موضوعات = راه و ترابری و حمل و نقل - روسازی انعطاف پذیر
بررسی تأثیر یخ‌‌زداها بر مشخصات ویسکوالاستیک ماستیک آسفالتی

دوره 55، شماره 10، دی 1402، صفحه 2113-2134

10.22060/ceej.2023.22003.7877

پیمان میرزابابائی؛ پوریا حاجی کریمی؛ فریدون مقدس نژاد


ارزیابی مشخصه‌های مخلوط‌های آسفالتی گرم اصلاح ‌شده با نانوگرافن

دوره 54، شماره 9، آذر 1401، صفحه 3391-3410

10.22060/ceej.2022.20719.7514

کیومرث قلندری شمامی؛ میثم عفتی؛ سید محمد میرعبدالعظیمی


ارزیابی توانایی روش فتوگرامتری پهپاد در آشکارسازی ترک روسازی جاده‌ها

دوره 54، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 1705-1730

10.22060/ceej.2021.19815.7263

سید آریا فخری؛ محمد سعادت سرشت؛ مسعود ورشوساز؛ حمزه ذاکری


ارزیابی اثر افزودنی دوگانه پودر لاستیک و PET به ‌صورت عددی و آزمایشگاهی در مخلوط آسفالتی گرم

دوره 54، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 209-228

10.22060/ceej.2021.18530.6887

امیرحسین عامری؛ محمود عامری؛ حمید شاکر؛ فائزه جعفری؛ بیت اله بدرلو