بررسی تأثیر اولویت‌دهی فعال غیرمشروط به حمل‌ونقل همگانی در زمان‌بندی چراغ راهنمایی با شبیه سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان،اصفهان،ایران

2 دانشکده مهندسی حمل و نقل، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

گرایش مسافران به حمل­ونقل عمومی می ­تواند باعث کاهش استفاده از خودرو در شهرها شود و کاهش ترافیک، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا را به دنبال داشته ­باشد. اولویت­دهی به حمل­ونقل همگانی در تقاطع­ های چراغ­دار شلوغ به کاهش تأخیر ناشی از ترافیک و برخورد با چراغ قرمز در این تقاطع­ها کمک می­ کند و باعث افزایش اطمینان ­پذیری این سامانه می ­شود. در این مقاله، روشی برای اولویت­ دهی فعال به حمل­ونقل همگانی در یک تقاطع شامل اتوبوس­ های عادی و خط­ ویژه اتوبوس ­های تندرو (BRT) ارائه شده است. اهداف مورد توجه شامل کاهش تأخیر مسافران اتوبوس، افزایش قابلیت اعتماد سامانه حمل­ونقل همگانی و کاهش تأثیر منفی بر خودروهای شخصی است. امکان اجرای TSP در یک تقاطع برای هر رویکرد در هر لحظه، بر اساس میزان تأخیر مسافران اتوبوس عبورکننده از تقاطع تعیین شد و با استفاده از ضرایب جداگانه برای وزن­دهی به اتوبوس‌های عادی، اتوبوس‌های تندرو و خودروهای شخصی، تأثیر حضور اتوبوس و حجم تردد خودرو در هر رویکرد بصورت کمّی در نظر گرفته شد. برای افزایش مزایای مسافرین، یازده حالت مختلف از رسیدن اتوبوس به تقاطع بررسی شد. با نوشتن الگوریتم متناسب، تقاطع سهروردی در شهر اصفهان در نرم‌افزار VISSIM شبیه­ سازی شد. نتایج نشان می‌دهد تأخیر مسافران سامانه تندرو حدود 65 درصد و مسافران اتوبوس عادی حدود 7 درصد کاهش یافته است. همچنین زمان سفر اتوبوس تندرو در این تقاطع 37 درصد و این مقدار برای اتوبوس عادی 11 درصد کاهش می­ یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Impacts of Unconditional Active Transit Signal Priority in VISSIM, Case Study: A Corridor in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Alireza Ghafari 1
  • Meisam Akbarzadeh 2
1 transportation engineering, Isfahan university of technology, Isfahan, Iran
2 Transportation engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The implementation of the priority system for transit at signalized intersections with high traffic volumes will help reduce transit delays and red lights stop at these intersections. In this paper, we propose an unconditional active signal priority control method for the public transportation system, which includes regular buses and a Bus Rapid Transit. we examined 11 different modes of bus availability at the intersection, based on the estimated time of transit arrival. Reduce transit delays at the intersection, increase the convenience and reliability of public transportation, increase the total intersection efficiency and reduce the negative impact on personal vehicles are also considered. Finally, a simulation model was conducted by VISSIM by writing an algorithm modeling in VisVAP for the Keshavarzi-Daneshgah corridor with BRT and regular bus in Isfahan City, Iran. the results showed that, due to the implementation of this method, BRT passengers' delay decreased by an average of 65% and decrease regular bus passengers' delay by an average of 7% compared to existing signal control scenarios.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TSP
  • Public Transportation
  • Simulation
  • VISSIM
  • BRT
[1] Y. Lin, X. Yang, N. Zou, M. Franz, Transit signal priority control at signalized intersections: a comprehensive review, Transportation letters, 7(3) (2015) 168-180.
[2] F. Dion, H. Rakha, Y. Zhang, Evaluation of potential transit signal priority benefits along a fixed-time signalized arterial, Journal of transportation engineering, 130(3) (2004) 294-303.
[3] Y. Ji, B. Hu, J. Han, D. Tang, An improved algebraic method for transit signal priority scheme and its impact on traffic emission, Mathematical Problems in Engineering, 2014 (2014).
[4] V. Ngan, T. Sayed, A. Abdelfatah, Impacts of various parameters on transit signal priority effectiveness, Journal of Public Transportation, 7(3) (2004) 4.
[5] L. Zhou, Y. Wang, Y. Liu, Active signal priority control method for bus rapid transit based on Vehicle Infrastructure Integration, International Journal of Transportation Science and Technology, 6(2) (2017) 99-109.
[6] W. Smith, W. Airbrake, Study of evolutionary urban transportation, US Department of Housing and Urban Development, 1 (1968).
[7] L. Head, D. Gettman, Z. Wei, Decision model for priority control of traffic signals, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, (1978) (2006) 169-177.
[8] J. Ding, M. Yang, W. Wang, C. Xu, Y. Bao, Strategy for multiobjective transit signal priority with prediction of bus dwell time at stops, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, (2488) (2015) 10-19.
[9] R. Li, C. Zheng, W. Li, Optimization Model of Transit Signal Priority Control for Intersection and Downstream Bus Stop, Mathematical Problems in Engineering, 2016 (2016).
[10] E. Christofa, I. Papamichail, A. Skabardonis, Person-based traffic responsive signal control optimization, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 14(3) (2013) 1278-1289.
[11] J. Hu, B.B. Park, Y.-J. Lee, Coordinated transit signal priority supporting transit progression under connected vehicle technology, Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 55 (2015) 393-408.
[12] E. Christofa, K. Ampountolas, A. Skabardonis, Arterial traffic signal optimization: A person-based approach, Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 66 (2016) 27-47.
[13] Y. Wadjas, P. Furth, Transit signal priority along arterials using advanced detection, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, (1856) (2003) 220-230.