مطالعه پارامتری و مقایسه لنگر واژگونی و برش پایه ساختمان‎های بلند تحت اثر نیروهای زلزله و طولی باد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج، خورموج، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-سازه، واحد خورموج

چکیده

افزایش جمعیت و کمبود زمین در شهرهای بزرگ، موجب رونق ساختمان‎های بلند شده‎ است. نیروهای جانبی باد و زلزله از عوامل اصلی در طراحی ساختمان‎های بلند می‎باشند. در این تحقیق، لنگر واژگونی و برش پایه ساختمان‎های بلند تحت اثر نیروهای طولی باد و زلزله مورد مقایسه قرار گرفته‎اند. ‎موقعیت سازه در شهر تهران روی زمین تیپ دو و رفتار سازه بلند به صورت تیر طره‎ای قائم فرض شده است. نیروی طولی باد با روش ضریب تندباد و نیروی زلزله با تحلیل طیفی الاستیک تعیین شده است. برای تشریح مبانی محاسباتی، مثال اولیه‎ای از یک ساختمان بلند با ارتفاع 120 متر ارائه و تحلیل شد و در ادامه، تاثیر پارامترهای ارتفاع سازه بین 80 تا 200 متر و نسبت لاغری بین 5 تا 10 برای دو نوع مقطع عرضی دایره و مربع بررسی گردید. برای مثال اولیه، در لنگر واژگونی و برش پایه زلزله، به ترتیب مود اول و دوم غالب‎تر بودند. برای مقطع مربع و دایره، نسبت لنگر واژگونی ناشی از باد به زلزله به ترتیب 10/1 و 81/0 بود. در بخش تحلیل پارامتری، لنگر واژگونی باد و زلزله در ارتفاع‎ها یا نسبت لاغری‎های مشخصی با هم برابر بودند و با افزایش این پارامترها، اثر باد غالب‏تر بود. برای مقطع مربعی، لنگر واژگونی باد و زلزله در ارتفاع ‏110 متر و برش پایه زلزله و باد در ارتفاع 175 متر، یکسان بودند. برای ارتفاع 200 متر، نیروی برش پایه و لنگر واژگونی ناشی از باد به ترتیب 42 و 17 درصد بیش از مقادیر ناشی از زلزله بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Parametric study and comparison of overturning moment and base shear of tall buildings under earthquake and along-wind loads

نویسندگان [English]

  • Nahmat Khodaie 1
  • Aref Rahimi 2
1 Department of civil engineering, Islamic Azad University, Khormouj Branch, Khormouj, Iran.
2 Msc.student in structural engineering, Khormouj Branch
چکیده [English]

Increasing the population of large cities and lack of construction area have increased tall buildings. In the present article, the overturning moment and base shear due to the along-wind and earthquake loads have been compared for tall buildings. The buildings are assumed to be located in Tehran city on the type 2 soil and the structure is regarded as a vertical cantilever beam. The along-wind and earthquake loads are computed using the gust-loading-factor method and the linear spectral approach, respectively. First, an example of 120-m high building is presented and evaluated, and then, the effect of the height and aspect ratio parameters are examined in the ranges 80 and 200-m, and 5 to 10, respectively, for the two square and circular cross-sections. For the primary example, the earthquake overturning moment and base shear were dominated respectively by the first and second vibration modes. For the square and circular sections, the ratio of wind-induced overturning moment to the earthquake effect were 1.1 and 0.81 respectively. For the parametric study, the wind and seismic overturning moments were equal to each other at the specific values of the studied parameters, and the wind effects were dominant for the higher values of these parameters. For instance, for the square cross section, the equal point of overturning moment and base shear were respectively 110m and 175m. Finally, by increasing the height and aspect ratio the wind forces were dominant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tall Building
  • Along-wind response
  • Seismic Response
  • Overturning moment
  • Base Shear