلج زاده، محمد حسین ارزیابی اثرات حفر تونل بر پاسخ لرزه‌ای سطح زمین با استفاده از روش تفاضل محدود [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 99-108]
 • خلیلی، ایمان بازدهی محلول های شوینده برای خاکشویی آلاینده آرسینک ، تحت تاثیر دما [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 33-38]
 • خلیلی، امین بررسی تأثیر فرکانس‌بارگذاری بر روی پارامترهای دینامیکی مخلوط ماسه- پودر‌لاستیک با استفاده از آزمایش‌های میز‌لرزه [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 4-4]
 • خندان بکاولی، محمد بررسی اثر تراوش بر پایداری توده سنگ درزه دار در تکیه گاه سدهای قوسی [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 157-169]
 • خواجه احمد عطاری، نادر مطالعه آزمایشگاهی به منظور یافتن اتصال دهنده قابل اعتماد برای اتصال میان‌قاب به قاب در قاب‌های فولادی میان‌پر [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 10-10]
 • خواجه‌ایم مقدم، آتنا تعیین سیاست بهره‌برداری بهینه از منابع آب با رویکرد پایداری آبخوان با شبیه‌سازی و بهینه‌سازی بروش الگوریتم ژنتیک چند هدفه [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 17-17]
 • خواجه حسینی، امیر حسین تاثیر آرماتور طولی بر مقاومت پیچشی تیر بتنی [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 85-92]
 • خواجه دزفولی، امین تاثیر خاموت دورپیچ مستطیلی بر ظرفیت باربری تیر بتن آرمه تحت بار چرخه‌ای [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 9-9]
 • خواجه محمودآبادی، امیرمحمد ظرفیت برش دوطرفه دال‌های تخت ساخته شده از بتن خودتراکم شونده سبک [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 461-470]
 • خوارزمی، سینا تحلیل عددی ستون های بتن مسلح تحت اثر بارگذاری چرخه ای مقاوم سازی شده با الیاف پلیمری [دوره 50، شماره 6، 1397، صفحه 1177-1186]
 • خواستار بروجنی، میلاد بررسی آزمایشگاهی فرآیند ته‌نشینی رسوبات معلق در مخزن سد کرخه [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 327-340]
 • خواستار بروجنی، میلاد بررسی آزمایشگاهی تاثیر رسوبات درشت‌دانه بستر بر تنش‌برشی بحرانی ته‌نشینی رسوبات معلق [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 3-3]
 • خورسندی، بابک تاثیر جریان محیط بر رفتار پساب چگال تخلیه‌شده در محیط آبی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 25-25]
 • خورشید احمدی، مریم بررسی عدم قطعیت اثر آلاینده‌ گازوئیل بر رفتار ژئوتکنیکی خاک ماسه ای بستر مخازن نفتی [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 813-820]
 • خوش باور راد، الهام توابع درونیاب غنی ساز پوشش برای مدلسازی ترک [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 6-6]
 • خوشرو، معین تأثیر شرایط عمل آوری کلرایدی بر خواص مکانیکی و دوام بتن حاوی زئولیت و میکرونانوحباب [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 523-534]
 • خوش سیما، سوسن کارایی فرایند الکتروکواگولاسیون در حذف نیترات و فسفات از فاضلاب برکه تثبیت شهر سبزوار با رویکرد پاسخ سطح [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 6-6]

د

 • دارابی، مسلم بررسی و ریشه‌یابی عوامل خطرآفرین در کارگاه‌های ساختمانی [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 51-61]
 • داراب پور، مهراب بررسی قراردادهای مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و راهکارهای تدوین چارچوب قراردادی آن [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 5-5]
 • دارش، فرزاد بررسی آزمایشگاهی کارایی و خواص مکانیکی بتن حاوی پودر شیشه و خرده شیشه ضایعاتی با کاربردهای جداگانه و همزمان [دوره 50، شماره 6، 1397، صفحه 1155-1176]
 • دالوند، احمد بررسی آزمایشگاهی و تحلیل آماری مقاومت های طراحی سازه‌ای و ضربه‌ای ملات های ژئوپلیمری الیافی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 12-12]
 • دالوند، احمد ارزیابی و مقایسه ظرفیت و گسیختگی ستون های بیضی شکل با و بدون غلاف و کاربرد یک لایه و دولایه دورپیچ تحت فشار محوری خالص [(مقالات آماده انتشار)]
 • دالوند، محمدحسین بررسی آزمایشگاهی و تحلیل آماری مقاومت های طراحی سازه‌ای و ضربه‌ای ملات های ژئوپلیمری الیافی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 12-12]
 • دانش، شهناز ارزیابی زیست‌ محیطی، اقتصادی، فنی و اجرایی انواع سیستم‌های رایج دیوارچینی در ایران، با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 18-18]
 • دانش، شهناز کاربرد روش سطح پاسخ در تحلیل پارامترهای اثرگذار بر حذف کدورت و نماتدها در فرآیند فیلتراسیون مستقیم [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 2-2]
 • دانش، فخرالدین مقاوم سازی خمشی ستون های بتن مسلح با استفاده از میلگردهای کامپوزیتی مدفون در سطح [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 101-110]
 • دانش، فخر الدین بررسی رفتار ستون‌های بتنی با کاربرد آرماتورهای FRP به جای آرماتورهای فولادی [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 53-60]
 • دانشفراز، رسول بررسی آزمایشگاهی کنترل فرسایش در پایین‌دست سرریزهای پلکانی با استفاده از ساختار میکروسیلیس و نانو مواد [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 4-4]
 • دانشفراز، رسول بررسی آزمایشگاهی تأثیر عدد فرود بر پارامترهای هیدرولیکی شیب‌شکن قائم با جریان فوق بحرانی در بالادست [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 12-12]
 • دانشفراز، رسول بررسی آزمایشگاهی پارامترهای هیدرولیکی شیب‌شکن قائم مجهز به صفحات مشبک ترکیبی [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 6-6]
 • دانشفراز، رسول بررسی آزمایشگاهی استهلاک انرژی در شیب‌شکن‌‌های قائم مجهز به صفحه مشبک قائم با واگرایی تدریجی در پایین‌دست [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 7-7]
 • دانشفراز، رسول بررسی استهلاک انرژی ناشی از بکارگیری صفحات مشبک قائم در پایین دست شیب-شکن‌های مایل با روش ترکیبی عصبی – فازی تطبیق‌پذیر [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 8-8]
 • دانشفراز، رسول بررسی عددی مشخصات هیدرولیکی شیب‌شکن های قائم با وجود صفحات مشبک و واگرایی تدریجی دیواره [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4-4]
 • دانشفراز، رسول بررسی آزمایشگاهی استهلاک انرژی و عمق نسبی پایین‌دست در شیب‌شکن‌های مایل گابیونی و ساده [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4-4]
 • دانشفراز، رسول مروری بر بررسی طراحی و تحلیل عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کنگره‌ای [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 15-15]
 • داودی، محمد توسعه روش شبه‌استاتیک برای تحلیل لرزه‌ای سدهای خاکی [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 9-18]
 • داوودی، محمدرضا میرایی در سازه فضاکار با سیستم اتصالی MERO با توجه به درجه سفت شدگی پیچ [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 181-190]
 • دباغ، رحیم کنترل کیفیت آماری بر‌اساس شاخص کارایی فرایندها و نمودارهای کنترل با رویکرد فازی (مطالعه موردی: شرکت‌ آب و فاضلاب شهری استان آذربایجان غربی) [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 699-712]
 • دباغ، رحیم رتبه‌بندی استان‌های کشور از لحاظ عملکرد زیست‌محیطی صنایع با رویکرد توسعه‌یافته تصمیم‌گیری [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 19-19]
 • دریایی، داریوش ارزیابی ارتباط بین پارامترهای عملکردی قیر و مخلوط آسفالتی در مخلوطهای آسفالتی حاوی مصالح خرده آسفالتی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 6-6]
 • دریاباری، سید ابوالفضل بررسی عددی و آزمایشگاهی میزان بهینه بهسازی خاک رس فیروزبهرام با آهک و سیمان و تاثیر آن در کاهش نشست‌پذیری خاک بستر تصفیه‌خانه فاضلاب غرب تهران [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 13-13]
 • دریاباری، سیدمصطفی بررسی عددی و آزمایشگاهی میزان بهینه بهسازی خاک رس فیروزبهرام با آهک و سیمان و تاثیر آن در کاهش نشست‌پذیری خاک بستر تصفیه‌خانه فاضلاب غرب تهران [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 13-13]
 • درخشندی، مهدی اثر ریزدانه‌های چسبنده بر پاسخ تغییر حجم ماسه‌های اشباع پس از بارگذاری سیکلی [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 29-36]
 • درخشندی، مهدی اثر ریزدانه‌ها بر کرنش برشی آستانه ماسه های اشباع [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 131-140]
 • درخشندی، مهدی مطالعه آزمایشگاهی بررسی اثر تراکم و نوع بارگذاری بر روی رفتار روانگرایی ماسه‌ها تحت بارگذاری نامنظم زلزله [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 13-13]
 • درخشندی، مهدی مطالعه آزمایشگاهی رفتار سیکلی ماسه سیمانته زئولیتی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 17-17]
 • درگاه پور، سجاد تلفیق تکنیک‌های تجربی انتخاب روش استخراج معادن با تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (مطالعه موردی: معدن سرب و روی مهدی آباد) [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 12-12]
 • درویشان، احسان تشخیص آسیب دیدگی در پل های کابلی با استفاده از آنالیز دامنه فرکانس و خوشه بندی داده ها [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 767-780]
 • درویشان، احسان شناسایی خسارت با هزینه کم پلهای کابلی با استفاده از پردازش سیگنال و فراگیری ماشین [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 16-16]
 • درویشان، احسان مقایسۀ پاسخ لرزه‌ای احتمالاتی قاب‌های خمشی و قاب‌های ستون- پیوند تحت زمین لرزه های متوالی [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 1-1]
 • درویشان، احسان شناسایی خسارت سازه ها با استفاده از جداسازی کور منبع و تحلیل چندفراکتالی نوسانات روند زدایی شده [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 8-8]
 • درویشان، احسان تشخیص خرابی در پل کابلی مبتنی بر ویژگی های مود تجربی موثر در تبدیل موجک تجربی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 24-24]
 • درویش زاده، علی بررسی رفتار سازه روی پی لغزشی با در نظرگیری مؤلفه قائم و ضریب اصطکاک متغیر به وسیله تبدیل موجک [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 139-150]
 • درویش نژادعلی آباد، زهرا ارزیابی مشخصات مکانیکی بتن‌های ساخته شده با ضایعات متاکائولن، سرباره‌ی ذوب آهن و سرباره‌ی ذوب مس [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 18-18]
 • درویش نژادعلی آباد، مهدی ارزیابی مشخصات مکانیکی بتن‌های ساخته شده با ضایعات متاکائولن، سرباره‌ی ذوب آهن و سرباره‌ی ذوب مس [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 18-18]
 • دستجردی، فاطمه بررسی مولفه های نفوذ پذیری و دبی جریان ورودی روی شکاف هیدرولیکی در محیط متخلخل اشباع [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 57-66]
 • دشتی، پوریا مقایسه دوام ملات‌های پوششی با پایه سیمانی و ژئوپلیمری در برابر تهاجم اسیدسولفوریک [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 6-6]
 • دقیق، یونس مدلسازی فیزیکی بررسی تاثیر پیکربندی مهار مارپیچ و سربار بر جابجایی دیوار [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 10-10]
 • دگمه چی، فرشاد بررسی تاثیر مقاومت کششی بخش الیاف بر مقاومت برشی پسماند جامد شهری [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 433-444]
 • دلاور، مجید تعیین سیاست بهره‌برداری بهینه از منابع آب با رویکرد پایداری آبخوان با شبیه‌سازی و بهینه‌سازی بروش الگوریتم ژنتیک چند هدفه [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 17-17]
 • دلبری، اعظم سادات بررسی رفتار سینتیکی و تعادلی جذب مواد آلی ویناس بر کربن فعال گرانولی [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 269-278]
 • دلیر حسین زاده، علی مدل‌سازی تنش خاک در سدهای خاکی با روش‌های هوش مصنوعی و تعیین ویژگی‌های موثر [(مقالات آماده انتشار)]
 • دیلمی، اردشیر مقاوم‌سازی اتصال صلب متداول تیر به ستون مرکب از دو نیمرخ I به وسیله سخت‌کننده‌های قائم [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 75-84]
 • دیلمی، اردشیر بررسی رفتار چرخه ای اتصال خمشی تیر به ستون قوطی با استفاده از ورقهای بال جوش شده و لچکی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 39-48]
 • دلنواز، علی تعیین ضریب نفوذ یون کلراید در بتنهای کربناته شده حاوی میکروسیلیس [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 367-376]
 • دلنواز، علی تاثیر استفاده از مصالح بازیافتی روی جمع شدگی خودزا و مقاومت بتن فوق توانمند [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 9-9]
 • دلنواز، محمد تاثیر استفاده از مصالح بازیافتی روی جمع شدگی خودزا و مقاومت بتن فوق توانمند [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 9-9]
 • دلنواز، محمد تصفیه فاضلاب مصنوعی حاوی کروم (VI) توسط نانوکامپوزیت جدید مغناطیسی EDTA/کیتوزان/CeZnO تحت تابش نور UV [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 5-5]
 • دینی، باقر تعیین عمق نفوذ آلاینده در بستر رودخانه‌ها به منظور ارزیابی خاصیت خودپالائی رودخانه‌ها با استخراج یک رابطه تحلیلی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 22-22]
 • دیناروند، رضا رفتار ستون‎های دانه‎ای محصورشده با ژئوسنتتیک در خاک‎ ماسه‎ لای‎دار تحت آزمایش برش مستقیم [دوره 50، شماره 5، 1397، صفحه 961-972]
 • دهرآزما، بهناز ارزیابی مالچ گیاهی تولید شده از گیاه سریش (Eremurus spectabilis) بر کنترل فرسایش بادی خاک [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 17-17]
 • دهستانی، مهدی تحلیل هزینه چرخه عمر ترک ناشی از خوردگی یکنواخت کلریدی در تیر بتن آرمه [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 15-15]
 • دهقان، فاطمه محاسبه عوامل مؤثر بر ضریب رفتار قاب های بتن مسلح دارای مهاربند کمانش تاب [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 365-374]
 • دهقان، مرتضی بهبود سازه ای تیر رابط دیوارهای برشی همبند با جایگزینی بتن الیافی توانمند (HPFRCC) با بتن معمولی [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 471-484]
 • دهقان، مصطفی بررسی تاثیر زاویه واگرایی حوضچه آرامش و موقعیت آب‌پایه بر خصوصیات پرش هیدرولیکی با مدلسازی عددی [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 85-98]
 • دهقانی، احسان تاثیر پیوستگی المان‌ مرزی فولادی با بتن بر رفتار دیوارهای برشی بتن آرمه [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 697-706]
 • دهقانی، احسان تاثیر تغییر جزئی مشخصات تیرها بر ایمنی قاب خمشی دوبعدی فولادی تحت بار دینامیکی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 21-21]
 • دهقانی، احسان بررسی رابطه بهینه طراحی آرماتور برشی محصورکننده در شکل‏پذیری ستون‌های بتن مسلح [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 4-4]
 • دهقانی، امیر احمد مقایسه تبادلات هایپریک در خیزاب-گوداب دو بعدی و سه بعدی [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 13-13]
 • دهقانی، امیر احمد ارزیابی معادلات برآورد بار بستر در رودخانه‌های استان گلستان با استفاده از نرم افزار توسعه یافته STE [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 6-6]
 • دهقانی، امیر احمد تعیین سرعت تبادلی جریان عمودی در سطح تماس بستر رودخانه زیارت و محیط متخلخل زیر آن [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 24-24]
 • دهقانی، مسعود رفتار استاتیکی پی رینگی بر بستر ماسه‌ای مسلح شده با ترکیب خرده لاستیک و ژئوگرید [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 14-14]
 • دهقانی، مسعود مطالعه‌ی تغییرات ضریب نفوذپذیری و میزان نشست پذیری خاک‌های مارنی در اثر اعمال حرارت از دیدگاه ریزساختاری [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 5-5]
 • دهقانی، مسعود ارزیابی عملکرد مسلح کننده ژئو اسکرپ تایر با اعضای عرضی افقی با استفاده از آزمایش بزرگ مقیاس بیرون ‌کشش [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 13-13]
 • دهقانی، میلاد بهینه‌سازی اندازه و هندسه سازه‌های خرپایی با استفاده از ترکیب روش‌های بهینه‌سازی جستجوی‌گرانشی و ماشین‌های یاخته‌ای [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 24-24]
 • دهقانی اشکذری، قاسم مطالعه ی تأثیر نوع و میزان الیاف فولادی و قطر پرتابه بر رفتار ضربه ای UHPSFRC [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 101-118]
 • دهقان منشادی، مرتضی مودهای شکست ترک حلقوی در محیط الاستیک ایزوتروپ جانبی [دوره 50، شماره 5، 1397، صفحه 855-864]
 • دهقان نیّری، رضا مدلسازی آبشستگی بستر رسی اطراف پایه‌های دایره‌ای به کمک حل حجم محدود جریان آشفته افقی [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 65-72]
 • دیهیمی، نازنین تعیین شرایط بهینه ظرفیت جذب و درصد جذب یون‌های سیانید با استفاده از گل قرمز فعال‌شده [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 377-388]
 • دهواری، عبد القیوم تعیین درصد بهینه سنگدانه های درشت بتن بازیافتی مورد استفاده در محیطهای خورنده براساس مدل کریجینگ [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 5-5]
 • دیوان، مجید تعیین ضریب رفتار قاب‌های پیش‌ساخته بتنی همراه با دیوار برشی پیش‌ساخته بتنی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 63-75]
 • دیواندری، حسن ارزیابی عملکرد آسفالت ‌گرم ساخته شده با خرده آسفالت و مسلح شده با الیاف پارافایبر [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 11-11]
 • دوستی، محمدرضا حذف کبالت از آب آلوده با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 14-14]
 • دوستی، محمدرضا مقایسه راکتورهای UASB معمول و اصلاح شده در تصفیه پساب صنایع لبنی [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 13-13]
 • دوستی، محمد رضا راندمان حذف آنتی بیوتیک پنی سیلین جی در تالاب مصنوعی با جریان افقی زیرسطحی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 21-21]
 • دوست محمدی، منا مدیریت شبکه فاضلاب با استفاده از سیستم خبره [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 141-151]

ذ

 • ذاکری، حمزه ارائه یک معیار جدید ارزیابی مقاومت لغزندگی روسازی آسفالتی [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 389-402]
 • ذاکری، حمزه بهبود نتایج سنجش و آنالیز تراکم مخلوط آسفالتی حاصل از پردازش تصاویر سی‌تی‌اسکن با استفاده از آستانه فازی [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 779-790]
 • ذاکری، حمزه ارائه ی روشی جدید جهت ارزیابی زهکشی سطحی روسازی آسفالتی براساس پردازش تصویر [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 17-17]
 • ذاکری، حمزه تشخیص و دستهبندی ترک‌‌های روسازی با استفاده از شبکه‌های پیچشی عمیق [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 9-9]
 • ذاکری، حمزه ارائه شاخصی جدید جهت ارزیابی خودکار توزیع یکنواخت اندود سطحی و نفوذی روسازی راه‌ها [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 3-3]
 • ذاکری، حمزه ارزیابی خرابی قیرزدگی روسازی آسفالتی با استفاده از یادگیری عمیق و تبدیل موجک [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 2-2]
 • ذبیحی سامانی، مسعود تأثیر کاربرد میراگرجرمی تنظیم شونده فعال روی نمودار زمان دوام ساختمان‌های بلند مرتبه [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 8-8]
 • ذبیحی سامانی، مسعود بررسی عددی و آزمایشگاهی میزان بهینه بهسازی خاک رس فیروزبهرام با آهک و سیمان و تاثیر آن در کاهش نشست‌پذیری خاک بستر تصفیه‌خانه فاضلاب غرب تهران [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 13-13]
 • ذهبیون، باقر تولید مصنوعی جریان رودخانه با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • ذوالفقاری، قاسم کارایی فرایند الکتروکواگولاسیون در حذف نیترات و فسفات از فاضلاب برکه تثبیت شهر سبزوار با رویکرد پاسخ سطح [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 6-6]
 • ذوالفقاری، محمدرضا مدل‌سازی عدم قطعیت‎های مرتبط بااشتعالهای داخل ساختمانی پس از زلزله به روش شبیه‌سازی مونت کارلو [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 11-20]
 • ذوالفقارنسب، آرش بررسی تاثیر مقدار ماده پایه و نسبت آب به مواد سیمانی در نفوذ یون های کلراید در بتن ژئوپلیمری حاوی سرباره کوره آهن گدازی [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 673-684]
 • ذوالفقارنسب، آرش بررسی عملکرد بتن توانمند حاوی پوزولان در برابر حمله سولفوریک اسید [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 121-138]
 • ذوالقدر، مسیح تعیین قابلیت تکنیک های هوش مصنوعی در تخمین استهلاک انرژی سرریزهای پلکانی با رژیم جریان رویه ای [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 16-16]
 • ذوقی، سجاد بررسی نقش دانه‌های ریز و درشت در مخلوط‌های خاکی با استفاده از روش اجزای مجزا [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 3-3]
 • ذوقی، محمد جواد مقایسه راکتورهای UASB معمول و اصلاح شده در تصفیه پساب صنایع لبنی [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 13-13]
 • ذوقی، محمد جواد راندمان حذف آنتی بیوتیک پنی سیلین جی در تالاب مصنوعی با جریان افقی زیرسطحی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 21-21]

ر

 • رابطی مقدم، مسعود بررسی عددی تاثیر ژئوگرید بر ظرفیت باربری نهایی پی نواری تحت بار خارج از مرکز و تعیین چیدمان بهینه لایه‌های مسلح کننده [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 10-10]
 • رابطی مقدم، مسعود مدل آزمایشگاهی زهکشی جریان در شرایط تغذیه سطحی در خاک ماسه‌ای‌ [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 7-7]
 • راجی، رویا کنترل غیرمتمرکز سازه‌های ساختمانی برشی بلند در برابر گسیختگی‌های سنسور‌‌‌ها و عدم قطعیت در تحریکات زلزله [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 8-8]
 • ریاحی، رامین بررسی رفتار اتصالات میلگردهای دیوار بنایی مسلح با دال بتنی [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 353-364]
 • ریاحی، عصمت ارزیابی مقایسه‌ای پارامتر‌های مکانیکی قیر اصلاح شده با پلیمر‌های SBR و LDPE تولید ایران و پلیمر وارداتی SBS [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 13-13]
 • ریاحی بختیاری، علیرضا بررسی روند افزایش آلودگی‌های نفتی موجود در رسوبات سطحی در سواحل استان مازندران [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 11-11]
 • رادمهر، احمد مدیریت بهینه رواناب شهری با بهره گیری از روش تصمیم گیری چندمعیاره مکانی [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 227-240]
 • رازی، سینا بررسی آزمایشگاهی اثرات تعداد پله، شیب و اندازه ذرات بر استهلاک انرژی در سرریزهای پله ای توری سنگی [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 749-756]
 • رازی، سینا بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان در سرریزهای پله‌ای توری‌سنگی [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 1-1]
 • رازقی، حمید رضا توسعه قائم مراکز دفن بهداشتی زباله با توجه به مقاومت ترکیبات موجود در آن [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 39-46]
 • راستی اردکانی، رضا بررسی پارامترهای اندرکنشی خاک و سازه در پاسخ های استاتیکی و دینامیکی دیوار حائل [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 323-334]
 • راسخی صحنه، علیرضا تحلیل عددی ستون های بتن مسلح تحت اثر بارگذاری چرخه ای مقاوم سازی شده با الیاف پلیمری [دوره 50، شماره 6، 1397، صفحه 1177-1186]
 • راشدی، سیدهادی بررسی شکل پذیری مجموعه دیوار باربر بتنی با جزء مرزی [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 13-22]
 • راشدی، میر مهدی مدل سازی تحلیلی عملکرد سنگ دوزهای تزریقی فعال و غیرفعال در شیروانی های سنگی [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 12-12]
 • راشکی قلعه نو، محمد تاثیر استفاده همزمان از المان شش پایه و سنگچین جهت کنترل آبشستگی و بررسی اقتصادی [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 8-8]
 • راشکی قلعه نو، محمد تعیین قابلیت تکنیک های هوش مصنوعی در تخمین استهلاک انرژی سرریزهای پلکانی با رژیم جریان رویه ای [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 16-16]
 • ریاضی، کامیاررضا اثر مقاومت لغزشی فیوز بر ظرفیت نهایی میانقاب مهندسی دارای فیوز لغزان با استفاده از تحلیل اجزاء محدود [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 11-22]
 • راغ پور، محمدمراد ارزیابی و مقایسه ظرفیت و گسیختگی ستون های بیضی شکل با و بدون غلاف و کاربرد یک لایه و دولایه دورپیچ تحت فشار محوری خالص [(مقالات آماده انتشار)]
 • رامش، امین پیش بینی رفتار تنش-کرنش زباله های جامد شهری با استفاده از مدل هایپربولیک و روش رگرسیون چند جمله ای تکاملی (EPR) [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 793-804]
 • رامشت، محمد حسن ارائه یک روش جدید برای تولید بتن دوستدار محیط زیست با استفاده از خرده پلاستیک ضایعاتی (PET)و دوده سیلیسی و بررسی مشخصات مکانیکی و دوام آن در روسازی بتنی غلتکی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 20-20]
 • ربانی، احمدرضا بررسی روند افزایش آلودگی‌های نفتی موجود در رسوبات سطحی در سواحل استان مازندران [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 11-11]
 • ربانی، پرهام بررسی آزمایشگاهی تاثیر روش اختلاط خاک در عمق بر خصوصیات مهندسی خاک رس نرم تثبیت شده با سرباره و آهک [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 7-7]
 • رجایی، طاهر بهبود نتایج پیش بینی BOD رودخانه ها بر پایه نویززدایی با مقایسه مدل های موجک عصبی، برنامه ریزی ژنتیک، شبکه عصبی و رگرسیون خطی (مطالعه موردی: ایستگاه خروجی سد کرج) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 273-284]
 • رجایی، طاهر ارزیابی ریسک‌های زیست‌محیطی سد البرز با استفاده از روش‌های تاپسیس و تاپسیس فازی [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 9-9]
 • رجایی، طاهر حل عددی معادلات ناویر استوکس در حالت پایای تراکم‌ناپدیر آشفته با استفاده از روش تابع پایه شعاعی چند‌ربعی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 13-13]
 • رجایی لک، حامد اثر توالی لرزه ‏ای بر پاسخ افزایش یافته قاب‏ های بتن آرمه با و بدون دیوار برشی [دوره 50، شماره 5، 1397، صفحه 845-854]
 • رجائیان، ابراهیم ارزیابی اثر بکارگیری استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه در بهبود موفقیت مالی پروژه‌های EPC [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 25-25]
 • رجبی، الهام اثر توالی لرزه ‏ای بر پاسخ افزایش یافته قاب‏ های بتن آرمه با و بدون دیوار برشی [دوره 50، شماره 5، 1397، صفحه 845-854]
 • رجبی، الهام مقایسۀ پاسخ لرزه‌ای احتمالاتی قاب‌های خمشی و قاب‌های ستون- پیوند تحت زمین لرزه های متوالی [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 1-1]
 • رجبی، الهام اثر انعطاف پذیری پی بر ظرفیت قاب های بتن آرمه حاوی دیواربرشی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 14-14]
 • رجبی، الهام ارزیابی و تخمین ضریب رفتار قابهای فولادی تحت زلزله های متوالی بحرانی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 21-21]
 • رجبی، علی محمد بررسی تأثیر دما بر مقاومت برشی زهکش نشده رس کائولینیت [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 6-6]
 • رجبی، علی محمد تاثیر الیاف طبیعی بازالت بر خصوصیات مکانیکی خاک رس شهر ری [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 5-5]
 • رجبی، علی محمد بررسی اثرات تغییر تراز آب زیرزمینی آبخوان بر پدیده فرونشست و راهکارهای تعادل بخشی آبخوان (مطالعه موردی؛ دشت علی آباد قم) [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 18-18]
 • رجبی، علی محمد بررسی تاثیر نانو کربنات کلسیم بر مقاومت فشاری ماسه رس دار با درصدهای مختلف رس [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 16-16]
 • رجبی توارات، وحید ارائه الگوریتم ترکیبی حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه همراه با دریافت و تحویل همزمان کالا [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 375-386]
 • رجبی زاده، یوسف بررسی آزمایشگاهی تأثیر طوق دایره‌ای بر آبشستگی پایه پل استوانه‌ای در جریان غیرماندگار [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 3-3]
 • رحامی، حسین شناسایی خسارت در سکوهای ثابت دریایی با استفاده از مفاهیم آنتروپی انرژی در تبدیل بسته موجک [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 241-248]
 • رحیمی، احسان تحلیل مزایای تغییر شیوه‌ی حمل کالا از جاده‌ای به ریلی از نگاه توسعه پایدار؛ مطالعه موردی ایران [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 519-528]
 • رحیمی، الهه ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد سازه ای تیرهای بتن الیافی با الیاف فلزی قلابدار و الیاف پلیمری ماکرو در سطوح مختلف خوردگی آرماتور [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2-2]
 • رحیمی، امیرمسعود تحلیل تقاضای مسافر ریلی و پیش بینی آن با الگوریتم سری زمانی [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 9-17]
 • رحیمی، امیرمسعود ارائه الگوریتم ترکیبی حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه همراه با دریافت و تحویل همزمان کالا [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 375-386]
 • رحیمی، تیمور مطالعه تحلیلی و عددی اثر ضخامت و نوع بتن پوشش بر رفتار دیوارهای برشی فولادی کامپوزیت [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 2-2]
 • رحیمی، حسن مطالعه آزمایشگاهی کنترل نشت از پی های آبرفتی [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 11-22]
 • رحیمی، رقیه بهبود نتایج پیش بینی BOD رودخانه ها بر پایه نویززدایی با مقایسه مدل های موجک عصبی، برنامه ریزی ژنتیک، شبکه عصبی و رگرسیون خطی (مطالعه موردی: ایستگاه خروجی سد کرج) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 273-284]
 • رحمانی، سمیه بررسی کارایی متابی سولفیت سدیم و اسید اسکوربیک در حذف اکسیژن محلول آب شرب [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 31-36]
 • رحمانی، سمیه حذف کبالت از آب آلوده با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 14-14]
 • رحمانی، سمیه مقایسه راکتورهای UASB معمول و اصلاح شده در تصفیه پساب صنایع لبنی [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 13-13]
 • رحیمیان، سلمان بررسی تاثیر بارگذاری حرارتی بر روی پوسته برج های خنک کن [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 631-644]
 • رحیمیان، محسن بررسی توزیع غلظت آلاینده NOX خروجی از دودکش‌های نیروگاه منتظری اصفهان با استفاده از مدل ترکیبی WRF-CALPUFF [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 297-314]
 • رحیمیان، محسن ارزیابی عملکرد مدل یکپارچه WRF/CALMET در توسعه میدان باد ورودی به مدل‌های کیفیت هوا [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 10-10]
 • رحیمیان، محمد مودهای شکست ترک حلقوی در محیط الاستیک ایزوتروپ جانبی [دوره 50، شماره 5، 1397، صفحه 855-864]
 • رحمانی سامانی، حمید محاسبه ضریب رفتار سازه های فلزی مجهز به میراگر اصطکاکی سیلندری [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 453-462]
 • رحیم پور، مجید بررسی آزمایشگاهی تأثیر آرایش قرارگیری صفحات مستغرق تخت بر آبشستگی در اطراف پایه ها و تکیه گاه پل [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 25-25]
 • رحیمی دیزجی، مرتضی تحلیل حساسیت اثر بارگذاری دینامیکی بر فضاهای زیرزمینی بدون پوشش به روش عددی [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 377-390]
 • رحیم نژاد، رضا بررسی ارتباط بین خصوصیات ذاتی تحکیم‌پذیری خاک‌های ریزدانه بازسازی شده و طبیعی منطقه جنوب تهران [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 147-156]
 • رحمن شکرگزار، حامد بررسی تاثیر پارامترهای مختلف مدلسازی بر رفتار قاب‌های خمشی فولادی ویژه [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 18-18]
 • رحمن شکرگزار، حامد ارزیابی قابلیت اعتماد لرزه‌ای پل‌های کابلی با روش شبیه‌سازی لاتین‌هایپرکیوب [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 19-19]
 • رحیمی ینگجه، آرش ارزیابی تاثیر افزودنی‌های اسلک وکس و پلی‌پروپیلن وکس بر خصوصیات شیارشدگی قیر اصلاح شده با پودر لاستیک [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 9-9]
 • رخشانی مهر، مهرالله بررسی عددی و آزمایشگاهی تأثیر پوشش، مقاومت فشاری و فشار ناشی از خوردگی آرماتور بر شروع ترک خوردگی در ساز ههای بتن آرمه [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 251-262]
 • رخشانی‌مهر، مهراله استفاده از تحلیل قابلیت اعتماد برای بررسی روابط آیین‌نامه ACI 440.1R-06 در پیش‌بینی مقاومت پیوستگی آرماتورهای GFRP [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 73-82]
 • رزاقی، سیامک آزمایش بارگذاری استاتیکی و دینامیکی پل‌ها مطالعه موردی پل قلعه‌مرغی تهران [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 55-64]
 • رزاق زاده، زهرا ترکیب روش‌ استخراج مشخصه با ریزمقیاس نمایی آماری مبتنی بر ترکیب مدل‌های هوش مصنوعی [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 6-6]
 • رزاقی لنگرودی، جواد مقایسه آزمایش Break-off و مدول گسیختگی برای تعیین مقاومت بتن الیاف فولادی با استفاده از شبکه عصبی [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 4-4]
 • رزم یان، ساناز تخمین منحنی متوسط در تحلیل دینامیکی افزایشی با استفاده از رتبه بندی زمین لرزه ها در منطقه [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 419-428]
 • رستگار، عبدالمطلب برآورد ضریب زبری بستر کانال‌های خاکی با استفاده از روش‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی و سیستم‌های استنباط فازی عصبی-تطبیقی [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 16-16]
 • رستگار، محمد مهدی بررسی تأثیر حجم کف روی پارامترهای نفوذ بتن کفی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 11-11]
 • رستـگار، مهدی کاربرد اجزاء محدود، در بررسی واکنش های دینامیکی سازه شناور تحت اثر امواج دریا [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 11-18]
 • رستمی، فاطمه مدل سازی عددی یک بعدی الگوی رسوب در حوضچه های ترسیب مستطیلی [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 781-792]
 • رستمی، میلاد ارزیابی اثرات اقتصادی و زیست‌محیطی سیستم های مدیریت هوشمند سرمایش و گرمایش در ساختمان: مطالعه موردی ساختمان اداری در شهر تهران [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 14-14]
 • رستمی، وحید بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی های نواری واقع بر خاک های چند لایه مجاور دیوار حائل مسلح شده با ژئوگرید [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 211-226]
 • رستمی، وحید استفاده از ضایعات پلاستیکی یکبار مصرف در بهبود ظرفیت باربری خاک‌های دانه‌ای [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 755-764]
 • رسولی، روزبه توسعه یک مدل رفتاری حالت بحرانی برای درنظر گرفتن رفتار ناهمسان ماسه ها [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 65-74]
 • رسولی، روزبه بررسی آزمایشگاهی ناپایداری شیب‌های ماسه ای غیر متراکم در اثر بالا آمدن سطح آب [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 65-72]
 • رسولی، محمد رضا مقایسه رفتار برشی ماسه کربناته و کوارتزی براساس مفاهیم انرژی [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 89-100]
 • رسولی، وامق کاربرد سیستم‌های مهندسی سنگ در ارزیابی پایداری فضاهای زیرزمینی [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 89-95]
 • رسول پور، سپهر اثر مؤلفه قائم زلزله بر مخازن بتنی با دیواره انعطاف پذیر به روش ترکیبی المان محدود و هیدرودینامیک ذرات هموار [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 9-9]
 • رسولی دباغ، حامد کنترل ارتعاشات لرزه‌ای سازه‌های غیرخطی با استفاده ازمکانیزم میراگر جرمی هماهنگ شده نیمه فعال [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 117-131]
 • رشید، علی ارزیابی قابلیت اعتماد لرزه‌ای پل‌های کابلی با روش شبیه‌سازی لاتین‌هایپرکیوب [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 19-19]
 • رشیدی، عبداله بررسی توزیع غلظت آلاینده NOX خروجی از دودکش‌های نیروگاه منتظری اصفهان با استفاده از مدل ترکیبی WRF-CALPUFF [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 297-314]
 • رشیدی، یوسف بررسی توزیع غلظت آلاینده NOX خروجی از دودکش‌های نیروگاه منتظری اصفهان با استفاده از مدل ترکیبی WRF-CALPUFF [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 297-314]
 • رشیدی، یوسف ارزیابی عملکرد مدل یکپارچه WRF/CALMET در توسعه میدان باد ورودی به مدل‌های کیفیت هوا [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 10-10]
 • رشیدپور، مصطفی ارزیابی احداث مخازن ذخیره جهت کاهش سیلاب شهری [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 197-204]
 • رشیدداداش، پانته آ بتن الیافی هیبریدی مسلح به الیاف فولادی و پلی‌پروپیلن [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 75-83]
 • رضایی، بهرام تاثیر چگالی و ابعاد ذرات کوارتز آلفا و سیلیس آمورف بر شناورسازی آنها [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 35-38]
 • رضایی، بهرام مطالعه و بررسی پیش تغلیظ کانسنگ کرومیت سبزوار با روش سنگ جوری پیشرفته [دوره 50، شماره 5، 1397، صفحه 877-886]
 • رضایی، بهرام پیش‌بینی توان کشی آسیای نیمه خود شکن با شبکه عصبی مصنوعی شعاعی بر اساس مولفه‌های اصلی [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 511-518]
 • رضایی، بهرام استخراج انتخابی منیزیم از تلخابه با استفاده از هیدروکسید سدیم: مطالعات آزمایشگاهی و نیمه‌صنعتی [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 59-66]
 • رضایی، بهرام تعیین شرایط بهینه ظرفیت جذب و درصد جذب یون‌های سیانید با استفاده از گل قرمز فعال‌شده [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 377-388]
 • رضایی، بهرام مدلسازی ثابت سینتیکی حذف یون روی از پساب سنتزی با برنامه ریزی بیان ژن [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 17-17]
 • رضایی، بهرام بررسی مکانیزم تاثیر غلظت کلکتور در جدایش انتخابی گالیم از روی به روش فلوتاسیون یونی [دوره 50، شماره 6، 1397، صفحه 1145-1154]
 • رضایی، حسین برآورد نرخ بهره‌وری متغیر نیروی انسانی در پروژه‌های خطی- تکراری با استفاده از تئوری مجموعه‌های فازی و بررسی تأثیر آن در برنامه زمان‌بندی [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 79-97]
 • رضایی، فائزه بررسی رابطه دبی- اشل و ضریب دبی جریان در سرریزهای لبه تیز پلان مثلثی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 1-1]
 • رضایی آذریانی، حسین بررسی آزمایشگاهی اتصالات خارجی تیربه ستون بتنی با میلگردهای پلیمری مسلح الیافی و فولادی تحت تاثیربارهای چرخه ای [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 5-5]
 • رضایی ارجرودی، عبدالرضا محاسبه کاهش هزینه های عملکردی درارزیابی اقتصادی بهسازی ‏راهها(مطالعه موردی: راه اصلی فسا- زاهدشهر) ‏ [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 165-174]
 • رضا زاده، سامیه تعیین ظرفیت باربری جداری پی های عمیق با استفاده از داده های اصطکاکی آزمایش CPTu با توجه به تأثیر عوامل ابعادی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 117-130]
 • رضازاده بقال، سلمان تعیین مشخصات یخ و باد همزمان برای بارگذاری سازه‌های خطوط انتقال نیرو در کشور [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 12-12]
 • رضائی، زهره تحلیل تغییرات افت ناشی از وجود موانع در شبکه تهویه معادن با استفاده از شبیه سازی [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 185-196]
 • رضائی، فریدون آزمایش بارگذاری استاتیکی و دینامیکی پل‌ها مطالعه موردی پل قلعه‌مرغی تهران [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 55-64]
 • رضائیان، جواد شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های ساختمانی سبز مبتنی بر تلفیق روش های FDEMATEL) و :(FANP (مطالعه موردی: شهرستان سوادکوه) [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 599-616]
 • رضائی فر، امید ارائه ی رابطه ی تحلیلی محاسبه سختی دیوارهای برشی فولادی کامپوزیت [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 607-616]
 • رضائی فر، امید مطالعه تغییرات مشخصات مکانیکی بتن‌های حاوی بنتونیت و زئولیت در جایگزینی سیمان [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 11-11]
 • رضائی فر، امید بررسی تاثیر اندرکنش خاک – سازه بر سیستم دیوار برشی فولادی همبند تحت اثر زلزله‌های حوزه‌ی دور و نزدیک [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 3-3]
 • رضائی مقدم، تقی بررسی آزمایشگاهی تاثیر افزودنی پلیمری "نیکوفلاک" بر روی مقاومت فشاری و کششی ماسه‌بادی بیابانی و ساحلی در لایه‌های روسازی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 22-22]
 • رضائی مقدم، فرزاد بررسی آزمایشگاهی تاثیر افزودنی پلیمری "نیکوفلاک" بر روی مقاومت فشاری و کششی ماسه‌بادی بیابانی و ساحلی در لایه‌های روسازی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 22-22]
 • رضوی، سیدعبدالنبی مطالعه کمی و کیفی رابطه بین نیاز انرژی سیستم MDOF و ESDOF تحت اثر زلزله حوزه نزدیک گسل پالسگونه [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 20-20]
 • رضوی، سیدعبدالنبی استفاده از الگوریتم ژنتیک در برآورد ضریب رفتار سازه‌ فولادی با مهاربندی واگرا تحت زلزله های حوزه نزدیک گسل پالس گونه با رویکرد سطح عملکرد [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 19-19]
 • رضوانی، غفار بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از نانو کامپوزیت SBR بر خرابی رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی با استفاده از تئوری انرژی آزاد سطحی [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 5-5]
 • رضوانی شریف، مصطفی بررسی رفتار اتصالات میلگردهای دیوار بنایی مسلح با دال بتنی [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 353-364]
 • رضوانی شریف، مصطفی بررسی رفتار لرزه‌ای دیوارهای برشی بتن‌آرمه تقویت‌شده با ورق‌های پلیمری مسلح‌شده با الیاف [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 6-6]
 • رضوی طوسی، سیدوحید بررسی و مقایسه کاربرد غلاف GRP و دورپیچ FRP بر رفتار ستون های بتن آرمه با مقطع دایره ای [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 5-5]
 • رضوی طوسی، وحید رفتار دینامیکی سقف مرکب متشکل از ورق فولادی تاخورده و صفحه تخت تحت بار انفجار [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 10-10]
 • رفیعی، صالح ارزیابی اثر ارتفاع ستون و تعداد دهانه بر روی آسیب پذیری لرزه ای پله ای قوسی چند دهانه عرشه باکس بتن آرمه [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 529-542]
 • رمضانی، پری نمودارهای اندرکنش ستون بتنی مسلح توخالی محصور با FRP [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 53-63]
 • رمضانی، میثم کنترل نیمه‌فعال فازی سیستم یک درجه آزاد تحت تحریک ماشین‌های دوار با استفاده از میراگر جرمی تنظیم‌شونده [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 14-14]
 • رمضانی، میثم کنترل ارتعاشات افقی و قائم کابل‌ دکل‌های انتقال قدرت با استفاده از میراگرهای جرمی تنظیم‌شونده بهینه [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 18-18]
 • رمضانی، میثم کنترل غیرفعال و نیمه‌فعال ارتعاشات سازه جداسازی شده تحت بارگذاری انفجار در فواصل متوسط تا دور [(مقالات آماده انتشار)]
 • رمضانیانپور، علی اکبر دوام بتن های حاوی خاکستر پوسته برنج در برابر حمله سولفاتی [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 13-23]
 • رمضانیانپور، علی اکبر مقایسه اثرات نانو سیلیس و دودة سیلیس بر روی ریزساختار و دوام نمونه های بتنی [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 65-75]
 • رمضانیانپور، علی اکبر بتن الیافی هیبریدی مسلح به الیاف فولادی و پلی‌پروپیلن [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 75-83]
 • رمضانیانپور، علی اکبر مدیریت شبکه فاضلاب با استفاده از سیستم خبره [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 141-151]
 • رمضانیانپور، علی اکبر بررسی اثر واکنش قلیایی-سیلیسی بر روی رفتار سازه ای تیرهای بتنی مسلح با استفاده از روش المان محدود [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 23-34]
 • رمضانیانپور، علی اکبر بررسی خواص مکانیکی خمیر سیمان های ژئوپلیمری با پایه روباره کوره آهنگدازی و تعیین پارامترهای بهینه [دوره 50، شماره 6، 1397، صفحه 1043-1052]
 • رمضانیانپور، علی اکبر تعیین ضریب نفوذ یون کلراید در بتنهای کربناته شده حاوی میکروسیلیس [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 367-376]
 • رمضانیانپور، علی‌اکبر خواص مکانیکی بتن خودتراکم حاوی پومیس در برابر دمای زیاد [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 69-74]
 • رمضانیا نپور، علی اکبر بررسی اثر چهار نوع از پوزولانهای طبیعی ایران بر دوام بتنهای سازه ای در برابر حمله سولفاتی [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 11-17]
 • رمضانیان پور، امیرمحمد بررسی تاثیر مقدار ماده پایه و نسبت آب به مواد سیمانی در نفوذ یون های کلراید در بتن ژئوپلیمری حاوی سرباره کوره آهن گدازی [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 673-684]
 • رمضانیان پور، امیرمحمد بررسی عملکرد بتن توانمند حاوی پوزولان در برابر حمله سولفوریک اسید [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 121-138]
 • رمضانیان پور، امیرمحمد بررسی اثر افزودنی کاهنده جمع شدگی در بتن مورد استفاده در روسازی‌های بتنی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 12-12]
 • رمضانیان پور، علی اکبر دوام بتن ها و ملات های دارای پودر سنگ آهک در محیط های سولفاتی با غلظت بالا [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 19-25]
 • رمضانیان پور، علی اکبر نقش پوزولانهای طبیعی در کاهش نفوذپذیری و افزایش دوام بتن‌ها در محیط های خورنده کلرایدی [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 45-53]
 • رمضانیان پور، علی اکبر مدلسازی تحلیلی منحنی بار-تغییرمکان در تیرهای بتنی مسلح [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 63-70]
 • رمضانیان پور، علی اکبر بررسی تاثیر مقدار ماده پایه و نسبت آب به مواد سیمانی در نفوذ یون های کلراید در بتن ژئوپلیمری حاوی سرباره کوره آهن گدازی [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 673-684]
 • رمضانیان پور، علی اکبر بررسی عملکرد بتن توانمند حاوی پوزولان در برابر حمله سولفوریک اسید [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 121-138]
 • رمضانیان پور، علی اکبر دوام ورق‌های کامپوزیتی و نمونه‌های دورپیچی با آن در ناحیه جزر و مدی خلیج فارس [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 293-302]
 • رمضانیان پور، علی اکبر تأثیر استفاده از الیاف‌های پلیمری میکرو و ماکرو بر خواص مکانیکی و دوام روسازی بتن غلتکی [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 2-2]
 • رمضانیان پور، علی اکبر بررسی اثر افزودنی کاهنده جمع شدگی در بتن مورد استفاده در روسازی‌های بتنی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 12-12]
 • رمضانیان پور، علی اکبر مقایسه دوام ملات‌های پوششی با پایه سیمانی و ژئوپلیمری در برابر تهاجم اسیدسولفوریک [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 6-6]
 • رنجبر، سجاد تشخیص و دستهبندی ترک‌‌های روسازی با استفاده از شبکه‌های پیچشی عمیق [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 9-9]
 • رنجبر، سجاد ارزیابی خرابی قیرزدگی روسازی آسفالتی با استفاده از یادگیری عمیق و تبدیل موجک [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 2-2]
 • رنجبر، فرامرز استفاده از گروه شمع برای کنترل جابجایی افقی درخاک‌های ماسه‌ای قابل روانگرای یکنواخت و لایه‌ای: بر پایه‌ی شبیه‌سازی سه بعدی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 20-20]
 • رنجبرنیا، مسعود بررسی عدم قطعیت پارامترهای ژئوتکنیکی در تحلیل اثر ساخت تونل جدید بر تونل موجود در محل تقاطع غیرهم سطح [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 817-830]
 • رنجبرنیا، مسعود مدل سازی تحلیلی عملکرد سنگ دوزهای تزریقی فعال و غیرفعال در شیروانی های سنگی [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 12-12]
 • رهایی، علی رضا تحلیل بارافزون پل بتن مسلح تحت اثر خوردگی ناشی از نفوذ یون کلراید [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 73-88]
 • رهایی، علیرضا تأثیر نوع اتصال عرشه به پایه در انتقال بارهای ثقلی و بهره برداری در پل های پیوسته پیش تنیده بتنی [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 1-9]
 • رهایی، علیرضا ارزیابی عملکرد و بهینه‌سازی دیوارهای برشی کامپوزیت [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 83-91]
 • رهایی، علیرضا ارزیابی عملکرد و بهینه‌سازی دیوارهای برشی کامپوزیت [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 53-61]
 • رهایی، علیرضا بررسی شکل پذیری مجموعه دیوار باربر بتنی با جزء مرزی [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 13-22]
 • رهایی، علیرضا ارزیابی عملکرد دیوار دیافراگمی مرکب با مهارهای پیش‌تنیده تحت بارگذاری بهره‌برداری (استاتیکی) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 765-780]
 • رهایی، علیرضا ارتباط بین شاخص خرابی و سطوح عملکرد قاب های بتن مسلح [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 77-84]
 • رهایی، علیرضا ارزیابی عملکرد لرزه‌ای پل‌های قابی شکل فولادی و مقایسه با شاخص‌های خرابی [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 757-766]
 • رهایی، علیرضا بررسی رفتار دیوار برشی فولادی کوپله تحت بارهای جانبی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 30-30]
 • رهایی، محمد شناسایی آسیب در سازه ها با استفاده از حساسیت تابع پاسخ فرکانسی و مولفه های اصلی آن [دوره 50، شماره 6، 1397، صفحه 1071-1080]
 • رهایی، محمد بررسی مقایسه ای عملکرد سیستم های قاب خمشی و دیوار بار بر در برابر خرابی پیشرونده [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 10-10]
 • رهایی، محمد بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی عملکرد لرزه‌ای مخازن بتن پیش‌تنیده [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 18-18]
 • رهبری، رزا ارزیابی مقاومت فشاری و نفوذپذیری پوشش‌های محافظ ورق‌های CFRP تحت شرایط حاد محیطی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 16-16]
 • رهبری، رزا مطالعه عددی و آزمایشگاهی گسیختگی بتن تقویت شده با ورق CFRP تحت بارگذاری کششی و برشی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 3-3]
 • رهگذر، محمد علی میراگر فلزی پوسته‌ای تودرتوی ناهمراستا با رویکرد بهبود در رفتار هیسترزیس [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 2-2]
 • روانشادنیا، مهدی مکانیابی محل دفن پسماند ساختمانی با استفاده از ترکیب فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FUZZY AHP) و سیستم اطلاعات مکانی (GIS) (مطالعه موردی: شهر قزوین) [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 11-11]
 • روح بخشان، آرمین تثبیت خاک رس با آهک و پودر ضایعات سنگی [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 429-438]
 • روزبهانی، رضا پایش پیوسته دمای آب با استفاده از فن‌آوری تکه‌نگاری صوتی [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 18-18]
 • روزبهانی، رضا بررسی روند تغییرات زمانی- مکانی دما و بارش در حوضه آبریز طشک-بختگان [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 17-17]
 • روزبهانی، عباس رتبه‌بندی راهبردهای مدیریت مصرف آب در شبکه‌های توزیع آب شهری با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندشاخصه تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (FAHP): مطالعه موردی، شهر تهران [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 47-56]
 • روزرخ، سحر ارزیابی و تخمین ضریب رفتار قابهای فولادی تحت زلزله های متوالی بحرانی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 21-21]
 • روشنی، جمال تأثیر شرایط اتصال میراگرهای فلزی- تسلیمی U شکل بر رفتار چرخه‌ای آن‌ها [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 665-672]
 • روشنی، غلامحسین تشخیص حباب های هوا در ستون های بتنی با استفاده از تکنیک توموگرافی تابش گاما [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 13-13]
 • روشنگر، کیومرث بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان سرریزهای پلکانی قوس محور متأثر از تغییرات عرض کانال پایین‌دست [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 16-16]
 • روشنگر، کیومرث بررسی عددی و آزمایشگاهی تاثیر المان‌های گوه‌ای شکل بر پارامترهای هیدرولیکی و استهلاک انرژی روی سرریز پلکانی در جریان رویه ای [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 12-12]
 • روشنگر، کیومرث بررسی آزمایشگاهی تأثیر آهک در روند خود ترمیمی و واگرایی خاک‌های رسی (مطالعه موردی: سد گردیان) [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 2-2]
 • روشنگر، کیومرث مطالعه عددی و آزمایشگاهی تاثیر ایجاد حفره روی پله‌های سرریز پلکانی بر پارامترهای هیدرولیکی و استهلاک انرژی در جریان رویه‌ای [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 12-12]
 • روشنگر، کیومرث بهبود پیش بینی بارش ماهانه با استفاده از مدل تلفیقی بر پایه روش کرنل- تبدیل موجک و تجزیه ی یکپارچه مد تجربی کامل [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 18-18]
 • روشنگر، کیومرث مدل سازی انتقال رسوب در لوله های دایروی ‌صاف و زبر انتقال دهنده آب باران با استفاده از آنالیز فاکتوریل و روش های هوشمند و تجربی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 12-12]
 • روشنگر، کیومرث بررسی آزمایشگاهی و عددی روابط ضریب دبی سرریزهای لبه‌تیز کنگره‌ای U شکل در پلان [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 8-8]
 • روغنی، بردیا توسعه شاخص‌های ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف تصفیه‌خانه‌ فاضلاب [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 129-142]
 • رویین‌تن، صدف مطالعه امکان‌سنجی سیستم سازه‌ای مرکزگرا برای پایه ی متداول پل‌های بزرگراهی در کشور [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 15-15]
 • رئیسی، علیرضا میراگر فلزی پوسته‌ای تودرتوی ناهمراستا با رویکرد بهبود در رفتار هیسترزیس [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 2-2]
 • رئیسی، کیوان تاثیر جریان سرگردان AC بر سازه‌های بتنی [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 69-80]
 • رئیسی، کیوان تاثیر جریان سرگردان DC بر سازه های بتنی [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 19-32]
 • رئیسی، محمد بهینه‌سازی تقویت ستون‌های بتن‌آرمه با مقطع مستطیلی توسط ورق‌های FRPبه روش دورپیچ [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 14-14]
 • رئیسی، محمد ارزیابی تأثیر پارامترهای کلیدی طرح اختلاط بتن پودری واکنشی (RPC) بر مقاومت فشاری [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 1-1]
 • رئیسی استبرق، علی اثر افزایش مقاومت خاک در برابر پدیده رگاب با مسلح سازی تصادفی آن [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 439-448]
 • رئیسی دهکردی، مرتضی اولویت‌بندی خطرپذیری لرزه‌ای ساختمان‌های فولادی با استفاده از سیستم استنتاج فازی: مطالعه موردی ساختمان‌های مدارس مناطق منتخب شهر تهران [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 16-16]
 • رئیسی دهکردی، مرتضی ارزیابی لرزه ای قاب های فولادی خمشی کوتاه و میان مرتبه با شکل پذیری ویژه مجهز به میراگرهای ویسکوز براساس معیارهای فروریزش FEMA P695 [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 17-17]
 • رئیسی دهکردی، مسعود ارزیابی عوامل موثر بر افزایش ظرفیت تامین‌کنندگان در فرآیند برون‌سپاری در شرکت آب و فاضلاب اصفهان [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 14-14]
 • رئیسی زاده، ایمان تعیین آستانه لغزش پایداری شیروانی و بهینه یابی حجم عملیات خاکریزی سد خاکی همگن با استفاده از ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 747-754]
 • رئیس قاسمی، امیر مازیار توزیع ابعادی نانوسیلیس‌‌های پایروژنیک و سل‌‌های نانوسیلیس مورداستفاده در مصالح پایه سیمانی [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 153-163]

ز

 • زاد، امیرعلی ارزیابی مکانیزم گسیختگی دیوار‌های حائل مهار صفحه‌ای حاوی خرده لاستیک‌های بازیافتی ‌با بکارگیری تکنیک PIV [دوره 50، شماره 5، 1397، صفحه 937-948]
 • زیاری، حسن ارزیابی عملکرد آسفالت ‌گرم ساخته شده با خرده آسفالت و مسلح شده با الیاف پارافایبر [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 11-11]
 • زارع، بهناز بررسی اثر الیاف پلی‌پروپیلن بر مقاومت فشاری و کششی خاک آلی تثبیت شده با آهک و بیوپلیمر زانتان‌گام [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 10-10]
 • زارع، شکراله مطالعه عددی تاثیر درزه‌های سگمنتی و فشار تزریق بر رفتار پوشش سگمنتی تونل(مطالعه موردی: تونل انتقال آب سبزکوه) [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 3-18]
 • زارع، شکراله تحلیل احتمالاتی مدل‌های برآورد نرخ پیشروی ماشین حفر تمام مقطع تونل [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 9-9]
 • زارع، شکراله آنالیز حساسیت جامع در پیش بینی نشست سطحی ناشی از فرآیند تونلسازی مکانیزه [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 15-15]
 • زارع، محمدرضا بررسی پارامتری عملکرد صفحات اتصال جوشی در قاب فولادی مهاربندی شده همگرا تحت بارگذاری چرخه‌ای [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 8-8]
 • زارع، محمدرضا بررسی پارامتر‌های مؤثر بر عملکرد جداساز لرزه‌ای هسته سربی مجهز به آلیاژ حافظه‌دار [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 5-5]
 • زارعی، بیژن تأثیر استفاده از انرژی فراصوتی و نانولوله‌ی کربنی بر روی مقاومت برشی خاک های مسئله‌دار [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 485-498]
 • زارعی، سیدعلیرضا مطالعه آزمایشگاهی به منظور یافتن اتصال دهنده قابل اعتماد برای اتصال میان‌قاب به قاب در قاب‌های فولادی میان‌پر [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 10-10]
 • زارع آقبلاغ، مریم بررسی تاثیر پارامترهای مختلف مدلسازی بر رفتار قاب‌های خمشی فولادی ویژه [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 18-18]
 • زارعیان، محمدجواد پایش پیوسته دمای آب با استفاده از فن‌آوری تکه‌نگاری صوتی [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 18-18]
 • زارعی فرد، محمدرضا تحلیل اندرکنش پوشش- توده سنگ در تونلهای حفاری شده در توده سنگ هوک و براون با در نظر گرفتن ناحیه آسیب دیده [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 4-4]
 • زایرکعبه، رضا بررسی آزمایشگاهی کنترل فرسایش در پایین‌دست سرریزهای پلکانی با استفاده از ساختار میکروسیلیس و نانو مواد [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 4-4]
 • زاهدی، حمید ارزیابی اصلاح کننده نانو بر مشخصات حجمی و مکانیکی خاک ریزدانه رسی [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 597-606]
 • زیباسخن، حسن مطالعه رفتار چرخه ای ستون های مشبک با بستهای افقی و مایل و ارائه المان جایگزین [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 97-110]
 • زراتی، امیررضا مطالعه پروفیل متوسط دوگانه سرعت طولی در کانال روباز با زبری نسبی متوسط [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 10-10]
 • زراتی، امیر رضا الگوی جریان در بالادست کوله پل در بستر فرسایش پذیر [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 115-125]
 • زرگر، کورش مقایسه پارامترهای مقاومتی ماسه کربناته و کوارتزی با آزمایش‌های سه ‌محوری و برش ‌ساده [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 14-14]
 • زمانی، محسن بررسی افزایش قابلیت زهکشی خاکهای ریزدانه با استفاده از روش الکتروکنتیک [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 487-492]
 • زمانیان، مسعود بررسی اثر ترکیب نانوذرات سیلیکا و سیمان بر تثبیت خاک رس آلوده به فلز سنگین نیکل [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 821-830]
 • زمانیان، مصطفی بررسی تأثیر سیمان پرتلند و نانو رس بر پتانسیل فروریزش و شاخص‌های تحکیم خاک فروریزشی [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 8-8]
 • زمانی بیدختی، ابراهیم ارزیابی احتمالاتی-لرزه‌ای اثر اندرکنش خاک و سازه بر روی سازه های جداسازی شده بتنی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 21-21]
 • زمان کبیر، محمد مطالعه …ی عددی پایداری جانبی – پیچشی تیرورق …های جدار نازک حاوی گشایش در جان [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 63-71]
 • زمردیان، محمدعلی شبیه‌سازی عددی سرعت جریان در اطراف پایه‌های پل تکی و دو قلو با چیدمان‌های مختلف با استفاده از مدل فلوئنت [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 15-15]
 • زینی، مسعود بررسی مقاومت خمشی کامپوزیت گچ با پارچه بی‌بافت سوراخ دار با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 355-364]
 • زنجیرچی، سید محمود ارائه‌ی الگویی جهت پیش‌بینی میزان موفقیت پروژه‌های عمرانی با تلفیق تکنیک طراحی آزمایشات تاگوچی و تاکسونومی خاکستری [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 185-196]
 • زندی، یوسف ارزیابی مشخصات مکانیکی بتن‌های ساخته شده با ضایعات متاکائولن، سرباره‌ی ذوب آهن و سرباره‌ی ذوب مس [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 18-18]
 • زندی، یوسف ارزیابی مقایسه ای تاثیر پارامترهای نسبت آب به سیمان (W/C)،نوع و درصد خاکستر بادی بر روی مقاومت بتن در برابر نفوذ یون کلرید و تخلخل آن [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 17-17]
 • زنگانه، حامد بررسی آماری مقاومت ضربه‌ای بتن مبتنی بر پودر واکنش‌زا و بتن مبتنی بر پودر واکنش‌زای مسلح به الیاف فولادی [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 73-83]
 • زنگانه، مرتضی برآورد ضریب زبری بستر کانال‌های خاکی با استفاده از روش‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی و سیستم‌های استنباط فازی عصبی-تطبیقی [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 16-16]
 • زینلی، محمد جواد مقایسه الگوریتم‌های فراابتکاری نوین برای بهینه‌سازی چندهدفه سیستم منابع آب (مطالعه موردی: چاه نیمه‌های سیستان) [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 9-9]
 • زهتاب یزدی، محمدحسین اولویت‌بندی خطرپذیری لرزه‌ای ساختمان‌های فولادی با استفاده از سیستم استنتاج فازی: مطالعه موردی ساختمان‌های مدارس مناطق منتخب شهر تهران [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 16-16]
 • زهدی، افشین ارتباط بین ریزساختار با خواص فیزیکی و مهندسی ماسه‌سنگ‌ها، با تاکید بر درصد کانی کوارتز [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 15-15]
 • زهرایی، سید مهدی افزایش استهلاک انرژی در مهاربند همگرا با استفاده از صفحه اتصال سوراخ دار [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 339-349]
 • زهرایی، سید مهدی کنترل فازی هم تکاملی همکار میراگر سیال مغناطیسی برای کاهش خسارت سازه [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 769-778]
 • زهرائی، سید مهدی نقش قطعات زانویی در بهبود عملکرد قاب فولادی مهاربندی شده قطری و شورن در برابر بار جانبی [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 51-59]
 • زهرائی، سید مهدی بررسی عددی تأثیر پانل برشی در کاهش پاسخ لرزه ای ساختمان های فولادی [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 103-113]
 • زهرائی، سید مهدی بررسی رفتار قاب میراگر پشت بام در ساختمان‌های مهاربندی شده تحت زلزله های حوزة نزدیک و دور [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 1-11]
 • زهرائی، سید مهدی کنترل نیمه‌فعال فازی سیستم یک درجه آزاد تحت تحریک ماشین‌های دوار با استفاده از میراگر جرمی تنظیم‌شونده [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 14-14]
 • زهرائی، سید مهدی مقایسه تغییرمکان لرزه ای بام سازه پنج طبقه مجهز به میراگر مایع تنظیم‌شونده پره‌دار قابل دوران و میراگر جرمی تنظیم‌شونده بهینه [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 2-2]
 • زهرائی، سید مهدی کنترل ارتعاشات افقی و قائم کابل‌ دکل‌های انتقال قدرت با استفاده از میراگرهای جرمی تنظیم‌شونده بهینه [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 18-18]
 • زهرائی، سید مهدی مقایسه عملکرد میراگرهای جرمی منفرد و چندگانه توزیع شده در ارتفاع برای کنترل لرزه ای چند مودی سازه بلند [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 12-12]
 • زهرائی، سید مهدی ارایه روندی برای کنترل ارتعاش و پایش همزمان سلامت سازه ها با میراگرهای ویسکوز نیمه فعال [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 12-12]
 • زهرائی، سید مهدی مطالعه عددی مهارهای زانویی قوسی شکل در گوشه‎های قاب ساده فولادی برای تامین سیستم باربر لرزه‌ای [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 19-19]
 • زهره حیدریها، جمشید شبیه سازی عددی مدل آلودگی نفتی در سواحل شمال غربی خلیج فارس [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 165-174]

س

 • سایبانی، مصباح اولویت‌بندی ریسک‌ها و ارائه مدل مدیریت ریسک در توسعه نیروگاه‌های بادی براساس استاندارد مدیریت پروژه [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 801-812]
 • ساجدی، سیدفتح اله بهینه سازی زمان و هزینه در استقرار سکونت گاه های اسکان موقت پس از بحران [دوره 50، شماره 5، 1397، صفحه 1003-1014]
 • ساجدی، سیدفتح اله بررسی آزمایشگاهی کارایی و خواص مکانیکی بتن حاوی پودر شیشه و خرده شیشه ضایعاتی با کاربردهای جداگانه و همزمان [دوره 50، شماره 6، 1397، صفحه 1155-1176]
 • ساجدی، سیدفتح اله بررسی و مقایسه کاربرد غلاف GRP و دورپیچ FRP بر رفتار ستون های بتن آرمه با مقطع دایره ای [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 5-5]
 • ساجدی، سیدفتح اله ارزیابی و مقایسه رفتار لرزه ای دیوار برشی‌های کامپوزیتی و فولادی در قاب های ساختمانی با ستون های کامپوزیت نیمه محصور [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 3-3]
 • ساجدی، سیدفتح اله ارزیابی تأثیر زئولیت طبیعی بر خواص مکانیکی بتن های بازیافتی ساخته شده از درشت دانه های بازیافتی بنایی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 25-25]
 • ساجدی، سیدفتح اله ارزیابی و مقایسه ظرفیت و گسیختگی ستون های بیضی شکل با و بدون غلاف و کاربرد یک لایه و دولایه دورپیچ تحت فشار محوری خالص [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیادت، سید آمنه بررسی تاثیر نوع انعقادگر در فرآیند ترریسی فیبروئین ابریشم بازیافتی [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 379-388]
 • سارنگ، امین مطالعه رژیم بارش و دبی حداکثر رواناب شهری در شرایط اقلیمی آینده (مطالعه موردی: حوضه سیل‌برگردان غرب) [دوره 50، شماره 5، 1397، صفحه 815-826]
 • ساعتچی، احمد تاثیر جریان سرگردان AC بر سازه‌های بتنی [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 69-80]
 • ساعتچی، احمد تاثیر جریان سرگردان DC بر سازه های بتنی [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 19-32]
 • ساعدی، داود بررسی تأثیر ویژگی ‌های سنگدانه‏ ها و اجزای انرژی آزاد سطحی قیر-سنگدانه بر روی حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی اصلاح ‌شده با مواد ضد عریان‏ شدگی [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 16-16]
 • ساعدی، داود مقایسه تاثیر استفاده از نانومواد معدنی بر عملکرد مخلوط‏ های آسفالت گرم و شیشه‏ ای در برابر خرابی رطوبتی [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 1-1]
 • ساعدی داریان، امیر توسعه روش تحلیل پلاستیک برای قاب های مهاربندی و بهینه سازی آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت پیش بینی فروریزش قاب های فولادی با مهاربند [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 2-2]
 • سالاری راد، حسین مدل رفتاری همزمان خرابی لگاریتمی و پلاستیک برای شبیه سازی عددی رفتار سنگها [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 513-524]
 • سالاری راد، حسین بررسی اندرکنش بولت-دوغاب-سنگ در آزمایش کشش بولت تزریقی و تعیین منحنی بار-جابجایی به روش تحلیلی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 6-6]
 • سالاری‌راد، محمد مهدی مدل‌سازی سینتیکی دی‌هیدروکسیلاسیون و دی‌سولفوراسیون کانسنگ آلونیت هفت صندوق [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 1-10]
 • سیاه پلو، نوید ارزیابی نیازهای لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی با استفاده از روش‌های مختلف تحلیل استاتیکی غیرخطی [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 419-430]
 • سیا ه پلو، نوید مطالعه تحلیلی مزایا و معایب انواع سیستم های رایج در سازه های بلند با مقایسه با سیستم لوله پیرامونی تحت بارگذاری باد براساس ASCE7-05 [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 87-100]
 • سیا ه پلو، نوید مطالعه رفتار دیوارهای برشی فولادی نیمه مقید در برابر بارگذاری یکنواخت و چرخه‌ای [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 18-18]
 • سیا ه پلو، نوید مطالعه کمی و کیفی رابطه بین نیاز انرژی سیستم MDOF و ESDOF تحت اثر زلزله حوزه نزدیک گسل پالسگونه [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 20-20]
 • سیا ه پلو، نوید استفاده از الگوریتم ژنتیک در برآورد ضریب رفتار سازه‌ فولادی با مهاربندی واگرا تحت زلزله های حوزه نزدیک گسل پالس گونه با رویکرد سطح عملکرد [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 19-19]
 • سبحانی، جعفر تأثیر استفاده از الیاف‌های پلیمری میکرو و ماکرو بر خواص مکانیکی و دوام روسازی بتن غلتکی [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 2-2]
 • سبحانی فروشانی، محمدعلی بررسی اثر بازشو بر رفتار دیافراگم‎های مرکب فولادی- بتنی در سازه‎های فولادی کوتاه مرتبه [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 23-35]
 • سبزی، جواد رفتار تیرهای بتن آرمه تقویت شده با ورق‌های CFRP در مقاطع با فولاد کم و زیاد [دوره 50، شماره 5، 1397، صفحه 907-918]
 • سبزی، جواد رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده با روش NSM-SMA/FRP [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 685-698]
 • سبزپوشان، سیدمجید بهینه‌سازی کاربرد جداگرهای پی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 95-108]
 • سبط، محمدحسن نقشه جامع خوشه ساخت [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 91-96]
 • سبط، محمد حسن تحلیل و بررسی روش های اجرای پروژه از دیدگاه کارفرمایان ایرانی [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 75-82]
 • سبط، محمد حسن بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تأمین در شرکت‌های عمرانی با استفاده از راهکار مهندسی ارزش [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 31-40]
 • سبط، محمد حسن ارزیابی و تحلیل صنعت ساخت ایران و ارائه راهکارهایی به منظور بهبود آن [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 111-120]
 • سپهوند، زهرا تولید سنگ مصنوعی از ضایعات سنگ تزئینی [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 453-460]
 • ستوده نیا، فاطمه حذف نیکل و کادمیوم توسط جاذب‌های دیاتومیت، سیلت، ساقه آفتابگردان و سیمان (اجزاء تشکیل‌دهنده بتن سبز) [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 5-5]
 • سجادی، سید محسن بررسی اثر مانع از نوع سرریز w شکل نامتقارن برروی خصوصیات هیدرولیکی کالورت‌ها [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 543-556]
 • سجاد میرولد، سید نقش پوزولانهای طبیعی در کاهش نفوذپذیری و افزایش دوام بتن‌ها در محیط های خورنده کلرایدی [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 45-53]
 • سید ابریشمی، سید احسان ارائه‌ی مدل رگرسیونی چندگانه وزنی برای تورهای کاری سفرهای درون‌شهری در رویکرد فعالیت- مبنا [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 139-148]
 • سیدی حسینی نیا، سید احسان مطالعه آزمایشگاهی ظرفیت باربری شالوده دایره‌ای واقع بر سطح خاک دانه‌ای مسلح به ژئوگرید [دوره 50، شماره 5، 1397، صفحه 973-986]
 • سیدی حسینی نیا، سید احسان بررسی نقش دانه‌های ریز و درشت در مخلوط‌های خاکی با استفاده از روش اجزای مجزا [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 3-3]
 • سیدی حسینی نیا، سید احسان شبیه سازی حالت بحرانی خاک دانه‌ای با دانه های چندگوشه به کمک روش اجزای مجزا [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 15-15]
 • سیدی حسینی نیا، سید احسان شبیه‌سازی عددی تغییرمکان عرضی لوله مدفون بر اثر ناپایداری شیروانی‌ها [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 11-11]
 • سیدی حسینی نیا، سید احسان بررسی عوامل تأثیرگذار بر نتایج آزمون‌های نفوذی ژئوتکنیک با کمک دستگاه نفوذگر ضربه‌ای دستی در خاک ماسه‌ای [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 3-3]
 • سیدکابلی، حسام بهره‌برداری بهینه از مخازن با افزایش بهره‌وری آب: راهکار سازگاری با تغییر اقلیم آتی (مطالعه موردی: سد جره) [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 6-6]
 • سیدکلبادی، سیدمحمد بررسی پارامترهای اندرکنشی خاک و سازه در پاسخ های استاتیکی و دینامیکی دیوار حائل [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 323-334]
 • سیرائی، صدیقه طراحی و ساخت دستگاه زبری سنجی سه بعدی لیزری [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 21-29]
 • سردار، مهدی بررسی عوامل تأثیرگذار بر نتایج آزمون‌های نفوذی ژئوتکنیک با کمک دستگاه نفوذگر ضربه‌ای دستی در خاک ماسه‌ای [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 3-3]
 • سرداری، محسن تحلیل احتمالاتی مدل‌های برآورد نرخ پیشروی ماشین حفر تمام مقطع تونل [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 9-9]
 • سرکرده، حامد اثر ارتفاع قوس بر بار باد سازه‌های گنبدی شکل [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 15-15]
 • سرکمریان، سعید استفاده از مدل جایگزین شبکه عصبی مصنوعی به‌منظور کاهش محاسبات شناسایی نشت در شبکه‌های آبرسانی [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 17-17]
 • سروری، سعید بررسی رفتار دال های تخت پس از برش پانچینگ برای جلوگیری از تخریب پیشرونده [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 14-14]
 • سروری، هادی شناسایی و بررسی موانع استفاده از مدیریت پروژه‌ چابک در پروژه های راهسازی [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 16-16]
 • سروری، هادی ارزیابی اثر بکارگیری استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه در بهبود موفقیت مالی پروژه‌های EPC [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 25-25]
 • سروری، هادی شناسایی موانع مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های ساخت‌وساز شهری [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2-2]
 • سروری، هادی ارزیابی عوامل موثر بر افزایش ظرفیت تامین‌کنندگان در فرآیند برون‌سپاری در شرکت آب و فاضلاب اصفهان [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 14-14]
 • سرورام، حامد مدل سازی عددی یک بعدی الگوی رسوب در حوضچه های ترسیب مستطیلی [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 781-792]
 • سروقد مقدم، عبدالرضا تأمین ملاحظات طراحی لرزه‌ای قاب‌های خمشی کوتاه مرتبه بتن مسلح با شکل‌پذیری زیاد به کمک تحلیل غیرخطی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 17-17]
 • سعادتی، بهنام سختی نسبی قاب فولادی دارای مهاربندی برون محور با دو پیوند قائم [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 3-12]
 • سعاد تی، میثم مطالعه آزمایشگاهی رفتار سیکلی ماسه سیمانته زئولیتی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 17-17]
 • سعیدی، مهدی ارزیابی خطر آسیب به ساختمان‌های اطراف ایستگاه O7 خط هفت متروی تهران با استفاده از روش سختی نسبی [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 175-183]
 • سعیدی جم، سعید ارتقاء دستگاه آزمایش سه محوری جهت مطالعه رفتار مکانیکی-هیدرولیکی- حرارتی خاکها در دمای بالا [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 99-108]
 • سعیدی جم، سعید مطالعه و مقایسه رفتار تراکمی خاک های دانه ای توسط امواج فراصوت و دستگاه طراحی شده چکش ضربه [دوره 50، شماره 6، 1397، صفحه 1033-1042]
 • سعید زاده، مهسا بررسی تاثیر انحراف تیر در اتصال گیردار فلنجی تیر به ستون بر افت مقاومت اتصال [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 205-220]
 • سعدی مسگری، محمد استفاده از محاسبات فازی در مدلسازی نااطمینانی‌ها در تخمین مقادیر بر اساس روش کریجینگ، مطالعه‌ی موردی: میزان پراکندگی مکانی سدیم در آبخوان زنجان [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 69-78]
 • سعدی مسگری، محمد یافتن کوتاه‌ترین مسیر فازی با تلفیق داده‌های گذشته و لحظه‌ای ترافیک [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 13-25]
 • سعیدی نژاد، روح الله پیش‌بینی مقاومت فشاری بتن‌های معمولی، حاوی خاکستربادی و سرباره براساس روش‌‌های نوین و ارائه طرح مخلوط‌های بهینه آن‌ها [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 1-1]
 • سیفی اسگ شهر، محمد رضا تحلیل بارافزون پل بتن مسلح تحت اثر خوردگی ناشی از نفوذ یون کلراید [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 73-88]
 • سیف اللهی، حسین بررسی رفتار دال‌های بتن آرمه تحت اثر انفجار [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 687-696]
 • سلاجقه، جواد بررسی تاثیر جرم حجمی خشک بر پارامترهای دوام و مقاومت روسازی بتن غلتکی با استفاده از روش رویه پاسخ [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 535-546]
 • سلامی، سامان تخمین ظرفیت ترک خوردگی، تسلیم و نهایی مقاطع بتن مسلح و فولادی مقاوم سازی شده با استفاده از FRP به‌کمک تبدیل موجک [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 14-14]
 • سلامت پور، سیاوش مطالعه آزمایشگاهی بر استعداد روانگرایی ماسه بابلسر در شرایط تحکیم همسان و ناهمسان از دیدگاه پارامتر حالت [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 51-65]
 • سلامت پور، سینا مطالعه آزمایشگاهی بر استعداد روانگرایی ماسه بابلسر در شرایط تحکیم همسان و ناهمسان از دیدگاه پارامتر حالت [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 51-65]
 • سلحشور، زینب حذف رقابتی آلاینده های کاتیونی با استفاده از نانوجاذب های GO و GO-NH2 و مقایسه کارایی سیستم تک جزئی و دو جزئی [دوره 50، شماره 5، 1397، صفحه 919-928]
 • سلطانی، حانیه ارزیابی لرزه ای پل های بتن مسلح مورب تحت اثر زلزله های نزدیک گسل، با درنظرگیری اندرکنش خاک و سازه - مطالعه موردی روگذر جَک تُن واقع در کالیفرنیا [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 19-19]
 • سلطانی، محمد سجاد ارزیابی تاثیر زئولیت و خرده لاستیک فرسوده بر تثبیت ماسه با سیمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلطانی، معصومه تعیین بار کمانش جانبی-پیچشی تیرهای جدار نازک الاستیک دو سر مفصل با مقطع نامتقارن با استفاده از روش اختلاف محدود [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 61-72]
 • سلطانی، معصومه تحلیل پایداری و ارتعاشی آزاد ستون‌های غیرمنشوری با استفاده از ترکیب روش سری‌های توانی و گالرکین [دوره 50، شماره 6، 1397، صفحه 1017-1032]
 • سلطان پور، رحمان بررسی عوامل موثر بر ظرفیت حمل فلوتاسیون ستونی سولفیدهای مس در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 725-732]
 • سلطانی محمدی، امیر تصفیه شیرابه کارخانه کمپوست در تالاب مصنوعی افقی با استفاده ازگیاه وتیور [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 139-148]
 • سلطانی محمدی، سعید تاثیر عوامل موثر بر بازیابی فروشویی ستونی کانسنگ اکسیدی مس با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 47-53]
 • سلطانی محمدی، سعید تحلیل میزان فشار دوغاب در مقاطع تزریق در ساختگاه سدها به منظور دستیابی به فشار بهینه [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 1-8]
 • سلطانی محمدی، سعید پیش‌بینی توان کشی آسیای نیمه خود شکن با شبکه عصبی مصنوعی شعاعی بر اساس مولفه‌های اصلی [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 511-518]
 • سلطانی محمدی، مسعود مدل‏های رفتاری المان بتن مسلح ترمیم یافته با پوشش FRP پس از خوردگی آرماتور [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 13-29]
 • سلطانی محمدی، مسعود ارائه یک مدل بزرگ مقیاس برای تحلیل غیرخطی ساختمانهای بنایی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 17-17]
 • سلطان نژاد، خالد اثر افزایش مقاومت خاک در برابر پدیده رگاب با مسلح سازی تصادفی آن [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 439-448]
 • سلیمی، محمدرضا ارزیابی عملکرد و بهینه‌سازی دیوارهای برشی کامپوزیت [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 83-91]
 • سلیمی، محمدرضا ارزیابی عملکرد و بهینه‌سازی دیوارهای برشی کامپوزیت [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 53-61]
 • سلیمی، میلاد بررسی آزمایشگاهی ستون‌های جدار فولادی پر شده با بتن ساده و الیافی با مقطع شش ضلعی منتظم تحت بار فشاری با خروج از مرکزیت [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 5-5]
 • سلماسی، فرزین بررسی عملکرد زهکش‌های افقی در افزایش پایداری شیب‌های خاکی در بارندگی های شدید با شبیه سازی عددی [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 491-502]
 • سلماسی، فرزین بررسی آزمایشگاهی تاثیر آستانه بر ضریب دبی دریچه قطاعی در شرایط جریان آزاد [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 157-168]
 • سلماسی، فرزین بررسی آزمایشگاهی اثرات تعداد پله، شیب و اندازه ذرات بر استهلاک انرژی در سرریزهای پله ای توری سنگی [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 749-756]
 • سلماسی، فرزین بررسی عددی نشت از کانال های خاکی و مقایسه با اندازه گیری صحرایی [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 3-3]
 • سلماسی، فرزین بررسی تاثیر شکل‌های مختلف هندسی آستانه بر ضریب دبی جریان دریچه کشویی عمودی [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 2-2]
 • سلماسی، فرزین مدل‌های پیش‌بینی برای برآورد گرادیان خروجی و زیرفشار تحت تأثیر فیلتر پایین‌دست [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 3-3]
 • سلماسی، فرزین ارائه روشی مبتنی بر الگوریتم‌های بهینه‌ساز گرگ خاکستری و رقابت استعماری در فرآیند بهره‌برداری بهینه از مخزن سد [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 1-1]
 • سلماسی، فرزین مدل‌سازی و تخمین نیروی بالابرنده وارد بر سدهای وزنی با استفاده از روش‌های المان محدود و شبکه عصبی برمبنای الگوریتم بهینه‌سازی وال [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 2-2]
 • سلماسی، فرزین شبیه‌سازی عددی برای تعیین نوع دایره لغزش و ضریب اطمینان پایداری در شیب‌های محدود به روش تعادل حدی [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 15-15]
 • سلماسی، فرزین بررسی رابطه دبی- اشل و ضریب دبی جریان در سرریزهای لبه تیز پلان مثلثی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 1-1]
 • سلماسی، فرزین عملکرد زهکش‌های افقی و دودکشی در پایداری دیوار حائل شیب‌های خاکی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 4-4]
 • سلماسی، فرزین شبیه‌سازی عددی تاثیر لوله‌های‌ زهکش بر نیروی بالابرنده، گرادیان هیدرولیکی خروجی و نشت در سد‌های وزنی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 1-1]
 • سلماسی، فرزین تعیین ضریب دبی سرریز اوجی و مطالعه اثرات استغراق، شیب بالادست و ارتفاع کف بند بر میزان تغییرات آن [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 1-1]
 • سلماسی، فرزین بررسی خصوصیات جریان و پارامترهای فشار پرش هیدرولیکی آزاد و مستغرق در حوضچه‌های آرامش USBR [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 2-2]
 • سلماسی، فرزین بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان در سرریزهای پله‌ای توری‌سنگی [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 1-1]
 • سلماسی، فرزین تخمین رفتار سد کبودوال در حین ساخت با مدل‌سازی عددی سه بعدی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 20-20]
 • سلیمانی، مجید مدول برشی کرنش کوچک ماسه های تزریق شده با دوغاب زئولیت-سیمان [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 16-16]
 • سلیمانی شیشوان، سیامک بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر الیاف فولادی بر رفتار بتن الیافی تحت تنش چند‌محوری [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 23-23]
 • سلمانی نوری، امید فلوتاسیون کانسنگ ایلمنیت: تاثیر انحلال سطحی بر سینتیک فلوتاسیون و سینتیک جذب کلکتور [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 11-11]
 • سلیم بهرامی، سید رضا تاثیر درجات آزادی بر ضریب رفتار قاب‌های خمشی بتن آرمه دارای دیوار برشی فولادی نازک [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 17-17]
 • سلیم بهرامی، سید رضا اثرات مودهای بالاتر و درجات آزادی بر نیاز انرژی در سازه‌های بتن‌آرمه با دیوار برشی فولادی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 3-3]
 • سمیعی، علی مقایسة روش‌های مودال وابسته و غیروابسته در تحلیل لرزه‌ای سدهای بتنی وزنی در محدودة زمان [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 37-47]
 • سنایی راد، علی طراحی بهینه دیوارهای حائل وزنی بتنی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم زنبورعسل [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 105-115]
 • سنایی راد، علی استفاده از الگوریتم ژنتیک در طراحی طول مسلح کننده های شیروانی های خاکی مسلح [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 55-62]
 • سنایی راد، علی بهینه سازی پایداری شیروانی های خاکی با فرض سطح لغزش غیردایره ای با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی رقابت استعماری، کرم شبتاب و بازپخت فلزات [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 207-216]
 • سنگی، محمدرضا مطالعه ی پارامترهای ترمودینامیکی جذب یون های فلزی سرب، مس و کادمیوم توسط جاذب های گیاهی [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 11-18]
 • سهرابی، محمدرضا تشخیص خرابی در پایه‌های نگهدارنده منفرد با ممان اینرسی متغیر با استفاده از الگوریتم APSO [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 5-5]
 • سهرابی، محمد رضا بررسی و مقایسه مقاومت فشاری بتن دارای خرده لاستیک و پودر لاستیک به همراه نانوسیلیس [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 63-70]
 • سهرابی، محمد رضا تعیین درصد بهینه سنگدانه های درشت بتن بازیافتی مورد استفاده در محیطهای خورنده براساس مدل کریجینگ [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 5-5]
 • سهرابی، نازنین مقایسه‌ی نتایج تحلیل عددی وآزمایشگاهی مقاومت بیرون‌کشش (Pull-Out) ژئوگرید و مهار- شبکه (Grid-Anchor) محصور شده توسط لایه‌ی درشت‌دانه در خاک چسبنده [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 67-78]
 • سهرابی شگفتی، ساحل تاثیر ترمیم کننده بتن ویژه بر روی پارامترهای مقاومت برشی خاکهای رمبنده [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 97-106]
 • سورانی، سیدرسول ارزیابی مدل‌های رفتاری خاک در دیوار میخکوبی شده با استفاده از مدل سانتریفیوژ [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 11-11]
 • سورانی، سیدرسول ارزیابی مقاومت فشاری ستون‌های میکروجت گروتینگ به‌وسیله مدل‌ فیزیکی [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 11-11]

ش

 • شایانفر، محسنعلی اثر ضریب تغییرات پارامترهای اصلی بر شاخص قابلیت اعتماد اعضای سازه ای در آبا [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 41-46]
 • شایان فر، محسنعلی اثر تغییرات غلظت کربن‌دی‌اکسید بر روی زمان شروع خوردگی سازه‌های بتن‌آرمه [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 697-706]
 • شایان فر، محسنعلی تأثیر کاربرد میراگرجرمی تنظیم شونده فعال روی نمودار زمان دوام ساختمان‌های بلند مرتبه [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 8-8]
 • شابختی، ناصر تحلیل قابلیت اطمینان پایداری استاتیکی دیوارهای خاک مسلح [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 4-4]
 • شابختی، ناصر تخمین پاسخ های فروریزش سازه با در نظر گرفتن عدم قطعیت های مدل سازی با استفاده از روش سطح پاسخ و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3-3]
 • شابختی، ناصر ارزیابی قابلیت اطمینان المان میتینگ تحت اثر ضربات وارده ناشی از نصب فلوت‌اور [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 23-23]
 • شاد، روزبه روشی نوین برای مدلسازی و برنامه ریزی فعالیت های گروهی بشری در فضا – زمان [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 35-43]
 • شاد، روزبه روشی نوین برای مدلسازی و برنامه ریزی فعالیت های گروهی بشری در فضا – زمان [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 127-136]
 • شادمان، مجید بهینه سازی محل گذرگاه های غیرهمسطح عابر پیاده با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 18-18]
 • شادمان حیدری، پویا بررسی رفتار لرزه ای اتصالات بال سوراخ شده با سوراخ لوبیایی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 15-15]
 • شاکری، اسماعیل بررسی پارامترهای اثر گذار بر رفتار جانبی دیوار برشی مرکب [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 67-76]
 • شاکری، اقبال بررسی و ریشه‌یابی عوامل خطرآفرین در کارگاه‌های ساختمانی [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 51-61]
 • شاکری، علی تاثیرتزریق غیرمحرک سیلیس کلوئیدی بر مقاومت برشی ماسه کربناته بوشهر آلوده به نفت خام [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 23-23]
 • شاکری، علیرضا تصفیه فاضلاب مصنوعی حاوی کروم (VI) توسط نانوکامپوزیت جدید مغناطیسی EDTA/کیتوزان/CeZnO تحت تابش نور UV [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 5-5]
 • شاکران، مهدی نشست حاصل از بهسازی انفجاری در نهشته‌های شل و اشباع؛ کاربرد برای 18 مورد عملی [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 49-63]
 • شالچی، علیرضا بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی های نواری واقع بر خاک های چند لایه مجاور دیوار حائل مسلح شده با ژئوگرید [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 211-226]
 • شالفروش، مجید طراحی شبکه اتوبوسرانی با در نظر گرفتن نقاط تغییر خط [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 79-90]
 • شامخی امیری، محمد تحلیل خطر لرزه ای احتمالاتی با استفاده از الگوریتم لنگر دوم – مرتبه اول برای تهران و حومه [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 17-17]
 • شامخی امیری، محمد ارزیابی احتمالاتی آسیب پذیری لرزه ای سازه های بتن آرمه بهسازی شده با مهاربند برون محور دارای پیوند قائم [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 18-18]
 • شامخی امیری، محمد ارزیابی احتمالاتی عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌های بتن مسلح دارای طبقه نرم و خیلی نرم تحت اثر توالی زلزله و پس‌لرزه [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 5-5]
 • شاهی، علی بررسی آزمایشگاهی تیرهای بتنی تقویت شده با کامپوزیتهای الیافی نصب شده به روش سوراخ‌زنی [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 14-14]
 • شاه ابراهیمی، ابراهیم ارزیابی اثر زایکوترم بر حساسیت رطوبتی مخلوط‌ آسفالتی نیمه‌گرم حاوی خرده لاستیک ضایعاتی [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 10-10]
 • شاهجوئی، مهدی استخراج انتخابی منیزیم از تلخابه با استفاده از هیدروکسید سدیم: مطالعات آزمایشگاهی و نیمه‌صنعتی [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 59-66]
 • شاهرخی، الهام تشخیص حباب های هوا در ستون های بتنی با استفاده از تکنیک توموگرافی تابش گاما [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 13-13]
 • شاهرخی، مهدی مدل سازی عددی یک بعدی الگوی رسوب در حوضچه های ترسیب مستطیلی [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 781-792]
 • شاه کرمی، نازنین بررسی آزمایشگاهی خصوصیات نوسانات سطحی حاصل از عبور جریان از میان پوشش گیاهی صلب [دوره 50، شماره 5، 1397، صفحه 827-834]
 • شاه کرمی، نازنین بررسی خصوصیات نوسانات سطحی جریان عبوری از موانع با استفاده از اعداد بی‌بعد روشکو و اورسل [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 9-9]
 • شاه کرمی، نازنین تحلیل تراوش در شرایط افزایش ظرفیت مخزن با بالا بردن تراز سرریز (مطالعه موردی: سد خاکی کمال صالح) [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 17-17]
 • شاهینی، علی اثر اسید سولفوریک برخصوصیات مکانیکی بتن حاوی خرده لاستیک و پت [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 111-120]
 • شاه نظری، حبیب خواص میرایی ماسه لای دار مسلح شده با الیاف موکت [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 65-73]
 • شاه نظری، حبیب اصلاح خاکهای ماسه ای کربناته با استفاده از تزریق شیمیایی [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 95-104]
 • شاهنگیان، سید احمدرضا ارزیابی اثرات اجتماعی اعمال سیاست‌های مدیریت تقاضا بر سامانه‌های فاضلاب به روش ارزیابی اجتماعی چرخه حیات [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 9-9]
 • شاهوردی، کاظم بررسی افزایش قابلیت زهکشی خاکهای ریزدانه با استفاده از روش الکتروکنتیک [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 487-492]
 • شجاعی زاده، ملیحه مدل تمایل موتورسیکلت‌سواران شاغل در محدوده مرکزی شهر تهران به خرید موتورسیکلت برقی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 21-21]
 • شچاعی، مهدی یک روش هوشمند برای طبقه‏ بندی ترک در سازه‏ های بتنی بر اساس شبکه‏ های عصبی عمیق [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 3-3]
 • شیخی، پیمان طراحی و ساخت دستگاه سطح شیبدار جهت مدلسازی اندرکنش سطح مشترک لایه های ژئوسینتتیک [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 15-15]
 • شیخ الاسلامی، عبدالرضا شناسایی عوامل اثرگذار بر ارتکاب تخلف رانندگی و کیفیت خواب رانندگان ناوگان باری ایران [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 18-18]
 • شیخ حسینی، معصومه تصفیه فاضلاب مصنوعی حاوی کروم (VI) توسط نانوکامپوزیت جدید مغناطیسی EDTA/کیتوزان/CeZnO تحت تابش نور UV [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 5-5]
 • شیخعلی، مجید ارزیابی آسیب‌پذیری تأسیسات آب‌رسانی با روش تلفیقی AHP و RAMCAP [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 12-12]
 • شیری، جلال مدل‌سازی تنش خاک در سدهای خاکی با روش‌های هوش مصنوعی و تعیین ویژگی‌های موثر [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیرازی، حمید اثر بتن خودتراکم بر رفتار اتصالات خارجی تیر- ستون بتنی [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 81-96]
 • شرافتی، ابوالفضل بررسی اثر تنش های چسبنده لبه ترک بر رفتار بار - تغییر شکل تیرهای بتن مسلح [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 89-96]
 • شیراوند، محمودرضا ارائه شاخص خرابی به منظور ارزیابی لرزه ای کلیدهای برشی در پل های بتنی [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 16-16]
 • شیراوند، محمودرضا تاثیر پارامترهای سازه ای بر احتمال شکست پایه‌های پل‌های بتنی دارای جداگرلرزه ای الاستیک [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 16-16]
 • شربتدار، محمدکاظم بررسی آزمایشگاهی و تحلیل آماری مقاومت های طراحی سازه‌ای و ضربه‌ای ملات های ژئوپلیمری الیافی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 12-12]
 • شربتدار، محمدکاظم تاثیر جایگزینی کامپوزیت سیمانی الیافی توانمند بجای بتن معمولی در بهبود رفتار آزمایشگاهی تیرهای دوسرگیردار بتنی [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 17-17]
 • شربتدار، محمد کاظم بهبود سازه ای تیر رابط دیوارهای برشی همبند با جایگزینی بتن الیافی توانمند (HPFRCC) با بتن معمولی [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 471-484]
 • شربتدار، محمد کاظم بررسی آزمایشگاهی رفتار چرخه ای اتصالات صلب رایج اصلاح شده تیر به ستون دوبل فولادی [دوره 50، شماره 6، 1397، صفحه 1137-1144]
 • شیردل، مهدی توسعه روش شبه‌استاتیک برای تحلیل لرزه‌ای سدهای خاکی [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 9-18]
 • شیرزاد، اکبر کنترل کیفیت آماری بر‌اساس شاخص کارایی فرایندها و نمودارهای کنترل با رویکرد فازی (مطالعه موردی: شرکت‌ آب و فاضلاب شهری استان آذربایجان غربی) [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 699-712]
 • شیرزاد، علی تحلیل ارتعاش آزاد غیرخطی لایه خاک دانه‌ای با استفاده از تکنیک اغتشاشات [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 15-15]
 • شیرزادی جاوید، علی اکبر اثر مقدار و چند نوع مختلف افزودنی های معدنی بر تغییرات تنش جاری و ویسکوزیته پلاستیک بتن خودتراکم [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 249-260]
 • شیرزادی جاوید، علی اکبر تأثیر شرایط عمل آوری کلرایدی بر خواص مکانیکی و دوام بتن حاوی زئولیت و میکرونانوحباب [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 523-534]
 • شیرزادی جاوید، علی اکبر بررسی خواص رئولوژی و زمان گیرش مخلوط های بتن خودتراکم توسط روش صفحه [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 5-5]
 • شیرزادی جاوید، علی اکبر بررسی اثر زمان و سرعت مخلوط کردن بر خواص رئولوژی بتن خودتراکم [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 15-15]
 • شیرزادی جاوید، علی اکبر ارائه روش برآورد هزینه‌های چرخه عمر ساختمان در مرحله طراحی مفهومی بر پایه مدل‌سازی اطلاعات ساختمان با استفاده از فهرست‌بهای ملی ایران [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 17-17]
 • شیرزه حق، مجتبی مطالعه عددی تاثیر دیوار دیافراگمی در کاهش نشست های ناشی از تونلسازی مکانیزه [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5-5]
 • شریعت، مهرداد مدل مکان‌یابی ایستگاه‌های حمل و نقل ریلی شهری در محیط GIS [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 25-33]
 • شریعتمدار، هاشم بررسی آزمایشگاهی اتصالات خارجی تیربه ستون بتنی با میلگردهای پلیمری مسلح الیافی و فولادی تحت تاثیربارهای چرخه ای [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 5-5]
 • شریعتمدار، هاشم رتبه‌بندی عوامل دوباره‌کاری در پروژه‌های ساخت‌وساز ایران و بررسی اثر تکنیک‌های ساخت‌وساز ناب [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 8-8]
 • شریعتمداری، نادر بهسازی خاکهای ریزدانه با استفاده از تزریق الکتروکینتیک [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 95-102]
 • شریعتمداری، نادر توسعه قائم مراکز دفن بهداشتی زباله با توجه به مقاومت ترکیبات موجود در آن [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 39-46]
 • شریعتمداری، نادر ارتقاء دستگاه آزمایش سه محوری جهت مطالعه رفتار مکانیکی-هیدرولیکی- حرارتی خاکها در دمای بالا [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 99-108]
 • شریعتمداری، نادر بررسی تاثیر مقاومت کششی بخش الیاف بر مقاومت برشی پسماند جامد شهری [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 433-444]
 • شریعتمداری، نادر ارزیابی تأثیر درصد الیاف بر سرعت موج برشی و مدول برشی حداکثر زباله‌های جامد شهری [دوره 50، شماره 5، 1397، صفحه 929-936]
 • شریعت مهیمنی، افشین طراحی شبکه اتوبوسرانی با در نظر گرفتن نقاط تغییر خط [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 79-90]
 • شریف، منصور تأثیر نوع اتصال عرشه به پایه در انتقال بارهای ثقلی و بهره برداری در پل های پیوسته پیش تنیده بتنی [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 1-9]
 • شریفی، یاسر شکل پذیری اعضاء خمشی بتن مسلح پرآرمه ساخته شده با بتن مقاومت بالا [دوره 44، شماره 2، 1391، صفحه 37-46]
 • شریفی، حمید رضا بررسی تأثیر سختی بر رفتار سازه های بلند مرتبه جداسازی شده [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 11-11]
 • شریفی، سهیل ارزیابی مقاومت فشاری ستون‌های میکروجت گروتینگ به‌وسیله مدل‌ فیزیکی [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 11-11]
 • شریفی، مهدی استخراج پارامترهای مدل چرخه‌ای دیوارهای برشی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 22-22]
 • شریفی، مهدی مشخصات مکانیکی نمونه‌های خاک-سیمان با ساختار پایه ماسه‌ای و دوغاب ساخته شده با آب دریا در شرایط محیطی دریایی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 4-4]
 • شریفی، مهدی بهینه‌سازی اندازه و هندسه سازه‌های خرپایی با استفاده از ترکیب روش‌های بهینه‌سازی جستجوی‌گرانشی و ماشین‌های یاخته‌ای [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 24-24]
 • شریف زاده، مصطفی طراحی و ساخت دستگاه زبری سنجی سه بعدی لیزری [دوره 44، شماره 1، 1391، صفحه 21-29]
 • شریف زاده، مصطفی بررسی جریان غیرخطی در شکستگی های سنگی با دیواره زبر [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 21-28]
 • شریف زاده، مصطفی تاثیر فاصله داری درزها بر ظرفیت باربری استاتیکی پی های سنگی در حالت گسیختگی پانچ [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 91-100]
 • شریف زاده، مصطفی ارائه یک چارچوب مبتنی بر معیار کمی برای انتخاب ابعاد مناسب دامنه جریان در مدلسازی عددی جریان آب ورودی به داخل تونل [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 15-15]
 • شریفی زروانی، اشکان ارزیابی دقت تحلیل استاتیکی غیرخطی بهنگام شونده براساس جابجایی در مقایسه با روش FEMA356 در برآورد تقاضاهای لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی با نامنظمی هندسی در ارتفاع [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 1-1]
 • شریفی فرد، حکیمه سیلیکا مونولیت با ساختار مزوحفره: سنتز، شناسایی و کاربرد آن برای حذف کادمیم از فاضلاب [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 5-5]
 • شرقی، الناز استفاده از مدل ترکیبی برای بهبود عملکرد روش‌های ANN، ANFIS و SVR در تخمین پارامترهای BOD و COD پساب تصفیه‌خانه فاضلاب [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 7-7]
 • شیرمحمدی، حمید شناسایی و اولویت بندی قطعات حادثه خیز مبتنی بر تئوری موجک و روش علت گرا [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 7-7]
 • شیرمحمدی، حمید بررسی تأثیر ویژگی ‌های سنگدانه‏ ها و اجزای انرژی آزاد سطحی قیر-سنگدانه بر روی حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی اصلاح ‌شده با مواد ضد عریان‏ شدگی [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 16-16]
 • شیرمحمدی، حمید مقایسه تاثیر استفاده از نانومواد معدنی بر عملکرد مخلوط‏ های آسفالت گرم و شیشه‏ ای در برابر خرابی رطوبتی [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 1-1]
 • شیرمحمدی، حمید تاثیر پیرشدگی بلند‏مدت بر ترک‌خوردگی دماپایین مخلوط‌های آسفالتی با استفاده از روش‌های مکانیکی و ترمودینامیکی [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 12-12]
 • شیروانی، فاطمه بررسی مقاومت خمشی کامپوزیت گچ با پارچه بی‌بافت سوراخ دار با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 355-364]
 • شعبانی، یاسر تشخیص خرابی برمبنای پارامترهای مودال و پاسخ دینامیکی با استفاده از الگوریتم گرگ خاکستری بهبود یافته [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 13-13]
 • شعبانی، سعید تاثیر جریان سرگردان AC بر سازه‌های بتنی [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 69-80]
 • شعبانی، سعید تاثیر جریان سرگردان DC بر سازه های بتنی [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 19-32]
 • شعبانی، شاهین تأثیر ابعاد و مقدار الیاف پلیمری در استقامت و دوام روسازی بتن غلتکی در برابر چرخه‌های یخ زدن و آب شدن [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 14-14]
 • شعبانیان، محمدرضا تاثیر آلاینده فلز سنگین بر پارامتر‌های مقاومت برشی خاک رسی ماسه‌دار [دوره 50، شماره 5، 1397، صفحه 835-844]
 • شعبانیان، محمدرضا ارزیابی تاثیر آلاینده‌های فلز سنگین سرب و روی بر نشست‌پذیری خاک رسی‌ماسه‌دار [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 341-350]
 • شفاعی بجستان، محمود بررسی نوسانات فشار در طول پرش هیدرولیکی در حوضچه واگرای ناگهانی [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 263-272]
 • شفاعی بجستان، محمود تاثیر استفاده همزمان از المان شش پایه و سنگچین جهت کنترل آبشستگی و بررسی اقتصادی [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 8-8]
 • شفاهی، یوسف تحلیل هزینه ی چرخه عمر تصمیمات تعمیر و نگهداری خطوط راه آهن با استفاده از خروجی مدل پیش بینی مارکوف بر مبنای اطلاعات ماشین اندازه گیر خط راه آهن [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 10-10]
 • شفائی، جلیل ارزیابی احتمالاتی عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌های بتن مسلح دارای طبقه نرم و خیلی نرم تحت اثر توالی زلزله و پس‌لرزه [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 5-5]
 • شفائی، جلیل بررسی تحلیلی عملکرد لرزه‌ای دیوارهای مصالح بنایی غیر‌مسلح تقویت شده با استفاده از تسمه‌های فولادی [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 13-13]
 • شفائی، جلیل بررسی تحلیلی اثر پارامترهای مختلف بر عملکرد لرزه‌ای قاب‌های بتن مسلح میان‌پر مصالح بنایی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 10-10]
 • شفائی، جلیل ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد سازه ای تیرهای بتن الیافی با الیاف فلزی قلابدار و الیاف پلیمری ماکرو در سطوح مختلف خوردگی آرماتور [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2-2]
 • شفائی، جلیل بررسی تحلیلی عملکرد لرزه ای مهاربند کمانش تاب با طول کوتاه دارای هسته S شکل [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 13-13]
 • شفیعی، علی خواص میرایی ماسه لای دار مسلح شده با الیاف موکت [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 65-73]
 • شفیع پور، ابوذر تأثیر ابعاد و مقدار الیاف پلیمری در استقامت و دوام روسازی بتن غلتکی در برابر چرخه‌های یخ زدن و آب شدن [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 14-14]
 • شفیع پور مطلق، مجید ارائه مدل بهینه‌سازی تردد با رویکرد کاهش آلودگی هوا (مطالعه‌ی موردی پل صدر تهران) [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 16-16]
 • شفیعی نیا، محسن بررسی و مقایسه کاربرد غلاف GRP و دورپیچ FRP بر رفتار ستون های بتن آرمه با مقطع دایره ای [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 5-5]
 • شفیعی ورزنه، مسعود تاثیر بازشو بر سختی جانبی دیوارهای بنایی دارای کلاف بتنی و بدون کلاف [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 5-5]
 • شفقتیان، سیامک بررسی آزمایشگاهی تاثیر تثبیت شیمیایی و زیستی بر خصوصیات خاک رس بستر راه [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 6-6]
 • شکاری، مریم ارزیابی اثرات اقتصادی و زیست‌محیطی سیستم های مدیریت هوشمند سرمایش و گرمایش در ساختمان: مطالعه موردی ساختمان اداری در شهر تهران [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 14-14]
 • شکاریان، یونس مدلسازی ارتباط بین زبری سطح با ابعاد و اندیس کار کانی های باریت ، پیریت و کوارتز [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 81-89]
 • شکاریان، یونس تاثیر چگالی و ابعاد ذرات کوارتز آلفا و سیلیس آمورف بر شناورسازی آنها [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 35-38]
 • شکیب، حمزه شبیه سازی زلزله سال 1381 آوج با روش تابع نیمه تجربی گرین [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 35-42]
 • شکیبا زاهد، هادی مقایسه تطبیقی معیارها، زیرمعیارها و شاخص های ارزیابی پیمانکاران در مناقصات صنعت آب با استفاده از ابزار پرسشنامه و متن کاوی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 7-7]
 • شکیبافر، محمد حسن بررسی تأثیر استفاده از ستون مرکب و مهاربند طناب الیاف مصنوعی بر مقاومت انفجاری قاب پرتال [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 261-274]
 • شکرالهی یانچشمه، بهزاد تاثیر عدم قطعیت ظرفیت بر تخمین منحنی خطر تقاضای لرزه ای قاب های خمشی فولادی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 1-1]
 • شکورشهابی، رضا تلفیق تکنیک‌های تجربی انتخاب روش استخراج معادن با تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (مطالعه موردی: معدن سرب و روی مهدی آباد) [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 12-12]
 • شکوه فر، احمد بررسی رفتار دیوار برشی فولادی کوپله تحت بارهای جانبی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 30-30]
 • شکوه فر، احمد بررسی مقایسه ای عملکرد سیستم های قاب خمشی و دیوار بار بر در برابر خرابی پیشرونده [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 10-10]
 • شکوه فر، احمد بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی عملکرد لرزه‌ای مخازن بتن پیش‌تنیده [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 18-18]
 • شمخالچیان، علیرضا مدل سازی عددی امواج فوق بحرانی در خم ها با روش حجم محدود Roe-TVD و ارزیابی فرضیات راه حل تحلیلی [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 43-50]
 • شمسی، احمد طاهر بررسی رابطه بین پارامترهای هندسی مئاندرهای رودخانه و ضریب سینوسیته [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 19-26]
 • شمسی، حمید رضا مطالعه آزمایشگاهی ستون های سنگی منفرد و گروهی محصور شده با ژئوتکستایل [دوره 50، شماره 6، 1397، صفحه 1053-1060]
 • شمشیرگران، امیرحسین ارزیابی ظرفیت باربری فشاری شمع‌های طویل فولادی کوبشی فراساحلی در منطقه خلیج‌فارس [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 23-23]
 • شهابی، سجاد ارزیابی قابلیت رویکرد ترکیبی موجک-تحلیل مؤلفه‌ی اصلی-جنگل تصادفی در شبیه‌سازی جریان رودخانه با استفاده از داده‌های هیدرومتری و هواشناسی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 7-7]
 • شهابیان، فرزاد تحلیل حرارتی و مکانیکی جوشو راه های کاهش تنش های پسماند ناشی از جوشکاری [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 43-51]
 • شهبازی، افسانه حذف رقابتی آلاینده های کاتیونی با استفاده از نانوجاذب های GO و GO-NH2 و مقایسه کارایی سیستم تک جزئی و دو جزئی [دوره 50، شماره 5، 1397، صفحه 919-928]
 • شهبازی، افسانه مدلسازی و بهینه‌سازی جذب رنگزای کاتیونی کریستال بنفش در راکتور ناپیوسته [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 575-584]
 • شهبازی، افسانه حذف رنگ RG19 و RR198 با استفاده از غشاء PES اصلاح شده با نانوفیلرهای گرافن‌اکسایدی [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 7-7]
 • شهبازی، افسانه سنتز بیونانوکامپوزیت مغناطیسی Fe3O4@SiO2@CS با استفاده از سیلیس استخراج شده از کلش گندم جهت حذف رنگ بازیک قرمز 46 از محلولهای آبی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 8-8]
 • شهبازی، افسانه بهبود عملکرد غشاهای نانوفیلتراسیون نانوکامپوزیتی اصلاح شده با گروه‌های آمینی مختلف: افزایش شار و بهبود خواص جداسازی آلاینده‌ها از پساب [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 19-19]
 • شهبازی، بابک بررسی آزمایشگاهی و عددی میراگر اصطکاکی ترکیبی [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 4-4]
 • شهبازی، سینا ارائه رابطه‌ای برای تخمین فشار بهینه گل حفاری در چاه‌های نفت در سازندهای کربناته مناطق نفت خیز جنوب ایران [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 1-1]
 • شهبازی سحرانی، مهشید اندازه گیری میزان گاز رادن در مناطق مختلف شهر تهران به همراه ارزیابی ریسک [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 109-118]
 • شهیدی، میلاد مطالعه آزمایشگاهی تأﺛﻴﺮ افزودن نانوذرات رس در ﺑﻬﺴﺎزی خصوصیات مقاومتی ﺧﺎک ماسه رس‌دار آﻟﻮده ﺑﻪ گازوئیل [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 4-4]
 • شهیدزاده، محمدصادق بررسی پارامتریک عدم قطعیت در شاخص اعتماد سازه‌های قاب خمشی بتنی با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 755-768]
 • شهریار، کورش بررسی جریان غیرخطی در شکستگی های سنگی با دیواره زبر [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 21-28]
 • شهریار، کوروش برنامه رایانه ای ت