نقش استفاده از بانک اطلاعاتی مصالح و تجهیزات در فرآیند پیاده‌سازی مدل‌سازی اطلاعات ساخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

یکی از فرآیندها و فناوری‌های جدیدی که موجب کاهش مشکلات پروژه‌های ساختمانی می‌شود، مدل‌سازی اطلاعات ساخت (BIM) می‌باشد. BIM در ایران آن‌چنان مورد استفاده قرار نگرفته است، حال آن‌که در دیگر کشورها، فرهنگ آن با سرعت مطلوب‌تری درحال جا افتادن است. مدل‌سازی ایده‌آل به طوری که ریزمدل‌ها به صورت واقعی و دارای اطلاعاتی از قبیل زمان و هزینه ساخت، شرکت سازنده، کیفیت آن و غیره باشند کاری زمان‌بر و هزینه‌بر است، همین موضوع باعث کاهش تمایل متولیان پروژه به پیاده‌سازی BIM به شمار می‌رود. شواهد اولیه نشان می‌دهد در صورتی که بانک اطلاعاتی دیجیتال از مصالح، تجهیزات و ماشین آلات مورد استفاده در پروژه از قبل آماده شده باشد و در اختیار متولیان پروژه قرار گیرد، نه تنها صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای در زمان و هزینه مدل‌سازی پروژه حاصل می‌شود بلکه دست‌یابی به کارکردهای مختلف BIM در چرخه عمر پروژه نیز تسهیل می‌شود. در تحقیق حاضر، پس از بررسی ادبیات مرتبط با موضوع و شناخت کلیات و تعاریف بانک اطلاعاتی مصالح و تجهیزات و همچنین مزایا و تاثیرات آن، با استفاده از روش کیفی، مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با 16 نفر از متخصصان این حوزه صورت گرفت و سپس با استفاده از روش تحلیل مضمون نتایج آن تدوین گردید. نتایج نشان می‌دهد استفاده از بانک اطلاعاتی مصالح و تجهیزات در مرحله طراحی تفصیلی بیشترین کاربرد را دارد و همچنین بیشترین کاربرد آن در برآورد هزینه، متره مصالح و تشخیص تزاحمات است و ضمنا مشاور و کارفرما بیشترین بهره را از این بانک اطلاعاتی می‌برند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of using the database of materials and equipment in the implementation process of Building Information Modelling

نویسندگان [English]

  • Ali Bidhendi 1
  • Mojtaba Azizi 2
  • Ehsan Eshtehardian 3
1 Faculty of Art at Tarbiat Modares University
2 Assistant Professor at the Faculty of Art at Tarbiat Modares University Iran
3 Associate Professor at the Faculty of Art at Tarbiat Modares University Iran
چکیده [English]

One of the new processes and technologies that solve many problems of construction projects is Building Information Modeling (BIM). BIM is not widely used in Iran, while in other countries, its culture is settling at a more favorable pace. Ideal modeling so that the micro-models are realistic and have information such as construction time and cost, construction companies, quality, etc, is a time-consuming and costly task, this issue reduces the tendency of stakeholders to implement BIM. What is the role and effect of using databases of materials and equipment in each of the stages of BIM implementation in construction projects? if there is a comprehensive database in the field of BIM, which BIM functions will be facilitated and which stakeholders benefit most from this database, are the questions that this paper seeks to answer. In the present study, after reviewing the literature related to the subject and recognizing the generalities and definitions of the database of materials and equipment, as well as its benefits and effects, semi-structured interviews were conducted with 16 experts in this field, using a qualitative method and then a content analysis. The results show that the use of materials and equipment database is the most used in the detailed design stage and it’s most used in cost estimation, Quantity Take Off and clash detection and also the consultant and employer benefit the most from this database.

KEYWORDS

کلیدواژه‌ها [English]

  • Materials and equipment database
  • building information modeling
  • project stages
  • BIM applications
  • BIM models