موضوعات = مدیریت پروژه
تعداد مقالات: 25
بهینه‌سازی هزینه چرخه عمر پلها با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان پلها (مطالعه موردی پلهای مسیر ساری به محمودآباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

10.22060/ceej.2022.17603.6622

محمدجواد طاهری امیری؛ میلاد همتیان؛ شروین روشن قلب


بهینه‌سازی جانمایی داخلی کارگاه و تاثیر آن بر هزینهی پروژه‌های ساخت با الگوریتم بهینه‌سازی علف‌های هرز

دوره 53، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 495-514

10.22060/ceej.2020.15506.5945

محمدجواد طاهری امیری؛ میلاد همتیان؛ فرشیدرضا حقیقی؛ مائده جواهری بارفروشی


تعیین تاخیر درپروژه های‌ ساخت مترو با روش چند معیاره فازی

دوره 51، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 143-156

10.22060/ceej.2018.13974.5524

حسنعلی مسلمان یزدی؛ محمدرضا مسلمان یزدی؛ عرفان محمدی


بهینه سازی زمان و هزینه در استقرار سکونت گاه های اسکان موقت پس از بحران

دوره 50، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1003-1014

10.22060/ceej.2017.13055.5318

سیدفتح اله ساجدی؛ سیدحمید هاشمی؛ سیدمحسن کالوندی