ارزیابی تاریخچه انرژی ورودی تجمعی نسبی و مطلق در اثر زلزله حوزه نزدیک دارای پالس مشهود در تاریخچه شتاب با رویکرد طیف بازتاب انرژی نسبی و مطلق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی ، خوزستان، ایران

2 گروه مهندسی عمران، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران

3 گروه مهندسی عمران، واحد مهدیشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، مهدیشهر، ایران

چکیده

مطالعات مختلفی برای ارزیابی تأثیر زلزله‌های نزدیک گسل با اثرات جهت‌پذیری پیش‌رونده انجام‌گرفته است که ویژگی بارز آن وجود یک پالس با دامنه قابل‌توجه در نگاشت سرعت است. در این مقاله در راستای بررسی اثر زلزله‌های نزدیک گسل پالس گونه بر نیازهای ارتجاعی قاب‌های خمشی فولادی، ابتدا یک مدل 15 طبقه پایه از قاب خمشی فولادی شبیه سازه شده و پس از تأیید صحت فرایند مدل‌سازی، تحت اثر 20 رکورد نزدیک به گسل دارای اثرات جهت‌پذیری پیش‌رونده و 2 رکورد دور از گسل مورد تحلیل و آنالیز قرار گرفته و رابطه بین انرژی چرخه‌ای مؤثر، ECE و پاسخ‌های تغییر مکان، سرعت و منحنی چرخه‌ای سازه SDOF در دو حالت زلزلة نزدیک و دور از گسل مورد بررسی قرار گرفت. سپس ضمن بررسی تاریخچه انرژی ورودی تجمعی نسبی و مطلق به همراه انرژی جنبشی در یک بخش و حداکثر دریفت بین طبقه‌ای برای 4 تراز مختلف رفتار غیرخطی (R=1.0, 2.0, 4.0, 6.0) در بخش دیگر، اثر تعداد مودهای بالاتر مورد ارزیابی قرار گرفت. مطالعه پروفیل دریفت بین طبقه‌ای برای دو زلزله نزدیک گسل با پالس مشهود در شتاب و بدون پالس مشهود در شتاب، نشان‌دهندة شکل‌گیری تمرکز دریفت‌های حداکثر، IDRmax، در طبقات فوقانی برای درجات غیرخطی کم (R=1.0 و R=2.0) در رکوردهای با پالس مشهود می‌باشد که خود نیز موید تأثیر آن بر مشارکت مودهای بالاتر می‌باشد. این در حالی است که در رکوردهای فاقد پالس مشهود در شتاب، علاوه بر تشدید IDRmax در طبقات فوقانی، در طبقات تحتانی نیز نیازهای بزرگی برسازه تحمیل می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the relative and absolute cumulative input energy time history in the near-fault earthquake with visible pulse in acceleration time history, using the relative and absolute energy reflection spectral approach

نویسندگان [English]

  • Navid Siahpolo 1
  • Seyed Abdonnabi Razavi 2
  • Hamid Beiraghi 3
1 Department of Civil Engineering, Institute for Higher Education ACECR,, Khouzestan, Iran
2 Department of Civil Engineering, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran
3 Department of Civil Engineering, Mahdishahr Branch, Islamic Azad University, Mahdishahr, Iran
چکیده [English]

Several studies have been carried out to evaluate the impact of near-fault earthquake with fling-step motion effects. The obvious feature of such earthquakes is the existence of a pulse with a significant amplitude in the velocity accelerograms. In this article, in order to investigate the effect of pulse-type near-fault earthquakes on the elastic demands of steel moment frames, a 15stories was simulated. After verifying the modelling process, under the influence of 20 near-field and 2 far-field records were analysed. The relationship between effective cyclic energy, ECE, and the displacement, velocity and hysteretic curve of SDOF systems in near- and far-fault earthquakes was evaluated. Then, studying the energy of relative and absolute cumulative input energy with kinetic energy in one section and maximum inter-story drift for 4 different levels of nonlinear behaviours (R = 1.0, 2.0, 4.0, 6.0) in the other section, the effect of higher modes was evaluated. Studying the inter-story drift profile for two near-fault earthquakes, with and without accelerated pulses, indicates the formation of the maximum drift, IDRmax, in upper stories for low nonlinear degrees (R=1.0 and R=2.0) in Records with visible pulses that verify the participation of higher modes. However, in accelerated pulse-free records, in addition to intensifying the IDRmax in the upper stories, a large-scale demand is imposed in the lower stories. In other words, in the lower stories, the first mode is mainly involved in these records.

کلیدواژه‌ها [English]

  • near-fault earthquake
  • Pulse-type effect
  • Fling-step motion
  • input energy
  • Higher Modes