ارزیابی اثر افزودنی دوگانه پودر لاستیک و PET به‌صورت عددی و آزمایشگاهی در مخلوط آسفالتی گرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت عمران راه و ترابری

2 دماوند

3 گروه راه و ترابری، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

4 گروه سازه، دانشکده عمران، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

5 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران

چکیده

استفاده از دو ماده پلی‌اتیلن ترفتالات (PET ) و پودر لاستیک(CR) به صورت همزمان در مخلوط های آسفالتی به دلیل بهره بردن همزمان از خاصیت نرم شدگی پودر لاستیک و سخت شدگی پلی ‌اتیلن ترفتالات ، میتواند منجر به حذف این دو ماه از طبیعت و ساخت مخلوط آسفالتی مقاوم تر با بهره مندی حداکثری از دو افزودنی CR و PET گردد. بدین منظور ، درصدهایی از دو افزودنی با مقادیر (0 و 100) % ، (25 و 75) % ، (50 و 50) % ، (75 و 25) % و (100 و 0)% باهم ترکیب‌شده و افزودنی را شکل داده‌اند که در دو درصد 10 و 15 درصد وزنی قیر به مخلوط اضافه شده اند، برای بررسی مخلوط‌های اصلاح‌شده ، از آزمایش‌های مدول برجهندگی، خزش دینامیکی، حساسیت رطوبتی و ITS استفاده‌شد. نتایج تحقیق نشان داده است که ماده‌ی معرفی شده دارای مشخصات مطلوب بوده است ، به طوریکه استفاده از دو افزودنی به ازای 15 % افزودنی دوگانه به قیر مصرفی ، منجر به افزایش 1.5 درصدی مدول برجهنگی و میزان خزش دینامیکی میگردد ، همچنین مقدار کشش غیر مستقیم در حالت خشک به میزان 1.14 برابر نمونه شاهد می شود که مقدار افزودنی در این نمونه 25 % پودرلاستیک و 75 % پلی‌اتیلن ترفتالات می گردد. از طرفی برای آزمایش حساسیت رطوبتی، نمونه حاوی 10 درصد پودر لاستیک تنها باعث بهبود حدود 11 درصدی حساسیت رطوبتی مخلوط می‌شود. در نهایت ، از شیوه شبکه عصبی به‌منظور برآورد نتایج آزمایشگاه استفاده‌شده استو دقت مدل سنجیده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the dual additive effect of rubber powder and PET numerically and laboratory in Hot asphalt mixture

نویسندگان [English]

  • amirhossain ameri 1
  • Hamid Shaker 3
  • Faezeh jafari 4
  • Baitollah Badarloo 5
1 graduated from civil engineering department , Iran university of science and technology
3 Department of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
4 Department of Civil Engineering, Malayer University, Malayer, Iran
5 Assistant professor in structural Eng., Department of Civil Engineering, Qom University of Technology (QUT), Qom, Iran
چکیده [English]

Simulteness of this two additive due to take advantage of softing property of crumb rubber and harddenin property of PET can be lead to elimation of these two material from the nature as well as making more resistance asphalt mixture. The additive used in this study is a combination of rubber powder and polyethylene terephthalate, which is found in percentages (0 and 100), (25 and 75), (50 and 50), (75 and 25) and (100 and 0), are combined to form a dual additive. The desired additives were mixed with bitumen in 10% and 15%. Dynamic creep tests, modulus of erosion, moisture sensitivity and ITS have been used to evaluate asphalt mixture. In the numerical part, ANFIS neural network method has been used to estimate the results. The results showed that the addition of PET increased viscosity and also reduced density. The addition of PET to the additive (25% modifier) reduces the psychological number. On the other hand, the addition of 15 % modifier containing 0.75 CR increases the dynamic creep and reliesient moduls by about 52 %. Also, the addition of 15 % modifier containing 0.75 % PET increases the indirect tensile strength (Kpa) by about 14 % , to test the moisture sensitivity, a sample containing 10% rubber powder only improves about 11% of the moisture sensitivity of the mixture The ANFIS method is used to estimate the results of experimental test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rubber Powder
  • PET
  • Asphalt Mixture
  • Neural Network
  • Correlation coefficient