ارزیابی اثرات اجتماعی اعمال سیاست‌های مدیریت تقاضا بر سامانه‌های فاضلاب به روش ارزیابی اجتماعی چرخه حیات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی عمران- مهندسی محیط‌زیست، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران.

2 استاد دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران.

3 دانشجوی دکترا؛ دانشکده فنی- دانشکده عمران- دانشگاه تهران

چکیده

سیاست‌های مدیریت تقاضا به‌عنوان راهکاری برای جبران مشکل کم‌آبی مطرح هستند. این سیاست‌ها علاوه بر تأثیرگذاری بر کاهش مصرف آب، می‌توانند تبعات گسترده‌ای در زیرساخت‌های شهری، از جمله شبکه جمع‌آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب دربر داشته باشند. این درحالی است که تحقیقات عمدتاً به ارزیابی اثرات سیاست‌های مدیریت تقاضا بر سامانه‌های آبی متمرکز شده‌اند و لذا در بخش فاضلاب خلاء تحقیقاتی احساس می‌شود. با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق بر روی ارزیابی اثرات ناشی از سناریوهای متعدد سیاست‌های مدیریت تقاضا بر روی سامانه‌های فاضلاب، متمرکز شده است. این ارزیابی از دیدگاه اجتماعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مدیریت آب شهری به‌کمک روش ارزیابی اجتماعی چرخه حیات (SLCA) در شهر بهارستان (استان اصفهان)، انجام شده است. در این راستا گروه‌های تأثیرپذیر از اثرات اجتماعی سیاست‌های مدیریت تقاضا بر سامانه‌های فاضلاب (گروداران)، شامل مصرف‌کنندگان پساب و لجن، جامعه و جوامع محلی و نیروی انسانی شناسایی و شاخص‌هایی برای آن‌ها تعریف شد. سپس به کمک پرسشنامه، نظرات متخصصین و کارشناسان این حوزه جمع‌آوری شدو شاخص‌های تعریف شده با روش تحلیل سلسله‌مراتبی نمره‌دهی شد. سپس با درنظر گرفتن شدت اثر هر شاخص در هر سناریو، امتیاز اجتماعی تمامی سناریوها بدست آمد. نتایج نشان می‌دهد که جوامع محلی از بین سایر گروداران از نظر متخصصان وزن بیشتری دارد (45/0) و بین زیرگروه‌های آن نیز شرایط زندگی سالم و ایمن مهم‌تر از سایرین بوده است. هم‌چنین سناریویی که بیشترین میزان مصرف آب و تولید فاضلاب را داشته، از لحاظ اجتماعی برتر از سایرین است (امتیاز 845/0 از 1).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of social impacts of water demand management policies on wastewater system by using SLCA method

نویسندگان [English]

  • Haniye Safarpour 1
  • Massoud Tabesh 2
  • Seyyed Ahmadreza Shahangian 3
1 M.Sc. student, School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Professor, Center of Excellence for Management and Engineering of Civil Infrastructure School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Ph.D. Candidate, School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran
چکیده [English]

Water demand management policies (WDMPs) are being proposed as a solution to water scarcity. Applying any of WDMPs can have far-reaching consequences even on the urban infrastructures like wastewater systems. However, studies on the effects of WDMPs often focused on the water sector, and there is a research gap in the wastewater section. Therefore, in this study, the impact of the application of WDMPs on sewage systems from a social point of view has been evaluated during different scenarios of demand reduction. For this purpose, the Social Life Cycle Assessment (SLCA) method, which is a subset of life cycle thinking, has been used. In this regard, Baharestan city (located in Isfahan province) is selected. The groups (stakeholders) affected by the social effects of WDMPs on wastewater systems have been identified and their characteristics have been determined. Stakeholders are social and local community, workers and consumers. Then, by compiling a questionnaire and using the opinion of experts in this field, the Analytic Hierarchy Process (AHP) method has been used for scoring. Then, taking into account the intensity of the effects of each indicator in each scenario, the social score of all scenarios is obtained. The results show that social and local community has the biggest weight than other stakeholders (wight of 0.45), and safe and healthy living condition is the most important indicator of it. Also, the scenario that has the least decline in water consumption and sewage production is socially better than others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water demand management
  • Life Cycle Thinking
  • Social Life Cycle Assessment (SLCA)
  • Analytic Hierarchy Process (AHP)
  • Wastewater system