افزایش هزینه، عاملی تاثیرگذار بر مدیریت پایدار پروژه‌های ساختمانی در ایران (دلایل افزایش هزینه در پروژه‌های ساختمانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شاهد

10.22060/ceej.2021.18877.6989

چکیده

صنعت ساختمان بخش بزرگی از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد. حجم عظیمی از منابع ملی اعم از انرژی و مصالح در این بخش مصرف می‌گردد. از این‌رو کارآیی این صنعت نقش مهمی در توسعه پایدار کشور دارد. افزایش هزینه در پروژه‌های ساختمانی، از عوامل بسیار تاثیرگذار بر کاهش کارایی این صنعت و بروز مشکلات متعدد در آن می باشد. بر این اساس شناخت دقیق دلایل انحراف هزینه از بودجه، عامل بسیار مهمی در مدیریت هزینه پروژه‌های ساختمانی می باشد. اگرچه پیرامون دلایل انحراف هزینه مطالعات متعددی صورت گرفته است؛ لیکن هیچ یک با تمرکز بر صرفاً پروژه‌های ساختمانی ایران نبوده است. زیست بوم پروژه های ساختمانی ایران، تفاوت چشم‌گیری با سایر بخش های عمرانی دارد.در این مقاله با تمرکز بر این موضوع و مرور تحقیقات مشابه، فهرست بلندی از دلایل انحراف هزینه پروژه‌های ساختمانی تهیه و سپس مبتنی بر زیست بوم صنعت ساختمان ایران، این فهرست اصلاح و تکمیل شده است. در نهایت میزان تکرار و شدت اثر هر عامل این فهرست، در قالب پرسشنامه‌ای از 230 نفر از فعالان صنعت ساختمان پرسش شده است. بر اساس نتایج بدست آمده تورم، طولانی شدن پروژه، فرایندهای کند اداری، برنامه‌ریزی نامناسب منابع و بهره‌وری کم و دوباره‌کاری به علت طراحی غلط یا غیر یکپارچه در تخصص‌های مختلف، از جمله مهم‌ترین عوامل ایجاد کننده افزایش هزینه و انحراف از بودجه شناسایی شده است. اصلی-ترین عوامل افزایش هزینه در حیطه خارج از سازمان پروژه و با منشا دولتی و مقررات حاکم می باشد. نتایج این پژوهش با تحقیقات مشابه در جهان همخوانی مناسبی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cost overruns as significant factors affecting sustainable management of building projects in Iran (the Causes of Cost Overruns)

نویسندگان [English]

  • Omid Ilka
  • Mahdi Rojhani
Shahed University
چکیده [English]

The construction industry is a large part of Iran's economy. A considerable amount of national resources, including energy and materials, are consumed in this sector. Therefore, the efficiency of this industry has an essential role in the sustainable development of the country. Cost overruns of construction projects or deviating from the budget is one of the most influential factors in reducing the efficiency of this industry and the occurrence of numerous problems in it. Therefore, accurate knowledge of the reasons for the deviation of costs from the planned budget is a significant factor in managing the cost of construction projects. In this paper, a review of similar research conducted and a long list of reasons for cost deviation was prepared. Then, based on the ecology of Iran's construction industry, this list was modified, completed, and categorized. The list has been distributed as a questionnaire among 230 experts, and the severity and frequency of each factor were asked. Based on the obtained data, statistical analyzes such as ANOVA were performed. According to the results, inflation, project prolongation, slow administrative processes, inadequate resource planning, and low efficiency and reprocessing due to incorrect or non-integrated design in various fields are among the most critical factors causing increased costs and deviation from the budget plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project management
  • Cost Management
  • Cost overruns
  • Building Project
  • Causes of Cost Overruns