نمایه نویسندگان

آ

 • آبادی، پریا اثر اندازه سوپاپ تکانه بر عملکرد پمپ ضربه قوچی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 10-10]
 • آخوندی، مهدی ارائه یک روش جدید برای تولید بتن دوستدار محیط زیست با استفاده از خرده پلاستیک ضایعاتی (PET)و دوده سیلیسی و بررسی مشخصات مکانیکی و دوام آن در روسازی بتنی غلتکی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 20-20]
 • آذرپیرا، فریبا ارزیابی قابلیت رویکرد ترکیبی موجک-تحلیل مؤلفه‌ی اصلی-جنگل تصادفی در شبیه‌سازی جریان رودخانه با استفاده از داده‌های هیدرومتری و هواشناسی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 7-7]
 • آریانی، زینب تاثیر تغییر جزئی مشخصات تیرها بر ایمنی قاب خمشی دوبعدی فولادی تحت بار دینامیکی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 21-21]
 • آروین، محمدرضا بررسی رفتار برشی ماسه کربناته جزیره خارک در حالت سیمانی سازی شده بصورت شبه طبیعی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 11-11]

ا

 • ایازی، احسان شناسایی عوامل اثرگذار بر ارتکاب تخلف رانندگی و کیفیت خواب رانندگان ناوگان باری ایران [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 18-18]
 • ابام، مسعود بررسی عملکرد و راندمان کابل در کنترل آبشستگی موضعی پایه‌های پل مستطیلی گردگوشه [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 15-15]
 • ابدالی، مهدی جایگزینی سیمان با پودر نخاله‌های بتنی در بتن‌های حاوی سنگدانه‌های بازیافتی (بررسی خصوصیات مکانیکی، اقتصادی و محیط زیستی) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 7-7]
 • ابراهیمیان، بابک ارزیابی ظرفیت باربری فشاری شمع‌های طویل فولادی کوبشی فراساحلی در منطقه خلیج‌فارس [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 23-23]
 • ابراهیم‌زاده شیراز، مهدی ارزیابی تاثیر افزودنی‌های اسلک وکس و پلی‌پروپیلن وکس بر خصوصیات شیارشدگی قیر اصلاح شده با پودر لاستیک [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 9-9]
 • ابراهیمی علویجه، بهاره بررسی اثر الیاف پلی‌پروپیلن بر مقاومت فشاری و کششی خاک آلی تثبیت شده با آهک و بیوپلیمر زانتان‌گام [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 10-10]
 • ابوذری، نسرین طراحی بهینه آبشکن‌ها با لحاظ توأم معیارهای هیدرولیکی، فنی و اقتصادی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 23-23]
 • ابوطالبی، محبوبه گسترش تحلیلی مشارکت مودهای بالاتر در تخمین پارامترهای پاسخ لرزه‌ای سازه‌های بلندمرتبه قاب محیطی خمشی دارای المان‌های زیپر بزرگ ‌مقیاس [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 25-25]
 • احدزاده کلور، سیده نرجس طرح بهینه و بررسی عملکرد میراگرهای ویسکوز در سازه‌های فولادی بر اساس هزینه دوره عمر [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 10-10]
 • احسانی، مهرداد پیش‌بینی مقاومت فشاری بتن‌های معمولی، حاوی خاکستربادی و سرباره براساس روش‌‌های نوین و ارائه طرح مخلوط‌های بهینه آن‌ها [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 1-1]
 • احمدی، محمد حسین ارایه یک مدل رفتاری ریزمکانیکی کرنش غیرالاستیک-خرابی براساس سازوکار ترک بال و ترک ثانویه تحت بارگذاری دینامیکی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 2-2]
 • احمدی، محمدمهدی مطالعه پارامتری اندرکنش سینماتیکی شمع-خاک چسبنده تحت بار دینامیکی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 3-3]
 • احمدی، محمد مهدی بررسی آزمایشگاهی تأثیر آرایش قرارگیری صفحات مستغرق تخت بر آبشستگی در اطراف پایه ها و تکیه گاه پل [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 25-25]
 • احمدی، مسعود ظرفیت برشی تیرهای لاغر بتن آرمه با بتن مقاومت بالا و بدون خاموت [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 16-16]
 • احمدی جزنی، روح الله بررسی رفتار لرزه ای اتصالات بال سوراخ شده با سوراخ لوبیایی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 15-15]
 • احمدسلطانی، امید بررسی تحلیلی نشانگرهای ریسک و شناسایی آن برای ریسک های تاثیرگذار بر فاز طراحی در قراردادهای طرح و ساخت [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 9-9]
 • احمدی مقدم، زینب تعیین دقت دو مدل CDE وMIM با حل معکوس در انتقال آلودگی تری کلرواتیلن (TCE) در یک محیط متخلخل کربناته [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 24-24]
 • اخترپور، علی بررسی عددی انتشار و روشهای مهار آلودگی نفتی در خاکهای غیر اشباع [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 26-26]
 • اخگر، سمیرا بررسی عددی و آزمایشگاهی تاثیر المان‌های گوه‌ای شکل بر پارامترهای هیدرولیکی و استهلاک انرژی روی سرریز پلکانی در جریان رویه ای [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 12-12]
 • اخویسی، امیرهوشنگ تاثیر مدلسازی سه بعدی بر رفتار تنش مسطح یا کرنش مسطح در اطراف نوک ترک در نمونه کشش-فشار(CT) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 23-23]
 • اخویسی، امیرهوشنگ بررسی روند گسترش ترک با مقیاس مزو در تیرهای بتنی و استفاده از بهینه سازی توپولوژی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 11-11]
 • اخویسی، امیرهوشنگ ریز مدل پیوسته سه بعدی برمبنای مفهوم چندصفحه ای جهت تحلیل رفتار غیرخطی پانل بنایی [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 22-22]
 • ادیبی، مهدی ارزیابی رفتار لرزه‌ای قاب‌ بتن مسلح پیش‌ساخته آسیب دیده در زلزله بجنورد با لحاظ اندرکنش خاک-سازه [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 19-19]
 • ایران نژاد، مهدی بررسی تأثیر دبی خوراک‌دهی بر محصول خردایش با هندسه فرکتال [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 19-19]
 • ارجمند، محمدعلی تاثیر تغییر گام پره پیچشی بر روی ظرفیت بیرون کشش شمع بوسیله‌ی دستگاه یونیورسال [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 11-11]
 • ارحمی دولت آباد، علیرضا بررسی حذف سولفات با استفاده از گل قرمز فعال از محلول‌های آبی: مطالعه سینتیک، ایزوترم و ترمودینامیک جذب [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 4-4]
 • اردکانی، علیرضا مقایسه پارامترهای مقاومتی ماسه کربناته و کوارتزی با آزمایش‌های سه ‌محوری و برش ‌ساده [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 14-14]
 • ارزانی شهنی، محمد روش طراحی جدیدی برای طراحی بلوک مهار خطوط لوله انتقال گاز [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 12-12]
 • ارونقی، هادی شبیه‌سازی عددی تاثیر لوله‌های‌ زهکش بر نیروی بالابرنده، گرادیان هیدرولیکی خروجی و نشت در سد‌های وزنی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 1-1]
 • ارونقی، هادی تعیین ضریب دبی سرریز اوجی و مطالعه اثرات استغراق، شیب بالادست و ارتفاع کف بند بر میزان تغییرات آن [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 1-1]
 • ارونقی، هادی بررسی آزمایشگاهی و عددی آبشستگی اطراف گروه پایه کج با حضور شمع حفاظتی و طوق [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 1-1]
 • اروئی، مهدی ارزیابی عملکرد آسفالت ‌گرم ساخته شده با خرده آسفالت و مسلح شده با الیاف پارافایبر [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 11-11]
 • ایزدی زمان آبادی، اسماعیل تخمین پاسخ های فروریزش سازه با در نظر گرفتن عدم قطعیت های مدل سازی با استفاده از روش سطح پاسخ و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3-3]
 • ایزدی فرد، رمضانعلی آسیب شناسی آزمایشگاهی تیر-ستون تحت بار محوری با استفاده از شاخص مبتنی بر داده های استاتیکی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 4-4]
 • اژدری، خلیل کاربرد آهک و نانو آهک در کنترل گسیختگی شیب جانبی کانال‌های خاکی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 20-20]
 • اژدری، محسن بررسی رفتار برشی ماسه کربناته جزیره خارک در حالت سیمانی سازی شده بصورت شبه طبیعی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 11-11]
 • اژدری زاده، مصطفی ارزیابی تأثیر زئولیت طبیعی بر خواص مکانیکی بتن های بازیافتی ساخته شده از درشت دانه های بازیافتی بنایی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 25-25]
 • اسپرهم، علیرضا فاکتورهای تاثیرگذار بر مقاومت فشاری بتن ژئوپلیمری بر پایه خاکستر بادی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 21-21]
 • اسپوتین، بهزاد بهینه سازی شاخص های کمی و کیفی پروژه های عمرانی با رویکرد دانش مدیریت پروژه (مطالعه موردی: سد مخزنی قوچم) [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 25-25]
 • استاد، دلارام بررسی تحلیلی اثر پارامترهای مختلف بر عملکرد لرزه‌ای قاب‌های بتن مسلح میان‌پر مصالح بنایی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 10-10]
 • استادحسین، حسن بررسی رفتار غیرخطی قاب خمشی فولادی طراحی شده با روش پلاستیک بر مبنای عملکرد [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 8-8]
 • اسدی، حسین تحلیل تراوش در شرایط افزایش ظرفیت مخزن با بالا بردن تراز سرریز (مطالعه موردی: سد خاکی کمال صالح) [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 17-17]
 • اسدزاده، صاحبعلی مطالعه آزمایشگاهی به منظور یافتن اتصال دهنده قابل اعتماد برای اتصال میان‌قاب به قاب در قاب‌های فولادی میان‌پر [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 10-10]
 • اسفندنیا، فرناز پیش‌بینی ظرفیت برشی تیرهای بتن مسلح با استفاده از الگوریتم های رگرسیون بردار پشتیبان و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی بهینه شده با الگوریتم های فرا ابتکاری [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 6-6]
 • اسفندنیا، فرناز پیش بینی مقاومت برشی تیرهای عمیق بتن مسلح با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات وزن دار [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 14-14]
 • اسلامی، شهاب مقایسه‌ی روش YPS و دستورالعمل‌های دیگر در ارزیابی عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی بتن آرمه منظم طراحی شده بر اساس استاندارد 2800 [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 22-22]
 • اسماعیلی، رضا ارزیابی ایمنی لرزه‌ای سدهای بتنی وزنی براساس معیارهای عملکرد (مطالعه موردی: سد هایقر) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 29-29]
 • اسماعیلی، علی توسعه‌ی یک روش داده‌کاوی درخت تصمیم جهت شناسایی پارامترهای موثر در تعیین قدرت تخریب سیل [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 5-5]
 • اسماعیل نیا عمران، محمد ارزیابی عملکرد جداساز غلطکی درون قفس بر رفتار خرابی پیشرونده پل های کابلی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 16-16]
 • اصغری، پریسا استفاده از مدل ترکیبی برای بهبود عملکرد روش‌های ANN، ANFIS و SVR در تخمین پارامترهای BOD و COD پساب تصفیه‌خانه فاضلاب [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 7-7]
 • اصفهانی، محمدرضا ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد سازه ای تیرهای بتن الیافی با الیاف فلزی قلابدار و الیاف پلیمری ماکرو در سطوح مختلف خوردگی آرماتور [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2-2]
 • اصفهانی، محمدرضا رفتار برش منگنه‌ای دال تخت مرکب از بتن‌های معمولی و مواد مرکب سیمانی مهندسی تحت لنگر نامتعادل [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 24-24]
 • اصفهانی، محمد رضا توسعه المان فیبری بتن مسلح مبتنی بر میدان تنش محلی و برهم‌کنش بتن و آرماتور [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 7-7]
 • اعتباری قصبه، محمدعلی پیش‌بینی مقاومت فشاری بتن‌های معمولی، حاوی خاکستربادی و سرباره براساس روش‌‌های نوین و ارائه طرح مخلوط‌های بهینه آن‌ها [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 1-1]
 • اعرابی، محسن شناسایی موانع مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های ساخت‌وساز شهری [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2-2]
 • اعلمی، محمد تقی بررسی کارآیی روش‌های هوش مصنوعی در پیش‌بینی عملکرد تصفیه‌‌خانه فاضلاب (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب شهر تبریز) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 15-15]
 • افشار، عباس کاربرد الگوریتم ژنتیک بر مبنای آرشیو در مدیریت پیامد ورود بار آلودگی ناگهانی در شبکه‌های توزیع آب شهری [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 25-25]
 • افشاری، علیرضا روشی ترکیبی فازی زبانی برای انتخاب مدیر پروژه صنعت ساخت [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 23-23]
 • افشین، ابوالفضل ارزیابی تاثیر افزودنی‌های اسلک وکس و پلی‌پروپیلن وکس بر خصوصیات شیارشدگی قیر اصلاح شده با پودر لاستیک [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 9-9]
 • افشین، ابوالفضل ارزیابی مقایسه‌ای پارامتر‌های مکانیکی قیر اصلاح شده با پلیمر‌های SBR و LDPE تولید ایران و پلیمر وارداتی SBS [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 13-13]
 • افشین، حسن بررسی برخی از خصوصیات دوام رویه‌های بتنی حاوی نانو مواد [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 10-10]
 • اقاپور، صابر رتبه‌بندی استان‌های کشور از لحاظ عملکرد زیست‌محیطی صنایع با رویکرد توسعه‌یافته تصمیم‌گیری [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 19-19]
 • اقبالی، مهدی ارزیابی لرزه ای قاب های فولادی خمشی کوتاه و میان مرتبه با شکل پذیری ویژه مجهز به میراگرهای ویسکوز براساس معیارهای فروریزش FEMA P695 [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 17-17]
 • اکبرپور، ابوالفضل استفاده از فیلترذره‌ای برای تخمین دقیق شرایط مرزی بار آبی ثابت در آبخوان آزاد [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 6-6]
 • اکبری جمکرانی، محمد تاثیرسرباره‌ی مس بر روی مشخصات مکانیکی و انرژی شکست کامپوزیت سیمانی الیافی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 21-21]
 • اکبرزاده، میثم بررسی تأثیر اولویت‌دهی فعال غیرمشروط به حمل‌ونقل همگانی در زمان‌بندی چراغ راهنمایی با شبیهسازی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 13-13]
 • اکبرزاده بنگر، حبیب استفاده از گروه شمع برای کنترل جابجایی افقی درخاک‌های ماسه‌ای قابل روانگرای یکنواخت و لایه‌ای: بر پایه‌ی شبیه‌سازی سه بعدی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 20-20]
 • اکراقنبری، محراب تحلیل آماری نیروی ناشی از باد (مطالعه موردی:شهرستان رامسر) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 14-14]
 • الله‌ویرنلو، مهدیه ارائه رویکرد فازی برای طراحی خطوط مترو، نمونه موردی توسعه متروی تهران [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 13-13]
 • امامی، سمیه استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و الگوریتم رقابت استعماری به‌منظور ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت جلفا برای مصارف مختلف [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 20-20]
 • امامی، فرشته ارزیابی لرزه ای پل های بتن مسلح مورب تحت اثر زلزله های نزدیک گسل، با درنظرگیری اندرکنش خاک و سازه - مطالعه موردی روگذر جَک تُن واقع در کالیفرنیا [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 19-19]
 • امیدی ارجنکی، مجید بررسی عملکرد و تعیین ابعاد بهینه شبکه جمع‌آوری رواناب سطحی با استفاده از مدل SWMM [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 18-18]
 • امیدی نسب، فریدون بررسی مشخصات مکانیکی بتن‌های سازگار با محیط زیست و مسلح شده با الیاف فولادی با تاکید بر انتخاب طرح اختلاط‌های بهینه اقتصادی و مقاومتی [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 14-14]
 • امیدی نسب، فریدون جایگزینی سیمان با پودر نخاله‌های بتنی در بتن‌های حاوی سنگدانه‌های بازیافتی (بررسی خصوصیات مکانیکی، اقتصادی و محیط زیستی) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 7-7]
 • امیری، محمد بررسی بزرگ‌ساختاری و ریزساختاری تاثیر آب دریا بر فرآیند تثبیت خاک‌های رسی‌ با آهک و نانوسیلیس [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 18-18]
 • امیری، محمد رفتار برش منگنه‌ای دال تخت مرکب از بتن‌های معمولی و مواد مرکب سیمانی مهندسی تحت لنگر نامتعادل [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 24-24]
 • امیری فر، سعیده بررسی اثر ویژگی های راننده و وسله نقلیه بر ریسک تصادفات عبور از چراغ قرمز [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 6-6]
 • امین نژاد، بابک ارزیابی و اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪی رﻳﺴﻚ پروژه های ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴری ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره (مطالعه موردی: آزادراه شمال) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 4-4]
 • انصاری‌پور، محمد علی استخراج پارامترهای مدل چرخه‌ای دیوارهای برشی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 22-22]
 • انوار، سید احمد ارزیابی ایمنی لرزه‌ای سدهای بتنی وزنی براساس معیارهای عملکرد (مطالعه موردی: سد هایقر) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 29-29]
 • ایوب‌زاده، سیدعلی بررسی آزمایشگاهی تأثیر طوق دایره‌ای بر آبشستگی پایه پل استوانه‌ای در جریان غیرماندگار [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 3-3]

ب

 • باباجانیان بیشه، حسین تشخیص خرابی در پل کابلی مبتنی بر ویژگی های مود تجربی موثر در تبدیل موجک تجربی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 24-24]
 • بابایی نژاد، وحید تاثیر جریان محیط بر رفتار پساب چگال تخلیه‌شده در محیط آبی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 25-25]
 • بیاری، محمد امین تخمین پاسخ های فروریزش سازه با در نظر گرفتن عدم قطعیت های مدل سازی با استفاده از روش سطح پاسخ و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3-3]
 • بازیار، علی بررسی استهلاک انرژی ناشی از بکارگیری صفحات مشبک قائم در پایین دست شیب-شکن‌های مایل با روش ترکیبی عصبی – فازی تطبیق‌پذیر [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 8-8]
 • بایسته، حامد مشخصات مکانیکی نمونه‌های خاک-سیمان با ساختار پایه ماسه‌ای و دوغاب ساخته شده با آب دریا در شرایط محیطی دریایی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 4-4]
 • باشی ازغدی، سیدناصر کاربرد الگوریتم ژنتیک بر مبنای آرشیو در مدیریت پیامد ورود بار آلودگی ناگهانی در شبکه‌های توزیع آب شهری [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 25-25]
 • باغبان گل‌پسند، غلامرضا بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر الیاف فولادی بر رفتار بتن الیافی تحت تنش چند‌محوری [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 23-23]
 • باقری، علیرضا بررسی تأثیر حجم کف روی پارامترهای نفوذ بتن کفی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 11-11]
 • باقرزاده، محمد بررسی آزمایشگاهی استهلاک انرژی و عمق نسبی پایین‌دست در شیب‌شکن‌های مایل گابیونی و ساده [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4-4]
 • بحرینی، ریحانه السادات بررسی بزرگ‌ساختاری و ریزساختاری تاثیر آب دریا بر فرآیند تثبیت خاک‌های رسی‌ با آهک و نانوسیلیس [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 18-18]
 • بدرلو، بیت ا... استفاده ازمصالح تراشه‌های آسفالت و تایرهای فرسوده بعنوان محصور کننده در ستون‌های سنگی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 23-23]
 • بدو، کاظم اثر شیرابه و چرخه های یخ زدگی - ذوب شدگی بر نفوذپذیری عایق های اساس رسی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 22-22]
 • بذرافشان مقدم، امیر ارزیابی اثر اتساع خاک بر نشست ناشی از روانگرایی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 23-23]
 • براتی، مهدی تحلیلی بر ارتباط سنجه های قابلیت پیاده رویِ مسیر با پیاده روی کودکان به مدرسه [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 9-9]
 • برجی، امین استفاده از روش باقیمانده وزنی زمانی در حل ارتعاش اجباری تیر تیموشنکو تحت اثر بار متحرک [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 6-6]
 • بیرژندی، محمدصادق ارزیابی منحنی شکنندگی سازه های نامنظم بتن آرمه در زلزله های نزدیک گسل تحت پیچش با در نظر گرفتن اندرکنش خاک – سازه [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 8-8]
 • بروجردیان، وحید بررسی تأثیر ترک و گسترش آن بر رفتار دیوار برشی فولادی تحت بار جانبی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 10-10]
 • برومند، بیژن استفاده از روش باقیمانده وزنی زمانی در حل ارتعاش اجباری تیر تیموشنکو تحت اثر بار متحرک [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 6-6]
 • بشارت، وهاب مطالعه آزمایشگاهی تاثیر نانو ذرات رس و سیلیکا بر روی رفتار خاک‌های سیلتی- رسی شهر مشهد [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 9-9]
 • بیکدلی، حورا بیکدلی استفاده ازمصالح تراشه‌های آسفالت و تایرهای فرسوده بعنوان محصور کننده در ستون‌های سنگی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 23-23]
 • بیگدلی، نوشین یک روش هوشمند برای طبقه‏ بندی ترک در سازه‏ های بتنی بر اساس شبکه‏ های عصبی عمیق [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 3-3]
 • بلوری بزاز، جعفر بررسی عددی انتشار و روشهای مهار آلودگی نفتی در خاکهای غیر اشباع [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 26-26]
 • بلوری بزاز، جعفر بررسی آزمایشگاهی تاثیر حالت بارگذاری بر رفتار پی های سطحی واقع بر خاک ماسه ای [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 3-3]
 • بلوری بزاز، جعفر بررسی آزمایشگاهی رفتار پی‌های حلقوی مستقر بر مصالح دانه‌ای تحت بارگذاری ترکیبی قائم، افقی و لنگر خمشی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 22-22]
 • بلوری بزاز، جعفر مقایسه‌ی تاثیر نوع محیط کشت باکتری Sporosarcina Pasteurii بر میزان و نوع رسوبات کربنات کلسیم در جهت بهسازی خاک‌های دانه‌ای [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 18-18]
 • بلوری بزاز، جعفر بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار پی رادیه شمع متصل و غیر متصل [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 7-7]
 • بلوری بزاز، محمد تقی مقایسه‌ی تاثیر نوع محیط کشت باکتری Sporosarcina Pasteurii بر میزان و نوع رسوبات کربنات کلسیم در جهت بهسازی خاک‌های دانه‌ای [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 18-18]
 • بینای، رضا ارزیابی تاثیر سرعت بارگذاری بر مقاومت برشی خاک مخلوط رس-ماسه در آزمایش سه محوری [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 21-21]
 • بنی اسدی، مسعود بررسی تأثیر نوع اتصال شمع به کلاهک شمع در ماسه روانگرا [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 28-28]
 • بهار، آرش بررسی اثر اندرکنش خاک - سازه در تشخیص خرابی برج توربین بادی توسط موجک‌های دومتعامد [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 19-19]
 • بهار، امید تشخیص آسیب در پل‌های عرشه پیوسته با استفاده از روش آماری‌ تابع همبستگی متقابل [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 12-12]
 • بهار، امید بررسی اثر اندرکنش خاک - سازه در تشخیص خرابی برج توربین بادی توسط موجک‌های دومتعامد [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 19-19]
 • بهروزی، زهرا شبیه‌سازی عددی سرعت جریان در اطراف پایه‌های پل تکی و دو قلو با چیدمان‌های مختلف با استفاده از مدل فلوئنت [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 15-15]
 • بهروزسرند، فریبا مطالعه آزمایشگاهی راهکارهای اصلاحی جهت کاهش اثر تورم خاک بر لاینینگ بتنی کانالهای انتقال آب [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 9-9]
 • بهشتی، بردیا حذف کبالت از آب آلوده با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 14-14]
 • بهشتی اول، سیدبهرام بررسی رفتار لرزه‌ای دیوارهای برشی بتن‌آرمه تقویت‌شده با ورق‌های پلیمری مسلح‌شده با الیاف [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 6-6]
 • بهشتی اول، سیدبهرام پیشنهاد سیستم مهاربندی نوین با پره‌های دایروی خمشی جاری شونده تحت بار چرخه‌ای [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 16-16]
 • بهفر، نازنین استفاده از مدل ترکیبی برای بهبود عملکرد روش‌های ANN، ANFIS و SVR در تخمین پارامترهای BOD و COD پساب تصفیه‌خانه فاضلاب [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 7-7]
 • بهمنی، محمد ارایه روندی برای کنترل ارتعاش و پایش همزمان سلامت سازه ها با میراگرهای ویسکوز نیمه فعال [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 12-12]
 • بهمن پور، امین مطالعه آزمایشگاهی رفتار سیکلی ماسه سیمانته زئولیتی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 17-17]
 • بهمئی، جلال الدین مطالعه رفتار دیوارهای برشی فولادی نیمه مقید در برابر بارگذاری یکنواخت و چرخه‌ای [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 18-18]
 • بهنام فر، فرهاد تأثیر حفاری‌تونل شهری موردی تهران بر پاسخ استاتیکی و دینامیکی سازه موجود با لحاظ اندرکنش خا ک و سازه [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 12-12]
 • بهنام فر، فرهاد مقایسه‌ی روش YPS و دستورالعمل‌های دیگر در ارزیابی عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی بتن آرمه منظم طراحی شده بر اساس استاندارد 2800 [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 22-22]

پ

 • پاچیده، قاسم مطالعه خواص مکانیکی، جذب آب و ریزساختار ملات سیمانی حاوی افزودنی‌های بازیافتی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 4-4]
 • پاچیده، قاسم ارزیابی آزمایشگاهی و عددی سیستم نوین مهاربندی با عضو لوزی‌شکل مجهز به میراگر تسلیم شونده [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 1-1]
 • پارسافر، سعید رفتار دینامیکی سقف مرکب متشکل از ورق فولادی تاخورده و صفحه تخت تحت بار انفجار [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 10-10]
 • پاکدامن، زهرا استفاده از استنتاج بیز برای همجوشی داده‌های زمان سفر در تونل نیایش [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 6-6]
 • پاکزاد، علی بررسی آیین نامه ای و آزمایشگاهی اتصالات تیر عریض بتنی به ستون [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 14-14]
 • پالیزی، سهیل توسعه روش تحلیل پلاستیک برای قاب های مهاربندی و بهینه سازی آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت پیش بینی فروریزش قاب های فولادی با مهاربند [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 2-2]
 • پرچمی جلال، مجید مقایسه تطبیقی معیارها، زیرمعیارها و شاخص های ارزیابی پیمانکاران در مناقصات صنعت آب با استفاده از ابزار پرسشنامه و متن کاوی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 7-7]
 • پرچمی جلال، مجید بررسی تحلیلی نشانگرهای ریسک و شناسایی آن برای ریسک های تاثیرگذار بر فاز طراحی در قراردادهای طرح و ساخت [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 9-9]
 • پیرمحمد، سجاد بررسی تاثیر استفاده از تراشه آسفالت بازیافتی و جوانساز بر رفتار شکست مخلوط آسفالتی گرم [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 18-18]
 • پرمنون، علی تاثیر مدلسازی سه بعدی بر رفتار تنش مسطح یا کرنش مسطح در اطراف نوک ترک در نمونه کشش-فشار(CT) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 23-23]
 • پرمنون، علی بررسی روند گسترش ترک با مقیاس مزو در تیرهای بتنی و استفاده از بهینه سازی توپولوژی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 11-11]
 • پرویزی، منصور مدل آزمایشگاهی زهکشی جریان در شرایط تغذیه سطحی در خاک ماسه‌ای‌ [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 7-7]
 • پزشکیان، محمدرضا تاثیر استفاده از مصالح بازیافتی روی جمع شدگی خودزا و مقاومت بتن فوق توانمند [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 9-9]
 • پنجی، مهدی پاسخ لرزه‌ای سطح تپّه‌ی آبرفتی ذوزنقه‌ای واقع بر حفره‌ی دایره‌ای: موج مهاجم قائم SH [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 12-12]
 • پهلوان، حسین ارزیابی احتمالاتی عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌های بتن مسلح دارای طبقه نرم و خیلی نرم تحت اثر توالی زلزله و پس‌لرزه [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 5-5]
 • پورابراهیم آبادی، سعید ارزیابی لرزه ای سه نسل از پل‌های شهر اصفهان با استفاده از منحنی‌های شکنندگی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 18-18]
 • پور رستم، توحید ارائه یک روش جدید برای تولید بتن دوستدار محیط زیست با استفاده از خرده پلاستیک ضایعاتی (PET)و دوده سیلیسی و بررسی مشخصات مکانیکی و دوام آن در روسازی بتنی غلتکی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 20-20]

ت

 • تابش، مسعود ارزیابی اثرات اجتماعی اعمال سیاست‌های مدیریت تقاضا بر سامانه‌های فاضلاب به روش ارزیابی اجتماعی چرخه حیات [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 9-9]
 • تاج آبادی پور، مهرداد ارزیابی عملکرد مسلح کننده ژئو اسکرپ تایر با اعضای عرضی افقی با استفاده از آزمایش بزرگ مقیاس بیرون ‌کشش [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 13-13]
 • تاجی الیاتو، مهدی طراحی شبکه‌های توزیع آب بر پایه معیار‌های اطمینان‌‌پذیری هیدرولیکی و مکانیکی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 22-22]
 • تذرو، جواد بررسی عملکرد سیستم‌های قاب با ستون پیوند شده (LCF) طراحی شده به روش مستقیم مبتنی بر تغییرمکان [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 13-13]
 • تقی پور، معصومه تحلیل هزینه چرخه عمر ترک ناشی از خوردگی یکنواخت کلریدی در تیر بتن آرمه [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 15-15]
 • تقوی، امیرمحمد ارزیابی احتمالاتی-لرزه‌ای اثر اندرکنش خاک و سازه بر روی سازه های جداسازی شده بتنی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 21-21]
 • تقوی پارسا، محمدحسین بررسی رابطه بهینه طراحی آرماتور برشی محصورکننده در شکل‏پذیری ستون‌های بتن مسلح [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 4-4]
 • توانایی فر، حمید ریز مدل پیوسته سه بعدی برمبنای مفهوم چندصفحه ای جهت تحلیل رفتار غیرخطی پانل بنایی [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 22-22]
 • توفیق، وهب مطالعه‌ی آزمایشگاهی عملکرد حرارتی ملات‌های رایج در ساخت دیوار [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 7-7]
 • توکلی، حمیدرضا ارزیابی حساسیت لرزه ای قاب‌های فولادی با مهاربند همگرا نسبت به متغیرهای تصادفی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 9-9]
 • توکلی زاده، محمد رضا توسعه المان فیبری بتن مسلح مبتنی بر میدان تنش محلی و برهم‌کنش بتن و آرماتور [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 7-7]
 • توکلی کاشانی، علی بررسی اثر ویژگی های راننده و وسله نقلیه بر ریسک تصادفات عبور از چراغ قرمز [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 6-6]

ث

 • ثاقبیان، سید مهدی بررسی کارآیی روش‌های هوش مصنوعی در پیش‌بینی عملکرد تصفیه‌‌خانه فاضلاب (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب شهر تبریز) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 15-15]
 • ثقفیان، بهرام تعیین سیاست بهره‌برداری بهینه از منابع آب با رویکرد پایداری آبخوان با شبیه‌سازی و بهینه‌سازی بروش الگوریتم ژنتیک چند هدفه [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 17-17]

ج

 • جاعل، آرش تعیین قابلیت تکنیک های هوش مصنوعی در تخمین استهلاک انرژی سرریزهای پلکانی با رژیم جریان رویه ای [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 16-16]
 • جاودانیان، حامد تحلیل دینامیکی سدهای خاکی تحت زلزله های مبتنی بر روش کاهش نویز [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 22-22]
 • جباری، احسان حل عددی معادلات ناویر استوکس در حالت پایای تراکم‌ناپدیر آشفته با استفاده از روش تابع پایه شعاعی چند‌ربعی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 13-13]
 • جباری، حامد یک روش هوشمند برای طبقه‏ بندی ترک در سازه‏ های بتنی بر اساس شبکه‏ های عصبی عمیق [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 3-3]
 • جدیدی، علی بررسی تاثیر الیاف شیشه و مواد پوزولانی در دمای بالا بر روی مقاومت خمشی بتن با روش پیش مخلوط و اسپری [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 20-20]
 • جیریایی شراهی، مرتضی ارزیابی تثبیت خاک رس با افزودنی لیگنوسولفونات کلسیم، با در نظر گرفتن روش های مختلف اختلاط [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 17-17]
 • جیریایی شراهی، مرتضی استفاده ازمصالح تراشه‌های آسفالت و تایرهای فرسوده بعنوان محصور کننده در ستون‌های سنگی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 23-23]
 • جعفری، فاطمه بررسی آزمایشگاهی و عددی آبشستگی اطراف گروه پایه کج با حضور شمع حفاظتی و طوق [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 1-1]
 • جعفری نادر، بهمن بررسی آزمایشگاهی تاثیر افزودنی پلیمری "نیکوفلاک" بر روی مقاومت فشاری و کششی ماسه‌بادی بیابانی و ساحلی در لایه‌های روسازی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 22-22]
 • جلیلی قاضی زاده، مرتضی محاسبه هزینه زمان از دست رفته در تاخیر ناشی از تصادفات ترافیکی به تفکیک نوع راه و نوع وسیله‌نقلیه (مطالعه موردی: راه های برون شهری استان خراسان رضوی) [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 10-10]
 • جلیلی قاضی زاده، مهدی بررسی تاثیر هوادهی در کاهش رطوبت پسماند غذایی به روش خشک کردن بیولوژیکی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 20-20]
 • جمشیدی، محسن تلفیق تکنیک‌های تجربی انتخاب روش استخراج معادن با تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (مطالعه موردی: معدن سرب و روی مهدی آباد) [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 12-12]
 • جندقی علایی، فرشید بررسی تأثیر الیاف ترکیبی فولادی موج دار- قلاب دار و پلی پروپیلن اصلاح شده بر رفتار برشی تیرهای بتن آرمه با استفاده از نتایج آزمایشگاهی و روابط تجربی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 11-11]
 • جهانی، احسان تحلیل آماری نیروی ناشی از باد (مطالعه موردی:شهرستان رامسر) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 14-14]
 • جهانی، یونس بررسی آزمایشگاهی رفتار دیوارهای مرکب تحت بارگذاری عمود بر صفحه [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 24-24]
 • جوادی، پاشا ارزیابی لرزه ای پل های بتن مسلح مورب تحت اثر زلزله های نزدیک گسل، با درنظرگیری اندرکنش خاک و سازه - مطالعه موردی روگذر جَک تُن واقع در کالیفرنیا [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 19-19]
 • جواهری بارفروشی، مائده بهینه‌سازی جانمایی کارگاه و تاثیر آن بر هزینه‌ی پروژه‌های ساخت با الگوریتم بهینه‌سازی علف‌های هرز [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 7-7]
 • جوج، مهدی بهینه‌سازی زمان، هزینه، کیفیت با فعالیت‌های دارای انقطاع در پروژه های عمرانی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری علفهای هرز [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 2-2]
 • جوکار، ابراهیم ارزیابی و اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪی رﻳﺴﻚ پروژه های ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴری ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره (مطالعه موردی: آزادراه شمال) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 4-4]

چ

 • چابکپور، جعفر تعیین عمق نفوذ آلاینده در بستر رودخانه‌ها به منظور ارزیابی خاصیت خودپالائی رودخانه‌ها با استخراج یک رابطه تحلیلی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 22-22]
 • چرختاب بسیم، محمد طرح بهینه و بررسی عملکرد میراگرهای ویسکوز در سازه‌های فولادی بر اساس هزینه دوره عمر [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 10-10]
 • چناقلو، محمدرضا طرح بهینه و بررسی عملکرد میراگرهای ویسکوز در سازه‌های فولادی بر اساس هزینه دوره عمر [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 10-10]
 • چوپان، یحیی استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و الگوریتم رقابت استعماری به‌منظور ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت جلفا برای مصارف مختلف [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 20-20]

ح

 • حیاتی، راضیه سیلیکا مونولیت با ساختار مزوحفره: سنتز، شناسایی و کاربرد آن برای حذف کادمیم از فاضلاب [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 5-5]
 • حیاتی، سولماز سیلیکا مونولیت با ساختار مزوحفره: سنتز، شناسایی و کاربرد آن برای حذف کادمیم از فاضلاب [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 5-5]
 • حاجی آقاجان پور، نادر پرش دایره ها: روشی نوین برای حل مسائل بهینه سازی مهندسی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 13-13]
 • حاجی زاده، محمد رضا ارزیابی تاثیر الیاف ماکروسینتتیک بر ضخامت و شاخص هزینه ساخت روسازی های بتنی درزدار با در نظر گرفتن اثر مقاومت خمشی پس از ترک خوردگی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 24-24]
 • حاجی عزیزی، محمد بررسی رفتار ماسه‌های آلوده به نفت خام در آزمایش CBR [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 17-17]
 • حاجی علی، مژگان ارائه شاخصی جدید جهت ارزیابی خودکار توزیع یکنواخت اندود سطحی و نفوذی روسازی راه‌ها [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 3-3]
 • حاجی علیلوی بناب، مسعود مطالعه آزمایشگاهی راهکارهای اصلاحی جهت کاهش اثر تورم خاک بر لاینینگ بتنی کانالهای انتقال آب [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 9-9]
 • حاذقیان، محمد مطالعه عددی سه بعدی تاثیر کنج‌های محدب بر جابه ‏جایی‏ های ناشی از عملیات گودبرداری برای دیواره ‏های پایدارسازی شده با روش میخ‏‏ گذاری [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 7-7]
 • حامدی، غلام حسین بررسی تاثیر استفاده از اکریلات استایرن اکریلونیتریل بر خرابی خستگی مخلوط‏ های آسفالتی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 11-11]
 • حامدی، غلام حسین بررسی خصوصیات رئولوژیکی قیر و خصوصیات مکانیکی مخلوط‌های آسفالتی اصلاح شده با نانو اکسید مس [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 4-4]
 • حامدی، غلام حسین تاثیر پیرشدگی بلند‏مدت بر ترک‌خوردگی دماپایین مخلوط‌های آسفالتی با استفاده از روش‌های مکانیکی و ترمودینامیکی [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 12-12]
 • حبیبیان، میقات مدل تمایل موتورسیکلت‌سواران شاغل در محدوده مرکزی شهر تهران به خرید موتورسیکلت برقی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 21-21]
 • حبیبی وند، محمّد پاسخ لرزه‌ای سطح تپّه‌ی آبرفتی ذوزنقه‌ای واقع بر حفره‌ی دایره‌ای: موج مهاجم قائم SH [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 12-12]
 • حجابی، نسیم بررسی کارآیی روش‌های هوش مصنوعی در پیش‌بینی عملکرد تصفیه‌‌خانه فاضلاب (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب شهر تبریز) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 15-15]
 • حیدری، پروانه تعیین ضریب دبی سرریز اوجی و مطالعه اثرات استغراق، شیب بالادست و ارتفاع کف بند بر میزان تغییرات آن [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 1-1]
 • حیدری، سجاد بررسی اثر پارامترهای زلزله نزدیک گسل بر پاسخ پل‌های رمپی دارای قوس افقی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 16-16]
 • حیدری، علی تحلیل دینامیکی سدهای خاکی تحت زلزله های مبتنی بر روش کاهش نویز [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 22-22]
 • حیدرپور، منوچهر بررسی عملکرد و راندمان کابل در کنترل آبشستگی موضعی پایه‌های پل مستطیلی گردگوشه [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 15-15]
 • حیدری خواص، محمد روش طراحی جدیدی برای طراحی بلوک مهار خطوط لوله انتقال گاز [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 12-12]
 • حیدرزاده، هیثم بررسی عملکرد و تعیین ابعاد بهینه شبکه جمع‌آوری رواناب سطحی با استفاده از مدل SWMM [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 18-18]
 • حسنی، ابوالفضل ارزیابی تاثیر الیاف ماکروسینتتیک بر ضخامت و شاخص هزینه ساخت روسازی های بتنی درزدار با در نظر گرفتن اثر مقاومت خمشی پس از ترک خوردگی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 24-24]
 • حسینی، اسرا شناسایی پارامترهای سازه‌ای تراز جداساز پایه بر اساس روش زیرفضا [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 12-12]
 • حسینی، خسرو بررسی آب‌شستگی تکیه‌گاه مستطیلی واقع در کانال مرکب تحت جریان غیر ماندگار (مطالعه آزمایشگاهی) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 19-19]
 • حسینی، سید حسین کاربرد آهک و نانو آهک در کنترل گسیختگی شیب جانبی کانال‌های خاکی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 20-20]
 • حسینی، سید علی اصغر تحلیل ارتعاش آزاد غیرخطی لایه خاک دانه‌ای با استفاده از تکنیک اغتشاشات [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 15-15]
 • حسینی، سیدمحمدرضا عملکرد لرزه‌ای سازه‌های نامتقارن جداسازی شده فولادی با سیستم‌های مهاربندی شورون، ضربدری و زیپر [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 24-24]
 • حسینی، مهدی استفاده از روش آتشکاری کنترل شده پیش شکافی و مقایسه آن با روش غیر کنترلی در معدن مس چهل کوره [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 9-9]
 • حسینیان، فاطمه السادات مدلسازی ثابت سینتیکی حذف یون روی از پساب سنتزی با برنامه ریزی بیان ژن [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 17-17]
 • حسن زاده، سیدعلی پیش‌بینی مقاومت‌فشاری و نفوذ یون‌کلرید نمونه‌های بتنی با تخمین بیزین و انجام تحلیل‌های مختلف قابلیت‌اعتماد [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 23-23]
 • حسن زاده، یوسف بررسی آزمایشگاهی و عددی روابط ضریب دبی سرریزهای لبه‌تیز کنگره‌ای U شکل در پلان [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 8-8]
 • حسین زاده، سید علی اصغر ویژگی‌های رفتاری و خصوصیات جذب انرژی صفحات برشی فولادی بالحاظ اثر جنس و نسبت لاغری [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 24-24]
 • حسین زاده، محمد بررسی تاثیر نیترات سرب بر رفتار و مقاومت برشی ماسه رس‌دار [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 11-11]
 • حسین زاده، محمد بررسی عملکرد مقاومتی جاذب‌های مختلف در خاک‌های آلوده با فلز سنگین سرب [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 14-14]
 • حسین زاده دلیر، علی بررسی خصوصیات جریان و پارامترهای فشار پرش هیدرولیکی آزاد و مستغرق در حوضچه‌های آرامش USBR [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 2-2]
 • حسین زاده دلیر، علی بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان در سرریزهای پله‌ای توری‌سنگی [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 1-1]
 • حسین زاده دلیر، علی بررسی آزمایشگاهی و عددی آبشستگی اطراف گروه پایه کج با حضور شمع حفاظتی و طوق [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 1-1]
 • حسینی کرانی، عباس ارزیابی عملکرد جداساز غلطکی درون قفس بر رفتار خرابی پیشرونده پل های کابلی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 16-16]
 • حسنلوراد، محمود بررسی تاثیر نیترات سرب بر رفتار و مقاومت برشی ماسه رس‌دار [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 11-11]
 • حسنلوراد، محمود بررسی عملکرد مقاومتی جاذب‌های مختلف در خاک‌های آلوده با فلز سنگین سرب [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 14-14]
 • حسنلوراد، محمود مقایسه پارامترهای مقاومتی ماسه کربناته و کوارتزی با آزمایش‌های سه ‌محوری و برش ‌ساده [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 14-14]
 • حضرتی آقچای، موسی بررسی اندرکنش بولت-دوغاب-سنگ در آزمایش کشش بولت تزریقی و تعیین منحنی بار-جابجایی به روش تحلیلی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 6-6]
 • حقیقی، فرشیدرضا بهینه‌سازی جانمایی کارگاه و تاثیر آن بر هزینه‌ی پروژه‌های ساخت با الگوریتم بهینه‌سازی علف‌های هرز [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 7-7]
 • حکیمی خانسر، حسین تخمین رفتار سد کبودوال در حین ساخت با مدل‌سازی عددی سه بعدی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 20-20]
 • حمیدی، امیر تحلیل ارتعاش آزاد غیرخطی لایه خاک دانه‌ای با استفاده از تکنیک اغتشاشات [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 15-15]
 • حمیدی، حامد بررسی موقعیت قرارگیری سازه تکدرجه آزاد غیرالاستیک با شکلپذیری ثابت در برابر نگاشت های حوزه نزدیک [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 11-11]
 • حمیدی فر، حسین شبیه‌سازی عددی سرعت جریان در اطراف پایه‌های پل تکی و دو قلو با چیدمان‌های مختلف با استفاده از مدل فلوئنت [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 15-15]

خ

 • خادمی شیراز، مظفر مکانیابی محل دفن پسماند ساختمانی با استفاده از ترکیب فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FUZZY AHP) و سیستم اطلاعات مکانی (GIS) (مطالعه موردی: شهر قزوین) [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 11-11]
 • خالقی، مصطفی ارائه یک روش جدید جهت برنامه ریزی فرایند تعمیر و نگهداری روسازی راه ها [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 5-5]
 • خاندوزی، جعفر تعیین سرعت تبادلی جریان عمودی در سطح تماس بستر رودخانه زیارت و محیط متخلخل زیر آن [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 24-24]
 • خان محمدی، محمد بررسی آیین نامه ای و آزمایشگاهی اتصالات تیر عریض بتنی به ستون [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 14-14]
 • خدایاری، مهسا مدل‌سازی عددی پخش و انتقال فسفر در بدنه‌های آبی (مطالعه موردی: رودخانه سفیدرود) [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 8-8]
 • خداپرست، مهدی بررسی اثرات تغییر تراز آب زیرزمینی آبخوان بر پدیده فرونشست و راهکارهای تعادل بخشی آبخوان (مطالعه موردی؛ دشت علی آباد قم) [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 18-18]
 • خداپرست، مهدی بررسی تاثیر نانو کربنات کلسیم بر مقاومت فشاری ماسه رس دار با درصدهای مختلف رس [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 16-16]
 • خداوردیان، سروش مطالعه عددی سه بعدی تاثیر کنج‌های محدب بر جابه ‏جایی‏ های ناشی از عملیات گودبرداری برای دیواره ‏های پایدارسازی شده با روش میخ‏‏ گذاری [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 7-7]
 • خیرالدین، علی بررسی آزمایشگاهی رفتار برشی دال‌های یک‌طرفه مقاوم‌سازی شده با ورق ‌پیش‌ساخته کامپوزیت‌های سیمانی توانمند الیافی مسلح [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5-5]
 • خیرالدین، علی مطالعه تحلیلی و عددی اثر ضخامت و نوع بتن پوشش بر رفتار دیوارهای برشی فولادی کامپوزیت [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 2-2]
 • خسروی، حر بررسی موقعیت قرارگیری سازه تکدرجه آزاد غیرالاستیک با شکلپذیری ثابت در برابر نگاشت های حوزه نزدیک [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 11-11]
 • خسروی، شایان توسعه منحنی های شکنندگی لرزه ای مخازن بتنی استوانه ای با استفاده از تحلیل غیرخطی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 5-5]
 • خسرویانی، محمد جواد تشخیص آسیب در پل‌های عرشه پیوسته با استفاده از روش آماری‌ تابع همبستگی متقابل [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 12-12]
 • خسروجردی، سعید اثر ارتفاع قوس بر بار باد سازه‌های گنبدی شکل [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 15-15]
 • خشند، افشین مکانیابی محل دفن پسماند ساختمانی با استفاده از ترکیب فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FUZZY AHP) و سیستم اطلاعات مکانی (GIS) (مطالعه موردی: شهر قزوین) [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 11-11]
 • خواجه احمد عطاری، نادر مطالعه آزمایشگاهی به منظور یافتن اتصال دهنده قابل اعتماد برای اتصال میان‌قاب به قاب در قاب‌های فولادی میان‌پر [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 10-10]
 • خواجه‌ایم مقدم، آتنا تعیین سیاست بهره‌برداری بهینه از منابع آب با رویکرد پایداری آبخوان با شبیه‌سازی و بهینه‌سازی بروش الگوریتم ژنتیک چند هدفه [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 17-17]
 • خورسندی، بابک تاثیر جریان محیط بر رفتار پساب چگال تخلیه‌شده در محیط آبی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 25-25]

د

 • داراب پور، مهراب بررسی قراردادهای مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و راهکارهای تدوین چارچوب قراردادی آن [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 5-5]
 • دالوند، احمد بررسی آزمایشگاهی و تحلیل آماری مقاومت های طراحی سازه‌ای و ضربه‌ای ملات های ژئوپلیمری الیافی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 12-12]
 • دالوند، محمدحسین بررسی آزمایشگاهی و تحلیل آماری مقاومت های طراحی سازه‌ای و ضربه‌ای ملات های ژئوپلیمری الیافی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 12-12]
 • دانشفراز، رسول بررسی استهلاک انرژی ناشی از بکارگیری صفحات مشبک قائم در پایین دست شیب-شکن‌های مایل با روش ترکیبی عصبی – فازی تطبیق‌پذیر [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 8-8]
 • دانشفراز، رسول بررسی عددی مشخصات هیدرولیکی شیب‌شکن های قائم با وجود صفحات مشبک و واگرایی تدریجی دیواره [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4-4]
 • دانشفراز، رسول بررسی آزمایشگاهی استهلاک انرژی و عمق نسبی پایین‌دست در شیب‌شکن‌های مایل گابیونی و ساده [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4-4]
 • دانشفراز، رسول مروری بر بررسی طراحی و تحلیل عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کنگره‌ای [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 15-15]
 • دباغ، رحیم رتبه‌بندی استان‌های کشور از لحاظ عملکرد زیست‌محیطی صنایع با رویکرد توسعه‌یافته تصمیم‌گیری [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 19-19]
 • دریایی، داریوش ارزیابی ارتباط بین پارامترهای عملکردی قیر و مخلوط آسفالتی در مخلوطهای آسفالتی حاوی مصالح خرده آسفالتی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 6-6]
 • دریاباری، سید ابوالفضل بررسی عددی و آزمایشگاهی میزان بهینه بهسازی خاک رس فیروزبهرام با آهک و سیمان و تاثیر آن در کاهش نشست‌پذیری خاک بستر تصفیه‌خانه فاضلاب غرب تهران [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 13-13]
 • دریاباری، سیدمصطفی بررسی عددی و آزمایشگاهی میزان بهینه بهسازی خاک رس فیروزبهرام با آهک و سیمان و تاثیر آن در کاهش نشست‌پذیری خاک بستر تصفیه‌خانه فاضلاب غرب تهران [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 13-13]
 • درخشندی، مهدی مطالعه آزمایشگاهی بررسی اثر تراکم و نوع بارگذاری بر روی رفتار روانگرایی ماسه‌ها تحت بارگذاری نامنظم زلزله [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 13-13]
 • درخشندی، مهدی مطالعه آزمایشگاهی رفتار سیکلی ماسه سیمانته زئولیتی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 17-17]
 • درگاه پور، سجاد تلفیق تکنیک‌های تجربی انتخاب روش استخراج معادن با تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (مطالعه موردی: معدن سرب و روی مهدی آباد) [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 12-12]
 • درویشان، احسان شناسایی خسارت سازه ها با استفاده از جداسازی کور منبع و تحلیل چندفراکتالی نوسانات روند زدایی شده [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 8-8]
 • درویشان، احسان تشخیص خرابی در پل کابلی مبتنی بر ویژگی های مود تجربی موثر در تبدیل موجک تجربی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 24-24]
 • دشتی، پوریا مقایسه دوام ملات‌های پوششی با پایه سیمانی و ژئوپلیمری در برابر تهاجم اسیدسولفوریک [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 6-6]
 • دلاور، مجید تعیین سیاست بهره‌برداری بهینه از منابع آب با رویکرد پایداری آبخوان با شبیه‌سازی و بهینه‌سازی بروش الگوریتم ژنتیک چند هدفه [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 17-17]
 • دلنواز، علی تاثیر استفاده از مصالح بازیافتی روی جمع شدگی خودزا و مقاومت بتن فوق توانمند [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 9-9]
 • دلنواز، محمد تاثیر استفاده از مصالح بازیافتی روی جمع شدگی خودزا و مقاومت بتن فوق توانمند [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 9-9]
 • دلنواز، محمد تصفیه فاضلاب مصنوعی حاوی کروم (VI) توسط نانوکامپوزیت جدید مغناطیسی EDTA/کیتوزان/CeZnO تحت تابش نور UV [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 5-5]
 • دینی، باقر تعیین عمق نفوذ آلاینده در بستر رودخانه‌ها به منظور ارزیابی خاصیت خودپالائی رودخانه‌ها با استخراج یک رابطه تحلیلی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 22-22]
 • دهستانی، مهدی تحلیل هزینه چرخه عمر ترک ناشی از خوردگی یکنواخت کلریدی در تیر بتن آرمه [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 15-15]
 • دهقانی، احسان تاثیر تغییر جزئی مشخصات تیرها بر ایمنی قاب خمشی دوبعدی فولادی تحت بار دینامیکی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 21-21]
 • دهقانی، احسان بررسی رابطه بهینه طراحی آرماتور برشی محصورکننده در شکل‏پذیری ستون‌های بتن مسلح [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 4-4]
 • دهقانی، امیر احمد تعیین سرعت تبادلی جریان عمودی در سطح تماس بستر رودخانه زیارت و محیط متخلخل زیر آن [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 24-24]
 • دهقانی، مسعود ارزیابی عملکرد مسلح کننده ژئو اسکرپ تایر با اعضای عرضی افقی با استفاده از آزمایش بزرگ مقیاس بیرون ‌کشش [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 13-13]
 • دهقانی، میلاد بهینه‌سازی اندازه و هندسه سازه‌های خرپایی با استفاده از ترکیب روش‌های بهینه‌سازی جستجوی‌گرانشی و ماشین‌های یاخته‌ای [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 24-24]
 • دهواری، عبد القیوم تعیین درصد بهینه سنگدانه های درشت بتن بازیافتی مورد استفاده در محیطهای خورنده براساس مدل کریجینگ [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 5-5]
 • دیواندری، حسن ارزیابی عملکرد آسفالت ‌گرم ساخته شده با خرده آسفالت و مسلح شده با الیاف پارافایبر [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 11-11]
 • دوستی، محمدرضا حذف کبالت از آب آلوده با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 14-14]
 • دوستی، محمد رضا راندمان حذف آنتی بیوتیک پنی سیلین جی در تالاب مصنوعی با جریان افقی زیرسطحی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 21-21]

ذ

 • ذاکری، حمزه ارائه شاخصی جدید جهت ارزیابی خودکار توزیع یکنواخت اندود سطحی و نفوذی روسازی راه‌ها [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 3-3]
 • ذاکری، حمزه ارزیابی خرابی قیرزدگی روسازی آسفالتی با استفاده از یادگیری عمیق و تبدیل موجک [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 2-2]
 • ذبیحی سامانی، مسعود تأثیر کاربرد میراگرجرمی تنظیم شونده فعال روی نمودار زمان دوام ساختمان‌های بلند مرتبه [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 8-8]
 • ذبیحی سامانی، مسعود بررسی عددی و آزمایشگاهی میزان بهینه بهسازی خاک رس فیروزبهرام با آهک و سیمان و تاثیر آن در کاهش نشست‌پذیری خاک بستر تصفیه‌خانه فاضلاب غرب تهران [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 13-13]
 • ذوالقدر، مسیح تعیین قابلیت تکنیک های هوش مصنوعی در تخمین استهلاک انرژی سرریزهای پلکانی با رژیم جریان رویه ای [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 16-16]
 • ذوقی، محمد جواد راندمان حذف آنتی بیوتیک پنی سیلین جی در تالاب مصنوعی با جریان افقی زیرسطحی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 21-21]

ر

 • رابطی مقدم، مسعود مدل آزمایشگاهی زهکشی جریان در شرایط تغذیه سطحی در خاک ماسه‌ای‌ [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 7-7]
 • ریاحی، عصمت ارزیابی مقایسه‌ای پارامتر‌های مکانیکی قیر اصلاح شده با پلیمر‌های SBR و LDPE تولید ایران و پلیمر وارداتی SBS [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 13-13]
 • رازی، سینا بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان در سرریزهای پله‌ای توری‌سنگی [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 1-1]
 • راشکی قلعه نو، محمد تعیین قابلیت تکنیک های هوش مصنوعی در تخمین استهلاک انرژی سرریزهای پلکانی با رژیم جریان رویه ای [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 16-16]
 • رامشت، محمد حسن ارائه یک روش جدید برای تولید بتن دوستدار محیط زیست با استفاده از خرده پلاستیک ضایعاتی (PET)و دوده سیلیسی و بررسی مشخصات مکانیکی و دوام آن در روسازی بتنی غلتکی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 20-20]
 • رجایی، طاهر حل عددی معادلات ناویر استوکس در حالت پایای تراکم‌ناپدیر آشفته با استفاده از روش تابع پایه شعاعی چند‌ربعی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 13-13]
 • رجائیان، ابراهیم ارزیابی اثر بکارگیری استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه در بهبود موفقیت مالی پروژه‌های EPC [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 25-25]
 • رجبی، الهام اثر انعطاف پذیری پی بر ظرفیت قاب های بتن آرمه حاوی دیواربرشی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 14-14]
 • رجبی، الهام ارزیابی و تخمین ضریب رفتار قابهای فولادی تحت زلزله های متوالی بحرانی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 21-21]
 • رجبی، علی محمد بررسی اثرات تغییر تراز آب زیرزمینی آبخوان بر پدیده فرونشست و راهکارهای تعادل بخشی آبخوان (مطالعه موردی؛ دشت علی آباد قم) [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 18-18]
 • رجبی، علی محمد بررسی تاثیر نانو کربنات کلسیم بر مقاومت فشاری ماسه رس دار با درصدهای مختلف رس [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 16-16]
 • رجبی زاده، یوسف بررسی آزمایشگاهی تأثیر طوق دایره‌ای بر آبشستگی پایه پل استوانه‌ای در جریان غیرماندگار [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 3-3]
 • رحیمی، الهه ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد سازه ای تیرهای بتن الیافی با الیاف فلزی قلابدار و الیاف پلیمری ماکرو در سطوح مختلف خوردگی آرماتور [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2-2]
 • رحیمی، تیمور مطالعه تحلیلی و عددی اثر ضخامت و نوع بتن پوشش بر رفتار دیوارهای برشی فولادی کامپوزیت [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 2-2]
 • رحمانی، سمیه حذف کبالت از آب آلوده با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 14-14]
 • رحیم پور، مجید بررسی آزمایشگاهی تأثیر آرایش قرارگیری صفحات مستغرق تخت بر آبشستگی در اطراف پایه ها و تکیه گاه پل [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 25-25]
 • رحمن شکرگزار، حامد ارزیابی قابلیت اعتماد لرزه‌ای پل‌های کابلی با روش شبیه‌سازی لاتین‌هایپرکیوب [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 19-19]
 • رحیمی ینگجه، آرش ارزیابی تاثیر افزودنی‌های اسلک وکس و پلی‌پروپیلن وکس بر خصوصیات شیارشدگی قیر اصلاح شده با پودر لاستیک [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 9-9]
 • رستگار، محمد مهدی بررسی تأثیر حجم کف روی پارامترهای نفوذ بتن کفی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 11-11]
 • رستمی، میلاد ارزیابی اثرات اقتصادی و زیست‌محیطی سیستم های مدیریت هوشمند سرمایش و گرمایش در ساختمان: مطالعه موردی ساختمان اداری در شهر تهران [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 14-14]
 • رشید، علی ارزیابی قابلیت اعتماد لرزه‌ای پل‌های کابلی با روش شبیه‌سازی لاتین‌هایپرکیوب [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 19-19]
 • رضایی، بهرام مدلسازی ثابت سینتیکی حذف یون روی از پساب سنتزی با برنامه ریزی بیان ژن [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 17-17]
 • رضایی، فائزه بررسی رابطه دبی- اشل و ضریب دبی جریان در سرریزهای لبه تیز پلان مثلثی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 1-1]
 • رضائی فر، امید مطالعه تغییرات مشخصات مکانیکی بتن‌های حاوی بنتونیت و زئولیت در جایگزینی سیمان [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 11-11]
 • رضائی فر، امید بررسی تاثیر اندرکنش خاک – سازه بر سیستم دیوار برشی فولادی همبند تحت اثر زلزله‌های حوزه‌ی دور و نزدیک [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 3-3]
 • رضائی مقدم، تقی بررسی آزمایشگاهی تاثیر افزودنی پلیمری "نیکوفلاک" بر روی مقاومت فشاری و کششی ماسه‌بادی بیابانی و ساحلی در لایه‌های روسازی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 22-22]
 • رضائی مقدم، فرزاد بررسی آزمایشگاهی تاثیر افزودنی پلیمری "نیکوفلاک" بر روی مقاومت فشاری و کششی ماسه‌بادی بیابانی و ساحلی در لایه‌های روسازی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 22-22]
 • رضوی، سیدعبدالنبی مطالعه کمی و کیفی رابطه بین نیاز انرژی سیستم MDOF و ESDOF تحت اثر زلزله حوزه نزدیک گسل پالسگونه [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 20-20]
 • رضوی، سیدعبدالنبی استفاده از الگوریتم ژنتیک در برآورد ضریب رفتار سازه‌ فولادی با مهاربندی واگرا تحت زلزله های حوزه نزدیک گسل پالس گونه با رویکرد سطح عملکرد [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 19-19]
 • رضوانی شریف، مصطفی بررسی رفتار لرزه‌ای دیوارهای برشی بتن‌آرمه تقویت‌شده با ورق‌های پلیمری مسلح‌شده با الیاف [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 6-6]
 • رضوی طوسی، وحید رفتار دینامیکی سقف مرکب متشکل از ورق فولادی تاخورده و صفحه تخت تحت بار انفجار [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 10-10]
 • رمضانیان پور، امیرمحمد بررسی اثر افزودنی کاهنده جمع شدگی در بتن مورد استفاده در روسازی‌های بتنی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 12-12]
 • رمضانیان پور، علی اکبر بررسی اثر افزودنی کاهنده جمع شدگی در بتن مورد استفاده در روسازی‌های بتنی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 12-12]
 • رمضانیان پور، علی اکبر مقایسه دوام ملات‌های پوششی با پایه سیمانی و ژئوپلیمری در برابر تهاجم اسیدسولفوریک [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 6-6]
 • رنجبر، سجاد ارزیابی خرابی قیرزدگی روسازی آسفالتی با استفاده از یادگیری عمیق و تبدیل موجک [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 2-2]
 • رنجبر، فرامرز استفاده از گروه شمع برای کنترل جابجایی افقی درخاک‌های ماسه‌ای قابل روانگرای یکنواخت و لایه‌ای: بر پایه‌ی شبیه‌سازی سه بعدی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 20-20]
 • رهایی، علیرضا بررسی رفتار دیوار برشی فولادی کوپله تحت بارهای جانبی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 30-30]
 • رهبری، رزا ارزیابی مقاومت فشاری و نفوذپذیری پوشش‌های محافظ ورق‌های CFRP تحت شرایط حاد محیطی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 16-16]
 • رهبری، رزا مطالعه عددی و آزمایشگاهی گسیختگی بتن تقویت شده با ورق CFRP تحت بارگذاری کششی و برشی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 3-3]
 • رهگذر، محمد علی میراگر فلزی پوسته‌ای تودرتوی ناهمراستا با رویکرد بهبود در رفتار هیسترزیس [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 2-2]
 • روانشادنیا، مهدی مکانیابی محل دفن پسماند ساختمانی با استفاده از ترکیب فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FUZZY AHP) و سیستم اطلاعات مکانی (GIS) (مطالعه موردی: شهر قزوین) [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 11-11]
 • روزرخ، سحر ارزیابی و تخمین ضریب رفتار قابهای فولادی تحت زلزله های متوالی بحرانی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 21-21]
 • روشنگر، کیومرث بررسی عددی و آزمایشگاهی تاثیر المان‌های گوه‌ای شکل بر پارامترهای هیدرولیکی و استهلاک انرژی روی سرریز پلکانی در جریان رویه ای [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 12-12]
 • روشنگر، کیومرث مدل سازی انتقال رسوب در لوله های دایروی ‌صاف و زبر انتقال دهنده آب باران با استفاده از آنالیز فاکتوریل و روش های هوشمند و تجربی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 12-12]
 • روشنگر، کیومرث بررسی آزمایشگاهی و عددی روابط ضریب دبی سرریزهای لبه‌تیز کنگره‌ای U شکل در پلان [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 8-8]
 • رویین‌تن، صدف مطالعه امکان‌سنجی سیستم سازه‌ای مرکزگرا برای پایه ی متداول پل‌های بزرگراهی در کشور [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 15-15]
 • رئیسی، علیرضا میراگر فلزی پوسته‌ای تودرتوی ناهمراستا با رویکرد بهبود در رفتار هیسترزیس [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 2-2]
 • رئیسی دهکردی، مرتضی ارزیابی لرزه ای قاب های فولادی خمشی کوتاه و میان مرتبه با شکل پذیری ویژه مجهز به میراگرهای ویسکوز براساس معیارهای فروریزش FEMA P695 [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 17-17]
 • رئیسی دهکردی، مسعود ارزیابی عوامل موثر بر افزایش ظرفیت تامین‌کنندگان در فرآیند برون‌سپاری در شرکت آب و فاضلاب اصفهان [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 14-14]

ز

 • زیاری، حسن ارزیابی عملکرد آسفالت ‌گرم ساخته شده با خرده آسفالت و مسلح شده با الیاف پارافایبر [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 11-11]
 • زارع، بهناز بررسی اثر الیاف پلی‌پروپیلن بر مقاومت فشاری و کششی خاک آلی تثبیت شده با آهک و بیوپلیمر زانتان‌گام [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 10-10]
 • زارع، شکراله تحلیل احتمالاتی مدل‌های برآورد نرخ پیشروی ماشین حفر تمام مقطع تونل [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 9-9]
 • زارع، شکراله آنالیز حساسیت جامع در پیش بینی نشست سطحی ناشی از فرآیند تونلسازی مکانیزه [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 15-15]
 • زارعی، سیدعلیرضا مطالعه آزمایشگاهی به منظور یافتن اتصال دهنده قابل اعتماد برای اتصال میان‌قاب به قاب در قاب‌های فولادی میان‌پر [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 10-10]
 • زرگر، کورش مقایسه پارامترهای مقاومتی ماسه کربناته و کوارتزی با آزمایش‌های سه ‌محوری و برش ‌ساده [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 14-14]
 • زمانی بیدختی، ابراهیم ارزیابی احتمالاتی-لرزه‌ای اثر اندرکنش خاک و سازه بر روی سازه های جداسازی شده بتنی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 21-21]
 • زمردیان، محمدعلی شبیه‌سازی عددی سرعت جریان در اطراف پایه‌های پل تکی و دو قلو با چیدمان‌های مختلف با استفاده از مدل فلوئنت [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 15-15]
 • زندی، یوسف ارزیابی مقایسه ای تاثیر پارامترهای نسبت آب به سیمان (W/C)،نوع و درصد خاکستر بادی بر روی مقاومت بتن در برابر نفوذ یون کلرید و تخلخل آن [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 17-17]
 • زهرائی، سید مهدی ارایه روندی برای کنترل ارتعاش و پایش همزمان سلامت سازه ها با میراگرهای ویسکوز نیمه فعال [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 12-12]
 • زهرائی، سید مهدی مطالعه عددی مهارهای زانویی قوسی شکل در گوشه‎های قاب ساده فولادی برای تامین سیستم باربر لرزه‌ای [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 19-19]

س

 • ساجدی، سیدفتح اله ارزیابی تأثیر زئولیت طبیعی بر خواص مکانیکی بتن های بازیافتی ساخته شده از درشت دانه های بازیافتی بنایی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 25-25]
 • ساعدی داریان، امیر توسعه روش تحلیل پلاستیک برای قاب های مهاربندی و بهینه سازی آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت پیش بینی فروریزش قاب های فولادی با مهاربند [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 2-2]
 • سالاری راد، حسین بررسی اندرکنش بولت-دوغاب-سنگ در آزمایش کشش بولت تزریقی و تعیین منحنی بار-جابجایی به روش تحلیلی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 6-6]
 • سیا ه پلو، نوید مطالعه رفتار دیوارهای برشی فولادی نیمه مقید در برابر بارگذاری یکنواخت و چرخه‌ای [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 18-18]
 • سیا ه پلو، نوید مطالعه کمی و کیفی رابطه بین نیاز انرژی سیستم MDOF و ESDOF تحت اثر زلزله حوزه نزدیک گسل پالسگونه [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 20-20]
 • سیا ه پلو، نوید استفاده از الگوریتم ژنتیک در برآورد ضریب رفتار سازه‌ فولادی با مهاربندی واگرا تحت زلزله های حوزه نزدیک گسل پالس گونه با رویکرد سطح عملکرد [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 19-19]
 • سیدی حسینی نیا، سید احسان بررسی عوامل تأثیرگذار بر نتایج آزمون‌های نفوذی ژئوتکنیک با کمک دستگاه نفوذگر ضربه‌ای دستی در خاک ماسه‌ای [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 3-3]
 • سردار، مهدی بررسی عوامل تأثیرگذار بر نتایج آزمون‌های نفوذی ژئوتکنیک با کمک دستگاه نفوذگر ضربه‌ای دستی در خاک ماسه‌ای [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 3-3]
 • سرداری، محسن تحلیل احتمالاتی مدل‌های برآورد نرخ پیشروی ماشین حفر تمام مقطع تونل [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 9-9]
 • سرکرده، حامد اثر ارتفاع قوس بر بار باد سازه‌های گنبدی شکل [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 15-15]
 • سروری، هادی ارزیابی اثر بکارگیری استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه در بهبود موفقیت مالی پروژه‌های EPC [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 25-25]
 • سروری، هادی شناسایی موانع مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های ساخت‌وساز شهری [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 2-2]
 • سروری، هادی ارزیابی عوامل موثر بر افزایش ظرفیت تامین‌کنندگان در فرآیند برون‌سپاری در شرکت آب و فاضلاب اصفهان [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 14-14]
 • سروقد مقدم، عبدالرضا تأمین ملاحظات طراحی لرزه‌ای قاب‌های خمشی کوتاه مرتبه بتن مسلح با شکل‌پذیری زیاد به کمک تحلیل غیرخطی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 17-17]
 • سعاد تی، میثم مطالعه آزمایشگاهی رفتار سیکلی ماسه سیمانته زئولیتی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 17-17]
 • سعیدی نژاد، روح الله پیش‌بینی مقاومت فشاری بتن‌های معمولی، حاوی خاکستربادی و سرباره براساس روش‌‌های نوین و ارائه طرح مخلوط‌های بهینه آن‌ها [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 1-1]
 • سلامی، سامان تخمین ظرفیت ترک خوردگی، تسلیم و نهایی مقاطع بتن مسلح و فولادی مقاوم سازی شده با استفاده از FRP به‌کمک تبدیل موجک [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 14-14]
 • سلطانی، حانیه ارزیابی لرزه ای پل های بتن مسلح مورب تحت اثر زلزله های نزدیک گسل، با درنظرگیری اندرکنش خاک و سازه - مطالعه موردی روگذر جَک تُن واقع در کالیفرنیا [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 19-19]
 • سلطانی محمدی، مسعود ارائه یک مدل بزرگ مقیاس برای تحلیل غیرخطی ساختمانهای بنایی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 17-17]
 • سلماسی، فرزین بررسی رابطه دبی- اشل و ضریب دبی جریان در سرریزهای لبه تیز پلان مثلثی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 1-1]
 • سلماسی، فرزین عملکرد زهکش‌های افقی و دودکشی در پایداری دیوار حائل شیب‌های خاکی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 4-4]
 • سلماسی، فرزین شبیه‌سازی عددی تاثیر لوله‌های‌ زهکش بر نیروی بالابرنده، گرادیان هیدرولیکی خروجی و نشت در سد‌های وزنی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 1-1]
 • سلماسی، فرزین تعیین ضریب دبی سرریز اوجی و مطالعه اثرات استغراق، شیب بالادست و ارتفاع کف بند بر میزان تغییرات آن [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 1-1]
 • سلماسی، فرزین بررسی خصوصیات جریان و پارامترهای فشار پرش هیدرولیکی آزاد و مستغرق در حوضچه‌های آرامش USBR [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 2-2]
 • سلماسی، فرزین بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان در سرریزهای پله‌ای توری‌سنگی [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 1-1]
 • سلماسی، فرزین تخمین رفتار سد کبودوال در حین ساخت با مدل‌سازی عددی سه بعدی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 20-20]
 • سلیمانی شیشوان، سیامک بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر الیاف فولادی بر رفتار بتن الیافی تحت تنش چند‌محوری [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 23-23]
 • سلیم بهرامی، سید رضا اثرات مودهای بالاتر و درجات آزادی بر نیاز انرژی در سازه‌های بتن‌آرمه با دیوار برشی فولادی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 3-3]
 • سهرابی، محمدرضا تشخیص خرابی در پایه‌های نگهدارنده منفرد با ممان اینرسی متغیر با استفاده از الگوریتم APSO [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 5-5]
 • سهرابی، محمد رضا تعیین درصد بهینه سنگدانه های درشت بتن بازیافتی مورد استفاده در محیطهای خورنده براساس مدل کریجینگ [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 5-5]

ش

 • شایان فر، محسنعلی تأثیر کاربرد میراگرجرمی تنظیم شونده فعال روی نمودار زمان دوام ساختمان‌های بلند مرتبه [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 8-8]
 • شابختی، ناصر تخمین پاسخ های فروریزش سازه با در نظر گرفتن عدم قطعیت های مدل سازی با استفاده از روش سطح پاسخ و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 3-3]
 • شابختی، ناصر ارزیابی قابلیت اطمینان المان میتینگ تحت اثر ضربات وارده ناشی از نصب فلوت‌اور [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 23-23]
 • شادمان حیدری، پویا بررسی رفتار لرزه ای اتصالات بال سوراخ شده با سوراخ لوبیایی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 15-15]
 • شاکری، علی تاثیرتزریق غیرمحرک سیلیس کلوئیدی بر مقاومت برشی ماسه کربناته بوشهر آلوده به نفت خام [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 23-23]
 • شاکری، علیرضا تصفیه فاضلاب مصنوعی حاوی کروم (VI) توسط نانوکامپوزیت جدید مغناطیسی EDTA/کیتوزان/CeZnO تحت تابش نور UV [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 5-5]
 • شامخی امیری، محمد ارزیابی احتمالاتی آسیب پذیری لرزه ای سازه های بتن آرمه بهسازی شده با مهاربند برون محور دارای پیوند قائم [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 18-18]
 • شامخی امیری، محمد ارزیابی احتمالاتی عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌های بتن مسلح دارای طبقه نرم و خیلی نرم تحت اثر توالی زلزله و پس‌لرزه [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 5-5]
 • شاه کرمی، نازنین تحلیل تراوش در شرایط افزایش ظرفیت مخزن با بالا بردن تراز سرریز (مطالعه موردی: سد خاکی کمال صالح) [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 17-17]
 • شاهنگیان، سید احمدرضا ارزیابی اثرات اجتماعی اعمال سیاست‌های مدیریت تقاضا بر سامانه‌های فاضلاب به روش ارزیابی اجتماعی چرخه حیات [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 9-9]
 • شجاعی زاده، ملیحه مدل تمایل موتورسیکلت‌سواران شاغل در محدوده مرکزی شهر تهران به خرید موتورسیکلت برقی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 21-21]
 • شچاعی، مهدی یک روش هوشمند برای طبقه‏ بندی ترک در سازه‏ های بتنی بر اساس شبکه‏ های عصبی عمیق [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 3-3]
 • شیخ الاسلامی، عبدالرضا شناسایی عوامل اثرگذار بر ارتکاب تخلف رانندگی و کیفیت خواب رانندگان ناوگان باری ایران [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 18-18]
 • شیخ حسینی، معصومه تصفیه فاضلاب مصنوعی حاوی کروم (VI) توسط نانوکامپوزیت جدید مغناطیسی EDTA/کیتوزان/CeZnO تحت تابش نور UV [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 5-5]
 • شیراوند، محمودرضا تاثیر پارامترهای سازه ای بر احتمال شکست پایه‌های پل‌های بتنی دارای جداگرلرزه ای الاستیک [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 16-16]
 • شربتدار، محمدکاظم بررسی آزمایشگاهی و تحلیل آماری مقاومت های طراحی سازه‌ای و ضربه‌ای ملات های ژئوپلیمری الیافی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 12-12]
 • شربتدار، محمدکاظم تاثیر جایگزینی کامپوزیت سیمانی الیافی توانمند بجای بتن معمولی در بهبود رفتار آزمایشگاهی تیرهای دوسرگیردار بتنی [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 17-17]
 • شیرزاد، علی تحلیل ارتعاش آزاد غیرخطی لایه خاک دانه‌ای با استفاده از تکنیک اغتشاشات [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 15-15]
 • شیرزه حق، مجتبی مطالعه عددی تاثیر دیوار دیافراگمی در کاهش نشست های ناشی از تونلسازی مکانیزه [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5-5]
 • شریعتمدار، هاشم رتبه‌بندی عوامل دوباره‌کاری در پروژه‌های ساخت‌وساز ایران و بررسی اثر تکنیک‌های ساخت‌وساز ناب [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 8-8]
 • شریفی، مهدی استخراج پارامترهای مدل چرخه‌ای دیوارهای برشی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 22-22]
 • شریفی، مهدی مشخصات مکانیکی نمونه‌های خاک-سیمان با ساختار پایه ماسه‌ای و دوغاب ساخته شده با آب دریا در شرایط محیطی دریایی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 4-4]
 • شریفی، مهدی بهینه‌سازی اندازه و هندسه سازه‌های خرپایی با استفاده از ترکیب روش‌های بهینه‌سازی جستجوی‌گرانشی و ماشین‌های یاخته‌ای [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 24-24]
 • شریفی فرد، حکیمه سیلیکا مونولیت با ساختار مزوحفره: سنتز، شناسایی و کاربرد آن برای حذف کادمیم از فاضلاب [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 5-5]
 • شرقی، الناز استفاده از مدل ترکیبی برای بهبود عملکرد روش‌های ANN، ANFIS و SVR در تخمین پارامترهای BOD و COD پساب تصفیه‌خانه فاضلاب [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 7-7]
 • شیرمحمدی، حمید تاثیر پیرشدگی بلند‏مدت بر ترک‌خوردگی دماپایین مخلوط‌های آسفالتی با استفاده از روش‌های مکانیکی و ترمودینامیکی [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 12-12]
 • شعبانی، یاسر تشخیص خرابی برمبنای پارامترهای مودال و پاسخ دینامیکی با استفاده از الگوریتم گرگ خاکستری بهبود یافته [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 13-13]
 • شفاهی، یوسف تحلیل هزینه ی چرخه عمر تصمیمات تعمیر و نگهداری خطوط راه آهن با استفاده از خروجی مدل پیش بینی مارکوف بر مبنای اطلاعات ماشین اندازه گیر خط راه آهن [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 10-10]
 • شفائی، جلیل ارزیابی احتمالاتی عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌های بتن مسلح دارای طبقه نرم و خیلی نرم تحت اثر توالی زلزله و پس‌لرزه [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 5-5]
 • شفائی، جلیل بررسی تحلیلی اثر پارامترهای مختلف بر عملکرد لرزه‌ای قاب‌های بتن مسلح میان‌پر مصالح بنایی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 10-10]
 • شفائی، جلیل ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد سازه ای تیرهای بتن الیافی با الیاف فلزی قلابدار و الیاف پلیمری ماکرو در سطوح مختلف خوردگی آرماتور [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 2-2]
 • شفائی، جلیل بررسی تحلیلی عملکرد لرزه ای مهاربند کمانش تاب با طول کوتاه دارای هسته S شکل [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 13-13]
 • شفقتیان، سیامک بررسی آزمایشگاهی تاثیر تثبیت شیمیایی و زیستی بر خصوصیات خاک رس بستر راه [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 6-6]
 • شکاری، مریم ارزیابی اثرات اقتصادی و زیست‌محیطی سیستم های مدیریت هوشمند سرمایش و گرمایش در ساختمان: مطالعه موردی ساختمان اداری در شهر تهران [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 14-14]
 • شکیبا زاهد، هادی مقایسه تطبیقی معیارها، زیرمعیارها و شاخص های ارزیابی پیمانکاران در مناقصات صنعت آب با استفاده از ابزار پرسشنامه و متن کاوی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 7-7]
 • شکرالهی یانچشمه، بهزاد تاثیر عدم قطعیت ظرفیت بر تخمین منحنی خطر تقاضای لرزه ای قاب های خمشی فولادی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 1-1]
 • شکورشهابی، رضا تلفیق تکنیک‌های تجربی انتخاب روش استخراج معادن با تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (مطالعه موردی: معدن سرب و روی مهدی آباد) [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 12-12]
 • شکوه فر، احمد بررسی رفتار دیوار برشی فولادی کوپله تحت بارهای جانبی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 30-30]
 • شمشیرگران، امیرحسین ارزیابی ظرفیت باربری فشاری شمع‌های طویل فولادی کوبشی فراساحلی در منطقه خلیج‌فارس [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 23-23]
 • شهابی، سجاد ارزیابی قابلیت رویکرد ترکیبی موجک-تحلیل مؤلفه‌ی اصلی-جنگل تصادفی در شبیه‌سازی جریان رودخانه با استفاده از داده‌های هیدرومتری و هواشناسی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 7-7]
 • شهبازی، افسانه سنتز بیونانوکامپوزیت مغناطیسی Fe3O4@SiO2@CS با استفاده از سیلیس استخراج شده از کلش گندم جهت حذف رنگ بازیک قرمز 46 از محلولهای آبی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 8-8]
 • شهبازی، افسانه بهبود عملکرد غشاهای نانوفیلتراسیون نانوکامپوزیتی اصلاح شده با گروه‌های آمینی مختلف: افزایش شار و بهبود خواص جداسازی آلاینده‌ها از پساب [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 19-19]

ص

 • صابری، حمید بررسی ستون های دایره ای دو جداره فولادی پر شده با بتن (CFDST) تحت بار محوری فشاری [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 6-6]
 • صابری، حمید بررسی عددی تأثیر استفاده از آلیاژهای حافظه‌دار شکلی و سوراخدار بودن صفحات کناری بر عملکرد چرخه‌ای اتصالات [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 19-19]
 • صابری، وحید بررسی ستون های دایره ای دو جداره فولادی پر شده با بتن (CFDST) تحت بار محوری فشاری [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 6-6]
 • صابری، وحید بررسی عددی تأثیر استفاده از آلیاژهای حافظه‌دار شکلی و سوراخدار بودن صفحات کناری بر عملکرد چرخه‌ای اتصالات [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 19-19]
 • صابرالیزیی، نسرین پهنه بندی پارامترهای مقاومتی خاک شهر رشت با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (GIS) [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 9-9]
 • صیادپور، هادی مقایسه‌ی روش YPS و دستورالعمل‌های دیگر در ارزیابی عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی بتن آرمه منظم طراحی شده بر اساس استاندارد 2800 [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 22-22]
 • صادقی، عباسعلی تحلیل قابلیت اطمینان سازه‌ی قاب خمشی فولادی تحت اثر برخورد وسیله‌ی نقلیه‌ی سبک [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 14-14]
 • صادقی، عباسعلی بررسی عددی تأثیر استفاده از آلیاژهای حافظه‌دار شکلی و سوراخدار بودن صفحات کناری بر عملکرد چرخه‌ای اتصالات [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 19-19]
 • صادقی، عباسعلی تحلیل احتمالاتی عملکرد سازه‌ها‌ی قاب خمشی فولادی تحت ضربه‌ی وسایل نقلیه [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 16-16]
 • صادقی، علی اصغر محاسبه هزینه زمان از دست رفته در تاخیر ناشی از تصادفات ترافیکی به تفکیک نوع راه و نوع وسیله‌نقلیه (مطالعه موردی: راه های برون شهری استان خراسان رضوی) [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 10-10]
 • صادقی فاضل، امیرهوشنگ بررسی آزمایشگاهی تاثیر حالت بارگذاری بر رفتار پی های سطحی واقع بر خاک ماسه ای [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 3-3]
 • صادقی فاضل، امیرهوشنگ بررسی آزمایشگاهی رفتار پی‌های حلقوی مستقر بر مصالح دانه‌ای تحت بارگذاری ترکیبی قائم، افقی و لنگر خمشی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 22-22]
 • صالحی، محمد بررسی تأثیر نوع اتصال شمع به کلاهک شمع در ماسه روانگرا [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 28-28]
 • صبا، حمیدرضا بررسی تأثیر نوع اتصال شمع به کلاهک شمع در ماسه روانگرا [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 28-28]
 • صباغیان، مهدیه بررسی آزمایشگاهی رفتار برشی دال‌های یک‌طرفه مقاوم‌سازی شده با ورق ‌پیش‌ساخته کامپوزیت‌های سیمانی توانمند الیافی مسلح [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 5-5]
 • صبحی، سعید بررسی تاثیر استفاده از تراشه آسفالت بازیافتی و جوانساز بر رفتار شکست مخلوط آسفالتی گرم [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 18-18]
 • صبوری قمی، سعید بررسی آزمایشگاهی رفتار دیوارهای مرکب تحت بارگذاری عمود بر صفحه [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 24-24]
 • صحرایی مقدم، امیرحسین بررسی مشخصات مکانیکی بتن‌های سازگار با محیط زیست و مسلح شده با الیاف فولادی با تاکید بر انتخاب طرح اختلاط‌های بهینه اقتصادی و مقاومتی [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 14-14]
 • صحرایی مقدم، امیرحسین جایگزینی سیمان با پودر نخاله‌های بتنی در بتن‌های حاوی سنگدانه‌های بازیافتی (بررسی خصوصیات مکانیکی، اقتصادی و محیط زیستی) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 7-7]
 • صحرانورد، سیدسعید مطالعه آزمایشگاهی تقویت دال‌های بتن‌آرمه دو طرفه با استفاده از ورق‌های فولادی پانچ شده [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 8-8]
 • صداقت جو، محسن رابطه‌سازی یک جزء ساده‌ی کارآ در تحلیل استاتیکی، کمانش و ارتعاش آزاد تیر تیموشنکو [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 24-24]
 • صداقت کردستانی، مهسا بررسی خواص خود ترمیمی بتن الیافی حاوی درصد بالایی از میکروسیلیس [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 27-27]
 • صدقی اصل، محمد مدل آزمایشگاهی زهکشی جریان در شرایط تغذیه سطحی در خاک ماسه‌ای‌ [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 7-7]
 • صدیقیان فرد، محمد تحلیل مدل‌های رگرسیونی پیش‌بینی دمای عمق لایه‌های آسفالتی – مطالعه مروری [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 21-21]
 • صفرپور، هانیه صفرپور ارزیابی اثرات اجتماعی اعمال سیاست‌های مدیریت تقاضا بر سامانه‌های فاضلاب به روش ارزیابی اجتماعی چرخه حیات [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 9-9]
 • صفرزاده، اکبر کالیبراسیون خودکار مدل شبیه سازی آبهای زیرزمینی(Modflow) با الگوریتم غیرقطعی Sufi-II [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 16-16]
 • صفری قلعه کلی، الهه کمینه کردن انتشار گاز دی اکسید کربن در برنامه‏ریزی تعمیر و نگهداری شبکه بزرگ‏مقیاس رویه‏های راه [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 2-2]
 • صمدی، میثم تحلیل قابلیت اطمینان سازه‌ی قاب خمشی فولادی تحت اثر برخورد وسیله‌ی نقلیه‌ی سبک [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 14-14]
 • صمدی، میثم تحلیل احتمالاتی عملکرد سازه‌ها‌ی قاب خمشی فولادی تحت ضربه‌ی وسایل نقلیه [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 16-16]
 • صمدیان فرد، سیما مطالعه‌ی آزمایشگاهی عملکرد حرارتی ملات‌های رایج در ساخت دیوار [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 7-7]
 • صمیمی فرد، نگار رفتار دینامیکی سقف مرکب متشکل از ورق فولادی تاخورده و صفحه تخت تحت بار انفجار [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 10-10]
 • صمیمی نمین، فرهاد تلفیق تکنیک‌های تجربی انتخاب روش استخراج معادن با تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (مطالعه موردی: معدن سرب و روی مهدی آباد) [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 12-12]
 • صولتی فر، نادر تحلیل مدل های معمول پیش بینی مدول دینامیکی مخلوط های آسفالتی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 1-1]
 • صولتی فر، نادر کالیبراسیون مدل‌های ویتزاک و ویتزاک اصلاح شده برای پیش‌بینی مدول دینامیکی لایه‌های آسفالتی در حال بهره‌برداری [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1-1]
 • صولتی فر، نادر تحلیل عدم قطعیت فرآیند اضمحلال روسازی آسفالتی مبتنی بر شاخص ناهمواری با استفاده از داده‌های LTPP [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1-1]
 • صولتی فر، نادر تحلیل مدل‌های رگرسیونی پیش‌بینی دمای عمق لایه‌های آسفالتی – مطالعه مروری [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 21-21]

ض

 • ضیایی، مسعود بررسی آسیب پذیری اتصالات ستونهای فولادی پرشده با بتن در برابر سناریوهای مختلف انفجار [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 15-15]
 • ضیایی فر، منصور مطالعه تجربی انتقال ارتعاشات به محیط پیرامونی میزلرزان [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 25-25]
 • ضیایی موید، رضا تاثیرتزریق غیرمحرک سیلیس کلوئیدی بر مقاومت برشی ماسه کربناته بوشهر آلوده به نفت خام [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 23-23]
 • ضیایی موید، رضا بررسی اثر شوینده آنیونی سدیم دودسیل سولفات بر پارامترهای مقاومت برشی زهکشی نشده ماسه سست آلوده به نفت خام [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 20-20]
 • ضیغمی، احسان اله بررسی تاثیر الیاف شیشه و مواد پوزولانی در دمای بالا بر روی مقاومت خمشی بتن با روش پیش مخلوط و اسپری [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 20-20]

ط

 • طاریمرادی، پیام بررسی خواص خود ترمیمی بتن الیافی حاوی درصد بالایی از میکروسیلیس [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 27-27]
 • طالب بیدختی، ناصر ارزیابی ایمنی لرزه‌ای سدهای بتنی وزنی براساس معیارهای عملکرد (مطالعه موردی: سد هایقر) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 29-29]
 • طالب خواه، روزبه ارزیابی رفتار لرزه‌ای قاب‌ بتن مسلح پیش‌ساخته آسیب دیده در زلزله بجنورد با لحاظ اندرکنش خاک-سازه [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 19-19]
 • طاهری اقدم، علی شبیه‌سازی عددی تاثیر لوله‌های‌ زهکش بر نیروی بالابرنده، گرادیان هیدرولیکی خروجی و نشت در سد‌های وزنی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 1-1]
 • طاهری امیری، محمدجواد بهینه‌سازی زمان، هزینه، کیفیت با فعالیت‌های دارای انقطاع در پروژه های عمرانی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری علفهای هرز [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 2-2]
 • طاهری امیری، محمدجواد بهینه‌سازی جانمایی کارگاه و تاثیر آن بر هزینه‌ی پروژه‌های ساخت با الگوریتم بهینه‌سازی علف‌های هرز [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 7-7]
 • طاهر پور، فرشید اثر خستگی بر روی نگرش ایمنی، تشخیص خطر و درک ریسک ایمنی در بین کارگران ساخت و ساز [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 8-8]
 • طاووسی تفرشی، شهریار بررسی قراردادهای مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و راهکارهای تدوین چارچوب قراردادی آن [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 5-5]
 • طباطبائی، سید حسن تعیین دقت دو مدل CDE وMIM با حل معکوس در انتقال آلودگی تری کلرواتیلن (TCE) در یک محیط متخلخل کربناته [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 24-24]
 • طباطبائی میرحسینی، رامین تاثیر کاهش پارامتر آسیب کششی در تحلیل غیر خطی سازه‌‌های بتن مسلح به روش آسیب پلاستیک بتن [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 4-4]
 • طریقت، امیر تاثیر پودر پومیس طبیعی تفتان و میکروسیلیس بر خواص مکانیکی و دوام بتن [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 23-23]
 • طلایی طبا، سید بهزاد ارزیابی لرزه ای سه نسل از پل‌های شهر اصفهان با استفاده از منحنی‌های شکنندگی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 18-18]
 • طهماسبی، رضا بررسی تحلیلی عملکرد لرزه ای مهاربند کمانش تاب با طول کوتاه دارای هسته S شکل [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 13-13]

ظ

 • ظریف صنایعی، حامد رضا بررسی عملکرد و تعیین ابعاد بهینه شبکه جمع‌آوری رواناب سطحی با استفاده از مدل SWMM [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 18-18]
 • ظریف صنایعی، حامد رضا اولویت‌ بندی روش‌های توسعه کم‌ اثر به منظور مدیریت رواناب سطحی شهری، با استفاده از روش TOPSIS و Fuzzy TOPSIS (مطالعه موردی: شهرک سپاهان‌شهر اصفهان) [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 18-18]
 • ظهیری، عبدالرضا تعیین سرعت تبادلی جریان عمودی در سطح تماس بستر رودخانه زیارت و محیط متخلخل زیر آن [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 24-24]

ع

 • عابدی، مجید ارزیابی مقایسه ای تاثیر پارامترهای نسبت آب به سیمان (W/C)،نوع و درصد خاکستر بادی بر روی مقاومت بتن در برابر نفوذ یون کلرید و تخلخل آن [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 17-17]
 • عالی محمدی پیرانشاهی، ساناز تحلیل تراوش در شرایط افزایش ظرفیت مخزن با بالا بردن تراز سرریز (مطالعه موردی: سد خاکی کمال صالح) [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 17-17]
 • عامری، امیرحسین ارزیابی مقایسه‌ای پارامتر‌های مکانیکی قیر اصلاح شده با پلیمر‌های SBR و LDPE تولید ایران و پلیمر وارداتی SBS [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 13-13]
 • عامری، محمود ارزیابی تاثیر افزودنی‌های اسلک وکس و پلی‌پروپیلن وکس بر خصوصیات شیارشدگی قیر اصلاح شده با پودر لاستیک [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 9-9]
 • عامری، محمود ارزیابی ارتباط بین پارامترهای عملکردی قیر و مخلوط آسفالتی در مخلوطهای آسفالتی حاوی مصالح خرده آسفالتی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 6-6]
 • عامری، محمود ارزیابی مقایسه‌ای پارامتر‌های مکانیکی قیر اصلاح شده با پلیمر‌های SBR و LDPE تولید ایران و پلیمر وارداتی SBS [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 13-13]
 • عبادی، پرویز کاربرد فولاد نرم بر رفتار دینامیکی مهاربندهای ضربدری در برش، بخش دوم: تحلیل‌های استاتیکی غیرخطی پیشرفته و دینامیکی افزایشی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 22-22]
 • عبادی، پرویز کاربرد فولاد نرم بر رفتار دینامیکی مهاربندهای ضربدری در برش، بخش اول: تئوری کلاسیک مهاربندها در برش [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 26-26]
 • عبادی جامخانه، مهدی ظرفیت برشی تیرهای لاغر بتن آرمه با بتن مقاومت بالا و بدون خاموت [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 16-16]
 • عباسی، سلیم بررسی عملکرد و راندمان کابل در کنترل آبشستگی موضعی پایه‌های پل مستطیلی گردگوشه [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 15-15]
 • عباسی، سلیم شبیه سازی عددی سه بعدی جریان ناشی از شکست ناگهانی سد بر روی بستر متخلخل [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 2-2]
 • عباسی، سلیم مروری بر بررسی طراحی و تحلیل عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کنگره‌ای [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 15-15]
 • عباسی، محمدحسین مدل زمان‌روز، رویکردی متفاوت جهت شناسایی عوامل مؤثر در انتخاب وسیله افراد، نمونه موردی شهر مشهد [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 3-3]
 • عباسی، مریم بررسی تاثیر هوادهی در کاهش رطوبت پسماند غذایی به روش خشک کردن بیولوژیکی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 20-20]
 • عباسیان جهرمی، حمیدرضا مکانیابی محل دفن پسماند ساختمانی با استفاده از ترکیب فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FUZZY AHP) و سیستم اطلاعات مکانی (GIS) (مطالعه موردی: شهر قزوین) [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 11-11]
 • عباس زاده شهانقی، امیر ارزیابی لرزه ای قاب های فولادی خمشی کوتاه و میان مرتبه با شکل پذیری ویژه مجهز به میراگرهای ویسکوز براساس معیارهای فروریزش FEMA P695 [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 17-17]
 • عباس گندمکار، فرهاد رفتار دینامیکی سقف مرکب متشکل از ورق فولادی تاخورده و صفحه تخت تحت بار انفجار [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 10-10]
 • عباس مرام کندولی، نیما مطالعه عددی مهارهای زانویی قوسی شکل در گوشه‎های قاب ساده فولادی برای تامین سیستم باربر لرزه‌ای [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 19-19]
 • عبدالشاه، فاطمه مطالعه تغییرات مشخصات مکانیکی بتن‌های حاوی بنتونیت و زئولیت در جایگزینی سیمان [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 11-11]
 • عدالت، علی بررسی اثرات تغییر تراز آب زیرزمینی آبخوان بر پدیده فرونشست و راهکارهای تعادل بخشی آبخوان (مطالعه موردی؛ دشت علی آباد قم) [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 18-18]
 • عدل پرور، محمد رضا بهره گیری از تابع شکل سینوسی در تحلیل پل های بتنی سه دهانه پیوسته در جهت عرضی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 11-11]
 • عدل پرور، محمد رضا بررسی رابطه بهینه طراحی آرماتور برشی محصورکننده در شکل‏پذیری ستون‌های بتن مسلح [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 4-4]
 • عراقی زاده، احسان تاثیر کاهش پارامتر آسیب کششی در تحلیل غیر خطی سازه‌‌های بتن مسلح به روش آسیب پلاستیک بتن [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 4-4]
 • عربشاهی، عرفان ارزیابی قابلیت اطمینان المان میتینگ تحت اثر ضربات وارده ناشی از نصب فلوت‌اور [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 23-23]
 • عزیزیان، غلامرضا استفاده از فیلترذره‌ای برای تخمین دقیق شرایط مرزی بار آبی ثابت در آبخوان آزاد [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 6-6]
 • عساکره، عادل بررسی بزرگ‌ساختاری و ریزساختاری تاثیر آب دریا بر فرآیند تثبیت خاک‌های رسی‌ با آهک و نانوسیلیس [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 18-18]
 • عسگری، علی استفاده از گروه شمع برای کنترل جابجایی افقی درخاک‌های ماسه‌ای قابل روانگرای یکنواخت و لایه‌ای: بر پایه‌ی شبیه‌سازی سه بعدی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 20-20]
 • عسگری، علی برآورد اثر اندرکنش بین ترک های هیدرولیکی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 20-20]
 • عشقی، ساسان برآورد پاسخ لرزه ای قابهای خمشی فولادی در سطح آستانه فروریزش، با استفاده از یک روش تحلیل پوش اور مدال پیشنهادی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 16-16]
 • عفتی، میثم پهنه بندی پارامترهای مقاومتی خاک شهر رشت با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (GIS) [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 9-9]
 • عقیلی مهابادی، نیلوفر اولویت‌ بندی روش‌های توسعه کم‌ اثر به منظور مدیریت رواناب سطحی شهری، با استفاده از روش TOPSIS و Fuzzy TOPSIS (مطالعه موردی: شهرک سپاهان‌شهر اصفهان) [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 18-18]
 • علی اکبری، امیر بررسی آسیب پذیری اتصالات ستونهای فولادی پرشده با بتن در برابر سناریوهای مختلف انفجار [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 15-15]
 • علیائی، محمد مطالعه عددی تاثیر دیوار دیافراگمی در کاهش نشست های ناشی از تونلسازی مکانیزه [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 5-5]
 • علیپور، علی بررسی تاثیر استفاده از اکریلات استایرن اکریلونیتریل بر خرابی خستگی مخلوط‏ های آسفالتی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 11-11]
 • علیزاده، ریحانه رابطه‌سازی یک جزء ساده‌ی کارآ در تحلیل استاتیکی، کمانش و ارتعاش آزاد تیر تیموشنکو [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 24-24]
 • علی عرب، زهرا ویژگی‌های رفتاری و خصوصیات جذب انرژی صفحات برشی فولادی بالحاظ اثر جنس و نسبت لاغری [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 24-24]
 • علی‌نژاد، بابک بررسی آماری عملکرد کنترل نیمه‌فعال مدل برشی ساختمان 10 طبقه خطی با میراگر سیال مغناطیسی تحت رکوردهای حوزه نزدیک و دور [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 20-20]
 • علویان پطرودی، سمیه سادات تصفیه‌خانه‌های فاضلاب مسیری برای ورود میکروپلاستیک‌ها به محیط زیست: بررسی لجن و پساب تصفیه‌خانه فاضلاب ساری [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 9-9]
 • علوی مقدم، ُسید محمد رضا مقایسه تحلیلی تحولات نگرش به مدیریت یکپارچه آب و فاضلاب شهری در برنامه‌های توسعه ایران [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 7-7]

غ

 • غفاری، جواد ارزیابی تاثیر سرعت بارگذاری بر مقاومت برشی خاک مخلوط رس-ماسه در آزمایش سه محوری [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 21-21]
 • غفاری، علیرضا بررسی تأثیر اولویت‌دهی فعال غیرمشروط به حمل‌ونقل همگانی در زمان‌بندی چراغ راهنمایی با شبیهسازی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 13-13]
 • غفاری، فرشاد بهره گیری از تابع شکل سینوسی در تحلیل پل های بتنی سه دهانه پیوسته در جهت عرضی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 11-11]
 • غلامی، محمد بررسی عملکرد دیوار برشی همبسته با اتصال دو‌طرفه در حالت برگشت‌‌پذیر [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 23-23]
 • غلامی، مسعود بررسی اثر افزودنی کاهنده جمع شدگی در بتن مورد استفاده در روسازی‌های بتنی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 12-12]
 • غلامپور، نعیم بررسی اثر شوینده آنیونی سدیم دودسیل سولفات بر پارامترهای مقاومت برشی زهکشی نشده ماسه سست آلوده به نفت خام [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 20-20]

ف

 • فاتحی، پژمان شناسایی پارامترهای سازه‌ای تراز جداساز پایه بر اساس روش زیرفضا [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 12-12]
 • فاضلی دهکردی، پژمان ارزیابی رفتار شالوده دایره ای مستقر بر بستر ماسه ای مسلح شده با ژئوسل [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 7-7]
 • فانی، امیرحسین برنامه ریزی عملیات نگهداری و تعمیر روسازی شبکه‌های بزرگ-مقیاس حمل ونقل با در نظر گرفتن مصرف انرژی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 25-25]
 • فانی، امیرحسین برنامه ریزی عملیات نگهداری و تعمیر روسازی با در نظر گرفتن عدم قطعیت بودجه [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4-4]
 • فانی، امیرحسین مدلسازی زمان سفر معابر شهری با استفاده از روش یادگیری ماشین گرگ صحرایی آمریکای شمالی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 3-3]
 • فانی، مریم مطالعه‌ی آزمایشگاهی عملکرد حرارتی ملات‌های رایج در ساخت دیوار [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 7-7]
 • فتحی، هامون بررسی خواص خود ترمیمی بتن الیافی حاوی درصد بالایی از میکروسیلیس [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 27-27]
 • فتحعلی، محمد علی استخراج پارامترهای مدل چرخه‌ای دیوارهای برشی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 22-22]
 • فرجی، مجتبی ارائه یک روش جدید در مدل سازی ریاضی انتقال آلاینده در رودخانه های دارای نواحی نگهداشت [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 18-18]
 • فرج محمدیه، مهدی تأثیر حفاری‌تونل شهری موردی تهران بر پاسخ استاتیکی و دینامیکی سازه موجود با لحاظ اندرکنش خا ک و سازه [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 12-12]
 • فرخ، ابراهیم برآورد فشار سینه کار تونلهای شهری با روش حالت حدی سرویس، مطالعه مورد پروژه توسعه جنوبی خط 6 متروی تهران [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 24-24]
 • فرخ، ابراهیم بهینه سازی عملکرد TBM با معرفی نمودار اندرکنش نفوذ-نیروی عمودی [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 21-21]
 • فرخ، ابراهیم بهینه سازی طرح جانمائی ابزار حفاری در کاترهدهای ماشین های تونلزنی زمین های سخت- [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 21-21]
 • فرد مرادی نیا، سینا بهینه سازی شاخص های کمی و کیفی پروژه های عمرانی با رویکرد دانش مدیریت پروژه (مطالعه موردی: سد مخزنی قوچم) [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 25-25]
 • فرزام، مسعود بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر الیاف فولادی بر رفتار بتن الیافی تحت تنش چند‌محوری [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 23-23]
 • فرزین، ایمان پذیرش اتومبیل خودران با استفاده از نظریه‌های یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری و اشاعه نوآوری [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 15-15]
 • فرسادی زاده، داود بررسی خصوصیات جریان و پارامترهای فشار پرش هیدرولیکی آزاد و مستغرق در حوضچه‌های آرامش USBR [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 2-2]
 • فرهادی، هادی توسعه‌ی یک روش داده‌کاوی درخت تصمیم جهت شناسایی پارامترهای موثر در تعیین قدرت تخریب سیل [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 5-5]
 • فرهادی، هادی ارائه روشی نوین در بهبود پایش فصلی دمای سطح آب رودخانه کارون با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست-8 [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5-5]
 • فرهادیان، فرهاد مقایسه دوام ملات‌های پوششی با پایه سیمانی و ژئوپلیمری در برابر تهاجم اسیدسولفوریک [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 6-6]
 • فضایلی، حسن بررسی اثر شرایط محیطی مختلف بر خصوصیات زمانی ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خمیری در رویه های بتنی [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 16-16]
 • فضایلی، حسن بررسی اثر مقایسه ای الیاف ماکرو و میکرو پلی پروپیلن بر کنترل یا کاهش ترک خوردگی های ناشی از جمع شدگی خمیری در روسازی های بتنی در شرایط دمایی بالا [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 1-1]
 • فضائلی، حسن بررسی اثر شرایط محیطی مختلف بر زمان تعادل آب انداختگی و تبخیر در جمع شدگی خمیری روسازی های بتنی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 2-2]
 • فقیهی راد، شروین مدل‌سازی عددی پخش و انتقال فسفر در بدنه‌های آبی (مطالعه موردی: رودخانه سفیدرود) [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 8-8]
 • فقیهی راد، شروین بررسی آزمایشگاهی میدان جریان ریزشی در سرریزهای پلکانی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 21-21]
 • فلاح زواره، محسن تحلیلی بر ارتباط سنجه های قابلیت پیاده رویِ مسیر با پیاده روی کودکان به مدرسه [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 9-9]
 • فهیمی فرزام، مازیار بررسی آماری عملکرد کنترل نیمه‌فعال مدل برشی ساختمان 10 طبقه خطی با میراگر سیال مغناطیسی تحت رکوردهای حوزه نزدیک و دور [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 20-20]

ق

 • قادری، پدرام تشخیص خرابی برمبنای پارامترهای مودال و پاسخ دینامیکی با استفاده از الگوریتم گرگ خاکستری بهبود یافته [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 13-13]
 • قادری، کورش بررسی آزمایشگاهی تأثیر طوق دایره‌ای بر آبشستگی پایه پل استوانه‌ای در جریان غیرماندگار [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 3-3]
 • قادری، کورش بررسی آزمایشگاهی تأثیر آرایش قرارگیری صفحات مستغرق تخت بر آبشستگی در اطراف پایه ها و تکیه گاه پل [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 25-25]
 • قادری، محمدامین مقایسه تطبیقی معیارها، زیرمعیارها و شاخص های ارزیابی پیمانکاران در مناقصات صنعت آب با استفاده از ابزار پرسشنامه و متن کاوی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 7-7]
 • قاسمی، سید هومن تشخیص آسیب در پل‌های عرشه پیوسته با استفاده از روش آماری‌ تابع همبستگی متقابل [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 12-12]
 • قاسمی، محمدرضا تشخیص خرابی در پایه‌های نگهدارنده منفرد با ممان اینرسی متغیر با استفاده از الگوریتم APSO [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 5-5]
 • قاسمی، محمدرضا پرش دایره ها: روشی نوین برای حل مسائل بهینه سازی مهندسی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 13-13]
 • قاسم پور، رقیه مدل سازی انتقال رسوب در لوله های دایروی ‌صاف و زبر انتقال دهنده آب باران با استفاده از آنالیز فاکتوریل و روش های هوشمند و تجربی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 12-12]
 • قاسمپور فرمی، عبدالله بررسی آزمایشگاهی میدان جریان ریزشی در سرریزهای پلکانی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 21-21]
 • قاسم وتر، محمد بهره گیری از تابع شکل سینوسی در تحلیل پل های بتنی سه دهانه پیوسته در جهت عرضی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 11-11]
 • قاسموند، میلاد استفاده از روش آتشکاری کنترل شده پیش شکافی و مقایسه آن با روش غیر کنترلی در معدن مس چهل کوره [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 9-9]
 • قیاسوند، ابراهیم اثر خستگی بر روی نگرش ایمنی، تشخیص خطر و درک ریسک ایمنی در بین کارگران ساخت و ساز [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 8-8]
 • قدیری، علی ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رواناب شهری (مطالعه موردی: حوضه شمال و شرق تهران) [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 22-22]
 • قدرتی امیری، غلامرضا تشخیص خرابی در پل کابلی مبتنی بر ویژگی های مود تجربی موثر در تبدیل موجک تجربی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 24-24]
 • قدرتی امیری، غلامرضا ارزیابی لرزه ای قاب های فولادی خمشی کوتاه و میان مرتبه با شکل پذیری ویژه مجهز به میراگرهای ویسکوز براساس معیارهای فروریزش FEMA P695 [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 17-17]
 • قدس، امیر تاثیر جایگزینی کامپوزیت سیمانی الیافی توانمند بجای بتن معمولی در بهبود رفتار آزمایشگاهی تیرهای دوسرگیردار بتنی [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 17-17]
 • قدیم تکمه داش، فرزین بررسی برخی از خصوصیات دوام رویه‌های بتنی حاوی نانو مواد [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 10-10]
 • قربانی، خلیل تعیین سرعت تبادلی جریان عمودی در سطح تماس بستر رودخانه زیارت و محیط متخلخل زیر آن [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 24-24]
 • قره، سهیل مطالعه آزمایشگاهی تاثیر نانو ذرات رس و سیلیکا بر روی رفتار خاک‌های سیلتی- رسی شهر مشهد [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 9-9]
 • قضاوی، محمود ارزیابی رفتار شالوده دایره ای مستقر بر بستر ماسه ای مسلح شده با ژئوسل [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 7-7]
 • قلیخانی، مهدی اثر شیرابه و چرخه های یخ زدگی - ذوب شدگی بر نفوذپذیری عایق های اساس رسی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 22-22]
 • قلندرزاده، عباس مطالعه آزمایشگاهی بررسی اثر تراکم و نوع بارگذاری بر روی رفتار روانگرایی ماسه‌ها تحت بارگذاری نامنظم زلزله [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 13-13]
 • قلهکی، مجید مطالعه خواص مکانیکی، جذب آب و ریزساختار ملات سیمانی حاوی افزودنی‌های بازیافتی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 4-4]
 • قلهکی، مجید ارزیابی آزمایشگاهی و عددی سیستم نوین مهاربندی با عضو لوزی‌شکل مجهز به میراگر تسلیم شونده [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 1-1]
 • قلهکی، مجید اثرات مودهای بالاتر و درجات آزادی بر نیاز انرژی در سازه‌های بتن‌آرمه با دیوار برشی فولادی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 3-3]
 • قلهکی، مجید مطالعه تغییرات مشخصات مکانیکی بتن‌های حاوی بنتونیت و زئولیت در جایگزینی سیمان [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 11-11]
 • قلهکی، مجید بررسی تاثیر اندرکنش خاک – سازه بر سیستم دیوار برشی فولادی همبند تحت اثر زلزله‌های حوزه‌ی دور و نزدیک [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 3-3]
 • قلهکی، مجید مطالعه تحلیلی و عددی اثر ضخامت و نوع بتن پوشش بر رفتار دیوارهای برشی فولادی کامپوزیت [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 2-2]
 • قمری، علی بررسی تأثیر ترک و گسترش آن بر رفتار دیوار برشی فولادی تحت بار جانبی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 10-10]
 • قنبری پرمهر، عبادت ارتباط بین دوام بتن‌غلتکی و پارامترهای فضای‌خالی به کمک توموگرافی رایانه‌ای با اشعه ایکس [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 24-24]
 • قیومی، صبا پیشنهاد سیستم مهاربندی نوین با پره‌های دایروی خمشی جاری شونده تحت بار چرخه‌ای [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 16-16]
 • قوهانی عرب، حامد تشخیص خرابی در پایه‌های نگهدارنده منفرد با ممان اینرسی متغیر با استفاده از الگوریتم APSO [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 5-5]
 • قوهانی عرب، حامد پرش دایره ها: روشی نوین برای حل مسائل بهینه سازی مهندسی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 13-13]

ک

 • کاتبی، بهاره مطالعه آزمایشگاهی بررسی اثر تراکم و نوع بارگذاری بر روی رفتار روانگرایی ماسه‌ها تحت بارگذاری نامنظم زلزله [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 13-13]
 • کاتبی، هوشنگ بررسی آزمایشگاهی تاثیر تثبیت شیمیایی و زیستی بر خصوصیات خاک رس بستر راه [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 6-6]
 • کارکن، محمد رابطه‌سازی یک جزء ساده‌ی کارآ در تحلیل استاتیکی، کمانش و ارتعاش آزاد تیر تیموشنکو [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 24-24]
 • کاظمی، حمید تحلیل قابلیت اطمینان سازه‌ی قاب خمشی فولادی تحت اثر برخورد وسیله‌ی نقلیه‌ی سبک [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 14-14]
 • کاظمی، حمید تحلیل احتمالاتی عملکرد سازه‌ها‌ی قاب خمشی فولادی تحت ضربه‌ی وسایل نقلیه [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 16-16]
 • کاظمی الموتی، ابوالفضل ارتباط بین دوام بتن‌غلتکی و پارامترهای فضای‌خالی به کمک توموگرافی رایانه‌ای با اشعه ایکس [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 24-24]
 • کافی، محمدعلی ارزیابی آزمایشگاهی و عددی سیستم نوین مهاربندی با عضو لوزی‌شکل مجهز به میراگر تسلیم شونده [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 1-1]
 • کاویانپور، محمدرضا بررسی آزمایشگاهی میدان جریان ریزشی در سرریزهای پلکانی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 21-21]
 • کبودان، علیرضا ارزیابی معادله نفوذ آب در بتن با بکارگیری نتایج حاصل از روش "محفظه استوانه‎ای" [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 25-25]
 • کبودان، علیرضا تأثیر عوامل تشکیل دهنده بتن بر نفوذ آبهای سطحی [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 18-18]
 • کتابی، امیربهادر تدوین مدل های ارزیابی سطح ایمنی پروژه های ساختمانی به روش های رگرسیون چندمتغیره خطی و شبکه ی بیزین [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 6-6]
 • کرابی، سید محسن بررسی عددی انتشار و روشهای مهار آلودگی نفتی در خاکهای غیر اشباع [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 26-26]
 • کرابی، سید محسن مقایسه‌ی تاثیر نوع محیط کشت باکتری Sporosarcina Pasteurii بر میزان و نوع رسوبات کربنات کلسیم در جهت بهسازی خاک‌های دانه‌ای [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 18-18]
 • کرباسی، محمدرضا تأثیر کاربرد میراگرجرمی تنظیم شونده فعال روی نمودار زمان دوام ساختمان‌های بلند مرتبه [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 8-8]
 • کرمی، حجت بررسی آب‌شستگی تکیه‌گاه مستطیلی واقع در کانال مرکب تحت جریان غیر ماندگار (مطالعه آزمایشگاهی) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 19-19]
 • کرمی، کاوه شناسایی پارامترهای سازه‌ای تراز جداساز پایه بر اساس روش زیرفضا [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 12-12]
 • کریمی، مریم بررسی آزمایشگاهی تأثیر آرایش قرارگیری صفحات مستغرق تخت بر آبشستگی در اطراف پایه ها و تکیه گاه پل [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 25-25]
 • کرمانی، محمد روش طراحی جدیدی برای طراحی بلوک مهار خطوط لوله انتقال گاز [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 12-12]
 • کریمیان خسروشاهی، فریبا بررسی تاثیر استفاده از اکریلات استایرن اکریلونیتریل بر خرابی خستگی مخلوط‏ های آسفالتی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 11-11]
 • کریم پور فرد، مهران پهنه بندی پارامترهای مقاومتی خاک شهر رشت با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (GIS) [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 9-9]
 • کسائیان، محمد ارزیابی قابلیت اطمینان المان میتینگ تحت اثر ضربات وارده ناشی از نصب فلوت‌اور [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 23-23]
 • کلانتری، بهزاد ارزیابی عملکرد مسلح کننده ژئو اسکرپ تایر با اعضای عرضی افقی با استفاده از آزمایش بزرگ مقیاس بیرون ‌کشش [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 13-13]
 • کیلانه ئی، فواد مدل‌سازی عددی پخش و انتقال فسفر در بدنه‌های آبی (مطالعه موردی: رودخانه سفیدرود) [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 8-8]
 • کلمی زاده، وسام بررسی ستون های دایره ای دو جداره فولادی پر شده با بتن (CFDST) تحت بار محوری فشاری [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 6-6]
 • کماسی، مهدی پیش‌بینی مقاومت‌فشاری و نفوذ یون‌کلرید نمونه‌های بتنی با تخمین بیزین و انجام تحلیل‌های مختلف قابلیت‌اعتماد [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 23-23]
 • کمری، سوران سنتز بیونانوکامپوزیت مغناطیسی Fe3O4@SiO2@CS با استفاده از سیلیس استخراج شده از کلش گندم جهت حذف رنگ بازیک قرمز 46 از محلولهای آبی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 8-8]
 • کمری، سوران بهبود عملکرد غشاهای نانوفیلتراسیون نانوکامپوزیتی اصلاح شده با گروه‌های آمینی مختلف: افزایش شار و بهبود خواص جداسازی آلاینده‌ها از پساب [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 19-19]
 • کمیلی، آرش بررسی عددی انتشار و روشهای مهار آلودگی نفتی در خاکهای غیر اشباع [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 26-26]
 • کیوانی قمصری، جعفر گسترش تحلیلی مشارکت مودهای بالاتر در تخمین پارامترهای پاسخ لرزه‌ای سازه‌های بلندمرتبه قاب محیطی خمشی دارای المان‌های زیپر بزرگ ‌مقیاس [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 25-25]
 • کیوانی هفشجانی، غلامرضا تحلیل ریسک زلزله شهر شهرکرد به روش نروفازی با استفاده از ارزیابی لرزه ایی سازه ها [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 19-19]
 • کوثری، الهه مدلسازی ثابت سینتیکی حذف یون روی از پساب سنتزی با برنامه ریزی بیان ژن [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 17-17]
 • کوشکی جهرمی، امیر تاثیر پودر پومیس طبیعی تفتان و میکروسیلیس بر خواص مکانیکی و دوام بتن [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 23-23]
 • کوهستانیان، حامد ارزیابی احتمالاتی عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌های بتن مسلح دارای طبقه نرم و خیلی نرم تحت اثر توالی زلزله و پس‌لرزه [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 5-5]
 • کوهستانیان، حامد ارزیابی احتمالاتی-لرزه‌ای اثر اندرکنش خاک و سازه بر روی سازه های جداسازی شده بتنی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 21-21]

گ

 • گیاهی، امیر سعید ارزیابی تثبیت خاک رس با افزودنی لیگنوسولفونات کلسیم، با در نظر گرفتن روش های مختلف اختلاط [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 17-17]
 • گرامی، محسن بررسی اثر پارامترهای زلزله نزدیک گسل بر پاسخ پل‌های رمپی دارای قوس افقی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 16-16]
 • گراوند، مژگان مشخصات مکانیکی نمونه‌های خاک-سیمان با ساختار پایه ماسه‌ای و دوغاب ساخته شده با آب دریا در شرایط محیطی دریایی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 4-4]
 • گرکانی نژاد، علیرضا برآورد پاسخ لرزه ای قابهای خمشی فولادی در سطح آستانه فروریزش، با استفاده از یک روش تحلیل پوش اور مدال پیشنهادی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 16-16]
 • گلابجی فرد، علی استفاده ازمصالح تراشه‌های آسفالت و تایرهای فرسوده بعنوان محصور کننده در ستون‌های سنگی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 23-23]
 • گلرو، امیر مدلسازی زمان سفر معابر شهری با استفاده از روش یادگیری ماشین گرگ صحرایی آمریکای شمالی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 3-3]
 • گلرو، امیر کمینه کردن انتشار گاز دی اکسید کربن در برنامه‏ریزی تعمیر و نگهداری شبکه بزرگ‏مقیاس رویه‏های راه [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 2-2]
 • گلرو، امیر استفاده از استنتاج بیز برای همجوشی داده‌های زمان سفر در تونل نیایش [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 6-6]
 • گل رو، امیر برنامه ریزی عملیات نگهداری و تعمیر روسازی شبکه‌های بزرگ-مقیاس حمل ونقل با در نظر گرفتن مصرف انرژی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 25-25]
 • گل رو، امیر برنامه ریزی عملیات نگهداری و تعمیر روسازی با در نظر گرفتن عدم قطعیت بودجه [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4-4]
 • گلشن، علیرضا بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار خمشی تیرهای ساندویچی با رویه‌های فولادی و ‏هسته الاستومری [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 10-10]
 • گلشن، محمودرضا بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار خمشی تیرهای ساندویچی با رویه‌های فولادی و ‏هسته الاستومری [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 10-10]
 • گلشنی، اشکان بررسی خواص خود ترمیمی بتن الیافی حاوی درصد بالایی از میکروسیلیس [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 27-27]
 • گلشنی، علی اکبر برآورد اثر اندرکنش بین ترک های هیدرولیکی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 20-20]
 • گلصورت پهلویانی، علی ارائه یک روش جدید برای تولید بتن دوستدار محیط زیست با استفاده از خرده پلاستیک ضایعاتی (PET)و دوده سیلیسی و بررسی مشخصات مکانیکی و دوام آن در روسازی بتنی غلتکی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 20-20]
 • گل کاری، وحید راندمان حذف آنتی بیوتیک پنی سیلین جی در تالاب مصنوعی با جریان افقی زیرسطحی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 21-21]
 • گنجیان، نوید مطالعه آزمایشگاهی بررسی اثر تراکم و نوع بارگذاری بر روی رفتار روانگرایی ماسه‌ها تحت بارگذاری نامنظم زلزله [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 13-13]
 • گنجیان، نوید ارزیابی رفتار شالوده دایره ای مستقر بر بستر ماسه ای مسلح شده با ژئوسل [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 7-7]
 • گنجیان، نوید مطالعه آزمایشگاهی رفتار سیکلی ماسه سیمانته زئولیتی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 17-17]
 • گودرزی، محمد علی توسعه منحنی های شکنندگی لرزه ای مخازن بتنی استوانه ای با استفاده از تحلیل غیرخطی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 5-5]

ل

 • لاجوردی، سید حمید ارزیابی عملکرد مسلح کننده ژئو اسکرپ تایر با اعضای عرضی افقی با استفاده از آزمایش بزرگ مقیاس بیرون ‌کشش [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 13-13]
 • لرک، علیرضا ارزیابی و اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪی رﻳﺴﻚ پروژه های ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴری ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره (مطالعه موردی: آزادراه شمال) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 4-4]
 • لشکرآرا، بابک اثر اندازه سوپاپ تکانه بر عملکرد پمپ ضربه قوچی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 10-10]
 • لطفی، محمد کاربرد مدل‌های بهینۀ عصبی فازی در تخمین شاخص کیفی آب در رودخانه های طبیعی [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 17-17]
 • لطف اللهی یقین، محمدعلی مروری بر بررسی طراحی و تحلیل عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کنگره‌ای [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 15-15]
 • لطفی آهنگرکلایی، سجاد ارزیابی تأثیر دما و الیاف بر خواص مکانیکی بتن خودمتراکم سبک [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 22-22]
 • لطف للهی-یقین، محمد علی بررسی عددی مشخصات هیدرولیکی شیب‌شکن های قائم با وجود صفحات مشبک و واگرایی تدریجی دیواره [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4-4]

م

 • ماجدی اصل، مهدی بررسی آزمایشگاهی استهلاک انرژی و عمق نسبی پایین‌دست در شیب‌شکن‌های مایل گابیونی و ساده [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 4-4]
 • ماجدی اصل، مهدی مروری بر بررسی طراحی و تحلیل عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کنگره‌ای [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 15-15]
 • مارکاریان، استیو بررسی تاثیر هوادهی در کاهش رطوبت پسماند غذایی به روش خشک کردن بیولوژیکی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 20-20]
 • ماشین چیان، محمد جواد مطالعه پارامتری اندرکنش سینماتیکی شمع-خاک چسبنده تحت بار دینامیکی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 3-3]
 • مجتبی زاده حسنلوئی، سعید پاسخ لرزه‌ای سطح تپّه‌ی آبرفتی ذوزنقه‌ای واقع بر حفره‌ی دایره‌ای: موج مهاجم قائم SH [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 12-12]
 • مجدزاده طباطبایی، محمد رضا طراحی بهینه آبشکن‌ها با لحاظ توأم معیارهای هیدرولیکی، فنی و اقتصادی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 23-23]
 • مجروحی سردرود، جواد بررسی قراردادهای مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و راهکارهای تدوین چارچوب قراردادی آن [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 5-5]
 • محبی، محتشم روش طراحی براساس جابجایی مستقیم برای قاب‌های خمشی فولادی مجهز به میراگر لزج سیال غیرخطی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 10-10]
 • محبی، محتشم ارزیابی قابلیت اعتماد لرزه‌ای پل‌های کابلی با روش شبیه‌سازی لاتین‌هایپرکیوب [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 19-19]
 • محب خواه، امین بررسی عملکرد سیستم‌های قاب با ستون پیوند شده (LCF) طراحی شده به روش مستقیم مبتنی بر تغییرمکان [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 13-13]
 • محب خواه، امین تاثیر عدم قطعیت ظرفیت بر تخمین منحنی خطر تقاضای لرزه ای قاب های خمشی فولادی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 1-1]
 • محبوبی، احمدرضا شبیه‌سازی رفتار دینامیکی مصالح دانه‌ای به روش اجزای منفصل [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 13-13]
 • محبوبی مطلق، نازنین شبیه‌سازی رفتار دینامیکی مصالح دانه‌ای به روش اجزای منفصل [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 13-13]
 • محتشمی، علی استفاده از فیلترذره‌ای برای تخمین دقیق شرایط مرزی بار آبی ثابت در آبخوان آزاد [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 6-6]
 • محسن زاده، پیمان شبیه سازی عددی سه بعدی جریان ناشی از شکست ناگهانی سد بر روی بستر متخلخل [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 2-2]
 • محلاتی راینی، علی تشخیص خرابی در پایه‌های نگهدارنده منفرد با ممان اینرسی متغیر با استفاده از الگوریتم APSO [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 5-5]
 • محمدی، سید جاهد تأثیر حفاری‌تونل شهری موردی تهران بر پاسخ استاتیکی و دینامیکی سازه موجود با لحاظ اندرکنش خا ک و سازه [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 12-12]
 • محمدی، فیروز بررسی آزمایشگاهی و عددی روابط ضریب دبی سرریزهای لبه‌تیز کنگره‌ای U شکل در پلان [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 8-8]
 • محمدی، مجید مطالعه آزمایشگاهی به منظور یافتن اتصال دهنده قابل اعتماد برای اتصال میان‌قاب به قاب در قاب‌های فولادی میان‌پر [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 10-10]
 • محمدی، میرعلی خصوصیات جریان های عرضی در کانال های مرکب پیچان [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 20-20]
 • محمدی، مصطفی بررسی تاثیر نانو کربنات کلسیم بر مقاومت فشاری ماسه رس دار با درصدهای مختلف رس [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 16-16]
 • محمدامری، احمدرضا استخراج پارامترهای مدل چرخه‌ای دیوارهای برشی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 22-22]
 • محمدجعفری صادقی، علیرضا بررسی برخی از خصوصیات دوام رویه‌های بتنی حاوی نانو مواد [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 10-10]
 • محمدی زاده، محمدرضا پیش بینی مقاومت برشی تیرهای عمیق بتن مسلح با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات وزن دار [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 14-14]
 • محمدی زاده، محمدی زاده تخمین ظرفیت ترک خوردگی، تسلیم و نهایی مقاطع بتن مسلح و فولادی مقاوم سازی شده با استفاده از FRP به‌کمک تبدیل موجک [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 14-14]
 • محمدی زاده، محمدی زاده پیش‌بینی ظرفیت برشی تیرهای بتن مسلح با استفاده از الگوریتم های رگرسیون بردار پشتیبان و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی بهینه شده با الگوریتم های فرا ابتکاری [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 6-6]
 • محمدزاده سالیانی، سینا کمینه کردن انتشار گاز دی اکسید کربن در برنامه‏ریزی تعمیر و نگهداری شبکه بزرگ‏مقیاس رویه‏های راه [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 2-2]
 • محمدنژاد، بایرام علی ارزیابی تثبیت خاک رس با افزودنی لیگنوسولفونات کلسیم، با در نظر گرفتن روش های مختلف اختلاط [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 17-17]
 • محمدولی سامانی، جمال ارائه یک روش جدید در مدل سازی ریاضی انتقال آلاینده در رودخانه های دارای نواحی نگهداشت [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 18-18]
 • مختاری، امیر بررسی ستون های دایره ای دو جداره فولادی پر شده با بتن (CFDST) تحت بار محوری فشاری [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 6-6]
 • مختاری، مریم بررسی اثر الیاف پلی‌پروپیلن بر مقاومت فشاری و کششی خاک آلی تثبیت شده با آهک و بیوپلیمر زانتان‌گام [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 10-10]
 • مختاری، مریم مطالعه عددی سه بعدی تاثیر کنج‌های محدب بر جابه ‏جایی‏ های ناشی از عملیات گودبرداری برای دیواره ‏های پایدارسازی شده با روش میخ‏‏ گذاری [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 7-7]
 • مداح، محمدمهدی برآورد پاسخ لرزه ای قابهای خمشی فولادی در سطح آستانه فروریزش، با استفاده از یک روش تحلیل پوش اور مدال پیشنهادی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 16-16]
 • مدرس، امیر ارتباط بین دوام بتن‌غلتکی و پارامترهای فضای‌خالی به کمک توموگرافی رایانه‌ای با اشعه ایکس [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 24-24]
 • میری، محمود تعیین درصد بهینه سنگدانه های درشت بتن بازیافتی مورد استفاده در محیطهای خورنده براساس مدل کریجینگ [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 5-5]
 • میرآبی، محمد حسین حل عددی معادلات ناویر استوکس در حالت پایای تراکم‌ناپدیر آشفته با استفاده از روش تابع پایه شعاعی چند‌ربعی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 13-13]
 • مرادی، ایمان بررسی تأثیر دبی خوراک‌دهی بر محصول خردایش با هندسه فرکتال [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 19-19]
 • مرادی، پویا تاثیر پیرشدگی بلند‏مدت بر ترک‌خوردگی دماپایین مخلوط‌های آسفالتی با استفاده از روش‌های مکانیکی و ترمودینامیکی [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 12-12]
 • مرادی، غلام بررسی آزمایشگاهی تاثیر تثبیت شیمیایی و زیستی بر خصوصیات خاک رس بستر راه [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 6-6]
 • مرادی، مجید ارزیابی حساسیت لرزه ای قاب‌های فولادی با مهاربند همگرا نسبت به متغیرهای تصادفی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 9-9]
 • مرادی، مهرداد کاربرد فولاد نرم بر رفتار دینامیکی مهاربندهای ضربدری در برش، بخش دوم: تحلیل‌های استاتیکی غیرخطی پیشرفته و دینامیکی افزایشی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 22-22]
 • مرادی، مهرداد کاربرد فولاد نرم بر رفتار دینامیکی مهاربندهای ضربدری در برش، بخش اول: تئوری کلاسیک مهاربندها در برش [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 26-26]
 • مرادی خو، امیربهادر فاکتورهای تاثیرگذار بر مقاومت فشاری بتن ژئوپلیمری بر پایه خاکستر بادی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 21-21]
 • میرحبیبی، علیرضا بررسی عددی و آزمایشگاهی میزان بهینه بهسازی خاک رس فیروزبهرام با آهک و سیمان و تاثیر آن در کاهش نشست‌پذیری خاک بستر تصفیه‌خانه فاضلاب غرب تهران [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 13-13]
 • میرحسنی، سیدعلی برنامه ریزی عملیات نگهداری و تعمیر روسازی با در نظر گرفتن عدم قطعیت بودجه [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4-4]
 • میردامادی، حمیدرضا میراگر فلزی پوسته‌ای تودرتوی ناهمراستا با رویکرد بهبود در رفتار هیسترزیس [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 2-2]
 • میرزائی نصیرآباد، حسین آنالیز حساسیت جامع در پیش بینی نشست سطحی ناشی از فرآیند تونلسازی مکانیزه [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 15-15]
 • میرهاشمی، علی بررسی اثر ویژگی های راننده و وسله نقلیه بر ریسک تصادفات عبور از چراغ قرمز [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 6-6]
 • مزرعه لی، مسعود تحلیل احتمالاتی مدل‌های برآورد نرخ پیشروی ماشین حفر تمام مقطع تونل [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 9-9]
 • مسگرپورامیری، محمود ارزیابی احتمالاتی آسیب پذیری لرزه ای سازه های بتن آرمه بهسازی شده با مهاربند برون محور دارای پیوند قائم [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 18-18]
 • مشایخی، مصطفی بهینه‌سازی اندازه و هندسه سازه‌های خرپایی با استفاده از ترکیب روش‌های بهینه‌سازی جستجوی‌گرانشی و ماشین‌های یاخته‌ای [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 24-24]
 • مشکوه الدینی، افشین گسترش تحلیلی مشارکت مودهای بالاتر در تخمین پارامترهای پاسخ لرزه‌ای سازه‌های بلندمرتبه قاب محیطی خمشی دارای المان‌های زیپر بزرگ ‌مقیاس [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 25-25]
 • مصباح، سید محمود استفاده از استنتاج بیز برای همجوشی داده‌های زمان سفر در تونل نیایش [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 6-6]
 • مظاهری، احمدرضا بررسی تأثیر افزودنی نانو رس و تغییر فشار بر ترمیم ترکهای ایجاد شده در خاک رس [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 8-8]
 • مظاهری، احمدرضا بررسی رفتار ماسه‌های آلوده به نفت خام در آزمایش CBR [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 17-17]
 • مظاهری، امید میثاق بررسی عددی تأثیر استفاده از آلیاژهای حافظه‌دار شکلی و سوراخدار بودن صفحات کناری بر عملکرد چرخه‌ای اتصالات [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 19-19]
 • مظاهری، مهدی ارائه یک روش جدید در مدل سازی ریاضی انتقال آلاینده در رودخانه های دارای نواحی نگهداشت [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 18-18]
 • مظلوم، موسی تاثیرسرباره‌ی مس بر روی مشخصات مکانیکی و انرژی شکست کامپوزیت سیمانی الیافی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 21-21]
 • مظلوم، موسی ارزیابی تأثیر دما و الیاف بر خواص مکانیکی بتن خودمتراکم سبک [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 22-22]
 • معارف وند، پرویز بررسی اندرکنش بولت-دوغاب-سنگ در آزمایش کشش بولت تزریقی و تعیین منحنی بار-جابجایی به روش تحلیلی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 6-6]
 • معاونی، سهیلا رتبه‌بندی عوامل دوباره‌کاری در پروژه‌های ساخت‌وساز ایران و بررسی اثر تکنیک‌های ساخت‌وساز ناب [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 8-8]
 • معتمدی، رضا بررسی عملکرد دیوار برشی همبسته با اتصال دو‌طرفه در حالت برگشت‌‌پذیر [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 23-23]
 • معصومی، علی بررسی رفتار برشی ماسه کربناته جزیره خارک در حالت سیمانی سازی شده بصورت شبه طبیعی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 11-11]
 • معصومی، فریبرز کالیبراسیون خودکار مدل شبیه سازی آبهای زیرزمینی(Modflow) با الگوریتم غیرقطعی Sufi-II [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 16-16]
 • معصومی، فریبرز کاربرد الگوریتم ژنتیک بر مبنای آرشیو در مدیریت پیامد ورود بار آلودگی ناگهانی در شبکه‌های توزیع آب شهری [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 25-25]
 • معظمی گودرزی، سعیده بررسی مشخصات مکانیکی بتن‌های سازگار با محیط زیست و مسلح شده با الیاف فولادی با تاکید بر انتخاب طرح اختلاط‌های بهینه اقتصادی و مقاومتی [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 14-14]
 • مفتاح، مهدی تعیین سرعت تبادلی جریان عمودی در سطح تماس بستر رودخانه زیارت و محیط متخلخل زیر آن [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 24-24]
 • مقدری، علی شناسایی عوامل اثرگذار بر ارتکاب تخلف رانندگی و کیفیت خواب رانندگان ناوگان باری ایران [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 18-18]
 • مقدس نژاد، فریدون ارائه شاخصی جدید جهت ارزیابی خودکار توزیع یکنواخت اندود سطحی و نفوذی روسازی راه‌ها [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 3-3]
 • مقدس نژاد، فریدون بررسی اثر افزودنی کاهنده جمع شدگی در بتن مورد استفاده در روسازی‌های بتنی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 12-12]
 • مقدس نژاد، فریدون کمینه کردن انتشار گاز دی اکسید کربن در برنامه‏ریزی تعمیر و نگهداری شبکه بزرگ‏مقیاس رویه‏های راه [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 2-2]
 • مقدس نژاد، فریدون ارزیابی خرابی قیرزدگی روسازی آسفالتی با استفاده از یادگیری عمیق و تبدیل موجک [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 2-2]
 • مقدس نژاد، فریدون تحلیل هزینه ی چرخه عمر تصمیمات تعمیر و نگهداری خطوط راه آهن با استفاده از خروجی مدل پیش بینی مارکوف بر مبنای اطلاعات ماشین اندازه گیر خط راه آهن [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 10-10]
 • مقدس نژاد، فریدون پیش‌بینی مقاومت فشاری بتن‌های معمولی، حاوی خاکستربادی و سرباره براساس روش‌‌های نوین و ارائه طرح مخلوط‌های بهینه آن‌ها [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 1-1]
 • مقصودیان، شهرام بررسی تأثیر الیاف ترکیبی فولادی موج دار- قلاب دار و پلی پروپیلن اصلاح شده بر رفتار برشی تیرهای بتن آرمه با استفاده از نتایج آزمایشگاهی و روابط تجربی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 11-11]
 • مکنون، رضا مقایسه تحلیلی تحولات نگرش به مدیریت یکپارچه آب و فاضلاب شهری در برنامه‌های توسعه ایران [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 7-7]
 • ملاجعفری، ماهان استفاده از استنتاج بیز برای همجوشی داده‌های زمان سفر در تونل نیایش [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 6-6]
 • ملاداودی، حامد ارایه یک مدل رفتاری ریزمکانیکی کرنش غیرالاستیک-خرابی براساس سازوکار ترک بال و ترک ثانویه تحت بارگذاری دینامیکی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 2-2]
 • ملک خانی، محمد جمال بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار پی رادیه شمع متصل و غیر متصل [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 7-7]
 • ممدوحی، امیررضا مدل زمان‌روز، رویکردی متفاوت جهت شناسایی عوامل مؤثر در انتخاب وسیله افراد، نمونه موردی شهر مشهد [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 3-3]
 • ممدوحی، امیررضا تحلیلی بر ارتباط سنجه های قابلیت پیاده رویِ مسیر با پیاده روی کودکان به مدرسه [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 9-9]
 • ممدوحی، امیررضا پذیرش اتومبیل خودران با استفاده از نظریه‌های یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری و اشاعه نوآوری [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 15-15]
 • ممدوحی، امیررضا ارائه رویکرد فازی برای طراحی خطوط مترو، نمونه موردی توسعه متروی تهران [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 13-13]
 • منصوری، بابک مطالعه امکان‌سنجی سیستم سازه‌ای مرکزگرا برای پایه ی متداول پل‌های بزرگراهی در کشور [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 15-15]
 • منصوری، محمدرضا تأمین ملاحظات طراحی لرزه‌ای قاب‌های خمشی کوتاه مرتبه بتن مسلح با شکل‌پذیری زیاد به کمک تحلیل غیرخطی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 17-17]
 • منفرد، جهانپور مدل آزمایشگاهی زهکشی جریان در شرایط تغذیه سطحی در خاک ماسه‌ای‌ [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 7-7]
 • منفردی، شکیبا بررسی موقعیت قرارگیری سازه تکدرجه آزاد غیرالاستیک با شکلپذیری ثابت در برابر نگاشت های حوزه نزدیک [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 11-11]
 • مهتابی، قربان خصوصیات جریان های عرضی در کانال های مرکب پیچان [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 20-20]
 • مهدوی، امیررضا ارائه رویکرد فازی برای طراحی خطوط مترو، نمونه موردی توسعه متروی تهران [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 13-13]
 • مهدوی عادلی، مهدی مطالعه کمی و کیفی رابطه بین نیاز انرژی سیستم MDOF و ESDOF تحت اثر زلزله حوزه نزدیک گسل پالسگونه [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 20-20]
 • مهدوی عادلی، مهدی استفاده از الگوریتم ژنتیک در برآورد ضریب رفتار سازه‌ فولادی با مهاربندی واگرا تحت زلزله های حوزه نزدیک گسل پالس گونه با رویکرد سطح عملکرد [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 19-19]
 • مهدوی عادلی، مهدی تاثیر عدم قطعیت ظرفیت بر تخمین منحنی خطر تقاضای لرزه ای قاب های خمشی فولادی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 1-1]
 • مهر مطلق، محسن بررسی اثر اندرکنش خاک - سازه در تشخیص خرابی برج توربین بادی توسط موجک‌های دومتعامد [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 19-19]
 • موحدیان، بشیر استفاده از روش باقیمانده وزنی زمانی در حل ارتعاش اجباری تیر تیموشنکو تحت اثر بار متحرک [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 6-6]
 • مودی، فرامرز مقایسه دوام ملات‌های پوششی با پایه سیمانی و ژئوپلیمری در برابر تهاجم اسیدسولفوریک [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 6-6]
 • موذن زاده، روزبه کاربرد آهک و نانو آهک در کنترل گسیختگی شیب جانبی کانال‌های خاکی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 20-20]
 • موسی پور، رویا بررسی رفتار لرزه‌ای دیوارهای برشی بتن‌آرمه تقویت‌شده با ورق‌های پلیمری مسلح‌شده با الیاف [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 6-6]
 • موسوی، سید نصراله بررسی خصوصیات جریان و پارامترهای فشار پرش هیدرولیکی آزاد و مستغرق در حوضچه‌های آرامش USBR [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 2-2]
 • موسوی گاوگانی، سید علی بررسی آماری عملکرد کنترل نیمه‌فعال مدل برشی ساختمان 10 طبقه خطی با میراگر سیال مغناطیسی تحت رکوردهای حوزه نزدیک و دور [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 20-20]
 • موسوی نژاد، فاطمه السادات بررسی رفتار غیرخطی قاب خمشی فولادی طراحی شده با روش پلاستیک بر مبنای عملکرد [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 8-8]

ن

 • نایب زاده، بهنام بررسی عددی مشخصات هیدرولیکی شیب‌شکن های قائم با وجود صفحات مشبک و واگرایی تدریجی دیواره [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 4-4]
 • نادری، آرش تشخیص خرابی در پایه‌های نگهدارنده منفرد با ممان اینرسی متغیر با استفاده از الگوریتم APSO [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 5-5]
 • نادری، محمود ارزیابی معادله نفوذ آب در بتن با بکارگیری نتایج حاصل از روش "محفظه استوانه‎ای" [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 25-25]
 • نادری، محمود تأثیر عوامل تشکیل دهنده بتن بر نفوذ آبهای سطحی [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 18-18]
 • نادری، محمود ارزیابی مقاومت فشاری و نفوذپذیری پوشش‌های محافظ ورق‌های CFRP تحت شرایط حاد محیطی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 16-16]
 • نادری، محمود مطالعه عددی و آزمایشگاهی گسیختگی بتن تقویت شده با ورق CFRP تحت بارگذاری کششی و برشی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 3-3]
 • ناصری، حامد برنامه ریزی عملیات نگهداری و تعمیر روسازی شبکه‌های بزرگ-مقیاس حمل ونقل با در نظر گرفتن مصرف انرژی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 25-25]
 • ناصری، حامد برنامه ریزی عملیات نگهداری و تعمیر روسازی با در نظر گرفتن عدم قطعیت بودجه [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 4-4]
 • ناصری، حامد مدلسازی زمان سفر معابر شهری با استفاده از روش یادگیری ماشین گرگ صحرایی آمریکای شمالی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 3-3]
 • ناصری، حامد کمینه کردن انتشار گاز دی اکسید کربن در برنامه‏ریزی تعمیر و نگهداری شبکه بزرگ‏مقیاس رویه‏های راه [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 2-2]
 • ناصری، حامد پیش‌بینی مقاومت فشاری بتن‌های معمولی، حاوی خاکستربادی و سرباره براساس روش‌‌های نوین و ارائه طرح مخلوط‌های بهینه آن‌ها [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 1-1]
 • ناصری، علی ارزیابی احتمالاتی آسیب پذیری لرزه ای سازه های بتن آرمه بهسازی شده با مهاربند برون محور دارای پیوند قائم [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 18-18]
 • نامیان، مصطفی اثر خستگی بر روی نگرش ایمنی، تشخیص خطر و درک ریسک ایمنی در بین کارگران ساخت و ساز [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 8-8]
 • نائینی، سید ابوالحسن بررسی تاثیر نیترات سرب بر رفتار و مقاومت برشی ماسه رس‌دار [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 11-11]
 • نائینی، سید ابوالحسن بررسی عملکرد مقاومتی جاذب‌های مختلف در خاک‌های آلوده با فلز سنگین سرب [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 14-14]
 • نائینی، سید ابوالحسن بررسی اثر شوینده آنیونی سدیم دودسیل سولفات بر پارامترهای مقاومت برشی زهکشی نشده ماسه سست آلوده به نفت خام [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 20-20]
 • نباتی، فرزانه مطالعه تجربی انتقال ارتعاشات به محیط پیرامونی میزلرزان [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 25-25]
 • نجارچی، محسن تعیین سیاست بهره‌برداری بهینه از منابع آب با رویکرد پایداری آبخوان با شبیه‌سازی و بهینه‌سازی بروش الگوریتم ژنتیک چند هدفه [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 17-17]
 • نجارزاده، سعید کاربرد آهک و نانو آهک در کنترل گسیختگی شیب جانبی کانال‌های خاکی [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 20-20]
 • نجار قابل، سعید کالیبراسیون خودکار مدل شبیه سازی آبهای زیرزمینی(Modflow) با الگوریتم غیرقطعی Sufi-II [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 16-16]
 • نجفی، الهام سنتز بیونانوکامپوزیت مغناطیسی Fe3O4@SiO2@CS با استفاده از سیلیس استخراج شده از کلش گندم جهت حذف رنگ بازیک قرمز 46 از محلولهای آبی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 8-8]
 • نجف زاده، محمد توسعه‌ی یک روش داده‌کاوی درخت تصمیم جهت شناسایی پارامترهای موثر در تعیین قدرت تخریب سیل [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 5-5]
 • نجف زاده، محمد کاربرد مدل‌های بهینۀ عصبی فازی در تخمین شاخص کیفی آب در رودخانه های طبیعی [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 17-17]
 • نجف زاده، محمد ارائه روشی نوین در بهبود پایش فصلی دمای سطح آب رودخانه کارون با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست-8 [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 5-5]
 • نخعی، محمدحسین ارزیابی اثر اتساع خاک بر نشست ناشی از روانگرایی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 23-23]
 • نخودچی، اشکان رتبه‌بندی استان‌های کشور از لحاظ عملکرد زیست‌محیطی صنایع با رویکرد توسعه‌یافته تصمیم‌گیری [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 19-19]
 • ندیمی، نوید ارائه یک روش جدید جهت برنامه ریزی فرایند تعمیر و نگهداری روسازی راه ها [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 5-5]
 • نزل آبادی، سید ابراهیم مقایسه تحلیلی تحولات نگرش به مدیریت یکپارچه آب و فاضلاب شهری در برنامه‌های توسعه ایران [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 7-7]
 • نصری، آرمان بررسی آزمایشگاهی رفتار دیوارهای مرکب تحت بارگذاری عمود بر صفحه [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 24-24]
 • نصیری، سعید مدل زمان‌روز، رویکردی متفاوت جهت شناسایی عوامل مؤثر در انتخاب وسیله افراد، نمونه موردی شهر مشهد [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 3-3]
 • نصیری، فاطمه تحلیل دینامیکی سدهای خاکی تحت زلزله های مبتنی بر روش کاهش نویز [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 22-22]
 • نصیری، مسعود بررسی رفتار ماسه‌های آلوده به نفت خام در آزمایش CBR [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 17-17]
 • نصیرا، یحیی بررسی آسیب پذیری اتصالات ستونهای فولادی پرشده با بتن در برابر سناریوهای مختلف انفجار [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 15-15]
 • نصرآبادی، تورج ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رواناب شهری (مطالعه موردی: حوضه شمال و شرق تهران) [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 22-22]
 • نظری، احد بررسی تحلیلی نشانگرهای ریسک و شناسایی آن برای ریسک های تاثیرگذار بر فاز طراحی در قراردادهای طرح و ساخت [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 9-9]
 • نعمت زاده، مهدی بررسی تأثیر الیاف ترکیبی فولادی موج دار- قلاب دار و پلی پروپیلن اصلاح شده بر رفتار برشی تیرهای بتن آرمه با استفاده از نتایج آزمایشگاهی و روابط تجربی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 11-11]
 • نقوی، سارا تأمین ملاحظات طراحی لرزه‌ای قاب‌های خمشی کوتاه مرتبه بتن مسلح با شکل‌پذیری زیاد به کمک تحلیل غیرخطی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 17-17]
 • نقوی، محمد خصوصیات جریان های عرضی در کانال های مرکب پیچان [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 20-20]
 • نیک اختر، لیلا آنالیز حساسیت جامع در پیش بینی نشست سطحی ناشی از فرآیند تونلسازی مکانیزه [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 15-15]
 • نکویی، مسعود تشخیص خرابی در پل کابلی مبتنی بر ویژگی های مود تجربی موثر در تبدیل موجک تجربی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 24-24]
 • نیلچیان، سیامک بررسی قراردادهای مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و راهکارهای تدوین چارچوب قراردادی آن [دوره 53، شماره 8، 1400، صفحه 5-5]
 • نوحی حفظ آباد، پویا تاثیر تغییر گام پره پیچشی بر روی ظرفیت بیرون کشش شمع بوسیله‌ی دستگاه یونیورسال [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 11-11]
 • نوذری، محمدامین تاثیرتزریق غیرمحرک سیلیس کلوئیدی بر مقاومت برشی ماسه کربناته بوشهر آلوده به نفت خام [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 23-23]
 • نوری، غلامرضا عملکرد لرزه‌ای سازه‌های نامتقارن جداسازی شده فولادی با سیستم‌های مهاربندی شورون، ضربدری و زیپر [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 24-24]
 • نوری، میثم عملکرد زهکش‌های افقی و دودکشی در پایداری دیوار حائل شیب‌های خاکی [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 4-4]
 • نورانی، بهرام بررسی رابطه دبی- اشل و ضریب دبی جریان در سرریزهای لبه تیز پلان مثلثی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 1-1]
 • نورانی، وحید بررسی کارآیی روش‌های هوش مصنوعی در پیش‌بینی عملکرد تصفیه‌‌خانه فاضلاب (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب شهر تبریز) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 15-15]
 • نورانی، وحید استفاده از مدل ترکیبی برای بهبود عملکرد روش‌های ANN، ANFIS و SVR در تخمین پارامترهای BOD و COD پساب تصفیه‌خانه فاضلاب [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 7-7]
 • نورزاد، علی شبیه‌سازی رفتار دینامیکی مصالح دانه‌ای به روش اجزای منفصل [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 13-13]
 • نوروزی، رضا بررسی رابطه دبی- اشل و ضریب دبی جریان در سرریزهای لبه تیز پلان مثلثی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 1-1]
 • نوروزی سرکارآباد، رضا استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و الگوریتم رقابت استعماری به‌منظور ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت جلفا برای مصارف مختلف [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 20-20]
 • نوروزی سرکارآباد، رضا بررسی استهلاک انرژی ناشی از بکارگیری صفحات مشبک قائم در پایین دست شیب-شکن‌های مایل با روش ترکیبی عصبی – فازی تطبیق‌پذیر [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 8-8]
 • نوروزوند، مهسا روش طراحی براساس جابجایی مستقیم برای قاب‌های خمشی فولادی مجهز به میراگر لزج سیال غیرخطی [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 10-10]

و

 • واثقی، اکبر روش طراحی جدیدی برای طراحی بلوک مهار خطوط لوله انتقال گاز [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 12-12]
 • واثقی، اکبر مطالعه امکان‌سنجی سیستم سازه‌ای مرکزگرا برای پایه ی متداول پل‌های بزرگراهی در کشور [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 15-15]
 • واصف، محمد تاثیر پارامترهای سازه ای بر احتمال شکست پایه‌های پل‌های بتنی دارای جداگرلرزه ای الاستیک [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 16-16]
 • وزیری کنگ علیائی، سید جواد بررسی اثر شرایط محیطی مختلف بر خصوصیات زمانی ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خمیری در رویه های بتنی [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 16-16]
 • وزیری کنگ علیائی، سید جواد بررسی اثر شرایط محیطی مختلف بر زمان تعادل آب انداختگی و تبخیر در جمع شدگی خمیری روسازی های بتنی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 2-2]
 • وزیری کنگ علیائی، سید جواد بررسی اثر مقایسه ای الیاف ماکرو و میکرو پلی پروپیلن بر کنترل یا کاهش ترک خوردگی های ناشی از جمع شدگی خمیری در روسازی های بتنی در شرایط دمایی بالا [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 1-1]
 • وزیری کنگ علیائی، سید جواد ارزیابی تاثیر الیاف ماکروسینتتیک بر ضخامت و شاخص هزینه ساخت روسازی های بتنی درزدار با در نظر گرفتن اثر مقاومت خمشی پس از ترک خوردگی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 24-24]
 • ولی زاده، نسیم بررسی رفتار دیوار برشی فولادی کوپله تحت بارهای جانبی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 30-30]

ه

 • هاتفی، سید مرتضی اولویت‌ بندی روش‌های توسعه کم‌ اثر به منظور مدیریت رواناب سطحی شهری، با استفاده از روش TOPSIS و Fuzzy TOPSIS (مطالعه موردی: شهرک سپاهان‌شهر اصفهان) [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 18-18]
 • هادئی، سید سجاد مطالعه پارامتری اندرکنش سینماتیکی شمع-خاک چسبنده تحت بار دینامیکی [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 3-3]
 • هاشمی، سید امیرحسین بررسی آسیب پذیری اتصالات ستونهای فولادی پرشده با بتن در برابر سناریوهای مختلف انفجار [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 15-15]
 • هاشمی، سید حسین تصفیه‌خانه‌های فاضلاب مسیری برای ورود میکروپلاستیک‌ها به محیط زیست: بررسی لجن و پساب تصفیه‌خانه فاضلاب ساری [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 9-9]
 • هاشمی، سید حسین ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رواناب شهری (مطالعه موردی: حوضه شمال و شرق تهران) [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 22-22]
 • هاشمی، میر صیاد آسیب شناسی آزمایشگاهی تیر-ستون تحت بار محوری با استفاده از شاخص مبتنی بر داده های استاتیکی [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 4-4]
 • هاشمیان، سیدالیاس تحلیل هزینه ی چرخه عمر تصمیمات تعمیر و نگهداری خطوط راه آهن با استفاده از خروجی مدل پیش بینی مارکوف بر مبنای اطلاعات ماشین اندازه گیر خط راه آهن [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 10-10]
 • هاشمی منفرد، سید آرمان استفاده از فیلترذره‌ای برای تخمین دقیق شرایط مرزی بار آبی ثابت در آبخوان آزاد [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 6-6]
 • هروی، غلامرضا ارزیابی اثرات اقتصادی و زیست‌محیطی سیستم های مدیریت هوشمند سرمایش و گرمایش در ساختمان: مطالعه موردی ساختمان اداری در شهر تهران [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 14-14]
 • هروی، غلامرضا تدوین مدل های ارزیابی سطح ایمنی پروژه های ساختمانی به روش های رگرسیون چندمتغیره خطی و شبکه ی بیزین [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 6-6]
 • همتی، محمد رضا استفاده از روش آتشکاری کنترل شده پیش شکافی و مقایسه آن با روش غیر کنترلی در معدن مس چهل کوره [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 9-9]
 • همتیان، میلاد بهینه‌سازی زمان، هزینه، کیفیت با فعالیت‌های دارای انقطاع در پروژه های عمرانی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری علفهای هرز [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 2-2]
 • همتیان، میلاد بهینه‌سازی جانمایی کارگاه و تاثیر آن بر هزینه‌ی پروژه‌های ساخت با الگوریتم بهینه‌سازی علف‌های هرز [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 7-7]

ی

 • یحیی آبادی، علی اکبر ارزیابی رفتار لرزه‌ای قاب‌ بتن مسلح پیش‌ساخته آسیب دیده در زلزله بجنورد با لحاظ اندرکنش خاک-سازه [دوره 53، شماره 7، 1400، صفحه 19-19]
 • یزدی، جعفر طراحی بهینه آبشکن‌ها با لحاظ توأم معیارهای هیدرولیکی، فنی و اقتصادی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 23-23]
 • یزدی، جعفر طراحی شبکه‌های توزیع آب بر پایه معیار‌های اطمینان‌‌پذیری هیدرولیکی و مکانیکی [دوره 53، شماره 6، 1400، صفحه 22-22]
 • یزدانی، علی رضا بررسی آب‌شستگی تکیه‌گاه مستطیلی واقع در کانال مرکب تحت جریان غیر ماندگار (مطالعه آزمایشگاهی) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 19-19]
 • یزدانی، کیمیا مطالعه آزمایشگاهی تاثیر نانو ذرات رس و سیلیکا بر روی رفتار خاک‌های سیلتی- رسی شهر مشهد [دوره 53، شماره 11، 1400، صفحه 9-9]
 • یعقوبی، مجید رابطه‌سازی یک جزء ساده‌ی کارآ در تحلیل استاتیکی، کمانش و ارتعاش آزاد تیر تیموشنکو [دوره 53، شماره 9، 1400، صفحه 24-24]
 • یورتچی، احسان بررسی تاثیر اندرکنش خاک – سازه بر سیستم دیوار برشی فولادی همبند تحت اثر زلزله‌های حوزه‌ی دور و نزدیک [دوره 53، شماره 12، 1400، صفحه 3-3]
 • یوسفی، بهروز توسعه المان فیبری بتن مسلح مبتنی بر میدان تنش محلی و برهم‌کنش بتن و آرماتور [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 7-7]
 • یوسفی، بهروز ارائه یک مدل بزرگ مقیاس برای تحلیل غیرخطی ساختمانهای بنایی [دوره 53، شماره 5، 1400، صفحه 17-17]
 • یوسفی، محمد مهدی توسعه منحنی های شکنندگی لرزه ای مخازن بتنی استوانه ای با استفاده از تحلیل غیرخطی [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 5-5]
 • یوسفی عباسعلیلو، افشار بررسی تاثیر استفاده از تراشه آسفالت بازیافتی و جوانساز بر رفتار شکست مخلوط آسفالتی گرم [دوره 53، شماره 10، 1400، صفحه 18-18]