نمایه نویسندگان

آ

 • آیتی، بیتا مقایسه کارایی فرایندهای پرسولفات فعال‌شده توسط Fe2+ و الکترو پرسولفات در حذف محلول اسید آبی 25: شرایط عملکرد و سرعت واکنش [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 10-10]
 • آیتی، بیتا بررسی تثبیت خاک با استفاده از نانو پلیمر پلی‌لاتیس (مطالعه موردی: منطقه حسین‌آباد میش مست استان قم) [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 18-18]
 • آذرپیرا، مریم مطالعه پروفیل متوسط دوگانه سرعت طولی در کانال روباز با زبری نسبی متوسط [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 10-10]
 • آذرهوش، علیرضا بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از نانو کامپوزیت SBR بر خرابی رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی با استفاده از تئوری انرژی آزاد سطحی [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 5-5]
 • آذریون، یونس بررسی تأثیر ویژگی ‌های سنگدانه‏ ها و اجزای انرژی آزاد سطحی قیر-سنگدانه بر روی حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی اصلاح ‌شده با مواد ضد عریان‏ شدگی [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 16-16]
 • آذریون، یونس مقایسه تاثیر استفاده از نانومواد معدنی بر عملکرد مخلوط‏ های آسفالت گرم و شیشه‏ ای در برابر خرابی رطوبتی [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 1-1]
 • آریانپور، مرضیه تاثیر اعمال حرارت‌های زیاد بر خواص مکانیکی و ریزساختار بتن ژئوپلیمری [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 2-2]
 • آقایی، مهدیه حذف رنگ RG19 و RR198 با استفاده از غشاء PES اصلاح شده با نانوفیلرهای گرافن‌اکسایدی [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 7-7]
 • آقاجانی، صدف بررسی اثر زمان و سرعت مخلوط کردن بر خواص رئولوژی بتن خودتراکم [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 15-15]
 • آهی مقدم، فراز ارزیابی مدل‌های رفتاری خاک در دیوار میخکوبی شده با استفاده از مدل سانتریفیوژ [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 11-11]

ا

 • ابراهیمی علویجه، بهاره بررسی مقاومت برشی فصل مشترک خاک رس-ژئوتکستایل با استفاده از الیاف ضایعات BCF [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 2-2]
 • احمدی، ریبین تحلیل قابلیت اطمینان پایداری استاتیکی دیوارهای خاک مسلح [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 4-4]
 • اخترپور، علی مطالعه رفتار خاک ماسه‌ای گچ‌دار شهر نجف در حضور مکش بافتی با استفاده از دستگاه سه‌محوری غیر اشباع [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 3-3]
 • اخگر، سمیرا مطالعه عددی و آزمایشگاهی تاثیر ایجاد حفره روی پله‌های سرریز پلکانی بر پارامترهای هیدرولیکی و استهلاک انرژی در جریان رویه‌ای [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 12-12]
 • اخلاق پسند، علی مقایسه عملکرد میراگرهای جرمی منفرد و چندگانه توزیع شده در ارتفاع برای کنترل لرزه ای چند مودی سازه بلند [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 12-12]
 • ایران نژاد، مهدی فلوتاسیون کانسنگ ایلمنیت: تاثیر انحلال سطحی بر سینتیک فلوتاسیون و سینتیک جذب کلکتور [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 11-11]
 • اردلان، حسین شبیه‌سازی فیزیکی تخلیه جریان از مجرای عمقی در مخازن چگال ( با لحاظ استفاده در اداره لوله عمقی سد گتوند) [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 11-11]
 • ارزانی، حامد توابع درونیاب غنی ساز پوشش برای مدلسازی ترک [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 6-6]
 • ایزدپناه، حسین بهینه سازی محل گذرگاه های غیرهمسطح عابر پیاده با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 18-18]
 • ایزدی فرد، رمضانعلی بررسی آزمایشگاهی جایگزینی درصدهای مختلف زئولیت با سیمان بر بهبود مشخصات مکانیکی و دوام بتن در دماهای بالا [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 14-14]
 • اژدری مقدم، مهدی تاثیر استفاده همزمان از المان شش پایه و سنگچین جهت کنترل آبشستگی و بررسی اقتصادی [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 8-8]
 • استاد، دلارام بررسی تحلیلی عملکرد لرزه‌ای دیوارهای مصالح بنایی غیر‌مسلح تقویت شده با استفاده از تسمه‌های فولادی [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 13-13]
 • اسحاقی خانقاه، محمد صادق بهینه‌سازی وزن قاب‌های سه‌بعدی در ساختمان‌های قاب خمشی فولادی متوسط با استفاده از تحلیل دینامیکی طیفی و روش‌های محاسبات نرم و مقایسه نتایج [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 12-12]
 • اسدی آقبلاغی، مهدی شبیه‌سازی جهت‌گیری بافل‌ها در راستای طولی در مخازن تماسی کلر [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 1-1]
 • اسداله فردی، غلامرضا ارزیابی آسیب‌پذیری تأسیسات آب‌رسانی با روش تلفیقی AHP و RAMCAP [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 12-12]
 • اسروش، مهدی ارزیابی و مقایسه عملکرد شکاف و طوقه در کاهش آبشستگی در اطراف تکیه گاه های پل [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 5-5]
 • اسفندیار نژاد، امیر شبیه‌سازی فیزیکی تخلیه جریان از مجرای عمقی در مخازن چگال ( با لحاظ استفاده در اداره لوله عمقی سد گتوند) [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 11-11]
 • اسکندری، رحمان برآورد حداقل تراز اکولوژیکی تالاب قوریگل با استفاده از مدل برنامه‌ریزی چندهدفه [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 4-4]
 • اسکندری قادی، مرتضی کاربرد روش توابع پایه-شعاعی چندربعی برای حل معادله هلمهولتز به‌منظور آنالیز امواج لرزه‌ای در مخازن سدهای صلب [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 4-4]
 • اسلامی، ابوالفضل بررسی تأثیر سربار قائم بر رفتار دیوارهای خشتی تحت بار جانبی چرخه‌ای [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 2-2]
 • اسلامی حسن آبادی، ابوالفضل بررسی آزمایشگاهی رفتار لرزه‌ای دیوارهای خشتی تقویت شده با مش الیاف خرما [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 17-17]
 • اسماعیلی، کاظم بررسی آزمایشگاهی اثر تخلخل و زاویه موانع نفوذپذیر بر رسوب‌گذاری جریان غلیظ [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 10-10]
 • اسماعیلی، مهسا شبیه‌سازی جهت‌گیری بافل‌ها در راستای طولی در مخازن تماسی کلر [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 1-1]
 • اشرفی، خسرو ارائه مدل بهینه‌سازی تردد با رویکرد کاهش آلودگی هوا (مطالعه‌ی موردی پل صدر تهران) [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 16-16]
 • اشرفی، سیدمحمد استفاده از مدل جایگزین شبکه عصبی مصنوعی به‌منظور کاهش محاسبات شناسایی نشت در شبکه‌های آبرسانی [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 17-17]
 • اشکان، فروغ بررسی آزمایشگاهی کنترل فرسایش در پایین‌دست سرریزهای پلکانی با استفاده از ساختار میکروسیلیس و نانو مواد [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 4-4]
 • اشمیت، کریستین مقایسه تبادلات هایپریک در خیزاب-گوداب دو بعدی و سه بعدی [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 13-13]
 • اصغرخاه، مجتبی شناسایی و رتبه بندی ریسکها به روش وزن دهی ساده و برنامه ریزی پاسخ به بحرانی ترین ریسک (راه آهن مشهد) [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 9-9]
 • اصفهانی، محمدرضا بررسی رفتار دال های تخت پس از برش پانچینگ برای جلوگیری از تخریب پیشرونده [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 14-14]
 • اصفهانی، محمد رضا بررسی آزمایشگاهی رفتار اتصال تیر فولادی به ستون بتنی ( RCS) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 3-3]
 • اصلانی، مجید مطالعه آزمایشگاهی مقاومت برشی ماسه سست بهسازی شده در حالت ستون سنگی مجزا و ترانشه معادل و سطح معادل [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 15-15]
 • اصلانی، مجید بررسی آزمایشگاهی مقاومت برشی معادل در خاکهای چسبنده بهسازی شده با ستون‌های سنگی در دستگاه سه محوری [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 4-4]
 • اصیل قره باغی، سعید بهینه‌سازی وزن قاب‌های سه‌بعدی در ساختمان‌های قاب خمشی فولادی متوسط با استفاده از تحلیل دینامیکی طیفی و روش‌های محاسبات نرم و مقایسه نتایج [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 12-12]
 • اعتدالی، صادق ارزیابی آزمایشگاهی مقاومت باند بین میلگرد و بتن حاوی پودر سنگ آهک [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 10-10]
 • اعلمی، محمد تقی بررسی آزمایشگاهی تأثیر آهک در روند خود ترمیمی و واگرایی خاک‌های رسی (مطالعه موردی: سد گردیان) [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 2-2]
 • اقبالی، مهدی اولویت‌بندی خطرپذیری لرزه‌ای ساختمان‌های فولادی با استفاده از سیستم استنتاج فازی: مطالعه موردی ساختمان‌های مدارس مناطق منتخب شهر تهران [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 16-16]
 • اکبری، احمد تعیین ضریب رفتار پوشش بتنی سازه‌های زیرزمینی تحت بارگذاری انفجاری [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 9-9]
 • اکبرپور، ابوالفضل مقایسه الگوریتم‌های فراابتکاری نوین برای بهینه‌سازی چندهدفه سیستم منابع آب (مطالعه موردی: چاه نیمه‌های سیستان) [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 9-9]
 • الله‌ویرنلو، مهدیه ارزیابی توپولوژی شبکه متروی تهران با استفاده از یک شاخص ترکیبی برای رتبه‌بندی شبکه‌های مترو [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 3-3]
 • امامی، سمیه بررسی تغییرات دبی در قطره‌چکان‌های مختلف در اثر اعمال فاضلاب تصفیه شده [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1-1]
 • امامی، سمیه تخصیص بهینه اقتصادی آب با به‌کارگیری خوارزمی‌های فراابتکاری انتخابات و رقابت استعماری [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 6-6]
 • امامی، سمیه ارائه روشی مبتنی بر الگوریتم‌های بهینه‌ساز گرگ خاکستری و رقابت استعماری در فرآیند بهره‌برداری بهینه از مخزن سد [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 1-1]
 • امامی، سمیه ارزیابی الگوریتمهای انتخابات، رقابت استعماری و روش شبکه عصبی مصنوعی در بررسی روند افت تراز سطح ایستابی دشت رشتخوار [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 1-1]
 • امامی، صباح بررسی آزمایشگاهی اثر تثبیت سیمانی فصل مشترک خاک و ژئوتکستایل و ضخامت آن در مقاومت بیرون کشیدگی [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 11-11]
 • امامزاده، سیدشهاب ارزیابی آسیب‌پذیری تأسیسات آب‌رسانی با روش تلفیقی AHP و RAMCAP [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 12-12]
 • ایمانی امیرآباد، سمیه بررسی روند تغییرات زمانی- مکانی دما و بارش در حوضه آبریز طشک-بختگان [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 17-17]
 • امیری، طیبه حذف نیکل و کادمیوم توسط جاذب‌های دیاتومیت، سیلت، ساقه آفتابگردان و سیمان (اجزاء تشکیل‌دهنده بتن سبز) [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 5-5]
 • امیری، محمد ارزیابی فرایند تثبیت و جامدسازی آلاینده‌ فلز سنگین روی با سیمان در حضور نانومونت-موریلونیت از منظر ریزساختاری [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 7-7]
 • امیری، محمد مطالعه‌ی تغییرات ضریب نفوذپذیری و میزان نشست پذیری خاک‌های مارنی در اثر اعمال حرارت از دیدگاه ریزساختاری [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 5-5]
 • امیری، محمد تاثیر اعمال حرارت‌های زیاد بر خواص مکانیکی و ریزساختار بتن ژئوپلیمری [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 2-2]
 • امرایی، امیر ارزیابی مالچ گیاهی تولید شده از گیاه سریش (Eremurus spectabilis) بر کنترل فرسایش بادی خاک [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 17-17]
 • اوحدی، وحیدرضا ارزیابی فرایند تثبیت و جامدسازی آلاینده‌ فلز سنگین روی با سیمان در حضور نانومونت-موریلونیت از منظر ریزساختاری [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 7-7]
 • اوریا، احد بررسی آزمایشگاهی اثر تثبیت سیمانی فصل مشترک خاک و ژئوتکستایل و ضخامت آن در مقاومت بیرون کشیدگی [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 11-11]

ب

 • بابایی، امین تعیین ضریب رفتار پوشش بتنی سازه‌های زیرزمینی تحت بارگذاری انفجاری [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 9-9]
 • بابایی، رضا کاربرد روش تابع پایه-شعاعی چندربعی برای حل مسائل تراوش با یک الگوریتم جدید برای بهینه‌سازی پارامتر شکل [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 18-18]
 • بابایی، رضا کاربرد روش توابع پایه-شعاعی چندربعی برای حل معادله هلمهولتز به‌منظور آنالیز امواج لرزه‌ای در مخازن سدهای صلب [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 4-4]
 • بایسته، حامد پیشنهاد معیار گسیختگی ژئوتکنیکی ریزشمع‌های خودحفار بر اساس نتایج آزمایش‌های بارگذاری استاتیکی تمام مقیاس [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 13-13]
 • باغبان شوکت آباد، ریحانه تثبیت خاک ماسه‌ای با ژئوپلیمر بر پایه نانو مواد و پوزولان تفتان [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 16-16]
 • بایگی، سجاد بررسی رشد ترک چسبنده در محیط دو فاز با استفاده از روش المان محدود توسعه یافته [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 11-11]
 • بحرینی، ساره بررسی حداکثر تنش و شتاب جذب شده دیوار حائل وزنی تحت بار دینامیکی [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 2-2]
 • بحرینی، معصومه کاربرد روش سطح پاسخ در تحلیل پارامترهای اثرگذار بر حذف کدورت و نماتدها در فرآیند فیلتراسیون مستقیم [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 2-2]
 • بختیاری، سمیه حذف نیکل و کادمیوم توسط جاذب‌های دیاتومیت، سیلت، ساقه آفتابگردان و سیمان (اجزاء تشکیل‌دهنده بتن سبز) [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 5-5]
 • بخشی، مجید ارتباط بین ریزساختار با خواص فیزیکی و مهندسی ماسه‌سنگ‌ها، با تاکید بر درصد کانی کوارتز [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 15-15]
 • بخشی، محمدمهدی بررسی تثبیت خاک با استفاده از نانو پلیمر پلی‌لاتیس (مطالعه موردی: منطقه حسین‌آباد میش مست استان قم) [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 18-18]
 • بدیع دامغانی، ایمان مقاوم سازی ستون های فولادی پرشده با ملات دارای نقص توسط CFRP [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 17-17]
 • بستان شیرین، فرهاد تاثیر خاموت دورپیچ مستطیلی بر ظرفیت باربری تیر بتن آرمه تحت بار چرخه‌ای [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 9-9]
 • بطهایی، اکبر مقایسه تغییرمکان لرزه ای بام سازه پنج طبقه مجهز به میراگر مایع تنظیم‌شونده پره‌دار قابل دوران و میراگر جرمی تنظیم‌شونده بهینه [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 2-2]
 • بطهایی، اکبر کنترل ارتعاشات افقی و قائم کابل‌ دکل‌های انتقال قدرت با استفاده از میراگرهای جرمی تنظیم‌شونده بهینه [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 18-18]
 • بیگلری فدافن، علی ارزیابی مشخصه های مقاومتی خاک ریزدانه حاوی نانوآهک [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 15-15]
 • بلوری بزاز، جعفر بهینه سازی فرآیندهای بالابر در حین عملیات اجرایی ساختمانهای بلند مرتبه [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 7-7]
 • بنان، محمودرضا ارزیابی دقت تحلیل استاتیکی غیرخطی بهنگام شونده براساس جابجایی در مقایسه با روش FEMA356 در برآورد تقاضاهای لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی با نامنظمی هندسی در ارتفاع [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 1-1]
 • بهادری، هادی بررسی تأثیر فرکانس‌بارگذاری بر روی پارامترهای دینامیکی مخلوط ماسه- پودر‌لاستیک با استفاده از آزمایش‌های میز‌لرزه [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 4-4]
 • بهار، آرش تاثیر کنترل نیمه فعال بر پاسخ غیرخطی سازه‏ ها در قالب تحلیل دینامیکی افزایشی [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 4-4]
 • بهار، امید شناسایی سختی طبقات در ساختمان‌های برشی با استفاده از آزمایش ارتعاش محیطی با نوفه بالا [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 3-3]
 • بهار، حسن تاثیر کنترل نیمه فعال بر پاسخ غیرخطی سازه‏ ها در قالب تحلیل دینامیکی افزایشی [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 4-4]
 • بهبهانی، حمید ارایه روشی جهت تحلیل شدت تصادفات راه های برون شهری مبتنی بر توابع خوشه‌بندی مکانی و داده‌کاوی به روش درخت تصمیم، محور مورد مطالعه: آزادراه قزوین-لوشان [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 7-7]
 • بهزادنسب، حسین ارزیابی رفتار سدهای بتنی وزنی تحت موج شوک حاصل از انفجار در مخزن [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 8-8]
 • بهفر، نازنین ترکیب روش‌ استخراج مشخصه با ریزمقیاس نمایی آماری مبتنی بر ترکیب مدل‌های هوش مصنوعی [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 6-6]
 • بهنام، ناصر ارائه رابطه‌ای برای تخمین فشار بهینه گل حفاری در چاه‌های نفت در سازندهای کربناته مناطق نفت خیز جنوب ایران [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 1-1]
 • بهنام فر، فرهاد مطالعه‌ی پارامتری اندرکنش سازه-خاک-سازه در حوزه‌های زمان و فرکانس [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 7-7]
 • بهنام فر، فرهاد تاثیر بازشو بر سختی جانبی دیوارهای بنایی دارای کلاف بتنی و بدون کلاف [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 5-5]

پ

 • پاپی، مائده مطالعه‌ی تغییرات ضریب نفوذپذیری و میزان نشست پذیری خاک‌های مارنی در اثر اعمال حرارت از دیدگاه ریزساختاری [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 5-5]
 • پاچیده، قاسم مطالعه و بررسی عملکرد بتن پودری واکنش‌پذیر حاوی فنر فلزی بازیافتی و مقایسه آن با بتن حاوی الیاف فولادی در محیط اسیدی [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 3-3]
 • پاچیده، قاسم بررسی اثر آتش بر پایداری و مقاومت جانبی دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک. [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 7-7]
 • پاچیده، قاسم ارزیابی لرزه‌ای قاب های خمشی بتن‌آرمه‌ تقویت شده با مهاربندهای فولادی همگرا و واگرا به کمک تحلیل دینامیکی فزاینده و پوش‌اور در حوزه نزدیک گسل [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 7-7]
 • پارسا، چواد برآورد حداقل تراز اکولوژیکی تالاب قوریگل با استفاده از مدل برنامه‌ریزی چندهدفه [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 4-4]
 • پاسلار، نیما بررسی ابعاد بازشو، سختی المانهای مرزی و نوع ورق میانی بر رفتار دیوار برشی فولادی [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 12-12]
 • پرویزی، منصور بررسی عددی تاثیر ژئوگرید بر ظرفیت باربری نهایی پی نواری تحت بار خارج از مرکز و تعیین چیدمان بهینه لایه‌های مسلح کننده [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 10-10]
 • پسنده منش، تقی شناسایی و رتبه بندی ریسکها به روش وزن دهی ساده و برنامه ریزی پاسخ به بحرانی ترین ریسک (راه آهن مشهد) [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 9-9]
 • پیمان، صفا تعیین ضریب رفتار پوشش بتنی سازه‌های زیرزمینی تحت بارگذاری انفجاری [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 9-9]
 • پورحسینی، رضا بررسی مقاومت برشی فصل مشترک خاک رس-ژئوتکستایل با استفاده از الیاف ضایعات BCF [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 2-2]
 • پورخورشیدی، علیرضا تأثیر استفاده از الیاف‌های پلیمری میکرو و ماکرو بر خواص مکانیکی و دوام روسازی بتن غلتکی [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 2-2]
 • پوررضا بیلندی، محسن مقایسه الگوریتم‌های فراابتکاری نوین برای بهینه‌سازی چندهدفه سیستم منابع آب (مطالعه موردی: چاه نیمه‌های سیستان) [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 9-9]
 • پورشاء، مهدی بررسی اهمیت خروج از مرکزیت اتفاقی در طراحی لرزه‌ای ساختمان‌های فولادی با سیستم دوگانه تحت اثر زلزله‌های حوزه دور و نزدیک گسل [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 9-9]
 • پورشفیع اردستانی، مجتبی شناسایی و بررسی موانع استفاده از مدیریت پروژه‌ چابک در پروژه های راهسازی [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 16-16]

ت

 • تاجمیر ریاحی، حسین بررسی پارامتر‌های مؤثر بر عملکرد جداساز لرزه‌ای هسته سربی مجهز به آلیاژ حافظه‌دار [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 5-5]
 • ترات، نیکو مقایسه تبادلات هایپریک در خیزاب-گوداب دو بعدی و سه بعدی [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 13-13]
 • تقی زاده ولدی، محمد حسین مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تعداد و آرایش سوراخ‌های کوبه مشبک بر تراکم دینامیکی فراساحلی [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 3-3]
 • تقوی پارسا، محمدحسین تعیین ضریب رفتار پوشش بتنی سازه‌های زیرزمینی تحت بارگذاری انفجاری [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 9-9]
 • تیموری، رضا ارزیابی معادلات برآورد بار بستر در رودخانه‌های استان گلستان با استفاده از نرم افزار توسعه یافته STE [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 6-6]
 • توفیق، محمدمحسن تثبیت خاک ماسه‌ای با ژئوپلیمر بر پایه نانو مواد و پوزولان تفتان [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 16-16]
 • توفیق، وحید تثبیت خاک ماسه‌ای با ژئوپلیمر بر پایه نانو مواد و پوزولان تفتان [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 16-16]
 • توکلی، حمیدرضا ارزیابی بالانس انرژی در سازه‌های فولادی دارای مهاربند اصطکاکی پال تحت بارگذاری انفجار [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 2-2]
 • توکلی، حمیدرضا ارزیابی حساسیت پاسخ یک پل کابلی دارای جداساز لرزه‌ای تحت زلزله‌ حوزه نزدیک گسل نسبت به تغییرات مصالح [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 12-12]
 • توکلان، مهدی تدوین مدل ترکیبی بهینه‌سازی سه هدفه زمان-هزینه-سود در پروژه‌های ساخت با استفاده از تحلیل مقایسه‌ای الگوریتم‌های فرا ابتکاری موجود [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 13-13]
 • توکلی زاده، محمد رضا ارزیابی طول موثر پیوستگی روش کاشت الیاف در نصب خارجی به روش سرعت‌سنجی تصویری ذرات [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 8-8]
 • توکلی زاده، محمد رضا ارزیابی زیست‌ محیطی، اقتصادی، فنی و اجرایی انواع سیستم‌های رایج دیوارچینی در ایران، با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 18-18]

ث

 • ثقفی یزدی، مرتضی بررسی اثر فشارمحصورکننده بر روی چقرمگی شکست مود اول و مود دوم ماسه‌سنگ لوشان [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 1-1]

ج

 • جباری، احسان کاربرد روش تابع پایه-شعاعی چندربعی برای حل مسائل تراوش با یک الگوریتم جدید برای بهینه‌سازی پارامتر شکل [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 18-18]
 • جباری، احسان کاربرد روش توابع پایه-شعاعی چندربعی برای حل معادله هلمهولتز به‌منظور آنالیز امواج لرزه‌ای در مخازن سدهای صلب [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 4-4]
 • جعفری شالکوهی، عطا مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تعداد و آرایش سوراخ‌های کوبه مشبک بر تراکم دینامیکی فراساحلی [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 3-3]
 • جعفری صحنه سرایی، محمد علی تعیین مشخصات یخ و باد همزمان برای بارگذاری سازه‌های خطوط انتقال نیرو در کشور [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 12-12]
 • جلایی، فرزاد ارائه روش برآورد هزینه‌های چرخه عمر ساختمان در مرحله طراحی مفهومی بر پایه مدل‌سازی اطلاعات ساختمان با استفاده از فهرست‌بهای ملی ایران [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 17-17]
 • جلالی یزدی، علیرضا بهینه سازی فرآیندهای بالابر در حین عملیات اجرایی ساختمانهای بلند مرتبه [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 7-7]
 • جلیلی قاضی زاده، محمدرضا یافتن موقعیت و تعیین مقدار دو نشت همزمان در شبکه‌های آبرسانی با استفاده از الگوریتم دومرحله‌ای [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 10-10]
 • جلیلی قاضی زاده، محمدرضا بررسی آزمایشگاهی سرریز کلید پیانویی جانبی با کلید‌های مورب [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 7-7]
 • جلیلی قاضی زاده، محمدرضا بررسی عددی رفتارجریان فوق بحرانی برروی سرریزهای جانبی کلیدپیانویی [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 16-16]
 • جمعه منظری، رضا اثر بازشو و سخت‌کننده بر رفتار دینامیکی غیرخطی هندسی پوسته‌های تک‌انحنایی FGM تحت بارهای انفجاری [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 14-14]
 • جمعه منظری، رضا بررسی ارتعاشات آزاد صفحه‌های FGM دارای بازشو و سخت‌کننده [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 11-11]
 • جهان بخش، حمید مطالعه آزمایشگاهی مقایسه تثبیت خاک رس کائولینیت با سیمان و غبار کوره سیمان [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 14-14]
 • جهانگیر، علیرضا بررسی آزمایشگاهی اثر تخلخل و زاویه موانع نفوذپذیر بر رسوب‌گذاری جریان غلیظ [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 10-10]
 • جوادی اصطهباناتی، مرتضی ارائه یک چارچوب مبتنی بر معیار کمی برای انتخاب ابعاد مناسب دامنه جریان در مدلسازی عددی جریان آب ورودی به داخل تونل [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 15-15]

چ

 • چابکپور، جعفر مقایسه کارائی مدل‌های تحلیلی VART، Gaussian و ADZ به منظور تشخیص موقعیت منبع آلودگی در رودخانه‌ها [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 17-17]
 • چراغی، امیرحسین مقایسۀ پاسخ لرزه‌ای احتمالاتی قاب‌های خمشی و قاب‌های ستون- پیوند تحت زمین لرزه های متوالی [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 1-1]
 • چراغی، میترا بررسی روند افزایش آلودگی‌های نفتی موجود در رسوبات سطحی در سواحل استان مازندران [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 11-11]
 • چشمی، اکبر بررسی تأثیر دما بر مقاومت برشی زهکش نشده رس کائولینیت [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 6-6]
 • چوپان، یحیی بررسی تغییرات دبی در قطره‌چکان‌های مختلف در اثر اعمال فاضلاب تصفیه شده [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1-1]
 • چوپان، یحیی تخصیص بهینه اقتصادی آب با به‌کارگیری خوارزمی‌های فراابتکاری انتخابات و رقابت استعماری [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 6-6]
 • چوپان، یحیی ارائه روشی مبتنی بر الگوریتم‌های بهینه‌ساز گرگ خاکستری و رقابت استعماری در فرآیند بهره‌برداری بهینه از مخزن سد [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 1-1]
 • چوپان، یحیی ارزیابی الگوریتمهای انتخابات، رقابت استعماری و روش شبکه عصبی مصنوعی در بررسی روند افت تراز سطح ایستابی دشت رشتخوار [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 1-1]

ح

 • حاتمی، فرزاد بررسی ابعاد بازشو، سختی المانهای مرزی و نوع ورق میانی بر رفتار دیوار برشی فولادی [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 12-12]
 • حاجیان نژاد، زهرا بررسی رفتار مقاومت برشی خاک ماسه‌ای بندرانزلی مسلح شده با پلی اتیلن ترفتالات (PET) [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 14-14]
 • حاجی رضایی، رامتین تحلیل پاسخ‌ واژگونی برج‌های آبگیر آزاد-ایستا تحت پالس‌های لرزه‌ای [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 15-15]
 • حاجی عزیزی، محمد مطالعه عددی سه‌بعدی پایداری شیب ماسه‌ای مسلح با ستون سنگی مسلح با ژئوگرید [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 2-2]
 • حامدی، غلام حسین ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی اصلاح شده با نانو مواد (اکسید روی و اکسید سیلیسیم) [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 14-14]
 • حامدی، غلام حسین بررسی تأثیر ویژگی ‌های سنگدانه‏ ها و اجزای انرژی آزاد سطحی قیر-سنگدانه بر روی حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی اصلاح ‌شده با مواد ضد عریان‏ شدگی [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 16-16]
 • حامدی، غلام حسین مقایسه تاثیر استفاده از نانومواد معدنی بر عملکرد مخلوط‏ های آسفالت گرم و شیشه‏ ای در برابر خرابی رطوبتی [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 1-1]
 • حامدی راد، محمدامین تثبیت پسماند خاک سنگ آهک در بتن خودتراکم و اثر آن بر خواص کارایی، مکانیکی و دوام [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 15-15]
 • حامدی راد، محمد امین ارائه روش برآورد هزینه‌های چرخه عمر ساختمان در مرحله طراحی مفهومی بر پایه مدل‌سازی اطلاعات ساختمان با استفاده از فهرست‌بهای ملی ایران [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 17-17]
 • حبیبیان، میقات ارائه مدل بهینه‌سازی تردد با رویکرد کاهش آلودگی هوا (مطالعه‌ی موردی پل صدر تهران) [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 16-16]
 • حدادی، فرهاد شناسایی و اولویت بندی قطعات حادثه خیز مبتنی بر تئوری موجک و روش علت گرا [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 7-7]
 • حیدری، علی تحلیل طیفی سازه ها با استفاده از تئوری موجک و مدت زمان حرکت قوی زمین [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 8-8]
 • حیدری، علی روش های تبدیل موجک پیوسته و تحلیل فوریه در ارزیابی خصوصیات تحریک بحرانی [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 11-11]
 • حریزاوی، مهدی ارزیابی و مقایسه رفتار لرزه ای دیوار برشی‌های کامپوزیتی و فولادی در قاب های ساختمانی با ستون های کامپوزیت نیمه محصور [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 3-3]
 • حسامی، سعید بررسی عوامل تأثیرگذار بر حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی نیمه گرم (WMA) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 12-12]
 • حسینی، سید احمد مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تعداد و آرایش سوراخ‌های کوبه مشبک بر تراکم دینامیکی فراساحلی [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 3-3]
 • حسینی، سید امید بررسی رفتار ستون های فولادی پوشیده شده با بتن و مقاوم سازی آن با الیاف پلیمری کربن تحت اثر همزمان بارگذاری محوری و بارگذاری جانبی رفت و برگشتی [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 13-13]
 • حسینی، سید عباس ارزیابی و مقایسه عملکرد شکاف و طوقه در کاهش آبشستگی در اطراف تکیه گاه های پل [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 5-5]
 • حسینی، سید عباس ارزیابی آزمایشگاهی مقاومت باند بین میلگرد و بتن حاوی پودر سنگ آهک [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 10-10]
 • حسینی، مهدی بررسی اثر فشارمحصورکننده بر روی چقرمگی شکست مود اول و مود دوم ماسه‌سنگ لوشان [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 1-1]
 • حسینی، مهدی ارائه رابطه‌ای برای تخمین فشار بهینه گل حفاری در چاه‌های نفت در سازندهای کربناته مناطق نفت خیز جنوب ایران [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 1-1]
 • حسینایی، سعید بررسی رفتار ستون های فولادی پوشیده شده با بتن و مقاوم سازی آن با الیاف پلیمری کربن تحت اثر همزمان بارگذاری محوری و بارگذاری جانبی رفت و برگشتی [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 13-13]
 • حسینی بیزکی، سید راهب بررسی روند افزایش آلودگی‌های نفتی موجود در رسوبات سطحی در سواحل استان مازندران [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 11-11]
 • حسینی توانا، نعیمه بررسی اثر رس بر قدرت سایندگی خاک‌ها به‎وسیله آزمایش LCPC [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 4-4]
 • حسن زاده، احمدرضا ارزیابی مشخصه های مقاومتی خاک ریزدانه حاوی نانوآهک [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 15-15]
 • حسن زاده، علی تعیین مقاومت اصطکاکی شمع‎های فلزی در خاک ماسه‌ای با استفاده از آزمایش بارگذاری استاتیکی فشاری [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 8-8]
 • حسن زاده، یوسف تخمین هدایت هیدرولیکی و ارزیابی عدم قطعیت بین مدل‌ها و داده‌های ورودی توسط متوسط‌گیری بیزین از مدل‌های هوش مصنوعی [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 3-3]
 • حسنلوراد، محمود بررسی آزمایشگاهی انتقال آلودگی در محیط متخلخل اشباع تحت جریان آب زیرزمینی [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 6-6]
 • حسینی مبرا، سید عرفان شبیه سازی عددی امواج ناشی از زمین لغزش زیر سطحی با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم ناپذیر سه مرحله ای صریح [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 16-16]
 • حسنی مقدم، امین هیدروکربن‌های حلقوی معطر (PAHs) در رسوبات رواناب شهری (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 4-4]
 • حسن نیا، ودود بررسی آزمایشگاهی تأثیر عدد فرود بر پارامترهای هیدرولیکی شیب‌شکن قائم با جریان فوق بحرانی در بالادست [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 12-12]
 • حسن نیا، ودود بررسی آزمایشگاهی پارامترهای هیدرولیکی شیب‌شکن قائم مجهز به صفحات مشبک ترکیبی [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 6-6]
 • حقیقی، علی استفاده از مدل جایگزین شبکه عصبی مصنوعی به‌منظور کاهش محاسبات شناسایی نشت در شبکه‌های آبرسانی [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 17-17]
 • حکیمی خانسر، حسین شبیه‌سازی عددی برای تعیین نوع دایره لغزش و ضریب اطمینان پایداری در شیب‌های محدود به روش تعادل حدی [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 15-15]

خ

 • خاموشی، علیرضا شبیه سازی یک بعدی ضربه قوچ در سیالات غیرنیوتنی [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 14-14]
 • خانجانی شیراز، راشد برآورد حداقل تراز اکولوژیکی تالاب قوریگل با استفاده از مدل برنامه‌ریزی چندهدفه [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 4-4]
 • خبازی، قاسم تعیین مقاومت اصطکاکی شمع‎های فلزی در خاک ماسه‌ای با استفاده از آزمایش بارگذاری استاتیکی فشاری [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 8-8]
 • خبازیان، مسعود شبیه سازی حالت بحرانی خاک دانه‌ای با دانه های چندگوشه به کمک روش اجزای مجزا [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 15-15]
 • خدایاری، رسول شناسایی سختی طبقات در ساختمان‌های برشی با استفاده از آزمایش ارتعاش محیطی با نوفه بالا [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 3-3]
 • خدادادی، مجتبی ارزیابی اثر زایکوترم بر حساسیت رطوبتی مخلوط‌ آسفالتی نیمه‌گرم حاوی خرده لاستیک ضایعاتی [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 10-10]
 • خداشناس، سعیدرضا بررسی آزمایشگاهی تاثیر رسوبات درشت‌دانه بستر بر تنش‌برشی بحرانی ته‌نشینی رسوبات معلق [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 3-3]
 • خیرالدین، علی ارزیابی لرزه‌ای قاب های خمشی بتن‌آرمه‌ تقویت شده با مهاربندهای فولادی همگرا و واگرا به کمک تحلیل دینامیکی فزاینده و پوش‌اور در حوزه نزدیک گسل [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 7-7]
 • خیرالدین، علی مطالعه پارامتریک عددی اجزا محدود برای بررسی عملکرد دیوار برشی فولادی در قاب بتن‌آرمه. [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 13-13]
 • خیری قوجه بیگلو، میلاد ارزیابی الگوریتمهای انتخابات، رقابت استعماری و روش شبکه عصبی مصنوعی در بررسی روند افت تراز سطح ایستابی دشت رشتخوار [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 1-1]
 • خرم، نسترن تاثیر الیاف طبیعی بازالت بر خصوصیات مکانیکی خاک رس شهر ری [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 5-5]
 • خزائی، آرزو تشخیص حباب های هوا در ستون های بتنی با استفاده از تکنیک توموگرافی تابش گاما [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 13-13]
 • خسروی، فریدون ارزیابی مدل‌های رفتاری خاک در دیوار میخکوبی شده با استفاده از مدل سانتریفیوژ [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 11-11]
 • خسروی، فریدون بررسی مقایسه ای عملکرد سیستم های قاب خمشی و دیوار بار بر در برابر خرابی پیشرونده [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 10-10]
 • خسروجردی، امیر بررسی آزمایشگاهی تاثیر گرداب‌شکن‌های هرمی بر ضریب دبی سرریز نیلوفری در شرایط استغراق [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 5-5]
 • خلیلی، امین بررسی تأثیر فرکانس‌بارگذاری بر روی پارامترهای دینامیکی مخلوط ماسه- پودر‌لاستیک با استفاده از آزمایش‌های میز‌لرزه [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 4-4]
 • خواجه دزفولی، امین تاثیر خاموت دورپیچ مستطیلی بر ظرفیت باربری تیر بتن آرمه تحت بار چرخه‌ای [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 9-9]
 • خواستار بروجنی، میلاد بررسی آزمایشگاهی تاثیر رسوبات درشت‌دانه بستر بر تنش‌برشی بحرانی ته‌نشینی رسوبات معلق [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 3-3]
 • خوش باور راد، الهام توابع درونیاب غنی ساز پوشش برای مدلسازی ترک [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 6-6]
 • خوش سیما، سوسن کارایی فرایند الکتروکواگولاسیون در حذف نیترات و فسفات از فاضلاب برکه تثبیت شهر سبزوار با رویکرد پاسخ سطح [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 6-6]

د

 • دانش، شهناز ارزیابی زیست‌ محیطی، اقتصادی، فنی و اجرایی انواع سیستم‌های رایج دیوارچینی در ایران، با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 18-18]
 • دانش، شهناز کاربرد روش سطح پاسخ در تحلیل پارامترهای اثرگذار بر حذف کدورت و نماتدها در فرآیند فیلتراسیون مستقیم [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 2-2]
 • دانشفراز، رسول بررسی آزمایشگاهی کنترل فرسایش در پایین‌دست سرریزهای پلکانی با استفاده از ساختار میکروسیلیس و نانو مواد [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 4-4]
 • دانشفراز، رسول بررسی آزمایشگاهی تأثیر عدد فرود بر پارامترهای هیدرولیکی شیب‌شکن قائم با جریان فوق بحرانی در بالادست [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 12-12]
 • دانشفراز، رسول بررسی آزمایشگاهی پارامترهای هیدرولیکی شیب‌شکن قائم مجهز به صفحات مشبک ترکیبی [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 6-6]
 • دانشفراز، رسول بررسی آزمایشگاهی استهلاک انرژی در شیب‌شکن‌‌های قائم مجهز به صفحه مشبک قائم با واگرایی تدریجی در پایین‌دست [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 7-7]
 • درویشان، احسان شناسایی خسارت با هزینه کم پلهای کابلی با استفاده از پردازش سیگنال و فراگیری ماشین [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 16-16]
 • درویشان، احسان مقایسۀ پاسخ لرزه‌ای احتمالاتی قاب‌های خمشی و قاب‌های ستون- پیوند تحت زمین لرزه های متوالی [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 1-1]
 • درویش نژادعلی آباد، زهرا ارزیابی مشخصات مکانیکی بتن‌های ساخته شده با ضایعات متاکائولن، سرباره‌ی ذوب آهن و سرباره‌ی ذوب مس [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 18-18]
 • درویش نژادعلی آباد، مهدی ارزیابی مشخصات مکانیکی بتن‌های ساخته شده با ضایعات متاکائولن، سرباره‌ی ذوب آهن و سرباره‌ی ذوب مس [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 18-18]
 • دقیق، یونس مدلسازی فیزیکی بررسی تاثیر پیکربندی مهار مارپیچ و سربار بر جابجایی دیوار [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 10-10]
 • دهرآزما، بهناز ارزیابی مالچ گیاهی تولید شده از گیاه سریش (Eremurus spectabilis) بر کنترل فرسایش بادی خاک [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 17-17]
 • دهقانی، امیر احمد مقایسه تبادلات هایپریک در خیزاب-گوداب دو بعدی و سه بعدی [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 13-13]
 • دهقانی، امیر احمد ارزیابی معادلات برآورد بار بستر در رودخانه‌های استان گلستان با استفاده از نرم افزار توسعه یافته STE [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 6-6]
 • دهقانی، مسعود رفتار استاتیکی پی رینگی بر بستر ماسه‌ای مسلح شده با ترکیب خرده لاستیک و ژئوگرید [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 14-14]
 • دهقانی، مسعود مطالعه‌ی تغییرات ضریب نفوذپذیری و میزان نشست پذیری خاک‌های مارنی در اثر اعمال حرارت از دیدگاه ریزساختاری [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 5-5]
 • دوستی، محمدرضا مقایسه راکتورهای UASB معمول و اصلاح شده در تصفیه پساب صنایع لبنی [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 13-13]

ذ

 • ذاکری، حمزه ارائه ی روشی جدید جهت ارزیابی زهکشی سطحی روسازی آسفالتی براساس پردازش تصویر [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 17-17]
 • ذاکری، حمزه تشخیص و دستهبندی ترک‌‌های روسازی با استفاده از شبکه‌های پیچشی عمیق [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 9-9]
 • ذوالفقاری، قاسم کارایی فرایند الکتروکواگولاسیون در حذف نیترات و فسفات از فاضلاب برکه تثبیت شهر سبزوار با رویکرد پاسخ سطح [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 6-6]
 • ذوقی، سجاد بررسی نقش دانه‌های ریز و درشت در مخلوط‌های خاکی با استفاده از روش اجزای مجزا [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 3-3]
 • ذوقی، محمد جواد مقایسه راکتورهای UASB معمول و اصلاح شده در تصفیه پساب صنایع لبنی [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 13-13]

ر

 • رابطی مقدم، مسعود بررسی عددی تاثیر ژئوگرید بر ظرفیت باربری نهایی پی نواری تحت بار خارج از مرکز و تعیین چیدمان بهینه لایه‌های مسلح کننده [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 10-10]
 • راجی، رویا کنترل غیرمتمرکز سازه‌های ساختمانی برشی بلند در برابر گسیختگی‌های سنسور‌‌‌ها و عدم قطعیت در تحریکات زلزله [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 8-8]
 • ریاحی بختیاری، علیرضا بررسی روند افزایش آلودگی‌های نفتی موجود در رسوبات سطحی در سواحل استان مازندران [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 11-11]
 • راشدی، میر مهدی مدل سازی تحلیلی عملکرد سنگ دوزهای تزریقی فعال و غیرفعال در شیروانی های سنگی [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 12-12]
 • راشکی قلعه نو، محمد تاثیر استفاده همزمان از المان شش پایه و سنگچین جهت کنترل آبشستگی و بررسی اقتصادی [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 8-8]
 • ربانی، احمدرضا بررسی روند افزایش آلودگی‌های نفتی موجود در رسوبات سطحی در سواحل استان مازندران [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 11-11]
 • رجایی، طاهر ارزیابی ریسک‌های زیست‌محیطی سد البرز با استفاده از روش‌های تاپسیس و تاپسیس فازی [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 9-9]
 • رجبی، الهام مقایسۀ پاسخ لرزه‌ای احتمالاتی قاب‌های خمشی و قاب‌های ستون- پیوند تحت زمین لرزه های متوالی [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 1-1]
 • رجبی، علی محمد بررسی تأثیر دما بر مقاومت برشی زهکش نشده رس کائولینیت [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 6-6]
 • رجبی، علی محمد تاثیر الیاف طبیعی بازالت بر خصوصیات مکانیکی خاک رس شهر ری [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 5-5]
 • رحمانی، سمیه مقایسه راکتورهای UASB معمول و اصلاح شده در تصفیه پساب صنایع لبنی [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 13-13]
 • رحمن شکرگزار، حامد بررسی تاثیر پارامترهای مختلف مدلسازی بر رفتار قاب‌های خمشی فولادی ویژه [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 18-18]
 • رزاق زاده، زهرا ترکیب روش‌ استخراج مشخصه با ریزمقیاس نمایی آماری مبتنی بر ترکیب مدل‌های هوش مصنوعی [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 6-6]
 • رزاقی لنگرودی، جواد مقایسه آزمایش Break-off و مدول گسیختگی برای تعیین مقاومت بتن الیاف فولادی با استفاده از شبکه عصبی [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 4-4]
 • رستگار، عبدالمطلب برآورد ضریب زبری بستر کانال‌های خاکی با استفاده از روش‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی و سیستم‌های استنباط فازی عصبی-تطبیقی [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 16-16]
 • رسول پور، سپهر اثر مؤلفه قائم زلزله بر مخازن بتنی با دیواره انعطاف پذیر به روش ترکیبی المان محدود و هیدرودینامیک ذرات هموار [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 9-9]
 • رضازاده بقال، سلمان تعیین مشخصات یخ و باد همزمان برای بارگذاری سازه‌های خطوط انتقال نیرو در کشور [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 12-12]
 • رضوانی، غفار بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از نانو کامپوزیت SBR بر خرابی رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی با استفاده از تئوری انرژی آزاد سطحی [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 5-5]
 • رضوی طوسی، سیدوحید بررسی و مقایسه کاربرد غلاف GRP و دورپیچ FRP بر رفتار ستون های بتن آرمه با مقطع دایره ای [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 5-5]
 • رمضانی، میثم کنترل ارتعاشات افقی و قائم کابل‌ دکل‌های انتقال قدرت با استفاده از میراگرهای جرمی تنظیم‌شونده بهینه [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 18-18]
 • رمضانیان پور، علی اکبر تأثیر استفاده از الیاف‌های پلیمری میکرو و ماکرو بر خواص مکانیکی و دوام روسازی بتن غلتکی [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 2-2]
 • رنجبر، سجاد تشخیص و دستهبندی ترک‌‌های روسازی با استفاده از شبکه‌های پیچشی عمیق [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 9-9]
 • رنجبرنیا، مسعود مدل سازی تحلیلی عملکرد سنگ دوزهای تزریقی فعال و غیرفعال در شیروانی های سنگی [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 12-12]
 • رهایی، محمد بررسی مقایسه ای عملکرد سیستم های قاب خمشی و دیوار بار بر در برابر خرابی پیشرونده [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 10-10]
 • رهایی، محمد بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی عملکرد لرزه‌ای مخازن بتن پیش‌تنیده [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 18-18]
 • روزبهانی، رضا بررسی روند تغییرات زمانی- مکانی دما و بارش در حوضه آبریز طشک-بختگان [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 17-17]
 • روشنی، غلامحسین تشخیص حباب های هوا در ستون های بتنی با استفاده از تکنیک توموگرافی تابش گاما [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 13-13]
 • روشنگر، کیومرث بررسی آزمایشگاهی تأثیر آهک در روند خود ترمیمی و واگرایی خاک‌های رسی (مطالعه موردی: سد گردیان) [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 2-2]
 • روشنگر، کیومرث مطالعه عددی و آزمایشگاهی تاثیر ایجاد حفره روی پله‌های سرریز پلکانی بر پارامترهای هیدرولیکی و استهلاک انرژی در جریان رویه‌ای [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 12-12]
 • روشنگر، کیومرث بهبود پیش بینی بارش ماهانه با استفاده از مدل تلفیقی بر پایه روش کرنل- تبدیل موجک و تجزیه ی یکپارچه مد تجربی کامل [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 18-18]
 • رئیسی، محمد ارزیابی تأثیر پارامترهای کلیدی طرح اختلاط بتن پودری واکنشی (RPC) بر مقاومت فشاری [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 1-1]
 • رئیسی دهکردی، مرتضی اولویت‌بندی خطرپذیری لرزه‌ای ساختمان‌های فولادی با استفاده از سیستم استنتاج فازی: مطالعه موردی ساختمان‌های مدارس مناطق منتخب شهر تهران [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 16-16]

ز

 • زارع، محمدرضا بررسی پارامتر‌های مؤثر بر عملکرد جداساز لرزه‌ای هسته سربی مجهز به آلیاژ حافظه‌دار [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 5-5]
 • زارع آقبلاغ، مریم بررسی تاثیر پارامترهای مختلف مدلسازی بر رفتار قاب‌های خمشی فولادی ویژه [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 18-18]
 • زایرکعبه، رضا بررسی آزمایشگاهی کنترل فرسایش در پایین‌دست سرریزهای پلکانی با استفاده از ساختار میکروسیلیس و نانو مواد [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 4-4]
 • زراتی، امیررضا مطالعه پروفیل متوسط دوگانه سرعت طولی در کانال روباز با زبری نسبی متوسط [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 10-10]
 • زمانیان، مصطفی بررسی تأثیر سیمان پرتلند و نانو رس بر پتانسیل فروریزش و شاخص‌های تحکیم خاک فروریزشی [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 8-8]
 • زندی، یوسف ارزیابی مشخصات مکانیکی بتن‌های ساخته شده با ضایعات متاکائولن، سرباره‌ی ذوب آهن و سرباره‌ی ذوب مس [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 18-18]
 • زنگانه، مرتضی برآورد ضریب زبری بستر کانال‌های خاکی با استفاده از روش‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی و سیستم‌های استنباط فازی عصبی-تطبیقی [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 16-16]
 • زینلی، محمد جواد مقایسه الگوریتم‌های فراابتکاری نوین برای بهینه‌سازی چندهدفه سیستم منابع آب (مطالعه موردی: چاه نیمه‌های سیستان) [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 9-9]
 • زهتاب یزدی، محمدحسین اولویت‌بندی خطرپذیری لرزه‌ای ساختمان‌های فولادی با استفاده از سیستم استنتاج فازی: مطالعه موردی ساختمان‌های مدارس مناطق منتخب شهر تهران [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 16-16]
 • زهدی، افشین ارتباط بین ریزساختار با خواص فیزیکی و مهندسی ماسه‌سنگ‌ها، با تاکید بر درصد کانی کوارتز [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 15-15]
 • زهرائی، سید مهدی مقایسه تغییرمکان لرزه ای بام سازه پنج طبقه مجهز به میراگر مایع تنظیم‌شونده پره‌دار قابل دوران و میراگر جرمی تنظیم‌شونده بهینه [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 2-2]
 • زهرائی، سید مهدی کنترل ارتعاشات افقی و قائم کابل‌ دکل‌های انتقال قدرت با استفاده از میراگرهای جرمی تنظیم‌شونده بهینه [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 18-18]
 • زهرائی، سید مهدی مقایسه عملکرد میراگرهای جرمی منفرد و چندگانه توزیع شده در ارتفاع برای کنترل لرزه ای چند مودی سازه بلند [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 12-12]

س

 • ساجدی، سیدفتح اله بررسی و مقایسه کاربرد غلاف GRP و دورپیچ FRP بر رفتار ستون های بتن آرمه با مقطع دایره ای [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 5-5]
 • ساجدی، سیدفتح اله ارزیابی و مقایسه رفتار لرزه ای دیوار برشی‌های کامپوزیتی و فولادی در قاب های ساختمانی با ستون های کامپوزیت نیمه محصور [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 3-3]
 • ساعدی، داود بررسی تأثیر ویژگی ‌های سنگدانه‏ ها و اجزای انرژی آزاد سطحی قیر-سنگدانه بر روی حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی اصلاح ‌شده با مواد ضد عریان‏ شدگی [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 16-16]
 • ساعدی، داود مقایسه تاثیر استفاده از نانومواد معدنی بر عملکرد مخلوط‏ های آسفالت گرم و شیشه‏ ای در برابر خرابی رطوبتی [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 1-1]
 • سبحانی، جعفر تأثیر استفاده از الیاف‌های پلیمری میکرو و ماکرو بر خواص مکانیکی و دوام روسازی بتن غلتکی [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 2-2]
 • ستوده نیا، فاطمه حذف نیکل و کادمیوم توسط جاذب‌های دیاتومیت، سیلت، ساقه آفتابگردان و سیمان (اجزاء تشکیل‌دهنده بتن سبز) [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 5-5]
 • سیدی حسینی نیا، سید احسان بررسی نقش دانه‌های ریز و درشت در مخلوط‌های خاکی با استفاده از روش اجزای مجزا [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 3-3]
 • سیدی حسینی نیا، سید احسان شبیه سازی حالت بحرانی خاک دانه‌ای با دانه های چندگوشه به کمک روش اجزای مجزا [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 15-15]
 • سیدی حسینی نیا، سید احسان شبیه‌سازی عددی تغییرمکان عرضی لوله مدفون بر اثر ناپایداری شیروانی‌ها [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 11-11]
 • سیدکابلی، حسام بهره‌برداری بهینه از مخازن با افزایش بهره‌وری آب: راهکار سازگاری با تغییر اقلیم آتی (مطالعه موردی: سد جره) [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 6-6]
 • سرکمریان، سعید استفاده از مدل جایگزین شبکه عصبی مصنوعی به‌منظور کاهش محاسبات شناسایی نشت در شبکه‌های آبرسانی [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 17-17]
 • سروری، سعید بررسی رفتار دال های تخت پس از برش پانچینگ برای جلوگیری از تخریب پیشرونده [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 14-14]
 • سروری، هادی شناسایی و بررسی موانع استفاده از مدیریت پروژه‌ چابک در پروژه های راهسازی [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 16-16]
 • سلیمی، میلاد بررسی آزمایشگاهی ستون‌های جدار فولادی پر شده با بتن ساده و الیافی با مقطع شش ضلعی منتظم تحت بار فشاری با خروج از مرکزیت [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 5-5]
 • سلماسی، فرزین بررسی تاثیر شکل‌های مختلف هندسی آستانه بر ضریب دبی جریان دریچه کشویی عمودی [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 2-2]
 • سلماسی، فرزین ارائه روشی مبتنی بر الگوریتم‌های بهینه‌ساز گرگ خاکستری و رقابت استعماری در فرآیند بهره‌برداری بهینه از مخزن سد [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 1-1]
 • سلماسی، فرزین مدل‌سازی و تخمین نیروی بالابرنده وارد بر سدهای وزنی با استفاده از روش‌های المان محدود و شبکه عصبی برمبنای الگوریتم بهینه‌سازی وال [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 2-2]
 • سلماسی، فرزین شبیه‌سازی عددی برای تعیین نوع دایره لغزش و ضریب اطمینان پایداری در شیب‌های محدود به روش تعادل حدی [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 15-15]
 • سلیمانی، مجید مدول برشی کرنش کوچک ماسه های تزریق شده با دوغاب زئولیت-سیمان [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 16-16]
 • سلمانی نوری، امید فلوتاسیون کانسنگ ایلمنیت: تاثیر انحلال سطحی بر سینتیک فلوتاسیون و سینتیک جذب کلکتور [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 11-11]
 • سلیم بهرامی، سید رضا تاثیر درجات آزادی بر ضریب رفتار قاب‌های خمشی بتن آرمه دارای دیوار برشی فولادی نازک [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 17-17]
 • سورانی، سیدرسول ارزیابی مدل‌های رفتاری خاک در دیوار میخکوبی شده با استفاده از مدل سانتریفیوژ [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 11-11]
 • سورانی، سیدرسول ارزیابی مقاومت فشاری ستون‌های میکروجت گروتینگ به‌وسیله مدل‌ فیزیکی [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 11-11]

ش

 • شابختی، ناصر تحلیل قابلیت اطمینان پایداری استاتیکی دیوارهای خاک مسلح [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 4-4]
 • شادمان، مجید بهینه سازی محل گذرگاه های غیرهمسطح عابر پیاده با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 18-18]
 • شامخی امیری، محمد تحلیل خطر لرزه ای احتمالاتی با استفاده از الگوریتم لنگر دوم – مرتبه اول برای تهران و حومه [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 17-17]
 • شاهی، علی بررسی آزمایشگاهی تیرهای بتنی تقویت شده با کامپوزیتهای الیافی نصب شده به روش سوراخ‌زنی [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 14-14]
 • شاه ابراهیمی، ابراهیم ارزیابی اثر زایکوترم بر حساسیت رطوبتی مخلوط‌ آسفالتی نیمه‌گرم حاوی خرده لاستیک ضایعاتی [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 10-10]
 • شاهرخی، الهام تشخیص حباب های هوا در ستون های بتنی با استفاده از تکنیک توموگرافی تابش گاما [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 13-13]
 • شیخعلی، مجید ارزیابی آسیب‌پذیری تأسیسات آب‌رسانی با روش تلفیقی AHP و RAMCAP [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 12-12]
 • شیراوند، محمودرضا ارائه شاخص خرابی به منظور ارزیابی لرزه ای کلیدهای برشی در پل های بتنی [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 16-16]
 • شیرزادی جاوید، علی اکبر بررسی اثر زمان و سرعت مخلوط کردن بر خواص رئولوژی بتن خودتراکم [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 15-15]
 • شیرزادی جاوید، علی اکبر ارائه روش برآورد هزینه‌های چرخه عمر ساختمان در مرحله طراحی مفهومی بر پایه مدل‌سازی اطلاعات ساختمان با استفاده از فهرست‌بهای ملی ایران [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 17-17]
 • شریفی، سهیل ارزیابی مقاومت فشاری ستون‌های میکروجت گروتینگ به‌وسیله مدل‌ فیزیکی [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 11-11]
 • شریف زاده، مصطفی ارائه یک چارچوب مبتنی بر معیار کمی برای انتخاب ابعاد مناسب دامنه جریان در مدلسازی عددی جریان آب ورودی به داخل تونل [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 15-15]
 • شریفی زروانی، اشکان ارزیابی دقت تحلیل استاتیکی غیرخطی بهنگام شونده براساس جابجایی در مقایسه با روش FEMA356 در برآورد تقاضاهای لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی با نامنظمی هندسی در ارتفاع [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 1-1]
 • شیرمحمدی، حمید شناسایی و اولویت بندی قطعات حادثه خیز مبتنی بر تئوری موجک و روش علت گرا [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 7-7]
 • شیرمحمدی، حمید بررسی تأثیر ویژگی ‌های سنگدانه‏ ها و اجزای انرژی آزاد سطحی قیر-سنگدانه بر روی حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی اصلاح ‌شده با مواد ضد عریان‏ شدگی [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 16-16]
 • شیرمحمدی، حمید مقایسه تاثیر استفاده از نانومواد معدنی بر عملکرد مخلوط‏ های آسفالت گرم و شیشه‏ ای در برابر خرابی رطوبتی [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 1-1]
 • شعبانی، شاهین تأثیر ابعاد و مقدار الیاف پلیمری در استقامت و دوام روسازی بتن غلتکی در برابر چرخه‌های یخ زدن و آب شدن [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 14-14]
 • شفاعی بجستان، محمود تاثیر استفاده همزمان از المان شش پایه و سنگچین جهت کنترل آبشستگی و بررسی اقتصادی [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 8-8]
 • شفائی، جلیل بررسی تحلیلی عملکرد لرزه‌ای دیوارهای مصالح بنایی غیر‌مسلح تقویت شده با استفاده از تسمه‌های فولادی [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 13-13]
 • شفیع پور، ابوذر تأثیر ابعاد و مقدار الیاف پلیمری در استقامت و دوام روسازی بتن غلتکی در برابر چرخه‌های یخ زدن و آب شدن [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 14-14]
 • شفیع پور مطلق، مجید ارائه مدل بهینه‌سازی تردد با رویکرد کاهش آلودگی هوا (مطالعه‌ی موردی پل صدر تهران) [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 16-16]
 • شفیعی نیا، محسن بررسی و مقایسه کاربرد غلاف GRP و دورپیچ FRP بر رفتار ستون های بتن آرمه با مقطع دایره ای [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 5-5]
 • شفیعی ورزنه، مسعود تاثیر بازشو بر سختی جانبی دیوارهای بنایی دارای کلاف بتنی و بدون کلاف [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 5-5]
 • شکوه فر، احمد بررسی مقایسه ای عملکرد سیستم های قاب خمشی و دیوار بار بر در برابر خرابی پیشرونده [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 10-10]
 • شکوه فر، احمد بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی عملکرد لرزه‌ای مخازن بتن پیش‌تنیده [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 18-18]
 • شهبازی، افسانه حذف رنگ RG19 و RR198 با استفاده از غشاء PES اصلاح شده با نانوفیلرهای گرافن‌اکسایدی [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 7-7]
 • شهبازی، بابک بررسی آزمایشگاهی و عددی میراگر اصطکاکی ترکیبی [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 4-4]
 • شهبازی، سینا ارائه رابطه‌ای برای تخمین فشار بهینه گل حفاری در چاه‌های نفت در سازندهای کربناته مناطق نفت خیز جنوب ایران [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 1-1]
 • شهریار، کوروش ارائه یک چارچوب مبتنی بر معیار کمی برای انتخاب ابعاد مناسب دامنه جریان در مدلسازی عددی جریان آب ورودی به داخل تونل [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 15-15]
 • شهرآشوب، میثم حذف نیکل و کادمیوم توسط جاذب‌های دیاتومیت، سیلت، ساقه آفتابگردان و سیمان (اجزاء تشکیل‌دهنده بتن سبز) [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 5-5]
 • شهرکی، مجتبی اثر بازشو و سخت‌کننده بر رفتار دینامیکی غیرخطی هندسی پوسته‌های تک‌انحنایی FGM تحت بارهای انفجاری [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 14-14]
 • شهرکی، مجتبی بررسی ارتعاشات آزاد صفحه‌های FGM دارای بازشو و سخت‌کننده [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 11-11]
 • شوش پاشا، عیسی تعیین مقاومت اصطکاکی شمع‎های فلزی در خاک ماسه‌ای با استفاده از آزمایش بارگذاری استاتیکی فشاری [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 8-8]
 • شوشتری، احمد بررسی رشد ترک چسبنده در محیط دو فاز با استفاده از روش المان محدود توسعه یافته [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 11-11]

ص

 • صابری، حمید ارزیابی فروریزش قاب های خمشی فولادی بر اساس توسعه ی مفاصل پلاستیک [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 10-10]
 • صابری، وحید ارزیابی فروریزش قاب های خمشی فولادی بر اساس توسعه ی مفاصل پلاستیک [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 10-10]
 • صابری زاده، سید محمد پیشنهاد یک روش ساده اجزای محدود برای تحلیل ارتعاش آزاد و کمانش تیرهای چندلایه [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 8-8]
 • صابرماهانی، محسن ارزیابی مقاومت فشاری ستون‌های میکروجت گروتینگ به‌وسیله مدل‌ فیزیکی [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 11-11]
 • صیادزاده، فرزانه بررسی آزمایشگاهی تاثیر گرداب‌شکن‌های هرمی بر ضریب دبی سرریز نیلوفری در شرایط استغراق [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 5-5]
 • صادقی، عباسعلی ارزیابی فروریزش قاب های خمشی فولادی بر اساس توسعه ی مفاصل پلاستیک [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 10-10]
 • صادقپور حاجی، مائده ارزیابی ریسک‌های زیست‌محیطی سد البرز با استفاده از روش‌های تاپسیس و تاپسیس فازی [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 9-9]
 • صادقی عسکری، محدثه ساختار سرعت در جریان چگال میانگذر [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 15-15]
 • صادق فام، سینا بررسی آزمایشگاهی تأثیر عدد فرود بر پارامترهای هیدرولیکی شیب‌شکن قائم با جریان فوق بحرانی در بالادست [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 12-12]
 • صادق فام، سینا تخمین هدایت هیدرولیکی و ارزیابی عدم قطعیت بین مدل‌ها و داده‌های ورودی توسط متوسط‌گیری بیزین از مدل‌های هوش مصنوعی [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 3-3]
 • صادق فام، سینا بررسی آزمایشگاهی پارامترهای هیدرولیکی شیب‌شکن قائم مجهز به صفحات مشبک ترکیبی [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 6-6]
 • صادقی میبدی، علی مدلسازی عددی سه بعدی پاسخ گروه شمع در برابر گسترش جانبی ناشی از روانگرایی [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 3-3]
 • صافی، محمد اثر مؤلفه قائم زلزله بر مخازن بتنی با دیواره انعطاف پذیر به روش ترکیبی المان محدود و هیدرودینامیک ذرات هموار [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 9-9]
 • صانعی، مجتبی بررسی آزمایشگاهی سرریز کلید پیانویی جانبی با کلید‌های مورب [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 7-7]
 • صبا، حمید رضا مطالعه آزمایشگاهی و عددی ظرفیت باربری ستون‌های شنی شناور تکی مسلح شده با میله‌های فلزی عمودی [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 14-14]
 • صبحی، سعید بررسی عوامل تأثیرگذار بر حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی نیمه گرم (WMA) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 12-12]
 • صحرایی، علی بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی عملکرد لرزه‌ای مخازن بتن پیش‌تنیده [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 18-18]
 • صدقی، حسین بررسی آزمایشگاهی تاثیر گرداب‌شکن‌های هرمی بر ضریب دبی سرریز نیلوفری در شرایط استغراق [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 5-5]
 • صمدی، صبا شناسایی و اولویت بندی قطعات حادثه خیز مبتنی بر تئوری موجک و روش علت گرا [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 7-7]
 • صمدی بروجنی، حسین بررسی آزمایشگاهی تاثیر رسوبات درشت‌دانه بستر بر تنش‌برشی بحرانی ته‌نشینی رسوبات معلق [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 3-3]

ض

 • ضیایی موید، رضا مدول برشی کرنش کوچک ماسه های تزریق شده با دوغاب زئولیت-سیمان [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 16-16]
 • ضیغمی، احسان اله مطالعه آزمایشگاهی و عددی ظرفیت باربری ستون‌های شنی شناور تکی مسلح شده با میله‌های فلزی عمودی [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 14-14]

ط

 • طبرسا، علیرضا ارزیابی مشخصه های مقاومتی خاک ریزدانه حاوی نانوآهک [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 15-15]

ع

 • عالم باقری، محمد ارزیابی رفتار سدهای بتنی وزنی تحت موج شوک حاصل از انفجار در مخزن [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 8-8]
 • عالم باقری، محمد تحلیل پاسخ‌ واژگونی برج‌های آبگیر آزاد-ایستا تحت پالس‌های لرزه‌ای [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 15-15]
 • عامری، محمود بررسی عوامل تأثیرگذار بر حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی نیمه گرم (WMA) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 12-12]
 • عباسی، جبار الدین تعیین گستره خرابی بریک- اوت پیرامون گمانه به کمک معیار موهر- کولمب و هوک- براون [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 6-6]
 • عباسی، سجاد بررسی و مقایسه‌ی تأثیر پلیمر‌های محلول در آب و نانوذرات بر خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و تورم‌پذیری خاک رس [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 9-9]
 • عباسی، سعید مقایسه تغییرمکان لرزه ای بام سازه پنج طبقه مجهز به میراگر مایع تنظیم‌شونده پره‌دار قابل دوران و میراگر جرمی تنظیم‌شونده بهینه [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 2-2]
 • عباسیان جهرمی، حمیدرضا بهینه‌سازی وزن قاب‌های سه‌بعدی در ساختمان‌های قاب خمشی فولادی متوسط با استفاده از تحلیل دینامیکی طیفی و روش‌های محاسبات نرم و مقایسه نتایج [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 12-12]
 • عباسلو، حکیمه حذف نیکل و کادمیوم توسط جاذب‌های دیاتومیت، سیلت، ساقه آفتابگردان و سیمان (اجزاء تشکیل‌دهنده بتن سبز) [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 5-5]
 • عباس نژاد، علیرضا بررسی و مقایسه‌ی تأثیر پلیمر‌های محلول در آب و نانوذرات بر خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و تورم‌پذیری خاک رس [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 9-9]
 • عبد الحسین، مصطفی مطالعه رفتار خاک ماسه‌ای گچ‌دار شهر نجف در حضور مکش بافتی با استفاده از دستگاه سه‌محوری غیر اشباع [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 3-3]
 • عبدالهی، جواد کاربرد روش سطح پاسخ در تحلیل پارامترهای اثرگذار بر حذف کدورت و نماتدها در فرآیند فیلتراسیون مستقیم [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 2-2]
 • عبدی کردانی، علی بهینه سازی محل گذرگاه های غیرهمسطح عابر پیاده با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 18-18]
 • عبدی مقدم، مهرداد بررسی آزمایشگاهی جایگزینی درصدهای مختلف زئولیت با سیمان بر بهبود مشخصات مکانیکی و دوام بتن در دماهای بالا [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 14-14]
 • عساکره، عادل رفتار استاتیکی پی رینگی بر بستر ماسه‌ای مسلح شده با ترکیب خرده لاستیک و ژئوگرید [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 14-14]
 • عسگری، علی تحلیل رشد ترک هیدرولیکی در مقیاس سختی با درنظرگرفتن اثر اندرکنش فراسنج‌های ماند و گرانروی: ترم‌های مرتبۀ بالاتر [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 15-15]
 • عطاری، بهزاد ارزیابی طول موثر پیوستگی روش کاشت الیاف در نصب خارجی به روش سرعت‌سنجی تصویری ذرات [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 8-8]
 • عطاری، جلال بررسی آزمایشگاهی سرریز کلید پیانویی جانبی با کلید‌های مورب [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 7-7]
 • عطاری، جلال بررسی عددی رفتارجریان فوق بحرانی برروی سرریزهای جانبی کلیدپیانویی [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 16-16]
 • عطاریان، مسعود تثبیت پسماند خاک سنگ آهک در بتن خودتراکم و اثر آن بر خواص کارایی، مکانیکی و دوام [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 15-15]
 • عطرچیان، محمد رضا مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تعداد و آرایش سوراخ‌های کوبه مشبک بر تراکم دینامیکی فراساحلی [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 3-3]
 • عظمت اله، حاضی محمد تاثیر استفاده همزمان از المان شش پایه و سنگچین جهت کنترل آبشستگی و بررسی اقتصادی [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 8-8]
 • عفتی، میثم ارایه روشی جهت تحلیل شدت تصادفات راه های برون شهری مبتنی بر توابع خوشه‌بندی مکانی و داده‌کاوی به روش درخت تصمیم، محور مورد مطالعه: آزادراه قزوین-لوشان [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 7-7]
 • علی پور، علی ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی اصلاح شده با نانو مواد (اکسید روی و اکسید سیلیسیم) [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 14-14]
 • علیسلطانی، ترکان ارائه مدل بهینه‌سازی تردد با رویکرد کاهش آلودگی هوا (مطالعه‌ی موردی پل صدر تهران) [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 16-16]
 • علی‌نژاد، بابک کنترل لرزه‌ای مدل برشی یک قاب 10 طبقه با استفاده از میراگر جرمی فعال و بهینه‌یابی با الگوریتم ازدحام ذرات [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 14-14]
 • عمرانی، نیما کاربرد روش سطح پاسخ در تحلیل پارامترهای اثرگذار بر حذف کدورت و نماتدها در فرآیند فیلتراسیون مستقیم [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 2-2]

غ

 • غفارپور جهرمی، سعید بررسی حداکثر تنش و شتاب جذب شده دیوار حائل وزنی تحت بار دینامیکی [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 2-2]
 • غفارپور جهرمی، سعید تحلیل قابلیت اطمینان پایداری استاتیکی دیوارهای خاک مسلح [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 4-4]
 • غفارزاده، حسین کنترل غیرمتمرکز سازه‌های ساختمانی برشی بلند در برابر گسیختگی‌های سنسور‌‌‌ها و عدم قطعیت در تحریکات زلزله [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 8-8]

ف

 • فاتحی، پژمان شناسایی لحظه‌ای سیستم در سازه‌های هوشمند‌ به کمک روش آنالیز اجزای پراکنده برمبنای تبدیل موجک [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 12-12]
 • فائزی، سید فرزین تأثیر ابعاد و مقدار الیاف پلیمری در استقامت و دوام روسازی بتن غلتکی در برابر چرخه‌های یخ زدن و آب شدن [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 14-14]
 • فتح الله پور، امیرحسین مقایسه عملکرد میراگرهای جرمی منفرد و چندگانه توزیع شده در ارتفاع برای کنترل لرزه ای چند مودی سازه بلند [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 12-12]
 • فخارنیا، محمدعلی پیشنهاد معیار گسیختگی ژئوتکنیکی ریزشمع‌های خودحفار بر اساس نتایج آزمایش‌های بارگذاری استاتیکی تمام مقیاس [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 13-13]
 • فخری، منصور ارزیابی اثر زایکوترم بر حساسیت رطوبتی مخلوط‌ آسفالتی نیمه‌گرم حاوی خرده لاستیک ضایعاتی [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 10-10]
 • فرخ نیا، اشکان بررسی روند تغییرات زمانی- مکانی دما و بارش در حوضه آبریز طشک-بختگان [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 17-17]
 • فغفور مغربی، محمود بررسی آزمایشگاهی اثر تخلخل و زاویه موانع نفوذپذیر بر رسوب‌گذاری جریان غلیظ [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 10-10]
 • فقیهی راد، شروین شبیه‌سازی فیزیکی تخلیه جریان از مجرای عمقی در مخازن چگال ( با لحاظ استفاده در اداره لوله عمقی سد گتوند) [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 11-11]
 • فهیمی فرزام، مازیار کنترل لرزه‌ای مدل برشی یک قاب 10 طبقه با استفاده از میراگر جرمی فعال و بهینه‌یابی با الگوریتم ازدحام ذرات [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 14-14]

ق

 • قادری، امیر بررسی آزمایشگاهی کنترل فرسایش در پایین‌دست سرریزهای پلکانی با استفاده از ساختار میکروسیلیس و نانو مواد [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 4-4]
 • قاسمی، محمد بررسی رفتار ستون های فولادی پوشیده شده با بتن و مقاوم سازی آن با الیاف پلیمری کربن تحت اثر همزمان بارگذاری محوری و بارگذاری جانبی رفت و برگشتی [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 13-13]
 • قاسمی، محمدرضا بهینه سازی مدل سخت‌شوندگی کششی بتن براساس نتایج تحلیل غیرخطی لایه‌ای تیرهای بتنی مسلح شده با میلگردهای FRP [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 8-8]
 • قاسم پور، رقیه بهبود پیش بینی بارش ماهانه با استفاده از مدل تلفیقی بر پایه روش کرنل- تبدیل موجک و تجزیه ی یکپارچه مد تجربی کامل [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 18-18]
 • قاسم زاده موسوی نژاد، سید حسین مقایسه بتن حاوی پودر باریت و گرافیت در برابر پرتو گاما و کد MCNP [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 8-8]
 • قاسم زاده موسوی نژاد، سید حسین مقایسه آزمایش Break-off و مدول گسیختگی برای تعیین مقاومت بتن الیاف فولادی با استفاده از شبکه عصبی [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 4-4]
 • قبادیان، رسول شبیه سازی عددی امواج ناشی از زمین لغزش زیر سطحی با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم ناپذیر سه مرحله ای صریح [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 16-16]
 • قدیری، علی هیدروکربن‌های حلقوی معطر (PAHs) در رسوبات رواناب شهری (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 4-4]
 • قدرتی امیری، غلامرضا مقایسۀ پاسخ لرزه‌ای احتمالاتی قاب‌های خمشی و قاب‌های ستون- پیوند تحت زمین لرزه های متوالی [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 1-1]
 • قدوسی، پرویز بررسی اثر زمان و سرعت مخلوط کردن بر خواص رئولوژی بتن خودتراکم [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 15-15]
 • قربانی، زینب مقایسه کارایی فرایندهای پرسولفات فعال‌شده توسط Fe2+ و الکترو پرسولفات در حذف محلول اسید آبی 25: شرایط عملکرد و سرعت واکنش [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 10-10]
 • قربانی، محمد علی مدل‌سازی و تخمین نیروی بالابرنده وارد بر سدهای وزنی با استفاده از روش‌های المان محدود و شبکه عصبی برمبنای الگوریتم بهینه‌سازی وال [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 2-2]
 • قلعه‌نوی، منصور بررسی آزمایشگاهی ستون‌های جدار فولادی پر شده با بتن ساده و الیافی با مقطع شش ضلعی منتظم تحت بار فشاری با خروج از مرکزیت [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 5-5]
 • قلندرزاده، عباس مطالعه آزمایشگاهی و عددی ظرفیت باربری ستون‌های شنی شناور تکی مسلح شده با میله‌های فلزی عمودی [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 14-14]
 • قلهکی، مجید مطالعه و بررسی عملکرد بتن پودری واکنش‌پذیر حاوی فنر فلزی بازیافتی و مقایسه آن با بتن حاوی الیاف فولادی در محیط اسیدی [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 3-3]
 • قلهکی، مجید بررسی اثر آتش بر پایداری و مقاومت جانبی دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک. [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 7-7]
 • قلهکی، مجید ارزیابی لرزه‌ای قاب های خمشی بتن‌آرمه‌ تقویت شده با مهاربندهای فولادی همگرا و واگرا به کمک تحلیل دینامیکی فزاینده و پوش‌اور در حوزه نزدیک گسل [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 7-7]
 • قلهکی، مجید تاثیر درجات آزادی بر ضریب رفتار قاب‌های خمشی بتن آرمه دارای دیوار برشی فولادی نازک [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 17-17]
 • قلهکی، مجید مطالعه پارامتریک عددی اجزا محدود برای بررسی عملکرد دیوار برشی فولادی در قاب بتن‌آرمه. [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 13-13]
 • قمشی، مهدی ساختار سرعت در جریان چگال میانگذر [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 15-15]
 • قنبری، نوید بررسی اثر فشارمحصورکننده بر روی چقرمگی شکست مود اول و مود دوم ماسه‌سنگ لوشان [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 1-1]
 • قنبرپور، فریبا ارزیابی مشخصات سونامی زمین لغزشی احتمالی در دریاچه خزر [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 13-13]
 • قهرمانی، فاطمه بررسی تأثیر سیمان پرتلند و نانو رس بر پتانسیل فروریزش و شاخص‌های تحکیم خاک فروریزشی [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 8-8]
 • قوامی جمال، صادق مطالعه آزمایشگاهی مقایسه تثبیت خاک رس کائولینیت با سیمان و غبار کوره سیمان [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 14-14]
 • قوهستانی، سلیمان پیشنهاد یک روش ساده اجزای محدود برای تحلیل ارتعاش آزاد و کمانش تیرهای چندلایه [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 8-8]

ک

 • کارکن، محمد پیشنهاد یک روش ساده اجزای محدود برای تحلیل ارتعاش آزاد و کمانش تیرهای چندلایه [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 8-8]
 • کاشمری، خاطره مطالعه پروفیل متوسط دوگانه سرعت طولی در کانال روباز با زبری نسبی متوسط [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 10-10]
 • کاظمی راد، سمیرا مقایسه بتن حاوی پودر باریت و گرافیت در برابر پرتو گاما و کد MCNP [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 8-8]
 • کامگار، رضا روش های تبدیل موجک پیوسته و تحلیل فوریه در ارزیابی خصوصیات تحریک بحرانی [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 11-11]
 • کیانی فر، محمد ابراهیم تثبیت پسماند خاک سنگ آهک در بتن خودتراکم و اثر آن بر خواص کارایی، مکانیکی و دوام [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 15-15]
 • کاوند، علی مدلسازی عددی سه بعدی پاسخ گروه شمع در برابر گسترش جانبی ناشی از روانگرایی [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 3-3]
 • کبودان، علیرضا بررسی اثر مقاومت، زمان و مقدار فشار آب و جهت بتن‎ریزی بر نفوذپذیری بتن [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 17-17]
 • کرامت، علیرضا شبیه سازی یک بعدی ضربه قوچ در سیالات غیرنیوتنی [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 14-14]
 • کرامت، علیرضا اندرکنش سیال- سازه ناشی از ضربه قوچ در خط لوله تحت فشار با در نظر گرفتن رفتار غیر خطی هندسی دیواره لوله [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 6-6]
 • کرامتی، محسن بررسی رفتار مقاومت برشی خاک ماسه‌ای بندرانزلی مسلح شده با پلی اتیلن ترفتالات (PET) [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 14-14]
 • کردنائیج، افشین مدول برشی کرنش کوچک ماسه های تزریق شده با دوغاب زئولیت-سیمان [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 16-16]
 • کرمی، کاوه شناسایی لحظه‌ای سیستم در سازه‌های هوشمند‌ به کمک روش آنالیز اجزای پراکنده برمبنای تبدیل موجک [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 12-12]
 • کریمی، محمود بررسی آزمایشگاهی سرریز کلید پیانویی جانبی با کلید‌های مورب [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 7-7]
 • کریمی، محمود بررسی عددی رفتارجریان فوق بحرانی برروی سرریزهای جانبی کلیدپیانویی [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 16-16]
 • کریمی خرمی، مجتبی ارزیابی دقت تحلیل استاتیکی غیرخطی بهنگام شونده براساس جابجایی در مقایسه با روش FEMA356 در برآورد تقاضاهای لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی با نامنظمی هندسی در ارتفاع [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 1-1]
 • کرم زادگان، سعید بررسی آزمایشگاهی اثر تثبیت سیمانی فصل مشترک خاک و ژئوتکستایل و ضخامت آن در مقاومت بیرون کشیدگی [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 11-11]
 • کیقبادی، محمدحسین رفتار استاتیکی پی رینگی بر بستر ماسه‌ای مسلح شده با ترکیب خرده لاستیک و ژئوگرید [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 14-14]
 • کلانتری، بهزاد رفتار استاتیکی پی رینگی بر بستر ماسه‌ای مسلح شده با ترکیب خرده لاستیک و ژئوگرید [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 14-14]
 • کیلانه ئی، فواد بررسی آزمایشگاهی انتقال آلودگی در محیط متخلخل اشباع تحت جریان آب زیرزمینی [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 6-6]
 • کمالی، آرزو بهینه سازی مدل سخت‌شوندگی کششی بتن براساس نتایج تحلیل غیرخطی لایه‌ای تیرهای بتنی مسلح شده با میلگردهای FRP [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 8-8]
 • کمان بدست، امیر عباس ارزیابی و مقایسه عملکرد شکاف و طوقه در کاهش آبشستگی در اطراف تکیه گاه های پل [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 5-5]
 • کورهلی، سید سینا پایش سلامتی اتصالات قابهای فولادی با استفاده از تبدیل موجک [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 11-11]
 • کوشکی، معصومه کاربرد روش تابع پایه-شعاعی چندربعی برای حل مسائل تراوش با یک الگوریتم جدید برای بهینه‌سازی پارامتر شکل [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 18-18]
 • کولیوند، حبیب حذف رنگ RG19 و RR198 با استفاده از غشاء PES اصلاح شده با نانوفیلرهای گرافن‌اکسایدی [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 7-7]
 • کیومرثی، بنیامین مطالعه پارامتریک عددی اجزا محدود برای بررسی عملکرد دیوار برشی فولادی در قاب بتن‌آرمه. [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 13-13]

گ

 • گلچین، بابک بررسی مقاومت شکست روسازی بتن غلتکی تقویت شده با الیاف مصنوعی [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 4-4]
 • گلشنی، علی اکبر تحلیل رشد ترک هیدرولیکی در مقیاس سختی با درنظرگرفتن اثر اندرکنش فراسنج‌های ماند و گرانروی: ترم‌های مرتبۀ بالاتر [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 15-15]
 • گنجی دوست، حسین بررسی تثبیت خاک با استفاده از نانو پلیمر پلی‌لاتیس (مطالعه موردی: منطقه حسین‌آباد میش مست استان قم) [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 18-18]
 • گنجه خسروی، بنیامین مقایسه آزمایش Break-off و مدول گسیختگی برای تعیین مقاومت بتن الیاف فولادی با استفاده از شبکه عصبی [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 4-4]

ل

 • لاجوردی، سید حمید مطالعه آزمایشگاهی و عددی ظرفیت باربری ستون‌های شنی شناور تکی مسلح شده با میله‌های فلزی عمودی [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 14-14]
 • لبیب زاده، مجتبی تاثیر خاموت دورپیچ مستطیلی بر ظرفیت باربری تیر بتن آرمه تحت بار چرخه‌ای [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 9-9]
 • لطفی، محمد مهدی تأثیر استفاده از الیاف‌های پلیمری میکرو و ماکرو بر خواص مکانیکی و دوام روسازی بتن غلتکی [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 2-2]
 • لطف للهی-یقین، محمد علی بررسی آزمایشگاهی استهلاک انرژی در شیب‌شکن‌‌های قائم مجهز به صفحه مشبک قائم با واگرایی تدریجی در پایین‌دست [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 7-7]
 • لکی روحانی، علی تعیین گستره خرابی بریک- اوت پیرامون گمانه به کمک معیار موهر- کولمب و هوک- براون [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 6-6]
 • لکی روحانی، علی ارتباط بین ریزساختار با خواص فیزیکی و مهندسی ماسه‌سنگ‌ها، با تاکید بر درصد کانی کوارتز [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 15-15]

م

 • میبدیان، هادی بررسی آزمایشگاهی رفتار لرزه‌ای دیوارهای خشتی تقویت شده با مش الیاف خرما [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 17-17]
 • مجاهد، مجید شناسایی و رتبه بندی ریسکها به روش وزن دهی ساده و برنامه ریزی پاسخ به بحرانی ترین ریسک (راه آهن مشهد) [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 9-9]
 • مجد، علی شبیه سازی یک بعدی ضربه قوچ در سیالات غیرنیوتنی [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 14-14]
 • مجیدی، نوراله تحلیل طیفی سازه ها با استفاده از تئوری موجک و مدت زمان حرکت قوی زمین [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 8-8]
 • مجیدی، نوراله روش های تبدیل موجک پیوسته و تحلیل فوریه در ارزیابی خصوصیات تحریک بحرانی [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 11-11]
 • محبوبی، شیما ارائه شاخص خرابی به منظور ارزیابی لرزه ای کلیدهای برشی در پل های بتنی [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 16-16]
 • محمدی، یاسر بررسی آزمایشگاهی رفتار اتصال تیر فولادی به ستون بتنی ( RCS) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 3-3]
 • محمدی، فریبرز بررسی تأثیر دما بر مقاومت برشی زهکش نشده رس کائولینیت [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 6-6]
 • محمدرضائی، مهدی مطالعه آزمایشگاهی و عددی ظرفیت باربری ستون‌های شنی شناور تکی مسلح شده با میله‌های فلزی عمودی [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 14-14]
 • محمدعلی پوراهری، امیرعلی بررسی عددی رفتارجریان فوق بحرانی برروی سرریزهای جانبی کلیدپیانویی [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 16-16]
 • محمدعلی نژاد، مرتضی بررسی رفتار مقاومت برشی خاک ماسه‌ای بندرانزلی مسلح شده با پلی اتیلن ترفتالات (PET) [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 14-14]
 • محمدنیا، اسماعیل بررسی کارآیی حذف و سینتیک جذب کادمیوم از محیط آبی توسط ذرات نانو گرافن تیول دار شده [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 17-17]
 • محمدولی سامانی، حسین استفاده از مدل جایگزین شبکه عصبی مصنوعی به‌منظور کاهش محاسبات شناسایی نشت در شبکه‌های آبرسانی [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 17-17]
 • محمود، محمد مطالعه رفتار خاک ماسه‌ای گچ‌دار شهر نجف در حضور مکش بافتی با استفاده از دستگاه سه‌محوری غیر اشباع [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 3-3]
 • محمودی، راحله بررسی پارامتر‌های مؤثر بر عملکرد جداساز لرزه‌ای هسته سربی مجهز به آلیاژ حافظه‌دار [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 5-5]
 • محمودی مهریزی، محمدعماد مدلسازی فیزیکی بررسی تاثیر پیکربندی مهار مارپیچ و سربار بر جابجایی دیوار [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 10-10]
 • مددی قله زو، هادی ارزیابی زیست‌ محیطی، اقتصادی، فنی و اجرایی انواع سیستم‌های رایج دیوارچینی در ایران، با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 18-18]
 • مدنی، بهاره مطالعه‌ی پارامتری اندرکنش سازه-خاک-سازه در حوزه‌های زمان و فرکانس [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 7-7]
 • میرابی بنادکی، حسین مطالعه آزمایشگاهی دیوارهای خشتی تقویت شده به روش کاشت نزدیک سطح تحت بار جانبی چرخه‌ای [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 7-7]
 • مرادی، غلام بررسی و مقایسه‌ی تأثیر پلیمر‌های محلول در آب و نانوذرات بر خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و تورم‌پذیری خاک رس [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 9-9]
 • مرادی، لیلا ارزیابی ریسک‌های زیست‌محیطی سد البرز با استفاده از روش‌های تاپسیس و تاپسیس فازی [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 9-9]
 • مرادی، مجید ارزیابی بالانس انرژی در سازه‌های فولادی دارای مهاربند اصطکاکی پال تحت بارگذاری انفجار [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 2-2]
 • مرادی، مجید ارزیابی حساسیت پاسخ یک پل کابلی دارای جداساز لرزه‌ای تحت زلزله‌ حوزه نزدیک گسل نسبت به تغییرات مصالح [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 12-12]
 • مرتضایی، سمانه ارایه روشی جهت تحلیل شدت تصادفات راه های برون شهری مبتنی بر توابع خوشه‌بندی مکانی و داده‌کاوی به روش درخت تصمیم، محور مورد مطالعه: آزادراه قزوین-لوشان [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 7-7]
 • میرجلیلی، علی بررسی تأثیر سربار قائم بر رفتار دیوارهای خشتی تحت بار جانبی چرخه‌ای [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 2-2]
 • مرید، سعید بررسی روند تغییرات زمانی- مکانی دما و بارش در حوضه آبریز طشک-بختگان [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 17-17]
 • مرشد، رضا بررسی آزمایشگاهی تیرهای بتنی تقویت شده با کامپوزیتهای الیافی نصب شده به روش سوراخ‌زنی [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 14-14]
 • مرشد، رضا بررسی آزمایشگاهی رفتار لرزه‌ای دیوارهای خشتی تقویت شده با مش الیاف خرما [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 17-17]
 • مرشد، رضا مطالعه آزمایشگاهی دیوارهای خشتی تقویت شده به روش کاشت نزدیک سطح تحت بار جانبی چرخه‌ای [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 7-7]
 • مرشد، رضا بررسی تأثیر سربار قائم بر رفتار دیوارهای خشتی تحت بار جانبی چرخه‌ای [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 2-2]
 • میرولد، سید سجاد تثبیت پسماند خاک سنگ آهک در بتن خودتراکم و اثر آن بر خواص کارایی، مکانیکی و دوام [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 15-15]
 • مسکوچی، رامین مقایسۀ پاسخ لرزه‌ای احتمالاتی قاب‌های خمشی و قاب‌های ستون- پیوند تحت زمین لرزه های متوالی [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 1-1]
 • مشاک، محمد علی اندرکنش سیال- سازه ناشی از ضربه قوچ در خط لوله تحت فشار با در نظر گرفتن رفتار غیر خطی هندسی دیواره لوله [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 6-6]
 • مشتاق، امین مطالعه و بررسی عملکرد بتن پودری واکنش‌پذیر حاوی فنر فلزی بازیافتی و مقایسه آن با بتن حاوی الیاف فولادی در محیط اسیدی [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 3-3]
 • مصطفی زاده، فرزاد بررسی آزمایشگاهی انتقال آلودگی در محیط متخلخل اشباع تحت جریان آب زیرزمینی [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 6-6]
 • مطاعی، بهروز ارائه ی روشی جدید جهت ارزیابی زهکشی سطحی روسازی آسفالتی براساس پردازش تصویر [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 17-17]
 • معاشری، رضا یافتن موقعیت و تعیین مقدار دو نشت همزمان در شبکه‌های آبرسانی با استفاده از الگوریتم دومرحله‌ای [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 10-10]
 • معظم نیا، مرجان تخمین هدایت هیدرولیکی و ارزیابی عدم قطعیت بین مدل‌ها و داده‌های ورودی توسط متوسط‌گیری بیزین از مدل‌های هوش مصنوعی [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 3-3]
 • مغربی، مجتبی بهینه سازی فرآیندهای بالابر در حین عملیات اجرایی ساختمانهای بلند مرتبه [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 7-7]
 • مفتاح هلقی، مهدی مقایسه تبادلات هایپریک در خیزاب-گوداب دو بعدی و سه بعدی [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 13-13]
 • مقدس نژاد، فریدون مطالعه آزمایشگاهی مقایسه تثبیت خاک رس کائولینیت با سیمان و غبار کوره سیمان [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 14-14]
 • مقدس نژاد، فریدون ارائه ی روشی جدید جهت ارزیابی زهکشی سطحی روسازی آسفالتی براساس پردازش تصویر [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 17-17]
 • مقدس نژاد، فریدون تشخیص و دستهبندی ترک‌‌های روسازی با استفاده از شبکه‌های پیچشی عمیق [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 9-9]
 • ممدوحی، امیررضا ارزیابی توپولوژی شبکه متروی تهران با استفاده از یک شاخص ترکیبی برای رتبه‌بندی شبکه‌های مترو [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 3-3]
 • منصوری سرشت، خلیل تحلیل خطر لرزه ای احتمالاتی با استفاده از الگوریتم لنگر دوم – مرتبه اول برای تهران و حومه [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 17-17]
 • منیعی، سالار شناسایی لحظه‌ای سیستم در سازه‌های هوشمند‌ به کمک روش آنالیز اجزای پراکنده برمبنای تبدیل موجک [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 12-12]
 • منفرد، جهانپور بررسی عددی تاثیر ژئوگرید بر ظرفیت باربری نهایی پی نواری تحت بار خارج از مرکز و تعیین چیدمان بهینه لایه‌های مسلح کننده [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 10-10]
 • مهاجری، سید حسین مطالعه پروفیل متوسط دوگانه سرعت طولی در کانال روباز با زبری نسبی متوسط [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 10-10]
 • مهدیلو، اکبر فلوتاسیون کانسنگ ایلمنیت: تاثیر انحلال سطحی بر سینتیک فلوتاسیون و سینتیک جذب کلکتور [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 11-11]
 • مهدوی، امیررضا ارزیابی توپولوژی شبکه متروی تهران با استفاده از یک شاخص ترکیبی برای رتبه‌بندی شبکه‌های مترو [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 3-3]
 • مهدوی، نوید بررسی آزمایشگاهی ستون‌های جدار فولادی پر شده با بتن ساده و الیافی با مقطع شش ضلعی منتظم تحت بار فشاری با خروج از مرکزیت [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 5-5]
 • مهران نیا، نیما بررسی آزمایشگاهی مقاومت برشی معادل در خاکهای چسبنده بهسازی شده با ستون‌های سنگی در دستگاه سه محوری [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 4-4]
 • موحدی، نشاط مقایسه تبادلات هایپریک در خیزاب-گوداب دو بعدی و سه بعدی [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 13-13]
 • مودب، الهام بررسی آزمایشگاهی و عددی میراگر اصطکاکی ترکیبی [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 4-4]
 • موسوی، سید یاسین ارزیابی مشخصه های مقاومتی خاک ریزدانه حاوی نانوآهک [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 15-15]
 • موسوی، سید روح ا... بهینه سازی مدل سخت‌شوندگی کششی بتن براساس نتایج تحلیل غیرخطی لایه‌ای تیرهای بتنی مسلح شده با میلگردهای FRP [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 8-8]
 • موسوی، سید مجید بهره‌برداری بهینه از مخازن با افزایش بهره‌وری آب: راهکار سازگاری با تغییر اقلیم آتی (مطالعه موردی: سد جره) [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 6-6]
 • موسوی جهرمی، سید حبیب بررسی آزمایشگاهی تاثیر گرداب‌شکن‌های هرمی بر ضریب دبی سرریز نیلوفری در شرایط استغراق [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 5-5]
 • موسوی فرد، سید حلال ارزیابی تأثیر پارامترهای کلیدی طرح اختلاط بتن پودری واکنشی (RPC) بر مقاومت فشاری [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 1-1]
 • موسوی گاوگانی، سید علی کنترل لرزه‌ای مدل برشی یک قاب 10 طبقه با استفاده از میراگر جرمی فعال و بهینه‌یابی با الگوریتم ازدحام ذرات [دوره 52، شماره 8، 1399، صفحه 14-14]

ن

 • نایب زاده، بهنام بررسی آزمایشگاهی استهلاک انرژی در شیب‌شکن‌‌های قائم مجهز به صفحه مشبک قائم با واگرایی تدریجی در پایین‌دست [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 7-7]
 • نادری، رضا بررسی رفتار مقاومت برشی خاک ماسه‌ای بندرانزلی مسلح شده با پلی اتیلن ترفتالات (PET) [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 14-14]
 • نادری، محمود بررسی اثر مقاومت، زمان و مقدار فشار آب و جهت بتن‎ریزی بر نفوذپذیری بتن [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 17-17]
 • نجف زاده، محمد پیش‌بینی دبی نشت و فشار پیزومتریک در سدهای خاکی با استفاده از مدل‌های محاسبات نرم (مطالعه موردی: سد شهید کاظمی بوکان) [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 13-13]
 • ندیری، عطاالله تخمین هدایت هیدرولیکی و ارزیابی عدم قطعیت بین مدل‌ها و داده‌های ورودی توسط متوسط‌گیری بیزین از مدل‌های هوش مصنوعی [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 3-3]
 • نرماشیری، کامبیز مقاوم سازی ستون های فولادی پرشده با ملات دارای نقص توسط CFRP [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 17-17]
 • نشایی، سید احمد ارزیابی مشخصات سونامی زمین لغزشی احتمالی در دریاچه خزر [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 13-13]
 • نصیری، مسعود مطالعه عددی سه‌بعدی پایداری شیب ماسه‌ای مسلح با ستون سنگی مسلح با ژئوگرید [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 2-2]
 • نظری افشار، جواد مطالعه آزمایشگاهی مقاومت برشی ماسه سست بهسازی شده در حالت ستون سنگی مجزا و ترانشه معادل و سطح معادل [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 15-15]
 • نظری افشار، جواد بررسی آزمایشگاهی مقاومت برشی معادل در خاکهای چسبنده بهسازی شده با ستون‌های سنگی در دستگاه سه محوری [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 4-4]
 • نظری افشار، جواد مدلسازی فیزیکی بررسی تاثیر پیکربندی مهار مارپیچ و سربار بر جابجایی دیوار [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 10-10]
 • نیکخواه، آرش شبیه‌سازی فیزیکی تخلیه جریان از مجرای عمقی در مخازن چگال ( با لحاظ استفاده در اداره لوله عمقی سد گتوند) [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 11-11]
 • نیکوکار، شایان تدوین مدل ترکیبی بهینه‌سازی سه هدفه زمان-هزینه-سود در پروژه‌های ساخت با استفاده از تحلیل مقایسه‌ای الگوریتم‌های فرا ابتکاری موجود [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 13-13]
 • نوری، امین اثر ارتفاع در مقاومت برشی تیرهای عمیق بدون آرماتور برشی با بتن معمولی و سبک [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 8-8]
 • نوری، ریحانه شبیه‌سازی عددی تغییرمکان عرضی لوله مدفون بر اثر ناپایداری شیروانی‌ها [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 11-11]
 • نوری، یونس بررسی اثر آتش بر پایداری و مقاومت جانبی دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک. [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 7-7]
 • نورانی، بهرام مدل‌سازی و تخمین نیروی بالابرنده وارد بر سدهای وزنی با استفاده از روش‌های المان محدود و شبکه عصبی برمبنای الگوریتم بهینه‌سازی وال [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 2-2]
 • نورانی، بهرام شبیه‌سازی عددی برای تعیین نوع دایره لغزش و ضریب اطمینان پایداری در شیب‌های محدود به روش تعادل حدی [دوره 52، شماره 12، 1399، صفحه 15-15]
 • نورانی، وحید ترکیب روش‌ استخراج مشخصه با ریزمقیاس نمایی آماری مبتنی بر ترکیب مدل‌های هوش مصنوعی [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 6-6]
 • نوروزی سرکارآباد، رضا بررسی تاثیر شکل‌های مختلف هندسی آستانه بر ضریب دبی جریان دریچه کشویی عمودی [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 2-2]

و

 • ویسی، حجت بررسی کارآیی حذف و سینتیک جذب کادمیوم از محیط آبی توسط ذرات نانو گرافن تیول دار شده [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 17-17]
 • ویس کرمی، مهدی ارزیابی مشخصات سونامی زمین لغزشی احتمالی در دریاچه خزر [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 13-13]
 • وفیدسرکاری، محمدرضا بررسی اهمیت خروج از مرکزیت اتفاقی در طراحی لرزه‌ای ساختمان‌های فولادی با سیستم دوگانه تحت اثر زلزله‌های حوزه دور و نزدیک گسل [دوره 52، شماره 7، 1399، صفحه 9-9]

ه

 • هادوی فر، مجتبی بررسی کارآیی حذف و سینتیک جذب کادمیوم از محیط آبی توسط ذرات نانو گرافن تیول دار شده [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 17-17]
 • هادوی فر، مجتبی کارایی فرایند الکتروکواگولاسیون در حذف نیترات و فسفات از فاضلاب برکه تثبیت شهر سبزوار با رویکرد پاسخ سطح [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 6-6]
 • هاشمی، سید حسین هیدروکربن‌های حلقوی معطر (PAHs) در رسوبات رواناب شهری (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 52، شماره 11، 1399، صفحه 4-4]
 • همزبان قراملکی، محمدتقی بررسی اثر رس بر قدرت سایندگی خاک‌ها به‎وسیله آزمایش LCPC [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 4-4]
 • هوشیار، یعقوب بررسی آزمایشگاهی تأثیر آهک در روند خود ترمیمی و واگرایی خاک‌های رسی (مطالعه موردی: سد گردیان) [دوره 52، شماره 6، 1399، صفحه 2-2]

ی

 • یعقوبی، مجید پیشنهاد یک روش ساده اجزای محدود برای تحلیل ارتعاش آزاد و کمانش تیرهای چندلایه [دوره 52، شماره 9، 1399، صفحه 8-8]
 • یگانه میرزا علیلو، مرتضی مقایسه راکتورهای UASB معمول و اصلاح شده در تصفیه پساب صنایع لبنی [دوره 52، شماره 10، 1399، صفحه 13-13]
 • یوسفی رشید، علی بررسی مقاومت شکست روسازی بتن غلتکی تقویت شده با الیاف مصنوعی [دوره 52، شماره 5، 1399، صفحه 4-4]
 • یوسفی عباسعلیلو، افشار بررسی عوامل تأثیرگذار بر حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی نیمه گرم (WMA) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 12-12]