فراوری مصالح ساختمانی آجر با خواص مکانیکی ویژه با استفاده از مواد بازیافتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

چکیده

هدف این مقاله مطالعه برخی ویژگی‌های مصالح ساختمانی ساخته شده با گچ (تجاری- CGP و بازیافت شده- RGP) و ضایعات (سرامیک قرمز- RC و چینی-PW) با استفاده از بارگذاری تحت فشار (فشار پرس) قبل از سخت شدن مواد است. آجرها با ترکیب جرم جامدی ساخته می‌شوند که حاوی 50% وزنی ماده چسبنده و 50% وزنی مواد ضایعاتی و نسبتی از مقدار خیلی کمی آب/ پودر خشک (22/0) است. بر اساس این یافته‌ها مواد ضایعاتی صنعتی مختلفی بصورت مخلوط مانند پلاستر گچی بازیافت شده، و همچنین مواد تهیه شده از ضایعات سرامیک قرمز (RC) و ضایعات چینی(PW) وجود دارند. در این تحقیق نمونه های مورد آزمایش قبل از زمان گیرش با استفاده از دستگاه پرس تک محوری (10 kN) قالب گیری شدند. پس از عمل آوری و سخت شدن نمونه ها مقاومت فشاری و خمشی، تخلخل و ریزساختار نمونه ها بررسی شد. نتایج مقاومت فشاری در محدوده MPa12 تا MPa35 بود. نسبت آب/ جرم جامد و نیروی اعمالی پرس تک محوری قبل از زمان گیرش در کاهش تخلخل نمونه ها تاثیر زیادی داشته و خواص مکانیکی آن ها افزایش پیدا کرد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند این افزایش مواد ضایعاتی مذکور سبب ایجاد مصالح ساختمانی آجر با کیفیت بهتر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Processing Material Building material with special mechanical properties using recycled materials

نویسنده [English]

  • Behzad Mehdikhani
faculty of member standard research institute
چکیده [English]

The purpose of this paper is to study some properties of building materials made with plaster (commercial - CGP and recycled - RGP)and waste (red - RC, and chinese - PW ceramics)using Press pressure. The brick is made with a solid mass composition containing 50 wt% of cohesive material and 50 wt% of waste material and is proportional to the amount of dry water / dry powder (0.22). According to these findings, there are various industrial waste materials such as plaster recycling, as well as materials from red (RC)and chinese waste (PW)waste. In this study, specimens were cast before using a single - core inquiry (10 kN)before obtaining a uniaxial compressive strength (10 kN). After treatment and characterization of specimens, the stress and flexural strength, porosity and microstructure of samples were investigated. The results of the compressive strength were in the range of 12MPa to 35MPa. The ratio of solid water / mass and the applied force applied to the uniaxial compressive stress before getting caught in reducing the porosity of specimens had a significant effect on their mechanical properties. The results show that this increase of waste material will cause a better quality of brick building materials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plaster
  • ceramic
  • wastage
  • Recycle
  • Materials