مدلسازی آزمایشگاهی کابل های جدید در پل های کابلی جهت کاهش ارتعاش القایی ناشی از باد و باران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران و منابع زمین، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله دو نمونه کابل پل‌های ترکه‌ای جهت باز تولید ارتعاش القایی ناشی از باد و باران، طراحی و در تونل باد مورد آزمایش قرار گرفته است. از آنجایی که کابل‌ پل‌های کابلی، عضو سازه‌ای انعطاف‌پذیری می‌باشد و فرکانس طبیعی بسیار کم و میرایی ذاتی ناچیزی دارد، مستعد ارتعاش‌های مختلف نظیر ارتعاش ناشی از باد، ارتعاش ناشی از باد - باران و زلزله می‌باشد که ارتعاش القایی ناشی از باد - باران به یکی از نگرانی‌های بزرگ مهندسی پل تبدیل شده است. یکی از روش‌هایی که برای کاهش اثرات باد و باران بر روی کابل‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، مشخصات آیرودینامیکی کابل می‌باشد و همچنین یکی از موارد تاثیرگذار بر آیرودینامیک کابل، ایجاد جریان آب باران بر روی سطح کابل است. جهت کاهش ارتعاشات القایی نیاز به استفاده از روشی می‌باشد که تا حد ممکن به آیرودینامیک کابل آسیب وارد نکند از اینرو در سطح کابل شیارهای مارپیچی تعبیه گردیده شده است تا این جریان آب را به پایین کابل هدایت کند. با آزمایش دو مدل کابل (بدون‌شیار و با شیار) در تونل باد همراه با جریان مصنوعی باران تحت اثر سرعت‌های مختلف باد و همچنین زوایای متفاوت کابل نسبت به صفحه عمود بر باد، این نتیجه حاصل شده است که ایجاد شیار های مارپیچ به دور کابل، جریان‌های فرکانس پایین را حذف می‌کند و بنابراین دامنه ارتعاش کاهش می یابد. ‌‌‌

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of New Cables in Cable Stayed Bridges to Reduce Rain-Wind-Induced Vibration

نویسندگان [English]

  • Hani Baghi 1
  • Ali Golsoorat Pahlaviani 1
  • Mohammad Hasan Ramesht 1
  • Jafar Asgari Marnani 1
  • Arash Mirabdolah Lavasani 2
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Civil and Earth Resources Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Mechanical Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this presents, two pairs of cable models were designed and tested to reproduce induced vibration of stay cables in a wind tunnel. Cable of cable stayed bridges are flexible structural members that have very low natural frequency and low intrinsic attenuation, Therefore, they are able to various vibrations such as wind vibration, wind-rain-induced vibration (RWIV) and earthquakes. Wind-rain induced vibration has become one of the major concerns of bridge engineering. One of the ways to reduce the effects of wind and rain on cable bridges has been examined is cable aerodynamic specification and also one of the factors affecting the aerodynamics of the cable is the formation of rainwater flow on the surface of the cable. Therefore, spiral grooves were installed on the surface of the cable to direct this flow of water to the bottom of the cable. By testing two cable models (without grooves and with grooves) in the wind tunnel with artificial rain flow, effect of different wind speeds and also different yaw angles, it was concluded that by creating spiral grooves to The cable circumference can reduce the induced vibration caused by wind and rain, and the presence of these spiral grooves around the cable eliminates low frequency currents and thus reduces the amplitude of the induced vibration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cable stayed bridges
  • Wind induced vibration
  • Experimental investigation
  • wind tunnel
  • cable