بررسی آزمایشگاهی سخت کننده های گوشه ای برای جلوگیری از زیپ شدن ورق در دیوارهای برشی فولادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ورق در دیوارهای برشی فولادی دارای توانایی بالایی در جذب انرژی زلزله است. مطالعات آزمایشگاهی نشان می­دهد که علت خرابی و ضعف تعدادی از این نوع دیوارها زیپ شدگی ورق از گوشه و لبه ورق واسط  می­باشد. برای جلوگیری از زیپ شدگی در این تحقیق پس از انجام مطالعات نظری با نرم افزار المان‌محدود یک نمونه دیوار برشی فولادی یک طبقه آزمایش شده است که در گوشه های آن چهار سخت کننده نصب شده است. نتایج آزمایش نشان می­دهد که با قراردادن سخت کننده های یاد شده می­توان از زیپ شدگی ورق جلوگیری کرد. در این آزمایش پارگی ورق از یک گوشه سخت کننده شروع شده و ابتدا به داخل ناحیه ورق مثلثی محصور به سخت کننده و لبه ورقهای واسط گسترش یافته، سپس در لبه ورق واسط در بیرون ناحیه یاد شده به آرامی پیش می­رود. حتی بعد از پارگی قابل توجه ورق، سخت کننده ها توانایی تشکیل میدان پس‌کمانش را دارند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Experimental Investigation of Plate Zipping Prevention in Steel Plate Shear Walls by Using the Corner Stiffeners

نویسندگان [English]

  • Saied Sabouri
  • Seyed Ramin Asad Sajadi
چکیده [English]

Plate in steel plate shear walls has high capability for earthquake energy damping. The Experimental investigations show that the plate zipping in corner and edge of plate is the cause of damage and failure in steel plate shear walls. For prevention of zipping the first, classic theory is investigated using finite element and then a steel plate shear wall specimen was tested experimentally with using four stiffeners in the edges. The results show that the plate zipping doesn't occur when the stiffeners are used in the edges of plate. In the specimen, tearing was started from the stiffener corner and then extended up to the triangular area which is closed between stiffener and fish plate edges. Finally the tearing speard smoothly to the edge of fish plate in the out of aforesaid triangular area. Also the stiffeners are capable to create a post buckling field after tearing of plate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steel Plate Shear Wall
  • Stiffener
  • Zipping
  • Post Buckling Field
[1] سعید صبوری،" سیستمهای مقاوم در برابر بارهای جانبی- مقدمه ای بر دیوارهای برشی فولادی"، نشر انگیزه ، 1380
[2]سعید صبوری، مجید قلهکی،" بررسی رفتار دیوارهای برش فولادی شکل پذیر با ورق نازک و اثر نوع اتصال تیر به ستون در آنها"، رساله دکترا، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، شهریور
[3]Robert G.Driver, Geoffrey L.Kulak, D.J.Laurie Kennedy, Alau E.Elwi, " Seismic Behavior of Steel Plate Shear Walls", University of Alberta Department of Civil and Environment Engineering, Structrual Engineering Report 215, Februrary 1997._
[4]M.R.Behbahanifard, G.Y.Gordin and A.E.Elwi, "Experimental and Numerical Investigation of Steel Plate Shear Wall Behavior", University of Alberta Department of Civil & Environmental Engineering,Structural Engineering Report No.254, August 2003._
[5]Mehdi H.K. Kharrazi, " Rational Method for Analysis and Design of Steel Plate Walls", A Thesis Submitted in Partila Fuifilment of the Requirments for The The Degree of Doctor of Phiosophy in the Facility of Graduate Studies, University of British Columbia,
October 2005._
[6]A. Schumacher, G.Y. Grondin, G.L.Kulak, " Connection of Infill Panels in Steel Plate Shear Walls", University of Alberta Department of Civil and Environment Engineering, Structrual Engineering Report 217, Februrary 1997._
[7]ATC, "Guildines for Seismic Testing of Components of Steel Structures ", Applied Technology Council, Report 24, 1992._
[8]Chia-Ming Uange, "Establishing R (or Rw) and Cd Factors for Building Seismic Provisions", Journal of Structural Engineering. Vol.117, NO.1,January, 1991