مطالعه آزمایشگاهی به منظور یافتن اتصال دهنده قابل اعتماد برای اتصال میان‌قاب به قاب در قاب‌های فولادی میان‌پر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مهندسی عمران- سازه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

2  هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله

3 عضو هیئت علمی - بخش سازه مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

4 عضو هیات علمی تمام وقت و مدیر گروه رشته مهندسی عمران

چکیده

چکیده
در هنگام زلزله، میان‌قاب‌ها در معرض تحریک‌های داخل صفحه و خارج از صفحه قرار می‌گیرد. بعد از چند دور ارتعاش در داخل صفحه، نامناسب‌ترین حالت در مقاومت خارج از صفحه میان‌قاب زمانی است که حداقل یکپارچگی در محل اتصال میان‌قاب-قاب رخ می‌دهد. به‌کارگیری اتصال دهنده قابل اعتماد برای اتصال میان‌قاب به قاب به عنوان یک راه حل ابداعی، در بهبود رفتار لرزه‌ای داخل صفحه و خارج از صفحه میان‌قاب‌ها بسیار موثر است در حالی‌که در ادبیات فنی قاب‌های میان‌پر به طور جدی به بررسی این موضوع پرداخته نشده است. در این مطالعه، نتایج آزمایشگاهی با هدف معرفی یک اتصال‌دهنده کارآمد و قابل اعتماد برای اتصال میان‌قاب به قاب و بررسی تأثیر آن در رفتار داخل صفحه و خارج از صفحه قاب‌های میان‌پر و میان‌قاب ارائه شده است. چهار نمونه یک طبقه‌ و تک دهانه در مقیاس نیمه شامل قاب فولادی خالی، دیوار میان‌قاب بدون آسیب قبلی داخل صفحه و دو قاب فولادی میان‌پر با دیوار بلوک‌های بتن سبک اتوکلاو شده، تحت بارگذاری‌های چرخه‌ای داخل صفحه و خارج از صفحه با جا به جایی کنترل شده آزمایش شدند. نمونه‌ها با توجه به مودهای شکست، مقاومت، زوال سختی، گسترش خسارت در قاب و میان‌قاب، الگوی ترک‌خوردگی میان‌قاب، ظرفیت استهلاک انرژی و پروفیل جا به جایی خارج از صفحه میان‌قاب مقایسه شدند. بر اساس نتایج آزمایشگاهی اتصال‌دهنده‌های Vشکل رفتار تعاملی خوب و قابل اطمینانی را از نظر ایمنی از خود نشان دادند، بنابراین این ادوات اتصال می‌توانند نوید بخش ارایه یک اتصال دهنده قابل اعتماد برای اتصال دیوار میان‌قاب به قاب باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Study on Finding Reliable Connectors for Infill -frame Connection in Infilled Steel Frame

نویسندگان [English]

  • Saheb Ali Asadzadeh 1
  • Majid Mohammadi 2
  • Nader Khaje ahmad atari 3
  • Alireza Zareei 4
1 PhD candidate, Department of Civil Engineering, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran; ORCID: 0000-0002-9730-1090
2 PhD, Structural Engineering Research Center, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES)
3 PhD, Department of Structural Engineering, Road, Housing & Urban Development Research Center, Tehran, Iran
4 PhD, Department of Civil Engineering, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

ABSTRACT
During earthquakes, infill walls are imposed by in-plane (IP) and out-of-plane (OOP) seismic loads. After some in-plane seismic vibrations, the worst case for out-of-plane stability of the infill appears when there is the least integrity in the frame-to-wall connections. Using some kind of reliable connectors for frame-to-wall connection is an innovative method to improve their IP and OOP seismic behavior. Regarding that the literature on infilled frames has not focused on this subject yet, the present research was carried out with the purpose of introducing a kind of reliable and efficient frame-to-wall connector and to study its effects on IP and OOP behavior of the infilled frames and the infills. Four half-scale single-story single-bay specimens, including one bare frame, an infill wall and two infilled steel frames having walls of autoclave-cured aerated concrete (AAC) blocks were tested under IP and OOP cyclic displacement controlled loading. The specimens were tested to investigate their failure modes, strength, stiffness degradation, damage evolution in frame and infill, cracking patterns of infill, energy dissipation capacity and out-of-plane displacement of infills. The experimental results revealed that the V type connectors showed good and reliable interaction as far as the safety issues were concerned. Therefore, such type of fasteners can be used as kinds of promising reliable frame-to-wall connectors for AAC infill panels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infilled Steel Frame
  • Infill Wall Connection Type
  • Reliable Connectors
  • In-plane and Out of Plane Tests
  • Autoclave-Cured Aerated Concrete