موضوعات = سازه با مصالح بنائی
مطالعه‌ی ترمودینامیکی و سینتیکی عملکرد سیمان LC3 در طی حمله‌ی سولفاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1403

10.22060/ceej.2024.22088.7901

سعید غفارپور جهرمی؛ امیر طریقت؛ سما کارخانه


بررسی رفتار احتمالاتی لرزهای برجهای فرآیندی با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی

دوره 55، شماره 8، آبان 1402، صفحه 1561-1578

10.22060/ceej.2023.22107.7904

فاطمه کلبادی نژاد؛ سعیده کوهستانی؛ بیژن سیاف زاده؛ عبدالرضا سروقد مقدم؛ مهدی شریفی


ارزیابی آزمایشگاهی بهبود خواص مکانیکی خشت با استفاده از الیاف خرما

دوره 54، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 2321-2342

10.22060/ceej.2021.19652.7222

حسین محمدی؛ ابوالفضل اسلامی حسن آبادی؛ رضا مرشد