تأثیر عمل‌آوری حرارتی هسته و سطح ستون‌های حجیم بر مقاومت دراز مدت بتن با مقاومت زیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و استادیار، گروه عمران، دانشکده مهندسیف دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناسی ارشد، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

موضوع تحقیق حاضر، مقایسه مقاومت فشاری سطح و هسته ستون‌های حجیم، با نمونه‌های استاندارد می‌باشد. بدین‌منظور 8 طرح اختلاط با نسبت آب به سیمان 3/0 ساخته شد. علاوه بر طرح شاهد (بدون مواد جایگزین سیمان)، نمونه‌هایی با جایگزینی پوزولان طبیعی، خاکستر بادی و میکروسیلیس بجای درصدی از وزن سیمان تهیه گردید. پس از ساخت بتن، نمونه حرارتی در داخل محفظه نیمه آدیاباتیک قرار گرفته و تاریخچه دمایی توسعه یافته، به دستگاه ویژه عمل‌آوری نمونه‌های مقاومتی انتقال می‌یابد. برای مدل‌سازی بتن هسته و سطح ستون‌های حجیم، در زمان مقرر نمونه‌ها از شرایط یاد شده خارج و تا سن آزمایش بطور ویژه عمل‌آوری می‌شوند. نتایج حاصل نشان می‌دهد که در بتن‌های بدون پوزولان و حاوی پوزولان‌های طبیعی و خاکستر بادی، افزایش زمان قالب‌برداری باعث کسب مقاومت بیشتر نمونه‌های سطحی می‌شود. اما برداشت سریع‌تر قالب‌ها از روی بتن حاوی میکروسیلیس، باعث بهبود کسب مقاومت این نمونه‌ها می‌شود. همچنین میکروسیلیس باعث افت بیشتر مقاومت نمونه‌ها در شرایط هسته می‌شوند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Heat Curing in Core and Surface of Massive Concrete Structures on long term Strength of High Strength Concrete

نویسندگان [English]

  • Mahmod Nili 1
  • Amirmasoud Salehi 2
چکیده [English]

The properties of the surface and the core, due to the hydration heat development, are normally different in mass concrete. In the present paper, hydration heat regime was applied on a cabinet contain specimens, with 0.3 water/cement ratio, to examine the influence of heat development on strength properties.Natural pozzolan, fly ash and silica fume were used, as partial replacement for cement in the predetermined specimens. The samples were taken after 1, 2 and 5 days from cabinet, to simulate surface and core of mass concrete, and then were cured in special conditions. The results indicated that strength of the natural pozzolan and fly ash samples, which were taken after 2 days from heat cabinet, attained maximum strength. While, strength of the silica fume specimens promoted when 1-day remolding time was used. Furthermore, silica fume adversely diminished compressive strength of the core specimens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mass Concrete
  • Pozzolan
  • Remolding time
  • high strength concrete
[1] مهتا، پوویندار، مونته ئیرو، پائولو، ترجمه رمضانیانپور، ع، قدوسی، پ.، گنجیان، الف، ریزساختار، خواص و اجزای بتن(تکنولوژی بتن پیشرفته). انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیکف تهران) ویرایش اول، 1385
[2]Alexanderson, J.; ”Strength losses in heat-cured concrete”, Swedish Cement and Research Institute Proceedings, Stockholm, No. 43, 1972._
[3]Ekolu, S. O.; ”Role of Heat Curing in Concrete Durability Effects of Lithium Salts and Chloride Ingress on Delayed Ettringite Formation”, The degree of Doctore of Philosophy, Department of Civil Engineering, University of Toronto, 2004._
[4]Glasser, F. P.; Damidot, D.; Atkins, M.; “Phase development in cement in relation to the secondary ettringite problem”, Advances in Cement Research,Vol. 7, No. 26, pp. 57-68, 1995,._
[5]Hanson. J. A.; ”Optimum Steam Curing Procedure in Precasting Plants”, ACI Materials Journal, Vol. 60, No. 1, pp. 75-100, 1963M_
[6]Heinz, D.; Ludwig, V.; Rudinger, I.; “Delayed ettringite formation in heat-treated mortars and concretes”, Concrete Precasting Plant and Technology,Vol. 11, pp. 56-61, 1989._
[7]Kaszynska, M.; “Early Age Properties of High- Strength/High-Performance Concrete”, Cement and Concrete Composite, Vol. 24, pp. 253-361, 2002._
[8]Kjellman, O.; Olofsson, J.; “3D Structural Analysis of Crack Risk in Hardening Concrete”, Report No.2001:53-2, Luleå University of Technology,Department of Civil and Mining Engineering, Division of Structural Engineering, 2001._
[9]Kjellsen, K. O.; Detwiler, R. J.; ”Reaction kinetics of Portland cement mortars hydrated at different temperatures”, Cement and Concrete Research, Vol. 22,pp. 112-120, 2004._
[10]Riding, K. A.; Poole, J. L.; ”Evaluation of Temperature Prediction Methods for Mass Concrete Members”, ACI Materials Journal, Vol. 103, No. 5, pp. 357-365, 2006.__
[11]Taylor, H. F. W.; Famy, C.; Scrivener, K. L.; “Delayed Ettringite Formation”, Cement and Concrete Research, Vol. 31, pp. 683-693, 2001._