ارزیابی تأثیر پارامترهای کلیدی طرح اختلاط بتن پودری واکنشی (RPC) بر مقاومت فشاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر دانشکده مهندسی عمران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر، باشگاه پزوهشگران جوان و نخبگان، خمینی‌شهر، اصفهان

چکیده

بتن پودری واکنشی نوع جدیدی از بتن‌های توانمند است که به دلیل ریزی مواد پودری و پوزولانی مورد استفاده در آن و نیز مقدار زیاد موادی که به صورت هیدرولیکی فعال‌ هستند، به این نام شناخته می‌شود. مشخصات بتن پودری واکنشی، حساسیت زیادی به نوع و مشخصات مصالح مورد استفاده در ساخت آن دارد؛ بنابراین برای دستیابی به مشخصات فیزیکی و مکانیکی مطلوب لازم است در انتخاب مصالح و انتخاب نسبت‌های مخلوط دقت نمود. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر نسبت آب به مواد سیمانی (W/CM)، میزان مواد سیمانی (CM)، نسبت دوده‌سیلیس به مواد سیمانی (SF/CM)، نوع سیمان و نوع دانه‌بندی ماسه‌ی سیلیسی بر مقاومت فشاری RPC بود؛ بدین منظور 21 مخلوط بتن پودری واکنشی طراحی و ساخته شد. در هر گام از انجام این تحقیق، یکی از پارامترهای موثر بررسی شد و بر اساس نتایج بدست امده گام‌های بعدی تحقیق انجام شد. نمونه‌های ساخته شده به مدت 7 روز در آب 90 عمل‌آوری شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که با استفاده از سیمان تیپ 5، مواد سیمانی به میزان 3kg/m 1100، نسبت آب به مواد سیمانی برابر 2/0، نسبت دوده‌سیلیس به مواد سیمانی برابر 2/0 و استفاده از ماسه‌ی سیلیسی با ریز‌ترین دانه‌بندی، می‌توان به بیش‌ترین مقاومت فشاری دست یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Influence evaluation of key mix design parameters of reactive powder concrete on compressive strength

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reisi 1
  • Sayyed Jalal Mosavi Fard 2
1 Islamic Azad Univiersity, Khomeinishahr branch
2 Islamic Azad University, Khomeinishahr Branch
چکیده [English]

Reactive powder concrete (RPC) is a new type of high performance concrete (HPC) which due to using fine powder and puzzolanic materials as well as high amount of materials which are hydraulically active, is known as this name. RPC characteristics have a high sensitivity to type and characteristics of materials used in RPC; therefore, in order to achieve desired physical and mechanical properties, it is necessary to carefully consider selection of materials and mix proportions. The purpose of this research was to investigate the effect of water to ementitious materials ratio (W/CM), amount of cementitious materials (CM), silica fume to cementitious materials ratio (SF/CM), cement type and grading of silica sand on compressive strength of RPC. To do so, 21 RPC mixes were designed and made. In each step of this research, one of the effective parameters were studied and accoding to obtained results, the next steps were performed. RPC specimens were cured in 90 oC water for 7 days. Results showed that by using cement type V, cementitious materials of 1100 kg/m3, water to cementitious materials ratio equal to 0.2, silica fume to cementitious materials ratio equal to 0.2 and use of silica sand with the the finest grading, the highest compressive strength can be achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reactive Powder Concrete (RPC)
  • Water to cementitious materials ratio
  • Silica fume
  • Silica Sand
  • Compressive Strength