موضوعات = مصالح ساختمانی
تثبیت پسماند خاک سنگ آهک در بتن خودتراکم و اثر آن بر خواص کارایی، مکانیکی و دوام

دوره 52، شماره 9، آذر 1399، صفحه 2339-2356

10.22060/ceej.2019.16143.6147

محمدامین حامدی راد؛ سید سجاد میرولد؛ مسعود عطاریان؛ محمد ابراهیم کیانی فر


مقایسه بتن حاوی پودر باریت و گرافیت در برابر پرتو گاما و کد MCNP

دوره 52، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 1143-1158

10.22060/ceej.2019.15248.5861

سید حسین قاسم زاده موسوی نژاد؛ سمیرا کاظمی راد


تأثیر استفاده از الیاف‌های پلیمری میکرو و ماکرو بر خواص مکانیکی و دوام روسازی بتن غلتکی

دوره 52، شماره 4، تیر 1399، صفحه 797-808

10.22060/ceej.2019.14895.5774

علی اکبر رمضانیان پور؛ جعفر سبحانی؛ علیرضا پورخورشیدی؛ محمد مهدی لطفی