اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد جواد عامری شهرابی

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2063/MOHAMMAD-JAVAD-AMERI-SHAHRABI?slc_lang=en&&cv=2063&mod=scv
ameriaut.ac.ir

سردبیر

دکتر علیرضا رهایی

استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=rahai
rahaiaut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد فهیمی‌فر

استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=fahim
fahimaut.ac.ir

دکتر مرتضی کلاهدوزان

استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=mklhdzan
mklhdzanaut.ac.ir

دکتر فریدون مقدس نژاد

استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=moghadas
moghadasaut.ac.ir

دکتر بهرام رضایی

استاد دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=rezai
rezaiaut.ac.ir

دکتر سعید صبوری

استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

wp.kntu.ac.ir/sabouri/
sabourikntu.ac.ir

دکتر سید مهدی زهرایی

استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mzahrai
mzahraiut.ac.ir

دکتر سید بهرام بهشتی اول

دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین

wp.kntu.ac.ir/beheshti/index.html
beheshtikntu.ac.ir

دکتر بنفشه زهرایی

دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/bzahraie/?lang=fa-ir
bzahraieut.ac.ir

دکتر بهروز بهنام

دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2095/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85?slc_lang=fa&&cv=2095&mod=scv
b.behnamaut.ac.ir

دکتر حمیدرضا صبا

استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تفرش

faculty.tafreshu.ac.ir/saba/fa
hr.sabaaut.ac.ir

دکتر علی اکبر شیرزادی جاوید

دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت

www.iust.ac.ir/content/46553/Dr.-Shirzadi-Javid,-Ali-Akbar
shirzadiust.ac.ir

دکتر علی توکلی کاشانی

دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت

tavakolikashani.ir/
alitavakoliiust.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر پدرام صادقیان

Assistant Professor, Department of Civil and Resource Engineering, Dalhousie University

www.dal.ca/faculty/engineering/civil-resource/faculty-staff/our-faculty/professors/pedram-sadeghian.html
pedram.sadeghiandal.ca

دکتر مهرداد ساسانی

Associate Professor, Civil and Environmental Engineering, Northeastern University

www.civ.neu.edu/people/sasani-mehrdad
sasanineu.edu

دکتر مسعود سنایی

Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, Tufts University

engineering.tufts.edu/cee/people/sanayei/
masoud.sanayeitufts.edu

دکتر محمدعلا صادق‌وزیری

Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, New Jersey Institute of Technology, Newark, United States

web.njit.edu/~ala/ala/vita.html
alanjit.edu

دکتر فریدالدین حسنی

Professor, Department of Mining and Materials Engineering, McGill University, Montreal, Canada

www.mcgill.ca/mining/people-0/faculty/ferri-hassani
ferri.hassanimcgill.ca

دکتر ابوالحسن آستانه اصل

Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, University of California, Berkeley, United States

www.ce.berkeley.edu/people/faculty/astaneh
astanehberkeley.edu

دکتر مجید محمدیان

Professor, Department of Civil Engineering, University of Ottawa, Ottawa, Canada

rdio.rdc.uottawa.ca/
amohammauottawa.ca

دکتر ریاض المهیدی

Professor, Department of Civil and Construction Engineering, Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia

www.swinburne.edu.au/science-engineering-technology/staff/profile/?id=ralmahaidi
ralmahaidiswin.edu.au

دکتر حسین معصومی

Associate Professor, Department of Civil Engineering, Monash University, Melbourne, Australia

www.monash.edu/engineering/hosseinmasoumi
hossein.masoumimonash.edu

دکتر نادر نادرپژوه

Assistant Professor, Department of Property, Construction and Project Management, Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne, Australia

www.rmit.edu.au/contact/staff-contacts/academic-staff/n/naderpajouh-dr-nader
nader.naderpajouhrmit.edu.au

دکتر پیرپائولو اورسته

Professor, Department of Environment, Land and Infrastructure Engineering, Politecnico di Torino, Torino, Italy

www.diati.polito.it/en/personale/scheda/(nominativo)/pierpaolo.oreste
pierpaolo.orestepolito.it

دکتر وامق رسولی

Professor, Department of Petroleum Engineering, University of North Dakota, Grand Forks, United State

und.edu/directory/vamegh.rasouli
vamegh.rasouliund.edu

دکتر نادر غفوری

Professor, Department of Civil and Environmental Engineering and Construction, University of Nevada, Las Vegas, United States

www.unr.edu/solaris/about/people/ghafoori
nader.ghafooriunlv.edu

دکتر محمد نوری

Professor, Mechanical Engineering, California Polytechnic State University, USA

me.calpoly.edu/faculty/mnoori/
mnooricalpoly.edu

Dr. György L. Balázs

Professor, Professor, Department of Construction Materials and Technologies, Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Hungary

epito.bme.hu/balazs-gyorgy?language=en
balazs.gyorgyepito.bme.hu