اهداف و چشم انداز

مجله علمی پژوهشی مهندسی عمران امیرکبیر با هدف فراهم آوردن بستری مناسب جهت تبادل هرچه سازنده تر مطالب نوین و اصیل در میان فرهیختگان مهندسی عمران، از نیمه دوم سال 1394 بصورت فصلنامه به انتشار میرسد. این مجله با هیئت تحریره مجرب خود مفتخر است مقالاتی در زمینه های سازه، زلزله، ژئوتکنیک، مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، مهندسی و مدیریت منابع آب، مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، راه و ترابری، حمل و نقل، مهندسی و مدیریت ساخت، مهندسی محیط زیست و مبحث به روز و کلیدی توسعه پایدار را دریافت کرده و در زمان 4 تا 6 ماه مورد داوری قرار می دهد. تاکید اصلی این مجله در چاپ مقالاتی است که نوآوری آنها قابل ملاحظه باشد و معیارهای درست، دقیق و قابل استنادی را در ارائه نتایج بکار برده باشند. همچنین اعتبارسنجی در مقالات حائز اهمیت می باشد.

نکته قابل توجه در مورد مجله علمی پژوهشی مهندسی عمران امیرکبیر آن است که با توجه به عنایت خداوند در صورت انتشار 3 شماره به زبان انگلیسی با استاندارهای لازم (علاوه بر شماره های چهارگانه سالانه به زبان فارسی) در لیست اولیه ISI قرار خواهد گرفت. قابل ذکر است امتیاز کنونی این مجله با استناد به سامانه ارزیابی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گریدA  با امتیاز 80 می باشد.

امید است مجله علمی پژوهشی مهندسی عمران امیرکبیر پنجره ای به سوی مباحث نوین و کاربردی در مهندسی عمران باشد و موجب ارتقای سطح مهندسی عمران در زمینه های اجرایی گردد.