ارزیابی پمپ‌های دور متغیر در سامانه‌های تحت فشار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Tabriz University, Agricultural faculty, Irrigation department

2 گروه شیمی کاربردی دانشگاه تبریز

چکیده

درسال‌های اخیر، هزینه انرژی در مقابل سایر هزینه‌های بخش کشاورزی، افزایش بیشتری داشته است. بازنگری شرایط ایستگاه‌های پمپاژ کشاورزی، چگونگی مصرف انرژی در آنها و استفاده از روش‌های جدید طراحی به منظور افزایش راندمان نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی دارند. در سامانه‌های تحت فشار لوله‌ها، معمولا از پمپ با دور ثابت استفاده می‌شود. زمانی که میزان تقاضای طرح متفاوت از تقاضای طراحی شود، می‌توان بدون ایجاد تغییر خاصی در سامانه، با تغییر دور پمپ، مقدار تقاضای مورد نیاز (دبی و هد) را تأمین کرد. با استفاده از یک مدار الکترونیکی راه انداز می‌توان فرکانس برق را تغییر و سرعت چرخش موتور پمپ را تغییر داد. در این تحقیق کاربرد پمپ‌های دور متغیر در سامانه‌های آبیاری تحت فشار مورد بررسی قرار گرفت. دو سناریوی ایستگاه پمپاژ شامل پمپ با دور ثابت و پمپ با دور متغیر طراحی شد. نتایج تحقیق نشان داد به کارگیری پمپ با دور متغیر به طور متوسط راندمان پمپ را 7/18درصد افزایش می‌دهد. برق مصرفی برای ایستگاه پمپاژ با دور متغیر در طول فصول آبیاری 6/1288 کیلووات- ساعت انرژی کمتری نسبت به پمپ با دور ثابت مصرف می‌کند. سامانه پمپ با دور متغیر 6/57 درصد در مقایسه با روش بهره برداری با پمپ دور ثابت، باعث صرفه جویی در انرژی برق مصرفی می‌شود. لذا استفاده از پمپ با دور متغیر در سامانه‌های تحت فشار توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of variable speed pumps in pressurized water distribution systems

نویسنده [English]

  • Arian Salmasi 2
2 Applied Chemistry Student, Faculty of Chemistry, University of Tabriz
چکیده [English]

Water pumping stations usually use fixed speed pumps that have a good efficiency over a small range of pressure and flows. If different flows and pressures are required, unsuitable pump speeds will yield excessive energy losses. This imposes additional costs, especially on pressurized irrigation systems, which are constantly changing their irrigation needs, sometimes monthly. In pressurized water distribution systems, a constant speed pump is often used because of its simplicity. However, constant speed pipes are not easily able to deal with changing demands in water flows. When the demand for the discharge differs from the design discharge, the required demand (discharge and head) could be met by changing the pump speed without making any special changes in the system. Using an electronic drive circuit, the electrical frequency can be changed and the rotation speed of the pump motor can thus be modified. In this study, the application of variable speed pumps in pressurized irrigation systems is investigated. Two pumping station scenarios including a fixed speed pump and a variable speed pump are considered. The results show that using a variable speed pump increases the average pump efficiency by 18.7%. In addition, the variable speed pump system reduces the electrical consumption 57.6 % compared to a fixed speed pump. Therefore, the use of variable speed pumps in pressurized systems is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pumping station
  • variable speed pump
  • pressurized pipe
  • EFFICIENCY
  • pump power