دوره و شماره: دوره 54، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 1651-2064 

مقاله پژوهشی

مقاوم‌سازی فشاری ستون فولادی دایروی با خوردگی موضعی توسط CFRP

صفحه 1835-1856

10.22060/ceej.2021.19919.7290

امید یوسفی؛ امیراحمد هدایت؛ کامبیز نرماشیری؛ علی کاربخش