بررسی خصوصیات رئولوژیکی قیر و خصوصیات مکانیکی مخلوط‌های آسفالتی اصلاح شده با نانو اکسید مس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

گسترش شبکه حمل‏ و‏ نقل سبب شده است تا نیاز بیشتری به آنالیز هزینه چرخه عمر و افزایش طول عمر مخلوط‌های آسفالتی احساس شود. به منظور بهبود خصوصیات عملکردی مخلوط‏ های آسفالتی روش‏‌های متعددی وجود دارد که یکی از آنها اصلاح قیر با استفاده از مواد اصلاح ‏کننده است. در سال‌های اخیر با ابداع و گسترش تولید انواع نانومواد توجه خاصی به استفاده از این مواد برای بهبود خواص رئولوژیکی قیر معطوف شده است. بر این اساس، در این پژوهش به بررسی تاثیر نانو اکسید مس بر رفتار رئولوژیکی قیر و خصوصیات مکانیکی مخلوط آسفالت پرداخته شده است. ازاینرو، از آزمایش رئومتر برش دینامیکی برای تعیین مشخصات قیرهای پایه و اصلاح شده در دماهای میانی و بالا و همچنین آزمایش‌های خستگی به روش کشش غیرمستقیم و خزش دینامیکی به منظور بررسی عملکرد مخلوط‌های‌‌ آسفالتی در مقابل ترک‌خوردگی خستگی و شیارشدگی استفاده شده است. نتایج آزمایش‌های رئولوژیکی قیر نشان می‌دهد که استفاده از نانواکسید مس در 1 و 2 درصد وزن قیر باعث بهبود پارامتر شیارشدگی به ترتیب در قیرهای پیرنشده و پیرشده بین 343-49 و 250-57 درصد و همچنین بهبود پارامتر خستگی در قیرهای پیرشده‌ی بلندمدت از 40-11 درصد شده است. نتایج آزمایش‌های خستگی نشان می‌دهد عمر نمونه‌های حاوی 1 و 2 درصد از این افزودنی در دمای 5 و 20 درجه سانتی‌گراد به ترتیب 16-9 و 31-6 درصد بهبود یابد. همچنین، نتایج پتانسیل شیارشدگی نشان می‌دهد استفاده از 1 و 2 درصد نانواکسیدمس باعث کاهش تغییرشگل ماندگار به ترتیب 35-13 و 37-18 درصد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the rheological properties of bitumen and mechanical properties of asphalt mixtures modified with copper nano oxide

نویسنده [English]

  • Gholam Hossein Hamedi
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

The growth of the transportation network has led to a special need to the life cycle cost analysis and increase the lifespan of asphalt mixtures. There are several ways to improve the performance of asphalt mixtures, one of which is bitumen modification using modifiers. In recent years, with the invention and expansion of the production of nanomaterials, special attention has been paid to the use of nanomaterials to improve the rheological properties of bitumen. Accordingly, this study evaluates the effect of copper nanooxide on the rheological behavior of bitumen and the mechanical properties of the asphalt mixture. Therefore, the dynamic shear rheometer is used to determine the specifications of bitumens at medium and high temperatures, as well as fatigue and dynamic creep tests to investigate the performance of asphalt mixtures against fatigue cracking and rutting. The results of bitumen rheological experiments show that the use of copper nanooxide at 1 and 2 percent by weight of bitumen improves the rutting parameter in unaged and short-term aged bitumen from 49-343 and 57-257 percent, respectively, and also improves the fatigue parameter in long-term aged bitumen from 11-40 percent. The results of fatigue tests show that the fatigue life of samples containing 1 and 2 percent of this additive at 5 and 20 °C will improve by 9-16 percent and 6-31 percent, respectively. Also, the results of the rutting potential show that the use of 1 and 2 percent of nanooxide has reduced the permanent deformation change of 13-35 and 18-18 percent, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hot mix asphalt
  • Copper nano oxide
  • Rutting
  • Fatigue Cracking
  • Dynamic shear rheometer