نمایه نویسندگان

آ

 • آرامون، احسان نقش پوزولانهای طبیعی در کاهش نفوذپذیری و افزایش دوام بتن‌ها در محیط های خورنده کلرایدی [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 45-53]

ا

 • اسعد سجادی، سید رامین بررسی آزمایشگاهی سخت کننده های گوشه ای برای جلوگیری از زیپ شدن ورق در دیوارهای برشی فولادی [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 23-30]
 • اسماعیلی، رضا خواص مکانیکی بتن خودتراکم حاوی پومیس در برابر دمای زیاد [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 69-74]
 • اشرف واقفی، سید سعید مدلسازی آبشستگی بستر رسی اطراف پایه‌های دایره‌ای به کمک حل حجم محدود جریان آشفته افقی [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 65-72]
 • امیری، محمد رفتار ژئوتکنیک زیست محیطی نانورسها در اندرکنش با آلایندههای فلز سنگین [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 29-36]
 • امیر شاه کرمی، سید عبد العظیم ارائه مدلی برای پیش بینی رفتار مخلوط های آسفالتی [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 75-82]
 • اوحدی، وحیدرضا رفتار ژئوتکنیک زیست محیطی نانورسها در اندرکنش با آلایندههای فلز سنگین [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 29-36]

ب

 • بابایی، سید مهدی بررسی اثرات محلی ساختگاه روی جنبش‌های قوی زمین در منطقه‌ی عباس‌آباد(محدوده‌ی مصلی تهران) [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 19-28]
 • باقری، علیرضا بررسی آماری مقاومت ضربه‌ای بتن مبتنی بر پودر واکنش‌زا و بتن مبتنی بر پودر واکنش‌زای مسلح به الیاف فولادی [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 73-83]
 • بخشایش اقبالی، نسرین بررسی ضوابط لرزه ای جدید ساختمان های فولادی به روش طراحی بر اساس عملکرد [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 37-44]
 • بهاری، محمدرضا تحلیل پوش‌اور دینامیکی سکوهای ثابت فراساحل تحت بارگذاری دریایی [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 111-121]

پ

 • پیدایش، منصور نقش پوزولانهای طبیعی در کاهش نفوذپذیری و افزایش دوام بتن‌ها در محیط های خورنده کلرایدی [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 45-53]
 • پیغاله، الناز مدل‌سازی عدم قطعیت‎های مرتبط بااشتعالهای داخل ساختمانی پس از زلزله به روش شبیه‌سازی مونت کارلو [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 11-20]
 • پهلوان یلی، احمد بررسی ضوابط طراحی سازه های فولادی بلند باسیستم دوگانه قاب-دیوار در حوزه نزدیک به گسل به روش طراحی بر اساس عملکرد [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 85-94]
 • پور حسینی، رضا ارائه مدلی برای پیش بینی رفتار مخلوط های آسفالتی [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 75-82]

ت

 • تهرانی زاده، محسن تعیین طیف طرح خطر یکنواخت با توجه به اثرات حوزه نزدیک برای گستره شهر تهران [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 47-54]
 • تهرانی زاده، محسن بررسی ضوابط طراحی سازه های فولادی بلند باسیستم دوگانه قاب-دیوار در حوزه نزدیک به گسل به روش طراحی بر اساس عملکرد [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 85-94]
 • تهرانی زاده، محسن بررسی ضوابط لرزه ای جدید ساختمان های فولادی به روش طراحی بر اساس عملکرد [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 37-44]

ج

 • جسمانی، محراب تعیین خصوصیات تحکیم ثانویه خاکهای شمال ایران براساس مفهوم نسبت(ca/cc) [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 59-68]
 • جمشیدی چناری، رضا خواص میرایی ماسه لای دار مسلح شده با الیاف موکت [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 65-73]
 • جهانی، احسان اثر ضریب تغییرات پارامترهای اصلی بر شاخص قابلیت اعتماد اعضای سازه ای در آبا [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 41-46]
 • جوادی اصطهباناتی، مرتضی بررسی جریان غیرخطی در شکستگی های سنگی با دیواره زبر [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 21-28]

چ

 • چابکی خیابانی، علیرضا مدلسازی رفتار غیر الاستیک نانوتیوب های کربنی توسط مکانیک محیط پیوسته [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 93-99]

ح

 • حاتمی، فرزاد ارزیابی عملکرد و بهینه‌سازی دیوارهای برشی کامپوزیت [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 83-91]
 • حجتی، مریم تحلیل دینامیکی سد‌های بتنی وزنی با استفاده از المان نیمه بی نهایت سیال بهینه [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 31-40]
 • حسینی، سید مجدالدین میرمحمد بررسی رفتار شالوده‏ های تقویت‏ شده با ژئوگرید تحت اثر بارهای سیکلی افقی [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 1-10]

خ

 • خالقی، حسن مطالعه آزمایشگاهی کنترل نشت از پی های آبرفتی [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 11-22]
 • خیری جلودار، سید عباس تحلیل پوش‌اور دینامیکی سکوهای ثابت فراساحل تحت بارگذاری دریایی [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 111-121]

د

 • درخشندی، مهدی اثر ریزدانه‌های چسبنده بر پاسخ تغییر حجم ماسه‌های اشباع پس از بارگذاری سیکلی [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 29-36]
 • دیلمی، اردشیر مقاوم‌سازی اتصال صلب متداول تیر به ستون مرکب از دو نیمرخ I به وسیله سخت‌کننده‌های قائم [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 75-84]
 • دهقان نیّری، رضا مدلسازی آبشستگی بستر رسی اطراف پایه‌های دایره‌ای به کمک حل حجم محدود جریان آشفته افقی [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 65-72]

ذ

 • ذوالفقاری، محمدرضا مدل‌سازی عدم قطعیت‎های مرتبط بااشتعالهای داخل ساختمانی پس از زلزله به روش شبیه‌سازی مونت کارلو [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 11-20]

ر

 • رحیمی، حسن مطالعه آزمایشگاهی کنترل نشت از پی های آبرفتی [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 11-22]
 • رزاقی، سیامک آزمایش بارگذاری استاتیکی و دینامیکی پل‌ها مطالعه موردی پل قلعه‌مرغی تهران [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 55-64]
 • رضائی، فریدون آزمایش بارگذاری استاتیکی و دینامیکی پل‌ها مطالعه موردی پل قلعه‌مرغی تهران [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 55-64]
 • رمضانیانپور، علی‌اکبر خواص مکانیکی بتن خودتراکم حاوی پومیس در برابر دمای زیاد [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 69-74]
 • رمضانیان پور، علی اکبر نقش پوزولانهای طبیعی در کاهش نفوذپذیری و افزایش دوام بتن‌ها در محیط های خورنده کلرایدی [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 45-53]
 • رهایی، علیرضا ارزیابی عملکرد و بهینه‌سازی دیوارهای برشی کامپوزیت [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 83-91]

ز

 • زنگانه، حامد بررسی آماری مقاومت ضربه‌ای بتن مبتنی بر پودر واکنش‌زا و بتن مبتنی بر پودر واکنش‌زای مسلح به الیاف فولادی [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 73-83]
 • زهرائی، سید مهدی بررسی عددی تأثیر پانل برشی در کاهش پاسخ لرزه ای ساختمان های فولادی [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 103-113]

س

 • سجاد میرولد، سید نقش پوزولانهای طبیعی در کاهش نفوذپذیری و افزایش دوام بتن‌ها در محیط های خورنده کلرایدی [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 45-53]
 • سلیمی، محمدرضا ارزیابی عملکرد و بهینه‌سازی دیوارهای برشی کامپوزیت [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 83-91]
 • سمیعی، علی مقایسة روش‌های مودال وابسته و غیروابسته در تحلیل لرزه‌ای سدهای بتنی وزنی در محدودة زمان [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 37-47]

ش

 • شایانفر، محسنعلی اثر ضریب تغییرات پارامترهای اصلی بر شاخص قابلیت اعتماد اعضای سازه ای در آبا [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 41-46]
 • شاه نظری، حبیب خواص میرایی ماسه لای دار مسلح شده با الیاف موکت [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 65-73]
 • شریعتمداری، نادر بهسازی خاکهای ریزدانه با استفاده از تزریق الکتروکینتیک [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 95-102]
 • شریف زاده، مصطفی بررسی جریان غیرخطی در شکستگی های سنگی با دیواره زبر [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 21-28]
 • شفیعی، علی خواص میرایی ماسه لای دار مسلح شده با الیاف موکت [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 65-73]
 • شهریار، کورش بررسی جریان غیرخطی در شکستگی های سنگی با دیواره زبر [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 21-28]

ص

 • صادقی‏فرد، شکوفه بررسی رفتار شالوده‏ های تقویت‏ شده با ژئوگرید تحت اثر بارهای سیکلی افقی [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 1-10]
 • صالحی، امیرمسعود تأثیر عمل‌آوری حرارتی هسته و سطح ستون‌های حجیم بر مقاومت دراز مدت بتن با مقاومت زیاد [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 49-57]
 • صباغ ‌یزدی، سعیدرضا مدلسازی آبشستگی بستر رسی اطراف پایه‌های دایره‌ای به کمک حل حجم محدود جریان آشفته افقی [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 65-72]
 • صبوری، سعید بررسی آزمایشگاهی سخت کننده های گوشه ای برای جلوگیری از زیپ شدن ورق در دیوارهای برشی فولادی [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 23-30]
 • صدرنژاد، سید امیرالدین مدلسازی رفتار غیر الاستیک نانوتیوب های کربنی توسط مکانیک محیط پیوسته [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 93-99]
 • صدقی‌اصل، محمد مطالعه آزمایشگاهی کنترل نشت از پی های آبرفتی [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 11-22]
 • صیرفیان پور، مینو تعیین طیف طرح خطر یکنواخت با توجه به اثرات حوزه نزدیک برای گستره شهر تهران [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 47-54]

ط

 • طبرسا، علیرضا خواص میرایی ماسه لای دار مسلح شده با الیاف موکت [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 65-73]

غ

 • غیاثیان، حسین خواص میرایی ماسه لای دار مسلح شده با الیاف موکت [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 65-73]

ف

 • فلامکی، امین بهسازی خاکهای ریزدانه با استفاده از تزریق الکتروکینتیک [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 95-102]
 • فهیمی‌فر، احمد مدل‌کردن جریان سیال در شکستگی سنگی به روش اتومات سلولی [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 9-18]

ک

 • کرامتی، ابوالقاسم ارزیابی آزمایشگاهی و عددی مقاومت و شکل پذیری ستونهای بتنی دایره‌ای با دورپیچ های معمولی و متقاطع [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 101-109]

ل

 • لطفی، وحید تحلیل دینامیکی سد‌های بتنی وزنی با استفاده از المان نیمه بی نهایت سیال بهینه [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 31-40]
 • لطفی، وحید مقایسة روش‌های مودال وابسته و غیروابسته در تحلیل لرزه‌ای سدهای بتنی وزنی در محدودة زمان [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 37-47]

م

 • ماهروزاده، یاسر بررسی عددی تأثیر پانل برشی در کاهش پاسخ لرزه ای ساختمان های فولادی [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 103-113]
 • محمدی انایی، مریم اثر تقویت اجزای مرزی تو سط FRP در رفتار دیوار برشی بتن آرمه ی لاغر [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 1-8]
 • مدرس، امیر تثبیت خاک‌ با استفاده از سیمان آب‌زدا جهت استفاده در پروژه‌های راهسازی [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 55-63]
 • میرحسینی، سید مجدالدین بررسی اثرات محلی ساختگاه روی جنبش‌های قوی زمین در منطقه‌ی عباس‌آباد(محدوده‌ی مصلی تهران) [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 19-28]
 • میرمحمد حسینی، سید مجدالدین اثر ریزدانه‌های چسبنده بر پاسخ تغییر حجم ماسه‌های اشباع پس از بارگذاری سیکلی [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 29-36]
 • مستوفی ن‍‍‍‍ژاد، داود اثر تقویت اجزای مرزی تو سط FRP در رفتار دیوار برشی بتن آرمه ی لاغر [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 1-8]
 • مقدس نژاد، فریدون تثبیت خاک‌ با استفاده از سیمان آب‌زدا جهت استفاده در پروژه‌های راهسازی [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 55-63]

ن

 • نازک‌کارماهر، موسی مقاوم‌سازی اتصال صلب متداول تیر به ستون مرکب از دو نیمرخ I به وسیله سخت‌کننده‌های قائم [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 75-84]
 • نصر آزادانی، سید مسعود آزمایش بارگذاری استاتیکی و دینامیکی پل‌ها مطالعه موردی پل قلعه‌مرغی تهران [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 55-64]
 • نیلی، محمود تأثیر عمل‌آوری حرارتی هسته و سطح ستون‌های حجیم بر مقاومت دراز مدت بتن با مقاومت زیاد [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 49-57]
 • نورزاد، علی بهسازی خاکهای ریزدانه با استفاده از تزریق الکتروکینتیک [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 95-102]

و

 • واثقی امیری، جواد بررسی عملکرد لرزه‌ای قاب های فولادی ساده با بادبندهای برون محور [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 1-9]
 • وارث وزیریان، علی مدل‌کردن جریان سیال در شکستگی سنگی به روش اتومات سلولی [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 9-18]
 • واعظی، رامین تعیین خصوصیات تحکیم ثانویه خاکهای شمال ایران براساس مفهوم نسبت(ca/cc) [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 59-68]

ه

 • همراه، حامد بررسی عملکرد لرزه‌ای قاب های فولادی ساده با بادبندهای برون محور [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 1-9]
 • هوائـی، غلامرضا ارزیابی آزمایشگاهی و عددی مقاومت و شکل پذیری ستونهای بتنی دایره‌ای با دورپیچ های معمولی و متقاطع [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 101-109]

ی

 • یحیایی، محمود مدلسازی رفتار غیر الاستیک نانوتیوب های کربنی توسط مکانیک محیط پیوسته [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 93-99]