الگویی برای مدیریت ریسک‌های بخش تدارکات پروژه‌های بین المللی شرکت های ایرانی (پروژه های موردی سیمان سوریه و سیمان ونزوئلا )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دانشکده معماری

2 دانشجو

3 کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت

چکیده

وجود محدودیت در بازارهای داخلی و فرصت‌های بالقوه در بازارهای بین‌المللی، باعث شده است که شرکت‌های ایرانی، درصدد جذب این فرصت‌ها باشند. علی‌رغم جذابیت اولیه، پروژه‌های برون‌مرزی شامل سطوح بالایی از چالش‌ها و ریسک‌ها می‌باشند که تکمیل موفق این پروژه‌ها را برای پیمانکاران دشوار می‌سازد. از طرفی می‌توان با استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک پروژه و با ارزیابی و برنامه‌ریزی مناسب و به‌موقع، زیان‌های مالی، زمانی و فنی را کـاهش داده و سـودآوری را در پروژه‌ها افزایش داد. از طرفی بیشتر مشکلات شرکت‌های ایرانی در اجرای پروژه‌های برون‌مرزی، مشابه بوده و می‌توان فهرستی از این چالش‌ها و ریسک‌های محتمـل در این نوع پروژه‌ها را با استفاده از تجارب پروژه‌های پیشین و نظرات متخصصین بدست آورد. از همین رو از آنجا که مدیریت تدارکات یک از چالش برانگیزترین بخش‌های پروژه-های بین‌المللی است، در این پژوهش ابتدا با جمع‌آوری نقطه نظرات متخصصین و بررسی دو نمونه‌ی موردی، با استفاده از قواعد دلفی، سعی بر شناسایی عوامل تأثیرگذار در پروژه‌های برون‌مرزی شد. سپس ریسک‌ها بر اساس نوع اثرگذاری آن‌ها بر حوزه تدارکات و بر اساس فازهای پروژه اولویت‌بندی و دسته‌بندی شدند؛ در ادامه نیز به مهمترین ریسک‌ها پاسخ داده شد و در نهایت الگویی جهت پیاده‌سازی مدیریت ریسک برای بخش تدارکات پروژهای بین‌المللی پیشنهاد داده شد. نتایج بیانگر این است که، ریسک‌های مالی بیشترین فراوانی ریسک را به خود اختصاص داده و ریسک‌های موجود در فاز اجرا، بیشترین فراوانی را نسبت به ریسک‌ فازهای دیگر پروژه داشته است. همچنین ریسک‌های مستقیم بیشترین تاثیر را در تدارکات پروژه‌های بین‌المللی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Model For Managing The Risks of International Project Procurement of Iranian Companies (Case study -Syrian Cement and Venezuelan Cement projects)

نویسندگان [English]

  • Majid Parchami Jalal 1
  • saeed moradi 2
  • hosseyn nik sirat 3
2 studentStudent in Project Management and Construction
3 Master of Management and Construction
چکیده [English]

Iranian companies have been led to seek opportunities arise from existing restrictions in domestic markets and potential opportunities in international markets. Despite their initial attractiveness, overseas projects involve high levels of opportunities, challenges, and risks, making successful completion of these projects challenging for contractors, clients, and investors. On the other hand, by using management tools that identify, evaluate, and plan for timely and appropriate response to risks, technical, financial and temporal losses can be reduced and profitability can be increased simultaneously. Problems faced by Iranian companies in overseas projects are almost identical and a comprehensive list of potential risks and challenges can be assembled using the prior projects’ experiences and experts’ opinions. Although the probability of occurrence and impact of the aforementioned risks are different in each project, it is possible to measure the impact of these risks, and to predict the substantial risks with the factor of relative importance. Because procurement management is one of the most challenging parts of international projects, In this research, at first, it is tried to identify the influential factors in overseas projects by collecting the views of selected experts of statistical population, researching two case studies, and implementing Delphi rules. Secondly, based on the type of the impact they had on the procurement area, risks were prioritized and categorized according to project phases. Finally, a general scheme is proposed for implementing risk management in procurement department of international projects

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk of Procurement "
  • Risk Management "
  • Risk Structure "
  • International Projects "
  • "
  • Risk of International Projects Procurement