دوره و شماره: دوره 51، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 1-160 
بررسی آزمایشگاهی فرآیند ته‌نشینی رسوبات معلق در مخزن سد کرخه

صفحه 327-340

10.22060/ceej.2018.13490.5420

میلاد خواستار بروجنی؛ حسین صمدی بروجنی؛ روح الله فتاحی؛ مرضیه قاسمی؛ سیده آرزو نقشبندی؛ مهرداد حیدری