مقاوم‌سازی اتصال صلب متداول تیر به ستون مرکب از دو نیمرخ I به وسیله سخت‌کننده‌های قائم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در بسیاری از قاب‌های خمشی موجود از ستون‌های مرکب از دو نیمرخ I استفاده شده و اتصال تیر به آن‌ها به کمک صفحات روسری و زیرسری انجام شده است. این اتصال به علت تغییرشکل زیاد ورق پوششی ستون، رفتار نیمه‌صلب، نیمه‌مقاوم و ترد خواهد داشت. برای تقویت اتصال، استفاده از سخت‌کننده‌های قائم پیشنهاد شده است.
برای مقایسه رفتار اتصال قبل و بعد از تقویت، مدل پاره‌سازه یک‌طرفه با اتصال یاد شده به صورت تقویت‌شده و تقویت‌نشده با استفاده از روش‌ اجزاء محدود تحت بار سیکلی با برنامه غیرخطی ANSYS تحلیل شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که استفاده از سخت‌کننده‌های قائم با اصلاح سازوکار انتقال نیرو و کاهش تغییر‌شکل ورق پوششی ستون دوبل، سبب می‌شود که رفتار اتصال تا حد قابل‌‌ملاحظه‌ای بهبود یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Retrofitting of Moment Connection of I-Beam to Double-I built-up Column using Vertical Stiffeners

نویسندگان [English]

  • A. Deylami
  • M. Nazokkarmaher
چکیده [English]

Double-I-built-up columns are used in most of existing steel moment frames. The traditional moment connection of I-beam to these columns is made using flange plates. Due to flexibility of column cover plate, these connections behave as partially restrained, semi-rigid and brittle connections. Vertical stiffeners are proposed for upgrading the connection.
To compare the behavior of the connection before and after upgrading, non-linear finite element models of one-sided sub-assemblage is being analyzed under cyclic loading. Hysteretic moment-rotation curves and stress and strain contours of traditional and retrofitted models were compared. The results show that, vertical stiffeners modify the force transferring mechanism and reduce the deformation of column cover plate, which improve connection behavior considerably.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Connection retrofit
  • Welded-Flange-Plate
  • Double I-section
  • Vertical Stiffeners
  • Hysteretic behavior
[1] نازک کار ماهر، موسی، بهسازی فابهای خمشی سازه های فولادی با ستونهای مرکب I-شکل، پایان نامه کارشناسی ارشدف استاد راهنما دکتراردشیر دیلمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، 1386.
[2]FEMA 351; Recommended Seismic Evaluation and Upgrade Criteria for Existing Welded Steel Moment- Frame Buildings, Federal Emergency Management Agency, Washington, DC, 2000._
[3]AISC/ANSI 341-05; Seismic Provisions for Structural Steel Buildings, American Institute of Steel Construction, Inc., Chicago, IL, 2005._
[4]FEMA 355D; State of the Art Report on Connection Performance, Federal Emergency Management Agency, Washington, DC, 2000._
[5]FEMA 350; Recommended Seismic Design Criteria for New Steel Moment-Frame Buildings, Federal Emergency Management Agency, Washington, DC,2000._
[6]مزروعی، ع.، سیمونیان، و.، نیکخواه. عشقی، م.، ارزیابی اتصالات صلب جوشی متداول در ایران، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، 1378.
[7]Mazzolani, F.M.; “Moment Resistant Design of Steel Frames in Seismic Areas”, E & FN SPON, London,2000._
[8]AISC/ANSI 360-05, Specification for Structural Steel Buildings, American Institute of Steel Construction, Inc., Chicago, IL, 2005.