تحلیل بیبلیومتریک تحقیقات صورت‌گرفته درخصوص خاکستر زباله‌سوز طی سال‌های 2000 تا 2020

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3 دانشجوی فوق دکتری، Technical University of Berlin

چکیده

اگرچه زباله‌سوزی به‌طور گسترده توسط بسیاری از محققان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است، اما تعداد بسیار کمی تحلیل مروری هدفمند در این زمینه ارائه شده است. مقاله حاضر با استفاده از روش بیبلیومتریک و به کمک تحلیل شبکه اجتماعی با هدف ارزیابی روند تحقیقات و مشخص نمودن موضوعات پرکاربرد، به بررسی جامع تحقیقات حوزه «خاکستر زباله‌سوز» طی سال‌های 2000 تا 2020 پرداخته است. این تحقیق شامل بررسی نوع و توزیع انتشارات، حوزه موضوعات، معرفی مجلات علمی، مؤسسات و کشورهای پیشرو و در نهایت بررسی روند کلیدواژه‌های پرکاربرد در این زمینه است. نتایج نشان می‌دهد در میان 6179 انتشارات بررسی‌شده مرتبط با خاکستر زباله‌سوز، بیش از %57 آن‌ها متعلق به حوزه محیط‌زیست بوده و تعداد انتشارات در سال 2020 نزدیک به 5 برابر تعداد انتشارات در سال 2000 بوده است. کشور چین در میان کشورها، نقشی اساسی در انتشارات داشته و رتبه‌های بعدی متعلق به ژاپن و امریکا هستند. مجله «Waste Management» با مجموع 579 مقاله مرتبط با خاکستر زباله‌سوز پیشروترین مجله علمی این حوزه بوده و بیشترین رشد را مجله «Journal Of Cleaner Production» داشته است. کلیدواژه‌های «خاکستر بادی»، «فلزات سنگین» و «خاکستر زیرین» پرتکرارترین کلمات کلیدوی طی این 21 سال بوده‌اند. در سال‌های اخیر، کلمات مرتبط با حوزه تثبیت و جامدسازی جزو کلمات پرکاربرد و در حال رشد بوده‌اند، که رشد این دسته از تحقیقات را نشان می‌دهد. رشد چشمگیر کلمات حوزه‌های نوظهور «ارزیابی چرخه عمر» و «توسعه پایدار» و همچنین تحقیقات مرتبط با خاکستر زباله‌سوز که حاوی «XRD» و «SEM» باشند، نیز قابل مشاهده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Bibliometric analysis of research trends on incineration during 2000-2020

نویسندگان [English]

  • Amir Mostafa Hatami 1
  • Mohammadreza Sabour 2
  • Morteza Nikravan 3
1 Department of Civil Engineering, K.N. Toosi University of Technology
2 Department of Civil Engineering, K.N. Toosi University of Technology
3 Postdoctoral researcher at Technical University of Berlin
چکیده [English]

Even though incineration has been extensively studied by many researchers, a few bibliometric analyzes have been presented in this area. This bibliometric paper aims to value the research trend and identify the most used topics in the field of "incinerator ash" during the years 2000 to 2020 by social network analysis comprehensively. This research includes examining document type, distribution of journals, the activity of institutes and countries, language, and keywords. The results show that among the 6,179 publications surveyed related to incinerators, more than 57% of them belong to the field of environment and the number of publications in 2020 was almost four times larger than the ones in 2000.

“China” has played a key role in publishing among the countries, followed by Japan and the United States. “Waste Management” was the leading scientific journal in the field with a total of 579 articles related to incinerators, and the “Journal of Cleaner Production” had the most growth. The keywords “fly ash”, “heavy metals” and “bottom ash” have been the most frequently used keywords in 21 years. In recent years, words related to stabilization and solidification have been among the most widely used words, which shows the growth of this category of research. The significant growth of the words in the newfound fields of “life cycle assessment”, “sustainable development” and laboratory incineration-related research containing “XRD” and “SEM” can also be seen. The paper results provide a better comprehension of recent research and can also affect forthcoming research in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Incineration ash
  • Bibliometric
  • fly ash
  • VOSviewer
  • Municipal solid waste