تصفیه فاضلاب مصنوعی حاوی کروم (VI) توسط نانوکامپوزیت جدید مغناطیسی EDTA/کیتوزان/CeZnO تحت تابش نور UV

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران- دانشکده فنی و مهندسی-دانشگاه خوارزمی- تهران- ایران

2 گروه مهندسی عمران-دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشکده شیمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

باتوجه به استفاده روزافزون از کروم در صنایع مختلف، آلودگی آب با کروم به یک مشکل قابل توجه در جهان تبدیل شده است. کروم شش ظرفیتی (Cr(VI)) به عنوان یک ماده سمی برای موجودات آبزی، حیوانات و انسان و به عنوان یک عامل سرطان‌زا شناخته شده است بنابراین تصفیه این نوع فاضلاب از اهمیت بالایی برخوردار است. در مطالعه حاضر، نانوکامپوزیت مغناطیسی جدید EDTA/کیتوزان/CeZnO (MEC-CeZnO) تولید و برای حذف یون‌های فلز سنگین Cr(VI) از محلول آبی مورد استفاده قرار گرفت. مورفولوژی، ساختار و ویژگی‌های نانوکامپوزیت جدید مغناطیسی MEC-CeZnO توسط روش‌های SEM، EDX، XRD شناسایی و تاثیر پارامترهای مختلف نظیر pH اولیه، زمان تماس و غلظت اولیه Cr(VI) در راندمان سیستم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نانو ذرات MEC-CeZnO با میانگین قطر کمتر از 50 نانومتر، بهترین عملکرد احیاءCr(VI) در غلظت ورودی 10 میلی گرم بر لیتر، pH برابر 3 و در مدت زمان 180 دقیقه داشته است. همچنین مطالعات سینتیک فرآیند نشان داد که نتایج فرآیند احیاء Cr(VI) از مدل سینتیک درجه دوم تبعیت می‌کنند. در نهایت قابلیت استفاده مجدد از نانوکامپوزیت در 5 سیکل مورد آزمایش قرارگرفت؛ نتایج حاکی از راندمان بالای 90% نانوکامپوزیت در احیاء یون‌های فلزی، در هر بار استفاده مجدد از نانوکامپوزیت بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Treatment of synthetic wastewater containing Cr(VI) using novel magnetic nanocomposite of Chitosan/EDTA/CeZnO under UV irradiation

نویسندگان [English]

  • Mohammad Delnavaz 1
  • Masoumeh sheikh Hosseini 2
  • Alireza Shakeri 3
1 Civil engineering department, Faculty of Engineering, Civil Engineering Department, Kharazmi University
2 civil engineering department, Faculty of Engineering, Civil Engineering Department, Kharazmi University
3 Faculty of Chemistry, Tehran University
چکیده [English]

Because to the increasing use of chromium in various industries, water pollution with chromium has become a significant problem. Hexavalent chromium (Cr (VI)) is known as a toxic substance for aquatic organisms, animals and humans and as a carcinogen, so it is very important to treat this type of wastewater. In the present study, a new magnetic nanocomposite EDTA/Chitosan/CeZnO (MEC-CeZnO) was synthetized and used to remove heavy metal ions of Cr (VI) from an aqueous solution. The morphology, structure, and properties of the new MEC-CeZnO magnetic nanocomposite were identified by SEM, EDX, and XRD methods and the effect of various parameters such as initial pH, contact time and initial Cr (VI) concentration on system efficiency was investigated. The results showed that MEC-CeZnO nanoparticles with an average diameter of less than 45 nm, had the best performance of Cr (VI) regeneration at an input concentration of 10 mg/L, pH of 3 and retention time equal to 180 minutes. Also, process kinetic studies showed that the results of Cr (VI) reduction process follow the second-order kinetic model. Finally, the reusability of nanocomposites was tested in 5 cycles; the results showed a high efficiency of 90% of nanocomposites in the reduction of metal ions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetic chitosan
  • Nanocomposite
  • EDTA
  • Hexavalent chromium
  • Industrial wastewater