درباره نشریه

تاریخچه نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر به سه دوره ی زمانی قابل تقسیم است:

- دوره اول: از سال 1347 تا سال 1364 تحت عنوان "نشریه علمی و فنی پلی‌تکنیک تهران".

- دوره دوم: از سال 1364 تا سال 1388 تحت عنوان "نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر" با عناوین:

 • علوم پایه و کاربردی (شامل رشته‌های ریاضی، فیزیک و شیمی)،
 • مهندسی برق (شامل رشته‌های مهندسی برق، مهندسی پزشکی و مهندسی کامپیوتر)،
 • مهندسی شیمی (شامل رشته‌های شیمی، پلیمر و نساجی)،
 • مهندسی عمران (شامل رشته‌های عمران، معدن و متالورژی)،
 • مهندسی مکانیک (شامل رشته‌های مکانیک، هوافضا، کشتی‌سازی و صنایع).

- دوره سوم: از سال 1388 تا به حال تحت عناوین:

 • مهندسی عمران و محیط‌زیست امیرکبیر (عمران، سازه‌های بتنی، خاک، سنگ و محیط‌زیست)
 • مهندسی مکانیک امیرکبیر (مکانیک، هوافضا و کشتی‌سازی)
 • Amirkabir International Journal of Electrical and Electronics Engineering
 • Amirkabir International Journal of Modeling, Identification, Simulation & Control

از ابتدای سال 1396 همزمان با انتشار مقالات به زبان فارسی، نشریات مهندسی مکانیک امیرکبیر و مهندسی عمران امیرکبیر مقالات به زبان انگلیسی را نیز به چاپ می رسانند.

در حال حاضر نشریات تحت عناوین ذیل منتشر می شوند:

نشریات فارسی:

 • مهندسی عمران امیرکبیر
 • مهندسی مکانیک امیرکبیر

نشریات انگلیسی:

 • AUT Journal of Electrical Engineering
 • AUT Journal of Civil Engineering
 • AUT Journal of Mechanical Engineering
 • AUT Journal of Modeling and Simulation

 

نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر، یک نشریه از نوع دسترسی آزاد (Open Access) است و هیچ‌گونه هزینه‌ای بابت دریافت، داوری، چاپ و مشاهده مقالات دریافت نمی‌کند. همچنین اجازه استفاده از مقالات به شرط ذکر منبع داده می‌شود.