بررسی عددی و آزمایشگاهی رفتار برشی تیرورق‌های به صورت سرد نورد سخت شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده عمران و حمل و نقل، دانشگاه اصفهان، ایران،

2 مهندسی عمران، عمران و حمل و نقل، دانشگاه اصفهان، ایران

3 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه اصفهان

چکیده

استفاده از تیرورق‌ها به عنوان تیرهای با دهانه‌های بزرگ، از یک سو می‌تواند جایگزینی برای مقاطع نورد شده‌ای باشد که در هر مکان و زمان امکان ساخت آن‌ها وجود ندارد و از سوی دیگر می‌تواند جهت تحمل بارهای بزرگی به کار رود که نیم‌رخ مناسب نورد شده‌ای برای آن وجود ندارد. جان تیرورق‌های معمولی می‌تواند تحت اثر بارهای وارده در معرض خطر کمانش قرار گیرد. یک روش اقتصادی برای جلوگیری از کمانش جان، ایجاد پرس در جان تیرورق، به صورت سرد نورد شده است. ایجاد پرس در جان تیرورق باعث می‌شود که ورق حول محور ضعیف، از سختی هندسی و مقاومت بیشتری نسبت به حالت اولیه خود برخوردار شود. حال با توجه به این موضوع، نیاز به بررسی دقیق‌تر ظرفیت تیرورق‌های دارای پرس احساس می‌شود. به همین منظور در این مطالعه با استفاده از تحلیل ریکس ابعاد بهینه پرس بدست آمده و تاثیر آن بر کمانش الاستیک ورق و تیرورق‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین تاثیر پرس در تیرورق‌‌های طویل 6 متری مورد بررسی قرار گرفته و در پایان یک نمونه آزمایشگاهی ساخته می‌شود تا از صحت نتایج حاصل از نرم‌افزار اجزا محدود اطمینان حاصل کرد. با توجه به اینکه تا به امروز اطلاعات کمی در مورد رفتار تیرورق‌های دارای وجود دارد لذا نیاز به انجام تحقیقاتی در این مورد، کاملا لازم و بجا است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical and experimental evaluation of shear behavior of cold formed stiffened web girders

نویسندگان [English]

  • Mehdi Moradi 1
  • Mahdi Zandi 2
  • Hossein Amoushahi 3
1 M.Sc. student, University of Isfahan, Department of Civil Engineering and Transportation
2 Department of civil engineering, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Department of Civil Engineering and Transportation
چکیده [English]

Using plate girders as large-span beams can, on the one hand, be an alternative to rolled sections that cannot be constructed easily in every intended place and time and, on the other hand, can be utilized to withstand large loads for which a suitable rolled profile does not exist. The web of ordinary plate girders might be at risk of buckling under heavy loads. A cost-effective method to prevent the buckling of the web is to create a cold-formed press on the web. Creating press on the plate girder’s web allows the plate to enjoy more geometric stiffness and resistance around the weak axis compared to its original state. Considering this issue, there is a need to examine the capacity of the pressed plate girders meticulously. Therefore, in this study, the optimal dimensions of the press are obtained using Riks analysis, and its effect on the elastic buckling of plates and plate girders is investigated. Furthermore, the effect of press on 6-meter-long plate girders is also studied and a laboratory sample is finally made to ensure the accuracy of the results from the finite element software. Since there is slight information about the behavior of pressed plate girders, it is quite necessary to research in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cold Formed web
  • Shear Behaviour
  • Girder
  • Pressing
  • Corrugated web