الگویی برای مدیریت ریسک‌های بخش تدارکات پروژه‌های بین‌المللی شرکت‌های ایرانی (پروژه‌های موردی سیمان سوریه و سیمان ونزوئلا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده معماری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

     وجود محدودیت در بازارهای داخلی و فرصت‌های بالقوه در بازارهای بین‌المللی، باعث شده است که شرکت‌های ایرانی، درصدد جذب این فرصت‌ها باشند. علی‌رغم جذابیت اولیه، پروژه‌های برون‌‌مرزی شامل سطوح بالایی از چالش‌ها و ریسک‌ها می‌باشند که تکمیل موفق این پروژه‌ها را برای پیمانکاران دشوار می‌سازد. از طرفی می‌توان با استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک پروژه و با ارزیابی و برنامه‌ریزی مناسب و به ‌موقع، زیآن‌های مالی، زمانی و فنی را کـاهش داده و سـودآوری را در پروژه‌ها افزایش داد. از طرفی بیشتر مشکلات شرکت‌های ایرانی در اجرای پروژه‌های برون‌مرزی، مشابه بوده و می‌توان فهرستی از این چالش‌ها و ریسک‌های محتمـل در این نوع پروژه‌ها را با استفاده از تجارب پروژه‌های پیشین و نظرات متخصصین به دست آورد. از همین رو از آنجا که مدیریت تدارکات یکی از چالش برانگیزترین بخش­ های پروژه­ های بین‌المللی است، در این پژوهش ابتدا با جمع‌آوری نقطه نظرات متخصصین و بررسی دو نمونه­ ی موردی، با استفاده از قواعد دلفی، سعی بر شناسایی عوامل تأثیرگذار در پروژه‌های برون‌مرزی شد. سپس ریسک­ ها بر اساس نوع اثرگذاری آن‌ها بر حوزه تدارکات و بر اساس فازهای پروژه اولویت­ بندی و دسته‌بندی شدند؛ در ادامه نیز به مهم‌ترین ریسک­ ها پاسخ داده شد و در نهایت الگویی جهت پیاده ­سازی مدیریت ریسک برای بخش تدارکات پروژهای بین ­المللی پیشنهاد داده شد. نتایج بیانگر این است که، ریسک­ های مالی بیشترین فراوانی ریسک را به خود اختصاص داده و ریسک­ های موجود در فاز اجرا، بیشترین فراوانی را نسبت به ریسک­ فازهای دیگر پروژه داشته است. همچنین ریسک ­های مستقیم بیشترین تاثیر را در تدارکات پروژه ­های بین­ المللی دارند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Model For Managing The Risks of International Project Procurement of Iranian Companies (Case study -Syrian Cement and Venezuelan Cement projects)

نویسندگان [English]

  • Majid Parchami Jalal
  • saeed moradi
  • hosseyn nik sirat
چکیده [English]

Despite the initial attractiveness of international projects, these projects involve high levels of challenges and risks that make it difficult for contractors to complete these projects successfully. On the other hand, most of the Iranian companies' problems in the implementation of international projects are similar, and a list of these challenges and potential risks in this type of project can be obtained using the experience of previous projects and expert opinions. Since procurement management is one of the most challenging parts of international projects, in this study, first by collecting the views of experts and examining two case studies, using Delphi rules, try to identify the factors influencing these projects. Risks were then prioritized and categorized based on the type of impact they had on the procurement area and on the project phases; the most important risks were answered and finally, a model for implementing risk management for the international project procurement department was proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk of Procurement
  • Risk Management
  • Risk structure
  • International Projects
  • Risk of International Projects Procurement
[1] A.S. khamene, Mohammad Hosseyn & Parviz Sedghi, Laaya, study of challenges,opportunities and risks in executing of international projects, in:  seventh project management conference, (in prsian), https://civilica.com, Tehran, 2011.
[2] M.I. Sepehri, Abdolmotalleb & Naeemayee,Omid Ali & Bidgoli, Hosseyn, Procurement and Procurement Strategy of the Mining Project: Equipment Supply Company affiliated with Izoiko Complex, in:  International Strategic Management Conference Project(in persian), civilica, Tehran, 2008.
[3] H.F.F. Nezakati, Iran Export Engineering &Technical Services (Identifying Barriers & Offering Suggestions), Marketing Management(in persian), 1(1) (2006) 83-95.
[4] M.G. Parchami Jalal, Mahmood & Talkhabi,Hadi, Developing algorithms of Legal - contractual claims and study occurrence rate and severity of their impact on the non-industrial DB Projects of Iran, Sharif civil engineering(in persian), 31-2(4/1) (2015) 41-49.
[5] M.A. Golabchi, Mojtaba, Project safety management: with a construction projects approach, Pars University of Architecture and Art(in persian), Tehran, 2014.
[6] M. Christopher, Logistics & supply chain management, 2016.
[7] J.P. Wincel, Lean supply chain management : a handbook for strategic procurement,  (2004).
[8] I. Project Management, A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide), 2017.
[9] W. Gachie, Project risk management: A review of an institutional project life cycle, Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions, 7 (2017) 163-173.
[10] Managing successful projects with PRINCE2, TSO, London (London), 2017.
[11] P. Szymański, Risk management in construction projects, Procedia Engineering, 208 (2017) 174-182.
[12] S.H. Han, D.Y. Kim, H. Kim, W.-S. Jang, A web-based integrated system for international project risk management, Automation in Construction, 17(3) (2008) 342-356.
[13] H. Zhi, Risk management for overseas construction projects, International Journal of Project Management, 13(4) (1995) 231-237.
[14] Y. Kwak, S. Dewan, Risk Management in International Development Projects,  (2001).
[15] S.J. van Zolingen, C.A. Klaassen, Selection processes in a Delphi study about key qualifications in Senior Secondary Vocational Education, Technological Forecasting and Social Change, 70(4) (2003) 317-340.
[16] S. Li, Risk Management for Overseas Development Projects International Business Research, 2(3) (2009) 193-196.
[17] A. Buqammaz, I. Dikmen, M. Birgonul, Risk assessment of international construction projects using the analytic network process, Canadian Journal of Civil Engineering, 36 (2009) 1170-1181.
[18] J. Walewski, G. Gibson, E. Vines, Risk Identification and Assessment for International Construction Projects, in, 2006, pp. 6-1 to 6.
[19] L. Parvizsedghy, M.H. Sobhiyah, International projects risk management in the construction industry,  (2011).
[20] M. Kassem, M.A. Khoiry, N. Hamzah, Assessment of the effect of external risk factors on the success of an oil and gas construction project (Abstract and references), Engineering Construction & Architectural Management, 27 (2020) pp. 2767-2793.
[21] T. Yuan, P. Xiang, H. Li, L. Zhang, Identification of the main risks for international rail construction projects based on the effects of cost-estimating risks, Journal of Cleaner Production, 274 (2020) 122904.
[22] S.M.G. Moosavi, Arash & Safavi,Seyyed Shantia, Procurement risk management; Strategic in the success of construction projects, in:  International Conference on Strategic Project Management(in persian), civilica, Tehran, 2008.
[23] K. Burgess, J. Singh Prakash, R. Koroglu, Supply chain management: a structured literature review and implications for future research, International Journal of Operations & Production Management, 26(7) (2006) 703-729.
[24] M.M.M. Farshci, Sajjad, Procurement risk management in EPC projects, in:  National Conference on Organizational Risk Management(in persian), civilica, Tehran, 2015.
[25] S.M.G. moosavi, Arash Management and analysis of procurement risks of construction projects using LINMAP technique, in:  Fifth International Conference on Project Management(in persian), civilica, Tehran, 2009.
[26] T. Adu Gyamfi, Patrickzievie, V. Boateng, Risk Management of Procurement Challenges: The Implication To Construction Firms In Ghana, American journalof engineering research,  (2016) 164-172.
[27] G. Rotich, G. Ochiri, P. Mwau, Influence of Procurement Risk Management on Procurement Performanve of Mega Projects in the Energy Sector in Kenya,  (2018) 1-12.
[28] C. Powell, The Delphi technique: myths and realities, Journal of advanced nursing, 41(4) (2003) 376-382.