موضوعات = مهندسی محیط زیست
بررسی وضعیت تروفی تالاب میانکاله با استفاده از شاخص TSI و TRIX

دوره 55، شماره 12، اسفند 1402، صفحه 2527-2540

10.22060/ceej.2023.22279.7944

مریم میرهاشمی؛ علی شاهنظری؛ کامران نصیراحمدی


مدیریت هوشمند فشار در شبکه‌های آبرسانی برای کاهش نوسانات زمانی و مکانی فشار

دوره 54، شماره 10، دی 1401، صفحه 3657-3674

10.22060/ceej.2022.19743.7250

نیوشا هدایتی مرزونی؛ محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ ایمان مصلحی؛ مهدی کمیلی


بررسی کارایی سیستم دیسک‌های زیستی چرخان در تصفیه فاضلاب خانگی

دوره 54، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 1165-1174

10.22060/ceej.2021.19294.7128

محمدحسین ربیعی گسک؛ محمدرضا دوستی؛ محمدجواد ذوقی