مطالعه خواص مکانیکی، جذب آب و ریزساختار ملات سیمانی حاوی افزودنی‌های بازیافتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

2 عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

چکیده

امروزه با توجه به بحث های زیست محیطی و تأثیرات سوء استفاده از سیمان بر طبیعت، استفاده از مواد بازیافتی در بتن یا ملات افزایش یافته است. در واقع می توان برخی از مواد بازیافتی را بعنوان جایگزین بخشی از سیمان مصرفی در بتن یا ملات استفاده نمود. در این مقاله با جایگزینی چهار نوع ماده بازیافتی شامل پودرهای آهن، لاستیک، شیشه و پوسته تخم‌مرغ به ملات سیمانی با مقادیر 7، 14، 21 و 28%، خصوصیاتی از قبیل مقاومت فشاری و کششی، جذب آب و خواص ریزساختار آن مطابق استاندارد بررسی گردید. آزمایشات مقاومتی و ریزساختار نمونه ها پس از 28 روز عمل‌آوری و آزمایش جذب آب در سنین 7، 28، 56 و 90 روزه انجام شدند. نتایج نشان دادند که استفاده از تمامی مواد افزودنی استفاده شده تا 14%، مقاومت فشاری را حداکثر تا 14% افزایش می دهند. تا میزان استفاده از 28% مواد افزودنی ، مقاومت کششی نسبت به نمونه شاهد بیشتر بوده که استفاده از 7% مواد افزودنی مقاومت کششی بیشتری در بر خواهد داشت. همچنین میزان جذب آب نمونه‌های حاوی پودر شیشه و پوسته تخم مرغ تا حدود 35% کمتر از سایر نمونه ها می باشد که این مسأله بخوبی در آزمایش SEM قابل مشاهده می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study on Mechanical Properties, Water Absorption and Microstructure of Cementitious Mortar containing Recycled Admixtures

نویسندگان [English]

  • ghasem pachideh 1
  • majid gholhaki 2
1 Phd Candidate, civil faculty, semnan university
چکیده [English]

Economic concerns and environmental issues have led to increased use of recycled materials in cementitious mortars. In fact, to mitigate the adverse effects of cement, it can be partially replaced with recycled materials. In this paper, cement was partially replaced with iron, rubber, glass and eggshell powders (IP, RP, GP and EP) by 7, 14, 21 and 28% and then, compressive and tensile strength, water absorption and microstructure of the specimens were assessed. The strength tests, as well as microstructure analysis, were conducted at the age of 28-day and the water absorption was tested at the ages of 7, 28, 56 and 90 days. Based on the results, use of all powders by 14%, enhances the compressive strength up to 14%. Moreover, it was found that up to replacement ratio of 28%, the tensile strength is greater than that of the control specimen although, in the case of 7% admixtures, maximum tensile strength is achieved. In addition, water absorption of the specimens containing GP and EP up to 35% replacement ratio, is less than that of the other specimens, which was well observed in the SEM analyses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cement mortar
  • Waste pozzolan
  • mechanical properties
  • Water Absorption
  • SEM