دوره و شماره: دوره 53، شماره 1، فروردین 1400 
26. بررسی عددی انتشار و روشهای مهار آلودگی نفتی در خاکهای غیر اشباع

صفحه 26-26

10.22060/ceej.2017.13072.5323

آرش کمیلی؛ علی اخترپور؛ جعفر بلوری بزاز؛ سید محسن کرابی


27. بررسی خواص خود ترمیمی بتن الیافی حاوی درصد بالایی از میکروسیلیس

صفحه 27-27

10.22060/ceej.2017.12147.5133

هامون فتحی؛ پیام طاریمرادی؛ مهسا صداقت کردستانی؛ اشکان گلشنی


30. بررسی رفتار دیوار برشی فولادی کوپله تحت بارهای جانبی

صفحه 30-30

10.22060/ceej.2019.8504.4183

علیرضا رهایی؛ احمد شکوه فر؛ نسیم ولی زاده