رفتار لرزه ای اتصال خمشی فولادی با ورق های سخت کننده کناری بوسیله منحنی شکنندگی و مقایسه آن با اتصال WUF-W

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه عمران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

قاب‌های خمشی فولادی از جمله سیستم‌های مرسوم سازه‌ای در تحمل بارهای ثقلی و جانبی هستند که به خصوص در سازه‌های بلندمرتبه با توجه به وزن کمتر آن متداول می‌باشند. از آنجاکه مهمترین عضو در سیستم قاب‌های خمشی فولادی، اتصالات بوده و میزان شکل‌پذیری آنها در عملکرد قاب‌های خمشی تعیین کننده است. بنابراین تحقیق و بررسی دقیق در‌خصوص عملکرد این اتصالات، در سازه‌های فولادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. باتوجه به اینکه که اتصال خمشی فولادی با ورق‌های سخت کننده کناری بدلیل سهولت اجرا و بهبود رفتار لرزه‌ای در طی سه دهه اخیر به طور گسترده‌ای مورد توجه قرار گرفته‌ لذا مطالعات زیادی برای بهبود عملکرد اتصال خمشی فولادی با ورقهای سخت‌کننده‌ی کناری انجام شده است.

در این مقاله باتوجه به اینکه منحنی‌های شکنندگی ابزاری مناسب برای برآورد احتمالاتی آسیب‌پذیری به‌حساب می‌آید، جهت بررسی کفایت رفتار اتصال مذکور و مقایسه با اتصال از پیش تاییده شده WUF-W تعیین و مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور تعیین منحنی های شکنندگی تحلیل‌ دینامیکی افزایشی و همچنین تحلیل اجزاء محدود انجام شده است.

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل‌ها و بررسی پارامترهای خرابی سازه در شدت‌های مختلف زلزله نشان داده شد که احتمال خرابی سازه با استفاده از اتصال خمشی فولادی با ورقهای سخت‌کننده‌ی کناری نسبت به اتصال از پیش تایید شده WUF-W کمتر می‌باشد. لذا اتصال خمشی فولادی با سخت کننده‌های کناری قابلیت اطمینان بالاتری داشته و به دلیل صلبیت و شکل پذیری بالاتر، قادر به تحمل دوران‌های خمیری بیشتری در میزان شتاب‌های طیفی بالاتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Seismic behavior of steel moment frame connection using side stiffener plate by fragility curve and its comparison with WUF-W connection

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Mahmoudi 1
  • Mirhamid Hosseini 2
  • Mohammad reza Mansoori 2
  • Masoud Nekooei 2
1 Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Steel moment frames are among the conventional structural systems for bearing gravity and lateral loads, which are especially common in high-rise structures due to their lower weight. Since the most important member in the system of steel moment frames is the connections and degree of plasticity is decisive in the performance of moment frames. Therefore, detailed research and investigation regarding the performance of these connections in steel structures is of particular importance. Due to the fact that steel moment connection with side stiffener plate has been widely considered in the last three decades due to the ease of implementation and improvement of seismic behavior, many studies have been conducted to improve the performance of steel moment connection with side stiffener plate.

In this article, due to the fact that fragility curves are a suitable tool for estimating the probability of vulnerability, it has been determined and used to check the adequacy of the connection behavior and compare it with the pre-approved WUF-W connection. In order to determine the fragility curves, incremental dynamic analysis and finite element analysis have been performed.

According to the results of analyzes and examination of structural failure parameters in different earthquake intensities, it was shown that the probability of structural failure using steel moment connection with sidestiffener plate is lower than the pre-approved WUF-W connection. Therefore, the steel moment connection with side stiffeners has higher reliability and due to its higher rigidity and ductility, it is able to withstand more kneading cycles at higher spectral accelerations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steel moment frame connection using side stiffener plate
  • Nonlinear Incremental Dynamic Analysis
  • Fragility curves
  • WUF-W connection
  • Pre-approved connections