موضوعات = سازه با مصالح بنائی
توزیع بهینه اتصالات دارای میراگر جهت بهبود عملکرد لرزه ای قاب‌های صلب فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1401

10.22060/ceej.2023.21157.7636

سید مهدی زهرایی؛ امیرمحمد ربانی


مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی اثر زاویه اریب بر ظرفیت باربری طاق آجری نیم‌دایره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1401

10.22060/ceej.2023.21051.7606

سعید سینائی؛ اسماعیل ایزدی زمان آبادی؛ سید جلیل حسینی


ارزیابی آزمایشگاهی بهبود خواص مکانیکی خشت با استفاده از الیاف خرما

دوره 54، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 2321-2342

10.22060/ceej.2021.19652.7222

حسین محمدی؛ ابوالفضل اسلامی حسن آبادی؛ رضا مرشد