ارزیابی ضریب رفتار قاب‌های خمشی بتن مسلح نامنظم در ارتفاع با در نظر گرفتن اثر میانقاب بنایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 گروه عمران، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی کرمانشاه،

چکیده

اگرچه در تحلیل و طراحی قاب‌های ساختمانی، معمولاً از اثر میانقاب‌ها چشم‌پوشی می‌شود و این عناصر بعنوان اجزا غیرسازه‌ای در نظر گرفته می-شوند، میانقاب‌ها می‌تواند رفتار لرزه‌ای قاب‌های ساختمانی را تحت تاثیر قرار دهند. امروزه طراحی و ساخت سازه‌های نامنظم در حال افزایش است. نظر به اهمیت ضریب رفتار، در طراحی ساختمان‌ها و عدم تفکیک این ضریب برای قاب‌های ساختمانی منظم و نامنظم در استانداردهای لرزه‌ای، در این پژوهش، به بررسی اثر میانقاب بنایی روی ضریب رفتار قاب‌های خمشی بتن مسلح نامنظم در ارتفاع پرداخته شد. بدین منظور، قاب‌های 3،9،6و12 طبقه با انواع متفاوتی از نامنظمی در ارتفاع در نظر گرفته شدند. این قاب‌ها یکبار بدون میانقاب و باردیگر با پوشش تمام دهانه ها با میانقاب‌های بنایی‌ مدل-سازی شدند و با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی (IDA) تحت اثر14رکورد زلزله‌، منحنی ظرفیت آنها استخراج شد و سپس ضریب رفتار این قاب-ها، محاسبه گردید. نتایج نشان داد که قاب‌های دارای میانقاب، ضریب رفتار بزرگ‌تر و عملکرد مطلوب‌تری در تحمل بارجانبی، نسبت به قاب‌های بدون میانقاب ارایه می‌کنند. همچنین نشان داده شد که نامنظمی در ارتفاع می‌تواند رفتار لرزه‌ای و ضریب رفتار قاب‌های خمشی بتن مسلح را تحت تاثیر قرار دهد. در ادامه، دو رابطه‌ی تقریبی برای محاسبه‌ی ضریب رفتار قاب‌های خمشی بتن مسلح با در نظر گرفتن اثر میانقاب و بدون لحاظ نمودن میانقاب ارایه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the behavior factor of vertically irregular moment resisting reinforced concrete frames considering the influence of masonry infill walls

نویسندگان [English]

  • Mehdi Izadpanah 1
  • Abas Moradi 2
1 Department of civil engineering, Kermanshah university of technology, Kermanshah, Iran
2 Department of Civil Engineering, Kermanshah ACECR Institute of Higher Education, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Although infill panels are considered as non-structural elements in analysis and design process of building frames, these members may significantly affect the seismic performance of the frames. Nowadays, tendency to design and construct the irregular buildings has increased. Behavior factor plays an important role in the seismic design of buildings. Seismic codes usually present the same Behavior factor for the regular and irregular lateral load-carrying systems. In this investigation, the influence of masonry infill walls on the behavior factor of the vertically irregular moment resisting reinforced concrete frames was evaluated. To do so, 3-, 6-, 9- and 12-story moment resisting reinforced concrete frames with various types of vertical irregularities were considered. These frames were assessed with/without considering the influence of infill walls. The capacity curves of the frames were derived using incremental dynamic analysis using 14 acceleration ground motions and then the behaviour factors were achieved. Outcomes demonstrated that infilled frames present higher response modification factors and more efficiently performance in lateral load-carrying rather than bare frames. Furthermore, it was shown that vertical irregularity affects the seismic responses and the behavior factor of moment resisting reinforced concrete frames. Eventually, two approximate relations were developed to acquire the response modification factors of bare- and infilled- vertically irregular moment resisting reinforced concrete frames.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infill panel
  • behavior factor
  • Reinforced concrete
  • vertically irregular frame
  • Incremental dynamic analysis