مطالعه‌ی آزمایشگاهی عملکرد حرارتی ملات‌های رایج در ساخت دیوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

روند فزاینده­ی مصرف انرژی در صنعت ساخت­و­ساز، مهندسان و طراحان سازه را به سمت بررسی روش ­هایی سوق داده ­است که در طی چرخه­ ی ساخت تا تخریب، میزان انرژی کمتری را مصرف می­ کنند. تقویت ویژگی­ های رسانش حرارتی المان­های سازه­ای در کنار ویژگی ­های مکانیکی و مقاومتی علاوه بر گسترش زمینه‌های کاربردی این مصالح، موجب کاهش قابل ملاحظه­ ی میزان انرژی مصرفی و کاهش پیامد­های مخرب زیست­ محیطی می ­شود که این خود هم­سو با اهداف توسعه پایدار می ­باشد. در این پژوهش، پارامترهای حرارتی بر روی ملات­های تعریف شده در استاندارد آمریکا به صورت آزمایشگاهی اندازه­گیری می­شود. با توجه به محدودیت ­ها و فرضیات ساده ­کننده­ ی روش ­های اندازه ­گیری رایج پیشین، در این مطالعه، با به کارگیری سیستم اتاقک کنترل انرژی که روش جدیدی بر مبنای قانون فوریه جهت اندازه ­گیری ضریب هدایت حرارتی اجسام متخلخل می­باشد، ضرایب مدت زمان تاخیر، ضریب کاهشی و ضریب رسانش حرارتی ملات­های ساختمانی محاسبه شده ­است. نتایج پژوهش حاکی از عملکرد مناسب حرارتی ملات نوع O با ضریب رسانش حداقلی 0/264 وات بر کلوین- متر و حداکثر مدت­زمان تاخیر 66 دقیقه می ­باشد. با این وجود، به دلیل کم بودن سیمان، این نوع ملات مقاومت فشاری بالایی ندارد. در نتیجه، می ­بایست حالت بهینه­ ای برای ملات در نظر گرفته ­شود تا علاوه بر تامین ویژگی ­های مکانیکی مصالح، خواص رسانش انرژی آن نیز بهبود یابد.   

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation of thermal performance of mortars

نویسندگان [English]

  • vahab toufigh
  • Sima samadianfard
  • maryam fani
Associate Professor and Vice Chairman for Student and Cultural Affairs Department of Civil Engineering Sharif University of Technology Tehran, Iran
چکیده [English]

The increasing rate of energy consumption in the building sector has led the constructors towards low-energy consuming methods. The enhancement of the thermal performance of structural elements in conjunction with mechanical properties yields a decrease in environmental impacts. In this paper, the thermal performance of ASTM mortars has been investigated. Considering the limitations of typical methods in the measurement of thermal parameters, in this investigation, the parameters of lag time, decrement factor, and thermal conductivity of mortars have been measured using the method of the hygrothermal chamber. Results show that type O mortar with the minimum thermal conductivity of 0.264 (watt per kelvin-meter) and the maximum lag time of 66 minutes, had a significant thermo-buffering capacity among the ASTM mortars. However, due to the low cementitious materials in the mixture of the mortar, type O lacks the acceptable strength features. Consequently, the optimum type of mortar must be produced in which the thermal performance has the same value as the mechanical properties.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mortars
  • Masonry Structures
  • Energy Consumption
  • Thermal Performance
  • ASTM Standard
[1] R. Paolini, A. Zani, M. MeshkinKiya, V.L. Castaldo, A.L. Pisello, F. Antretter, T. Poli, F. Cotana, The hygrothermal performance of residential buildings at urban and rural sites: Sensible and latent energy loads and indoor environmental conditions, Energy and Buildings, 152 (2017) 792-803.
[2] M. Pakand, V. TouFig. h, A multi-criteria study on rammed earth for low carbon buildings using a novel ANP-GA approach, Energy and Buildings, 150 (2017) 466-476.
[3] M. Saidi, A.S. Cherif, B. Zeghmati, E. Sediki, Stabilization effects on the thermal conductivity and sorption behavior of earth bricks, Construction and Building Materials, 167 (2018) 566-577.
[4]  J. I. Knarud and S. Geving, Comparative study of hygrothermal simulations of a masonry wall FILLIN, Energy Procedia,132 (2017) 771–776.
[5] L.M. Al-Hadhrami, A. Ahmad, Assessment of thermal performance of different types of masonry bricks used in Saudi Arabia, Applied Thermal Engineering, 29(5-6) (2009) 1123-1130.
[6] N. Aste, A. Angelotti, M. Buzzetti, The influence of the external walls thermal inertia on the energy performance of well insulated buildings, Energy and Buildings, 41(11) (2009) 1181-1187.
[7] U. Berardi, L. Tronchin, M. Manfren, B. Nastasi, On the Effects of Variation of Thermal Conductivity in Buildings in the Italian Construction Sector, Energies, 11(4) (2018).
[8] A. Abdou, I. Budaiwi, The variation of thermal conductivity of fibrous insulation materials under different levels of moisture content, Construction and Building materials, 43 (2013) 533-544.
[9] A. Kyriakidis, A. Michael, R. Illampas, D.C. Charmpis, I. Ioannou, Thermal performance and embodied energy of standard and retrofitted wall systems encountered in Southern Europe, Energy, 161 (2018) 1016-1027.
[10] L. Soudani, M. Woloszyn, A. Fabbri, J.-C. Morel, A.-C. Grillet, Energy evaluation of rammed earth walls using long term in-situ measurements, Solar Energy, 141 (2017) 70-80.
[11] A. Rabl, C.E. Nielsen, Solar ponds for space heating, Solar Energy, 17(1) (1975) 1-12.
[12] Y. Liu, C. Ma, D. Wang, Y. Wang, J. Liu, Nonlinear Effect of Moisture Content on Effective Thermal Conductivity of Building Materials with Different Pore Size Distributions, International Journal of Thermophysics, 37(6) (2016).
[13] A.W. Bruno, C. Perlot, J. Mendes, D. Gallipoli, A microstructural insight into the hygro-mechanical behaviour of a stabilised hypercompacted earth, Materials and Structures, 51(1) (2018).
[14] S. Serrano, L. Rincón, B. González, A. Navarro, M. Bosch, L.F. Cabeza, Rammed earth walls in Mediterranean climate: material characterization and thermal behaviour, International Journal of Low-Carbon Technologies,  (2016).
[15] C. Method, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using, 3 (2003) 1–10.
[16] International Standard ISO13786, Thermal performance of building components- Dynamic thermal characteristics- Calculation methods, 2 (2017).
[17]  F. Kreith and W. Black, Basic_Heat_Transfer, Solar Energy Research  Institute, (1980).
[18]  M. Cabinets, M. Rooms, B. Statements, and D. Mass, Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars ( Using 2-in . or [ 50-mm ] Cube Specimens ) 1, (2008) 1–9.