دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مطالعه آزمایشگاهی و عددی رفتار پی دامنه دار واقع بر لوله مدفون تحت بارگذاری محوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

10.22060/ceej.2022.20943.7574

معین محمدی زاده؛ بهرام نادی؛ البرز حاجیان نیا؛ الهام محمودی


تاثیر مواد کاهنده نفوذ بر نفوذپذیری و مقاومت بتن با آزمون‌های "محفظه استوانه‌ای" و "پیچش"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1401

10.22060/ceej.2022.21413.7714

مجید پرهیزکاری؛ علی صابری ورزنه؛ محمود نادری


بررسی اثر افزودن اتیلن-وینیل استات بر پارامتر‌های مقاومت خاک دانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401

10.22060/ceej.2022.21307.7683

مهسا میری؛ مسعود عامل‌سخی؛ مرتضی جیریایی شراهی


ارزیابی پارامتر‌های تاثیرگذار برپاسخ لرزه‌ای حفره‌های زیرزمینی با در نظرگرفتن زلزله‌های حوزه دور و نزدیک گسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.22060/ceej.2022.21045.7605

مهدیه جعفرپور؛ مریم مختاری؛ نوید سلطانی


رفتار حرارتی بتن با لاستیک بازیافتی و پودر شیشه بعنوان بخشی از ریزدانه و سیمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1401

10.22060/ceej.2022.21263.7670

رضا ثقفی لاسمی؛ مسعود ضیایی؛ محمد هادی علیزاده الیزئی؛ رضا اسماعیل آبادی


نشست پی های نواری واقع بر خاک ماسه ای تحت اثر بارگذاری سیکلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401

10.22060/ceej.2022.20341.7398

محمود نیکخواه شهمیرزادی؛ سید مجدالدین میرمحمدحسینی؛ سعید ابریشمی


مطالعه آزمایشگاهی مقاومت فشاری و افت خشک‌شدگی بتن سبک قلیا فعال ‏سرباره‌ای تک جزیی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401

10.22060/ceej.2022.20053.7330

کیاچهر بهفرنیا؛ راضیه کدخدایی؛ مرجان شهیدی


ارزیابی احتمالاتی عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌های قاب خمشی فولادی با جداساز سرب لاستیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

10.22060/ceej.2022.20865.7563

مازیار فهیمی فرزام؛ میرامیر یوسفی


بررسی عوامل موثر بر ناپایداری تونل با استفاده از رویکرد آماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

10.22060/ceej.2022.21540.7757

مرتضی جوادی اصطهباناتی؛ فاطمه محمدی؛ رامین رفیعی


بررسی عملکرد لرزه‌ای یک نوع دیوار برشی مرکزگرای جدید با قابلیت تعمیر پس از زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1401

10.22060/ceej.2022.20769.7524

سیدجعفر حسینی؛ فرنوش باسلیقه؛ جلیل شفائی


کنترل ارتعاشات سکوی شابلونی فراساحلی تحت اثر بارهای دینامیکی امواج دریا با استفاده از میراگر جرمی نیمه‌فعال خود توان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

10.22060/ceej.2022.21295.7707

مازیار فهیمی فرزام؛ بابک علی‌نژاد؛ رسول معروفی آذر؛ معتصم موسویان صفاخانه


بهینه سازی هسته رسی سدهای خاکی با استفاده از روش رگرسیونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

10.22060/ceej.2022.21205.7651

سید شهاب امامزاده؛ مصطفی زال نژاد


مطالعه‌ی عددی اثر ضریب انبساط حرارتی شمع و خاک بر پاسخ مکانیکی شمع انرژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

10.22060/ceej.2022.21718.7807

محمدرضا صادق زاده؛ محمدمهدی احمدی


کنترل نیمه فعال سازه‌های دارای میراگرهای MR و Orifice تحت بارهای انفجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

10.22060/ceej.2022.20819.7533

امیر حسین غفاری؛ حسین غفارزاده


بررسی رفتار خاک ماسه اهواز تثبیت شده با متاکائولین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

10.22060/ceej.2022.21851.7838

پوریا دانشگر؛ سعید غفارپور جهرمی؛ حامد ارزانی


تحلیل موانع فردی در تمایل شهروندان رشت به پیاده‌روی در سفرهای کاری روزانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

10.22060/ceej.2022.20832.7541

زینب اعتمادی نائینی؛ میقات حبیبیان


بررسی زمان شروع خوردگی سازه‌های بتن آرمه در فواصل مختلف از دریا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

10.22060/ceej.2022.20005.7312

امیرحسین جعفری؛ محسنعلی شایان فر؛ محمد قانونی بقا


بررسی رفتار فصل مشترک مصالح خاکی فیلتر- هسته‌ی بتن آسفالتی با دستگاه برش مستقیم- مطالعه‌ی موردی: سد میجران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

10.22060/ceej.2022.20861.7548

اشکان قلی پور نوروزی؛ رسول اجل لوییان؛ میثم بیات


شبیه سازی عوامل تاخیر در پروژه های سد سازی با رویکرد پویایی سیستم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1401

10.22060/ceej.2022.21250.7666

سینا فرد مرادی نیا؛ ایرج علیمی


اثر وجود لنز ضعیف بر رفتار ستون‏های سنگی غیرمسلح و مسلح واقع در بستر ماسه‏ ای اشباع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

10.22060/ceej.2023.21390.7711

نیوشا بزاززادگان؛ نوید گنجیان؛ جواد نظری افشار


سنتز نقاط کوانتومی کربن (CQDs) از پوست سخت گردو با روش هیدروترمال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.22060/ceej.2023.21041.7614

افسانه شهبازی؛ الهام دال