موضوعات = تحلیل سازه
توزیع بهینه اتصالات دارای میراگر جهت بهبود عملکرد لرزه ای قاب‌های صلب فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1401

10.22060/ceej.2023.21157.7636

سید مهدی زهرایی؛ امیرمحمد ربانی


بررسی عددی پارامترهای مؤثر بر رفتار اتصال ورق گاست به مقاطع لوله‌ای فولادی پرشده با بتن

دوره 55، شماره 3، خرداد 1402، صفحه 11-11

10.22060/ceej.2023.20837.7545

میلاد ابراهیم نژاد شلمانی؛ علی راضی احمدسرایی؛ پویا آرزومند لنگرودی


بررسی زمان شروع خوردگی سازه‌های بتن آرمه در فواصل مختلف از دریا

دوره 55، شماره 2، اردیبهشت 1402، صفحه 8-8

10.22060/ceej.2022.20005.7312

امیرحسین جعفری؛ محسنعلی شایان فر؛ محمد قانونی بقا