دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و الگوریتم رقابت استعماری به‌منظور ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت جلفا برای مصارف مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1397

10.22060/ceej.2018.14258.5605

سمیه امامی؛ رضا نوروزی سرکارآباد؛ یحیی چوپان


5. بهره گیری از تابع شکل سینوسی در تحلیل پل های بتنی سه دهانه پیوسته در جهت عرضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1397

10.22060/ceej.2018.14637.5702

فرشاد غفاری؛ محمد قاسم وتر؛ محمد رضا عدل پرور


8. مدلسازی ثابت سینتیکی حذف یون روی از پساب سنتزی با برنامه ریزی بیان ژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1397

10.22060/ceej.2018.14346.5629

فاطمه السادات حسینیان؛ بهرام رضایی؛ الهه کوثری


9. بررسی رفتار لرزه ای اتصالات بال سوراخ شده با سوراخ لوبیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1397

10.22060/ceej.2018.14422.5652

پویا شادمان حیدری؛ روح الله احمدی جزنی


10. تحلیل مدل های معمول پیش بینی مدول دینامیکی مخلوط های آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1397

10.22060/ceej.2018.15006.5811

نادر صولتی فر


11. اثر اندازه سوپاپ تکانه بر عملکرد پمپ ضربه قوچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

10.22060/ceej.2019.14795.5745

پریا آبادی؛ بابک لشکرآرا


13. ارزیابی احتمالاتی آسیب پذیری لرزه ای سازه های بتن آرمه بهسازی شده با مهاربند برون محور دارای پیوند قائم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

10.22060/ceej.2019.14313.5621

محمد شامخی امیری؛ علی ناصری؛ محمود مسگرپورامیری


14. ارزیابی احتمالاتی عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌های بتن مسلح دارای طبقه نرم و خیلی نرم تحت اثر توالی زلزله و پس‌لرزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1397

10.22060/ceej.2019.15385.5906

حامد کوهستانیان؛ حسین پهلوان؛ جلیل شفائی؛ محمد شامخی امیری


16. تحلیل ریسک زلزله شهر شهرکرد به روش نروفازی با استفاده از ارزیابی لرزه ایی سازه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1397

10.22060/ceej.2018.14295.5620

غلامرضا کیوانی هفشجانی


17. بررسی آزمایشگاهی تاثیر حالت بارگذاری بر رفتار پی های سطحی واقع بر خاک ماسه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1397

10.22060/ceej.2019.15052.5822

امیرهوشنگ صادقی فاضل؛ جعفر بلوری بزاز


18. مطالعه آزمایشگاهی راهکارهای اصلاحی جهت کاهش اثر تورم خاک بر لاینینگ بتنی کانالهای انتقال آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1397

10.22060/ceej.2018.14816.5751

فریبا بهروزسرند؛ مسعود حاجی علیلوی بناب


19. حذف کبالت از آب آلوده با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1397

10.22060/ceej.2019.14480.5667

سمیه رحمانی؛ بردیا بهشتی؛ محمدرضا دوستی


20. پیشنهاد اعمال اثرات جهت داری زلزله حوزه نزدیک در طیف های آئین نامه 2800 ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1396

10.22060/ceej.2016.680

احمد نیکنام


21. مدل تمایل موتورسیکلت‌سواران شاغل در محدوده مرکزی شهر تهران به خرید موتورسیکلت برقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1397

10.22060/ceej.2018.14045.5543

ملیحه شجاعی زاده؛ میقات حبیبیان


22. بررسی ستون های دایره ای دو جداره فولادی پر شده با بتن (CFDST) تحت بار محوری فشاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1397

10.22060/ceej.2019.15430.5918

امیر مختاری؛ حمید صابری؛ وسام کلمی زاده؛ وحید صابری


23. راندمان حذف آنتی بیوتیک پنی سیلین جی در تالاب مصنوعی با جریان افقی زیرسطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1398

10.22060/ceej.2019.16625.6284

محمد جواد ذوقی؛ محمد رضا دوستی؛ وحید گل کاری


24. مطالعه آزمایشگاهی بررسی اثر تراکم و نوع بارگذاری بر روی رفتار روانگرایی ماسه‌ها تحت بارگذاری نامنظم زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1398

10.22060/ceej.2019.16278.6175

بهاره کاتبی؛ مهدی درخشندی؛ عباس قلندرزاده؛ نوید گنجیان


25. بررسی اثر پارامترهای زلزله نزدیک گسل بر پاسخ پل‌های رمپی دارای قوس افقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1397

10.22060/ceej.2018.14386.5640

سجاد حیدری؛ محسن گرامی


26. بررسی تأثیر اولویت‌دهی فعال غیرمشروط به حمل‌ونقل همگانی در زمان‌بندی چراغ راهنمایی با شبیهسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1398

10.22060/ceej.2019.14571.5687

علیرضا غفاری؛ میثم اکبرزاده


27. بررسی خواص خود ترمیمی بتن الیافی حاوی درصد بالایی از میکروسیلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1395

10.22060/ceej.2017.12147.5133

هامون فتحی؛ پیام طاریمرادی؛ مهسا صداقت کردستانی؛ اشکان گلشنی


28. بررسی اثر ابعاد خرده های لاستیک فرسوده در پارامترهای مقاومت برشی خاک ماسه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1396

10.22060/ceej.2017.11800.5082

سارا غفوری امیربنده؛ حمیدرضا صبا؛ مهرداد نوکنده


29. بررسی تأثیر نوع اتصال شمع به کلاهک شمع در ماسه روانگرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1396

10.22060/ceej.2017.11338.5008

محمد صالحی؛ حمیدرضا صبا؛ مسعود بنی اسدی


30. تاثیر تغییر ابعاد اجزای مرزی بر ضریب رفتار دیوار برشی فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1396

10.22060/ceej.2017.13166.5341

فرزاد حاتمی؛ نیما پاسلار


31. بررسی عددی انتشار و روشهای مهار آلودگی نفتی در خاکهای غیر اشباع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1396

10.22060/ceej.2017.13072.5323

آرش کمیلی؛ علی اخترپور؛ جعفر بلوری بزاز؛ سید محسن کرابی


32. تاثیرتزریق غیرمحرک سیلیس کلوئیدی بر مقاومت برشی ماسه کربناته بوشهر آلوده به نفت خام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1396

10.22060/ceej.2018.13268.5363

علی شاکری؛ رضا ضیایی موید؛ محمدامین نوذری


33. ارزیابی ایمنی لرزه‌ای سدهای بتنی وزنی براساس معیارهای عملکرد (مطالعه موردی: سد هایقر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1396

10.22060/ceej.2018.8580.4366

رضا اسماعیلی؛ سید احمد انوار؛ ناصر طالب بیدختی؛ Farzin Zareian


34. تعیین دقت دو مدل CDE وMIM با حل معکوس در انتقال آلودگی تری کلرواتیلن (TCE) در یک محیط متخلخل کربناته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1397

10.22060/ceej.2018.13256.5356

زینب احمدی مقدم؛ سید حسن طباطبائی


35. کاربرد فولاد نرم بر رفتار دینامیکی مهاربندهای ضربدری در برش، بخش اول: تئوری کلاسیک مهاربندها در برش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1397

10.22060/ceej.2018.13811.5480

پرویز عبادی؛ مهرداد مرادی


36. مطالعه تجربی انتقال ارتعاشات به محیط پیرامونی میزلرزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1397

10.22060/ceej.2018.13126.5331

منصور ضیایی فر؛ فرزانه نباتی


37. بررسی رفتار دیوار برشی فولادی کوپله تحت بارهای جانبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

10.22060/ceej.2019.8504.4183

علیرضا رهایی؛ احمد شکوه فر؛ نسیم ولی زاده


38. بررسی رفتار غیرخطی قاب خمشی فولادی طراحی شده با روش پلاستیک بر مبنای عملکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

10.22060/ceej.2019.15827.6044

فاطمه السادات موسوی نژاد؛ حسن استادحسین


39. بررسی تاثیر نیترات سرب بر رفتار و مقاومت برشی ماسه رس‌دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1398

10.22060/ceej.2019.16146.6142

محمود حسنلوراد؛ محمد حسین زاده؛ سید ابوالحسن نائینی


40. استفاده از روش آتشکاری کنترل شده پیش شکافی و مقایسه آن با روش غیر کنترلی در معدن مس چهل کوره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1398

10.22060/ceej.2019.15931.6081

میلاد قاسموند؛ مهدی حسینی؛ محمد رضا همتی


41. توسعه المان فیبری بتن مسلح مبتنی بر میدان تنش محلی و برهم‌کنش بتن و آرماتور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1398

10.22060/ceej.2019.16688.6304

بهروز یوسفی؛ محمد رضا اصفهانی؛ محمد رضا توکلی زاده


42. بررسی استهلاک انرژی ناشی از بکارگیری صفحات مشبک قائم در پایین دست شیب-شکن‌های مایل با روش ترکیبی عصبی – فازی تطبیق‌پذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1398

10.22060/ceej.2019.16694.6305

رضا نوروزی سرکارآباد؛ رسول دانشفراز؛ علی بازیار


44. بررسی کارآیی روش‌های هوش مصنوعی در پیش‌بینی عملکرد تصفیه‌‌خانه فاضلاب (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

10.22060/ceej.2019.16757.6334

محمد تقی اعلمی؛ نسیم حجابی؛ وحید نورانی؛ سید مهدی ثاقبیان


45. استفاده از روش باقیمانده وزنی زمانی در حل ارتعاش اجباری تیر تیموشنکو تحت اثر بار متحرک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1398

10.22060/ceej.2019.16867.6381

بشیر موحدیان؛ بیژن برومند؛ امین برجی


46. شناسایی عوامل اثرگذار بر ارتکاب تخلف رانندگی و کیفیت خواب رانندگان ناوگان باری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1398

10.22060/ceej.2019.16775.6338

عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ علی مقدری؛ احسان ایازی


47. بررسی اندرکنش بولت-دوغاب-سنگ در آزمایش کشش بولت تزریقی و تعیین منحنی بار-جابجایی به روش تحلیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1398

10.22060/ceej.2019.16677.6300

موسی حضرتی آقچای؛ پرویز معارف وند؛ حسین سالاری راد


48. بررسی رابطه دبی- اشل و ضریب دبی جریان در سرریزهای لبه تیز پلان مثلثی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1398

10.22060/ceej.2019.16931.6399

فرزین سلماسی؛ بهرام نورانی؛ رضا نوروزی؛ فائزه رضایی


49. ارزیابی عملکرد آسفالت ‌گرم ساخته شده با خرده آسفالت و مسلح شده با الیاف پارافایبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1398

10.22060/ceej.2019.16736.6323

حسن زیاری؛ حسن دیواندری؛ مهدی اروئی


50. ارزیابی تاثیر سرعت بارگذاری بر مقاومت برشی خاک مخلوط رس-ماسه در آزمایش سه محوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1398

10.22060/ceej.2019.16947.6439

جواد غفاری؛ رضا بینای


51. تحلیل احتمالاتی مدل‌های برآورد نرخ پیشروی ماشین حفر تمام مقطع تونل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1398

10.22060/ceej.2019.16692.6310

محسن سرداری؛ شکراله زارع؛ مسعود مزرعه لی


52. ارزیابی اثر بکارگیری استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه در بهبود موفقیت مالی پروژه‌های EPC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

10.22060/ceej.2019.16851.6369

هادی سروری؛ ابراهیم رجائیان


53. تاثیر استفاده از مصالح بازیافتی روی جمع شدگی خودزا و مقاومت بتن فوق توانمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

10.22060/ceej.2019.16924.6394

محمدرضا پزشکیان؛ علی دلنواز؛ محمد دلنواز


54. سیلیکا مونولیت با ساختار مزوحفره: سنتز، شناسایی و کاربرد آن برای حذف کادمیم از فاضلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

10.22060/ceej.2019.16869.6380

حکیمه شریفی فرد؛ راضیه حیاتی؛ سولماز حیاتی


55. استخراج پارامترهای مدل چرخه‌ای دیوارهای برشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

10.22060/ceej.2019.16822.6358

مهدی شریفی؛ محمد علی فتحعلی؛ محمد علی انصاری‌پور؛ احمدرضا محمدامری


56. بررسی آب‌شستگی تکیه‌گاه مستطیلی واقع در کانال مرکب تحت جریان غیر ماندگار (مطالعه آزمایشگاهی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1398

10.22060/ceej.2019.17029.6436

علی رضا یزدانی؛ خسرو حسینی؛ حجت کرمی


57. طراحی بهینه آبشکن‌ها با لحاظ توأم معیارهای هیدرولیکی، فنی و اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1398

10.22060/ceej.2019.16646.6289

نسرین ابوذری؛ محمد رضا مجدزاده طباطبایی؛ جعفر یزدی


58. عملکرد زهکش‌های افقی و دودکشی در پایداری دیوار حائل شیب‌های خاکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1398

10.22060/ceej.2019.16868.6379

میثم نوری؛ فرزین سلماسی


59. شبیه‌سازی عددی تاثیر لوله‌های‌ زهکش بر نیروی بالابرنده، گرادیان هیدرولیکی خروجی و نشت در سد‌های وزنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1398

10.22060/ceej.2019.17183.6489

فرزین سلماسی؛ علی طاهری اقدم؛ هادی ارونقی


60. بررسی آزمایشگاهی تأثیر طوق دایره‌ای بر آبشستگی پایه پل استوانه‌ای در جریان غیرماندگار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1398

10.22060/ceej.2019.17078.6460

یوسف رجبی زاده؛ سیدعلی ایوب‌زاده؛ کورش قادری


61. تعیین درصد بهینه سنگدانه های درشت بتن بازیافتی مورد استفاده در محیطهای خورنده براساس مدل کریجینگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1398

10.22060/ceej.2019.16560.6299

عبد القیوم دهواری؛ محمود میری؛ محمد رضا سهرابی


63. روش طراحی جدیدی برای طراحی بلوک مهار خطوط لوله انتقال گاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

10.22060/ceej.2019.16953.6406

اکبر واثقی؛ محمد کرمانی؛ محمد ارزانی شهنی؛ محمد حیدری خواص


64. فاکتورهای تاثیرگذار بر مقاومت فشاری بتن ژئوپلیمری بر پایه خاکستر بادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

10.22060/ceej.2019.16813.6356

علیرضا اسپرهم؛ امیربهادر مرادی خو


65. ارزیابی تاثیر افزودنی‌های اسلک وکس و پلی‌پروپیلن وکس بر خصوصیات شیارشدگی قیر اصلاح شده با پودر لاستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1398

10.22060/ceej.2019.17172.6484

محمود عامری؛ ابوالفضل افشین؛ مهدی ابراهیم‌زاده شیراز؛ آرش رحیمی ینگجه


66. ارزیابی عملکرد مسلح کننده ژئو اسکرپ تایر با اعضای عرضی افقی با استفاده از آزمایش بزرگ مقیاس بیرون ‌کشش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1398

10.22060/ceej.2019.16959.6408

مهرداد تاج آبادی پور؛ مسعود دهقانی؛ بهزاد کلانتری؛ سید حمید لاجوردی


67. کالیبراسیون خودکار مدل شبیه سازی آبهای زیرزمینی(Modflow) با الگوریتم غیرقطعی Sufi-II

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1398

10.22060/ceej.2019.16990.6426

فریبرز معصومی؛ سعید نجار قابل؛ اکبر صفرزاده


68. تاثیر مدلسازی سه بعدی بر رفتار تنش مسطح یا کرنش مسطح در اطراف نوک ترک در نمونه کشش-فشار(CT)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1398

10.22060/ceej.2019.16825.6360

علی پرمنون؛ امیرهوشنگ اخویسی


69. ارایه روندی برای کنترل ارتعاش و پایش همزمان سلامت سازه ها با میراگرهای ویسکوز نیمه فعال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1398

10.22060/ceej.2019.16737.6324

محمد بهمنی؛ سید مهدی زهرائی


70. شناسایی موانع مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های ساخت‌وساز شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1398

10.22060/ceej.2019.17009.6425

محسن اعرابی؛ هادی سروری


72. توسعه‌ی یک روش داده‌کاوی درخت تصمیم جهت شناسایی پارامترهای موثر در تعیین قدرت تخریب سیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1398

10.22060/ceej.2020.17119.6465

هادی فرهادی؛ علی اسماعیلی؛ محمد نجف زاده


73. ارزیابی معادله نفوذ آب در بتن با بکارگیری نتایج حاصل از روش "محفظه استوانه‎ای"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1398

10.22060/ceej.2020.17381.6543

محمود نادری؛ علیرضا کبودان


75. تعیین ضریب دبی سرریز اوجی و مطالعه اثرات استغراق، شیب بالادست و ارتفاع کف بند بر میزان تغییرات آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1398

10.22060/ceej.2020.17257.6503

فرزین سلماسی؛ پروانه حیدری؛ هادی ارونقی


77. مطالعه‌ی آزمایشگاهی عملکرد حرارتی ملات‌های رایج در ساخت دیوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1398

10.22060/ceej.2020.16915.6390

وهب توفیق؛ سیما صمدیان فرد؛ مریم فانی


78. ارزیابی رفتار شالوده دایره ای مستقر بر بستر ماسه ای مسلح شده با ژئوسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1398

10.22060/ceej.2020.17159.6479

پژمان فاضلی دهکردی؛ محمود قضاوی؛ نوید گنجیان


79. بررسی آزمایشگاهی تاثیر افزودنی پلیمری "نیکوفلاک" بر روی مقاومت فشاری و کششی ماسه‌بادی بیابانی و ساحلی در لایه‌های روسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

10.22060/ceej.2020.16612.6288

فرزاد رضائی مقدم؛ بهمن جعفری نادر؛ تقی رضائی مقدم


81. تأثیر حفاری‌تونل شهری موردی تهران بر پاسخ استاتیکی و دینامیکی سازه موجود با لحاظ اندرکنش خا ک و سازه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

10.22060/ceej.2020.17201.6493

مهدی فرج محمدیه؛ فرهاد بهنام فر؛ سید جاهد محمدی


82. مطالعه خواص مکانیکی، جذب آب و ریزساختار ملات سیمانی حاوی افزودنی‌های بازیافتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

10.22060/ceej.2020.17110.6463

قاسم پاچیده؛ مجید قلهکی


83. مطالعه رفتار دیوارهای برشی فولادی نیمه مقید در برابر بارگذاری یکنواخت و چرخه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

10.22060/ceej.2020.17039.6434

جلال الدین بهمئی؛ نوید سیا ه پلو


84. بررسی آزمایشگاهی تاثیر تثبیت شیمیایی و زیستی بر خصوصیات خاک رس بستر راه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

10.22060/ceej.2020.17493.6588

سیامک شفقتیان؛ غلام مرادی؛ هوشنگ کاتبی


85. بررسی آماری عملکرد کنترل نیمه‌فعال مدل برشی ساختمان 10 طبقه خطی با میراگر سیال مغناطیسی تحت رکوردهای حوزه نزدیک و دور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

10.22060/ceej.2020.17037.6437

مازیار فهیمی فرزام؛ بابک علی‌نژاد؛ سید علی موسوی گاوگانی


86. تخمین پاسخ های فروریزش سازه با در نظر گرفتن عدم قطعیت های مدل سازی با استفاده از روش سطح پاسخ و شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

10.22060/ceej.2020.17312.6539

محمد امین بیاری؛ ناصر شابختی؛ اسماعیل ایزدی زمان آبادی


88. تحلیل هزینه چرخه عمر ترک ناشی از خوردگی یکنواخت کلریدی در تیر بتن آرمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

10.22060/ceej.2020.17001.6421

معصومه تقی پور؛ مهدی دهستانی


90. تاثیر تغییر گام پره پیچشی بر روی ظرفیت بیرون کشش شمع بوسیله‌ی دستگاه یونیورسال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

10.22060/ceej.2020.17196.6491

پویا نوحی حفظ آباد؛ محمدعلی ارجمند


91. مطالعه کمی و کیفی رابطه بین نیاز انرژی سیستم MDOF و ESDOF تحت اثر زلزله حوزه نزدیک گسل پالسگونه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

10.22060/ceej.2020.17466.6569

سیدعبدالنبی رضوی؛ نوید سیا ه پلو؛ مهدی مهدوی عادلی


92. تأمین ملاحظات طراحی لرزه‌ای قاب‌های خمشی کوتاه مرتبه بتن مسلح با شکل‌پذیری زیاد به کمک تحلیل غیرخطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

10.22060/ceej.2020.17027.6432

عبدالرضا سروقد مقدم؛ سارا نقوی؛ محمدرضا منصوری


96. ارائه شاخصی جدید جهت ارزیابی خودکار توزیع یکنواخت اندود سطحی و نفوذی روسازی راه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1398

10.22060/ceej.2020.16463.6250

مژگان حاجی علی؛ فریدون مقدس نژاد؛ حمزه ذاکری


97. بررسی عملکرد دیوار برشی همبسته با اتصال دو‌طرفه در حالت برگشت‌‌پذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1398

10.22060/ceej.2020.17081.6454

رضا معتمدی؛ محمد غلامی


98. تشخیص آسیب در پل‌های عرشه پیوسته با استفاده از روش آماری‌ تابع همبستگی متقابل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1398

10.22060/ceej.2020.16248.6173

محمد جواد خسرویانی؛ امید بهار؛ سید هومن قاسمی


99. بررسی رفتار برشی ماسه کربناته جزیره خارک در حالت سیمانی سازی شده بصورت شبه طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1398

10.22060/ceej.2020.17405.6552

محمدرضا آروین؛ علی معصومی؛ محسن اژدری


100. برنامه ریزی عملیات نگهداری و تعمیر روسازی شبکه‌های بزرگ-مقیاس حمل ونقل با در نظر گرفتن مصرف انرژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1398

10.22060/ceej.2020.17500.6582

امیر گل رو؛ امیرحسین فانی؛ حامد ناصری


102. ویژگی‌های رفتاری و خصوصیات جذب انرژی صفحات برشی فولادی بالحاظ اثر جنس و نسبت لاغری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1398

10.22060/ceej.2020.17076.6455

زهرا علی عرب؛ سید علی اصغر حسین زاده


103. آنالیز حساسیت جامع در پیش بینی نشست سطحی ناشی از فرآیند تونلسازی مکانیزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1398

10.22060/ceej.2020.17432.6558

لیلا نیک اختر؛ شکراله زارع؛ حسین میرزائی نصیرآباد


104. بررسی اثر الیاف پلی‌پروپیلن بر مقاومت فشاری و کششی خاک آلی تثبیت شده با آهک و بیوپلیمر زانتان‌گام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1398

10.22060/ceej.2020.17185.6490

بهاره ابراهیمی علویجه؛ بهناز زارع؛ مریم مختاری


105. طرح بهینه و بررسی عملکرد میراگرهای ویسکوز در سازه‌های فولادی بر اساس هزینه دوره عمر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1398

10.22060/ceej.2020.17403.6551

سیده نرجس احدزاده کلور؛ محمد چرختاب بسیم؛ محمدرضا چناقلو


106. اثر انعطاف پذیری پی بر ظرفیت قاب های بتن آرمه حاوی دیواربرشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1398

10.22060/ceej.2020.17410.6555

الهام رجبی


107. برآورد پاسخ لرزه ای قابهای خمشی فولادی در سطح آستانه فروریزش، با استفاده از یک روش تحلیل پوش اور مدال پیشنهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1398

10.22060/ceej.2020.17267.6507

ساسان عشقی؛ محمدمهدی مداح؛ علیرضا گرکانی نژاد


108. ظرفیت برشی تیرهای لاغر بتن آرمه با بتن مقاومت بالا و بدون خاموت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1398

10.22060/ceej.2020.17435.6560

مسعود احمدی؛ مهدی عبادی جامخانه


109. بررسی عملکرد و تعیین ابعاد بهینه شبکه جمع‌آوری رواناب سطحی با استفاده از مدل SWMM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1398

10.22060/ceej.2020.17452.6565

مجید امیدی ارجنکی؛ حامد رضا ظریف صنایعی؛ هیثم حیدرزاده


110. تعیین سرعت تبادلی جریان عمودی در سطح تماس بستر رودخانه زیارت و محیط متخلخل زیر آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1398

10.22060/ceej.2020.17495.6579

جعفر خاندوزی؛ امیر احمد دهقانی؛ مهدی مفتاح؛ عبدالرضا ظهیری؛ خلیل قربانی


111. بررسی عملکرد و راندمان کابل در کنترل آبشستگی موضعی پایه‌های پل مستطیلی گردگوشه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1398

10.22060/ceej.2020.17252.6501

سلیم عباسی؛ مسعود ابام؛ منوچهر حیدرپور


112. بررسی تأثیر ترک و گسترش آن بر رفتار دیوار برشی فولادی تحت بار جانبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1398

10.22060/ceej.2020.16928.6396

علی قمری؛ وحید بروجردیان


113. مقایسه تطبیقی معیارها، زیرمعیارها و شاخص های ارزیابی پیمانکاران در مناقصات صنعت آب با استفاده از ابزار پرسشنامه و متن کاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1398

10.22060/ceej.2020.17388.6547

مجید پرچمی جلال؛ هادی شکیبا زاهد؛ محمدامین قادری


114. بررسی عددی مشخصات هیدرولیکی شیب‌شکن های قائم با وجود صفحات مشبک و واگرایی تدریجی دیواره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1398

10.22060/ceej.2020.17779.6671

بهنام نایب زاده؛ محمد علی لطف للهی-یقین؛ رسول دانشفراز


115. ارائه یک روش جدید جهت برنامه ریزی فرایند تعمیر و نگهداری روسازی راه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1398

10.22060/ceej.2020.17506.6585

hamid behbahani؛ نوید ندیمی؛ مصطفی خالقی


116. ارزیابی عوامل موثر بر افزایش ظرفیت تامین‌کنندگان در فرآیند برون‌سپاری در شرکت آب و فاضلاب اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1398

10.22060/ceej.2020.16980.6415

مسعود رئیسی دهکردی؛ هادی سروری


118. بررسی تحلیلی نشانگرهای ریسک و شناسایی آن برای ریسک های تاثیرگذار بر فاز طراحی در قراردادهای طرح و ساخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1398

10.22060/ceej.2020.17512.6592

احد نظری؛ مجید پرچمی جلال؛ امید احمدسلطانی


119. اثر ارتفاع قوس بر بار باد سازه‌های گنبدی شکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1398

10.22060/ceej.2020.16424.6220

سعید خسروجردی؛ حامد سرکرده


120. برنامه ریزی عملیات نگهداری و تعمیر روسازی با در نظر گرفتن عدم قطعیت بودجه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1399

10.22060/ceej.2020.17502.6583

امیر گل رو؛ امیرحسین فانی؛ حامد ناصری؛ سیدعلی میرحسنی


123. بررسی اثر افزودنی کاهنده جمع شدگی در بتن مورد استفاده در روسازی‌های بتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1399

10.22060/ceej.2020.17542.6600

مسعود غلامی؛ فریدون مقدس نژاد؛ علی اکبر رمضانیان پور؛ امیرمحمد رمضانیان پور


124. بررسی آزمایشگاهی رفتار پی‌های حلقوی مستقر بر مصالح دانه‌ای تحت بارگذاری ترکیبی قائم، افقی و لنگر خمشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1399

10.22060/ceej.2020.17071.6450

امیرهوشنگ صادقی فاضل؛ جعفر بلوری بزاز


125. رفتار دینامیکی سقف مرکب متشکل از ورق فولادی تاخورده و صفحه تخت تحت بار انفجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1399

10.22060/ceej.2020.17546.6595

فرهاد عباس گندمکار؛ سعید پارسافر؛ وحید رضوی طوسی؛ نگار صمیمی فرد


126. بررسی بزرگ‌ساختاری و ریزساختاری تاثیر آب دریا بر فرآیند تثبیت خاک‌های رسی‌ با آهک و نانوسیلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1399

10.22060/ceej.2020.16500.6256

عادل عساکره؛ محمد امیری؛ ریحانه السادات بحرینی


127. ارزیابی رفتار لرزه‌ای قاب‌ بتن مسلح پیش‌ساخته آسیب دیده در زلزله بجنورد با لحاظ اندرکنش خاک-سازه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1399

10.22060/ceej.2020.17608.6633

مهدی ادیبی؛ علی اکبر یحیی آبادی؛ روزبه طالب خواه


128. بررسی تأثیر افزودنی نانو رس و تغییر فشار بر ترمیم ترکهای ایجاد شده در خاک رس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1399

10.22060/ceej.2020.17161.6481

احمدرضا مظاهری


129. بررسی تحلیلی عملکرد لرزه ای مهاربند کمانش تاب با طول کوتاه دارای هسته S شکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1399

10.22060/ceej.2020.17407.6554

رضا طهماسبی؛ جلیل شفائی


130. بررسی خصوصیات جریان و پارامترهای فشار پرش هیدرولیکی آزاد و مستغرق در حوضچه‌های آرامش USBR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1399

10.22060/ceej.2020.17791.6676

سید نصراله موسوی؛ داود فرسادی زاده؛ فرزین سلماسی؛ علی حسین زاده دلیر


131. مطالعه آزمایشگاهی تقویت دال‌های بتن‌آرمه دو طرفه با استفاده از ورق‌های فولادی پانچ شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1399

10.22060/ceej.2020.17529.6591

سیدسعید صحرانورد؛ hasan hajikazemi


132. مشخصات مکانیکی نمونه‌های خاک-سیمان با ساختار پایه ماسه‌ای و دوغاب ساخته شده با آب دریا در شرایط محیطی دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1399

10.22060/ceej.2020.17372.6540

مژگان گراوند؛ حامد بایسته؛ مهدی شریفی


133. بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان در سرریزهای پله‌ای توری‌سنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1399

10.22060/ceej.2020.17256.6502

فرزین سلماسی؛ سینا رازی؛ علی حسین زاده دلیر


134. تشخیص خرابی در پایه‌های نگهدارنده منفرد با ممان اینرسی متغیر با استفاده از الگوریتم APSO

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1399

10.22060/ceej.2020.17377.6542

حامد قوهانی عرب؛ علی محلاتی راینی؛ آرش نادری؛ محمدرضا سهرابی؛ محمدرضا قاسمی


135. ارزیابی تثبیت خاک رس با افزودنی لیگنوسولفونات کلسیم، با در نظر گرفتن روش های مختلف اختلاط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1399

10.22060/ceej.2020.16461.6238

مرتضی جیریایی شراهی؛ امیر سعید گیاهی؛ بایرام علی محمدنژاد


136. ارزیابی حساسیت لرزه ای قاب‌های فولادی با مهاربند همگرا نسبت به متغیرهای تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1399

10.22060/ceej.2020.17402.6550

مجید مرادی؛ حمیدرضا توکلی


137. تحلیل آماری نیروی ناشی از باد (مطالعه موردی:شهرستان رامسر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1399

10.22060/ceej.2020.16763.6333

احسان جهانی؛ محراب اکراقنبری


139. ارزیابی تأثیر زئولیت طبیعی بر خواص مکانیکی بتن های بازیافتی ساخته شده از درشت دانه های بازیافتی بنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1399

10.22060/ceej.2020.17090.6458

سیدفتح اله ساجدی؛ مصطفی اژدری زاده


140. بررسی تاثیر استفاده از اکریلات استایرن اکریلونیتریل بر خرابی خستگی مخلوط‏ های آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

10.22060/ceej.2020.18110.6770

غلام حسین حامدی؛ علی علیپور؛ فریبا کریمیان خسروشاهی


142. بررسی آزمایشگاهی رفتار دیوارهای مرکب تحت بارگذاری عمود بر صفحه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

10.22060/ceej.2020.17704.6651

سعید صبوری قمی؛ آرمان نصری؛ یونس جهانی


143. کاربرد مدل‌های بهینۀ عصبی فازی در تخمین شاخص کیفی آب در رودخانه های طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1399

10.22060/ceej.2020.17973.6725

محمد نجف زاده؛ محمد لطفی


144. رابطه‌سازی یک جزء ساده‌ی کارآ در تحلیل استاتیکی، کمانش و ارتعاش آزاد تیر تیموشنکو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1399

10.22060/ceej.2020.18186.6796

مجید یعقوبی؛ محسن صداقت جو؛ ریحانه علیزاده؛ محمد کارکن


145. بررسی برخی از خصوصیات دوام رویه‌های بتنی حاوی نانو مواد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1399

10.22060/ceej.2020.17893.6705

علیرضا محمدجعفری صادقی؛ حسن افشین؛ فرزین قدیم تکمه داش


146. مکانیابی محل دفن پسماند ساختمانی با استفاده از ترکیب فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FUZZY AHP) و سیستم اطلاعات مکانی (GIS) (مطالعه موردی: شهر قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1399

10.22060/ceej.2020.17555.6599

مظفر خادمی شیراز؛ مهدی روانشادنیا؛ افشین خشند؛ حمیدرضا عباسیان جهرمی


147. مدلسازی زمان سفر معابر شهری با استفاده از روش یادگیری ماشین گرگ صحرایی آمریکای شمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1399

10.22060/ceej.2020.17991.6730

امیر گلرو؛ امیرحسین فانی؛ حامد ناصری


148. مقایسه تحلیلی تحولات نگرش به مدیریت یکپارچه آب و فاضلاب شهری در برنامه‌های توسعه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1399

10.22060/ceej.2020.18080.6760

سید ابراهیم نزل آبادی؛ رضا مکنون؛ ُسید محمد رضا علوی مقدم


150. مطالعه پارامتری اندرکنش سینماتیکی شمع-خاک چسبنده تحت بار دینامیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1399

10.22060/ceej.2020.17487.6580

محمدمهدی احمدی؛ محمد جواد ماشین چیان؛ سید سجاد هادئی


151. بررسی رفتار لرزه‌ای دیوارهای برشی بتن‌آرمه تقویت‌شده با ورق‌های پلیمری مسلح‌شده با الیاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1399

10.22060/ceej.2020.17091.6472

رویا موسی پور؛ مصطفی رضوانی شریف؛ سیدبهرام بهشتی اول


152. تحلیل دینامیکی سدهای خاکی تحت زلزله های مبتنی بر روش کاهش نویز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1399

10.22060/ceej.2020.17687.6648

فاطمه نصیری؛ حامد جاودانیان؛ علی حیدری


154. بررسی آزمایشگاهی استهلاک انرژی و عمق نسبی پایین‌دست در شیب‌شکن‌های مایل گابیونی و ساده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1399

10.22060/ceej.2020.18059.6751

رسول دانشفراز؛ مهدی ماجدی اصل؛ محمد باقرزاده


156. ارزیابی مقایسه‌ای پارامتر‌های مکانیکی قیر اصلاح شده با پلیمر‌های SBR و LDPE تولید ایران و پلیمر وارداتی SBS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

10.22060/ceej.2020.17919.6711

امیرحسین عامری؛ محمود عامری؛ عصمت ریاحی؛ ابوالفضل افشین


157. پاسخ لرزه‌ای سطح تپّه‌ی آبرفتی ذوزنقه‌ای واقع بر حفره‌ی دایره‌ای: موج مهاجم قائم SH

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

10.22060/ceej.2020.18113.6772

مهدی پنجی؛ سعید مجتبی زاده حسنلوئی؛ محمّد حبیبی وند


160. بررسی رفتار ماسه‌های آلوده به نفت خام در آزمایش CBR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

10.22060/ceej.2020.17628.6625

محمد حاجی عزیزی؛ مسعود نصیری؛ احمدرضا مظاهری


161. پهنه بندی پارامترهای مقاومتی خاک شهر رشت با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (GIS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

10.22060/ceej.2020.17862.6699

نسرین صابرالیزیی؛ مهران کریم پور فرد؛ میثم عفتی


162. تاثیرسرباره‌ی مس بر روی مشخصات مکانیکی و انرژی شکست کامپوزیت سیمانی الیافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

10.22060/ceej.2020.17458.6573

موسی مظلوم؛ محمد اکبری جمکرانی


163. کاربرد الگوریتم ژنتیک بر مبنای آرشیو در مدیریت پیامد ورود بار آلودگی ناگهانی در شبکه‌های توزیع آب شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

10.22060/ceej.2020.18055.6750

فریبرز معصومی؛ سیدناصر باشی ازغدی؛ عباس افشار


164. ارزیابی ظرفیت باربری فشاری شمع‌های طویل فولادی کوبشی فراساحلی در منطقه خلیج‌فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

10.22060/ceej.2020.18158.6795

امیرحسین شمشیرگران؛ بابک ابراهیمیان


165. بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر الیاف فولادی بر رفتار بتن الیافی تحت تنش چند‌محوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

10.22060/ceej.2020.17462.6576

غلامرضا باغبان گل‌پسند؛ مسعود فرزام؛ سیامک سلیمانی شیشوان


166. ارزیابی آزمایشگاهی و عددی سیستم نوین مهاربندی با عضو لوزی‌شکل مجهز به میراگر تسلیم شونده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

10.22060/ceej.2020.18035.6744

قاسم پاچیده؛ محمدعلی کافی؛ مجید قلهکی


168. پرش دایره ها: روشی نوین برای حل مسائل بهینه سازی مهندسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

10.22060/ceej.2020.17227.6496

محمدرضا قاسمی؛ نادر حاجی آقاجان پور؛ حامد قوهانی عرب


169. مدل زمان‌روز، رویکردی متفاوت جهت شناسایی عوامل مؤثر در انتخاب وسیله افراد، نمونه موردی شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

10.22060/ceej.2020.18318.6832

امیررضا ممدوحی؛ سعید نصیری؛ محمدحسین عباسی


170. روش طراحی براساس جابجایی مستقیم برای قاب‌های خمشی فولادی مجهز به میراگر لزج سیال غیرخطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

10.22060/ceej.2020.18103.6769

مهسا نوروزوند؛ محتشم محبی؛ Kazem Shakeri


171. تحلیل تراوش در شرایط افزایش ظرفیت مخزن با بالا بردن تراز سرریز (مطالعه موردی: سد خاکی کمال صالح)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

10.22060/ceej.2020.18161.6786

نازنین شاه کرمی؛ ساناز عالی محمدی پیرانشاهی؛ حسین اسدی


172. تحلیلی بر ارتباط سنجه های قابلیت پیاده رویِ مسیر با پیاده روی کودکان به مدرسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

10.22060/ceej.2020.18293.6821

مهدی براتی؛ محسن فلاح زواره؛ امیررضا ممدوحی


175. مطالعه امکان‌سنجی سیستم سازه‌ای مرکزگرا برای پایه ی متداول پل‌های بزرگراهی در کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

10.22060/ceej.2020.18323.6835

اکبر واثقی؛ بابک منصوری؛ صدف رویین‌تن


176. کمینه کردن انتشار گاز دی اکسید کربن در برنامه‏ریزی تعمیر و نگهداری شبکه بزرگ‏مقیاس رویه‏های راه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

10.22060/ceej.2020.17650.6632

حامد ناصری؛ الهه صفری قلعه کلی؛ سینا محمدزاده سالیانی؛ فریدون مقدس نژاد؛ امیر گلرو


177. طراحی شبکه‌های توزیع آب بر پایه معیار‌های اطمینان‌‌پذیری هیدرولیکی و مکانیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

10.22060/ceej.2020.17480.6574

جعفر یزدی؛ مهدی تاجی الیاتو


178. شبیه سازی عددی سه بعدی جریان ناشی از شکست ناگهانی سد بر روی بستر متخلخل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

10.22060/ceej.2020.17329.6530

akbar safarzadeh؛ پیمان محسن زاده؛ سلیم عباسی


179. مقایسه دوام ملات‌های پوششی با پایه سیمانی و ژئوپلیمری در برابر تهاجم اسیدسولفوریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

10.22060/ceej.2020.18068.6757

فرامرز مودی؛ علی اکبر رمضانیان پور؛ فرهاد فرهادیان؛ پوریا دشتی


180. بررسی تاثیر استفاده از تراشه آسفالت بازیافتی و جوانساز بر رفتار شکست مخلوط آسفالتی گرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1399

10.22060/ceej.2020.18351.6842

سجاد پیرمحمد؛ سعید صبحی؛ افشار یوسفی عباسعلیلو


181. بررسی آزمایشگاهی و تحلیل آماری مقاومت های طراحی سازه‌ای و ضربه‌ای ملات های ژئوپلیمری الیافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1399

10.22060/ceej.2020.18317.6831

محمدحسین دالوند؛ محمدکاظم شربتدار؛ احمد دالوند


182. تشخیص خرابی در پل کابلی مبتنی بر ویژگی های مود تجربی موثر در تبدیل موجک تجربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1399

10.22060/ceej.2020.16849.6368

حسین باباجانیان بیشه؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ مسعود نکویی؛ احسان درویشان


184. ارزیابی تأثیر دما و الیاف بر خواص مکانیکی بتن خودمتراکم سبک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1399

10.22060/ceej.2020.18185.6794

موسی مظلوم؛ سجاد لطفی آهنگرکلایی


185. ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رواناب شهری (مطالعه موردی: حوضه شمال و شرق تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1399

10.22060/ceej.2020.18384.6859

سید حسین هاشمی؛ علی قدیری؛ تورج نصرآبادی


186. ارزیابی قابلیت اعتماد لرزه‌ای پل‌های کابلی با روش شبیه‌سازی لاتین‌هایپرکیوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1399

10.22060/ceej.2020.16781.6342

علی رشید؛ حامد رحمن شکرگزار؛ محتشم محبی


187. تأثیر کاربرد میراگرجرمی تنظیم شونده فعال روی نمودار زمان دوام ساختمان‌های بلند مرتبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1399

10.22060/ceej.2020.18083.6761

مسعود ذبیحی سامانی؛ محسنعلی شایان فر؛ محمدرضا کرباسی


188. بررسی تأثیر حجم کف روی پارامترهای نفوذ بتن کفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1399

10.22060/ceej.2020.18311.6828

علیرضا باقری؛ محمد مهدی رستگار


189. تاثیر تغییر جزئی مشخصات تیرها بر ایمنی قاب خمشی دوبعدی فولادی تحت بار دینامیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1399

10.22060/ceej.2020.17672.6643

احسان دهقانی؛ زینب آریانی


191. تأثیر عوامل تشکیل دهنده بتن بر نفوذ آبهای سطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1399

10.22060/ceej.2020.17978.6726

محمود نادری؛ علیرضا کبودان


192. ارزیابی لرزه ای قاب های فولادی خمشی کوتاه و میان مرتبه با شکل پذیری ویژه مجهز به میراگرهای ویسکوز براساس معیارهای فروریزش FEMA P695

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1399

10.22060/ceej.2020.17438.6561

امیر عباس زاده شهانقی؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ مرتضی رئیسی دهکردی؛ مهدی اقبالی


193. ارزیابی و تخمین ضریب رفتار قابهای فولادی تحت زلزله های متوالی بحرانی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1399

10.22060/ceej.2020.18011.6737

سحر روزرخ؛ الهام رجبی؛ Gholamreza Ghodrati Amiri


194. بررسی آزمایشگاهی و عددی آبشستگی اطراف گروه پایه کج با حضور شمع حفاظتی و طوق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1399

10.22060/ceej.2020.17515.6587

فاطمه جعفری؛ akram abbaspour؛ هادی ارونقی؛ علی حسین زاده دلیر


195. تخمین رفتار سد کبودوال در حین ساخت با مدل‌سازی عددی سه بعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1399

10.22060/ceej.2020.18172.6790

فرزین سلماسی؛ حسین حکیمی خانسر


197. بررسی آزمایشگاهی تأثیر آرایش قرارگیری صفحات مستغرق تخت بر آبشستگی در اطراف پایه ها و تکیه گاه پل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1399

10.22060/ceej.2020.17729.6654

مریم کریمی؛ کورش قادری؛ مجید رحیم پور؛ محمد مهدی احمدی


198. ارزیابی عملکرد جداساز غلطکی درون قفس بر رفتار خرابی پیشرونده پل های کابلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1399

10.22060/ceej.2019.16458.6236

محمد اسماعیل نیا عمران؛ عباس حسینی کرانی


199. بررسی مشخصات مکانیکی بتن‌های سازگار با محیط زیست و مسلح شده با الیاف فولادی با تاکید بر انتخاب طرح اختلاط‌های بهینه اقتصادی و مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1399

10.22060/ceej.2020.17920.6712

امیرحسین صحرایی مقدم؛ فریدون امیدی نسب؛ سعیده معظمی گودرزی


200. تحلیل قابلیت اطمینان سازه‌ی قاب خمشی فولادی تحت اثر برخورد وسیله‌ی نقلیه‌ی سبک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1399

10.22060/ceej.2020.18565.6901

عباسعلی صادقی؛ حمید کاظمی؛ میثم صمدی


201. ارزیابی مقاومت فشاری و نفوذپذیری پوشش‌های محافظ ورق‌های CFRP تحت شرایط حاد محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

10.22060/ceej.2020.18324.6836

محمود نادری؛ رزا رهبری


202. بررسی عددی تأثیر استفاده از آلیاژهای حافظه‌دار شکلی و سوراخدار بودن صفحات کناری بر عملکرد چرخه‌ای اتصالات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

10.22060/ceej.2020.17981.6727

وحید صابری؛ حمید صابری؛ امید میثاق مظاهری؛ عباسعلی صادقی


203. شبیه‌سازی رفتار دینامیکی مصالح دانه‌ای به روش اجزای منفصل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

10.22060/ceej.2020.18320.6833

احمدرضا محبوبی؛ نازنین محبوبی مطلق؛ علی نورزاد


204. مدل آزمایشگاهی زهکشی جریان در شرایط تغذیه سطحی در خاک ماسه‌ای‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

10.22060/ceej.2020.18247.6808

جهانپور منفرد؛ منصور پرویزی؛ مسعود رابطی مقدم؛ محمد صدقی اصل


205. اولویت‌ بندی روش‌های توسعه کم‌ اثر به منظور مدیریت رواناب سطحی شهری، با استفاده از روش TOPSIS و Fuzzy TOPSIS (مطالعه موردی: شهرک سپاهان‌شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

10.22060/ceej.2020.18619.6909

نیلوفر عقیلی مهابادی؛ حامد رضا ظریف صنایعی؛ سید مرتضی هاتفی


206. استفاده از استنتاج بیز برای همجوشی داده‌های زمان سفر در تونل نیایش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

10.22060/ceej.2020.18214.6803

سید محمود مصباح؛ زهرا پاکدامن؛ ماهان ملاجعفری؛ امیر گلرو


207. ارزیابی قابلیت اطمینان المان میتینگ تحت اثر ضربات وارده ناشی از نصب فلوت‌اور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

10.22060/ceej.2020.18673.6921

ناصر شابختی؛ عرفان عربشاهی؛ محمد کسائیان


208. برآورد اثر اندرکنش بین ترک های هیدرولیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

10.22060/ceej.2020.16566.6277

علی عسگری؛ علی اکبر گلشنی


210. شبیه‌سازی عددی سرعت جریان در اطراف پایه‌های پل تکی و دو قلو با چیدمان‌های مختلف با استفاده از مدل فلوئنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

10.22060/ceej.2020.18136.6777

زهرا بهروزی؛ حسین حمیدی فر؛ محمدعلی زمردیان


211. بررسی اثر شرایط محیطی مختلف بر خصوصیات زمانی ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خمیری در رویه های بتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

10.22060/ceej.2020.18580.6904

hassan ziari؛ سید جواد وزیری کنگ علیائی؛ حسن فضایلی


212. بررسی اثر شرایط محیطی مختلف بر زمان تعادل آب انداختگی و تبخیر در جمع شدگی خمیری روسازی های بتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

10.22060/ceej.2020.18686.6927

hassan ziari؛ حسن فضائلی؛ سید جواد وزیری کنگ علیائی


214. اثرات مودهای بالاتر و درجات آزادی بر نیاز انرژی در سازه‌های بتن‌آرمه با دیوار برشی فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1399

10.22060/ceej.2020.18001.6734

سید رضا سلیم بهرامی؛ مجید قلهکی


216. ارزیابی خرابی قیرزدگی روسازی آسفالتی با استفاده از یادگیری عمیق و تبدیل موجک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1399

10.22060/ceej.2020.18292.6820

سجاد رنجبر؛ فریدون مقدس نژاد؛ حمزه ذاکری


218. تحلیل مدل‌های رگرسیونی پیش‌بینی دمای عمق لایه‌های آسفالتی – مطالعه مروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1399

10.22060/ceej.2020.18131.6793

محمد صدیقیان فرد؛ نادر صولتی فر


219. مطالعه تغییرات مشخصات مکانیکی بتن‌های حاوی بنتونیت و زئولیت در جایگزینی سیمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1399

10.22060/ceej.2020.17839.6707

فاطمه عبدالشاه؛ امید رضائی فر؛ مجید قلهکی


220. ارزیابی احتمالاتی-لرزه‌ای اثر اندرکنش خاک و سازه بر روی سازه های جداسازی شده بتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

10.22060/ceej.2020.17302.6520

ابراهیم زمانی بیدختی؛ امیرمحمد تقوی؛ حامد کوهستانیان


221. تعیین سیاست بهره‌برداری بهینه از منابع آب با رویکرد پایداری آبخوان با شبیه‌سازی و بهینه‌سازی بروش الگوریتم ژنتیک چند هدفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

10.22060/ceej.2020.18345.6841

آتنا خواجه‌ایم مقدم؛ بهرام ثقفیان؛ محسن نجارچی؛ مجید دلاور


222. بهینه سازی عملکرد TBM با معرفی نمودار اندرکنش نفوذ-نیروی عمودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

10.22060/ceej.2020.18675.6919

ابراهیم فرخ


223. ارائه یک روش جدید در مدل سازی ریاضی انتقال آلاینده در رودخانه های دارای نواحی نگهداشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

10.22060/ceej.2020.18146.6787

مجتبی فرجی؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی


224. استفاده ازمصالح تراشه‌های آسفالت و تایرهای فرسوده بعنوان محصور کننده در ستون‌های سنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

10.22060/ceej.2020.18232.6860

حورا بیکدلی بیکدلی؛ مرتضی جیریایی شراهی؛ بیت ا... بدرلو؛ علی گلابجی فرد


226. ارتباط بین دوام بتن‌غلتکی و پارامترهای فضای‌خالی به کمک توموگرافی رایانه‌ای با اشعه ایکس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1399

10.22060/ceej.2020.18684.6926

ابوالفضل کاظمی الموتی؛ امیر مدرس؛ عبادت قنبری پرمهر


227. یک روش هوشمند برای طبقه‏ بندی ترک در سازه‏ های بتنی بر اساس شبکه‏ های عصبی عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1399

10.22060/ceej.2020.17738.6660

نوشین بیگدلی؛ حامد جباری؛ مهدی شچاعی


228. تصفیه فاضلاب مصنوعی حاوی کروم (VI) توسط نانوکامپوزیت جدید مغناطیسی EDTA/کیتوزان/CeZnO تحت تابش نور UV

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1399

10.22060/ceej.2020.18062.6753

محمد دلنواز؛ معصومه شیخ حسینی؛ علیرضا شاکری


229. تعیین قابلیت تکنیک های هوش مصنوعی در تخمین استهلاک انرژی سرریزهای پلکانی با رژیم جریان رویه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1399

10.22060/ceej.2020.18156.6783

آرش جاعل؛ محمد راشکی قلعه نو؛ مسیح ذوالقدر


231. بررسی آزمایشگاهی و عددی روابط ضریب دبی سرریزهای لبه‌تیز کنگره‌ای U شکل در پلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1399

10.22060/ceej.2020.18289.6819

فیروز محمدی؛ یوسف حسن زاده؛ کیومرث روشنگر


مقاله مروری

233. مروری بر بررسی طراحی و تحلیل عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کنگره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

10.22060/ceej.2020.18568.6902

سلیم عباسی؛ رسول دانشفراز؛ محمدعلی لطف اللهی یقین؛ مهدی ماجدی اصل


مقاله پژوهشی

234. تحلیل ارتعاش آزاد غیرخطی لایه خاک دانه‌ای با استفاده از تکنیک اغتشاشات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

10.22060/ceej.2020.17605.6614

سید علی اصغر حسینی؛ علی شیرزاد؛ امیر حمیدی


235. مدل تصمیم‌گیری چندشاخصه فازی نوع دوم برای ارزیابی فنی پیمانکاران (قطعه سوم آزادراه تهران- شمال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.22060/ceej.2020.18705.6934

وحید فلسفی دیوبند؛ عمادالدین محمدی گل افشانی؛ حمیدرضا عباسیان جهرمی


237. شناسایی پارامترهای سازه‌ای تراز جداساز پایه بر اساس روش زیرفضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1399

10.22060/ceej.2020.18784.6961

کاوه کرمی؛ پژمان فاتحی؛ اسرا حسینی


238. بررسی رابطه بهینه طراحی آرماتور برشی محصورکننده در شکل‏پذیری ستون‌های بتن مسلح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1399

10.22060/ceej.2020.18396.6868

محمد رضا عدل پرور؛ احسان دهقانی؛ محمدحسین تقوی پارسا


239. تاثیر عدم قطعیت ظرفیت بر تخمین منحنی خطر تقاضای لرزه ای قاب های خمشی فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1399

10.22060/ceej.2020.18577.6903

بهزاد شکرالهی یانچشمه؛ امین محب خواه؛ مهدی مهدوی عادلی


240. تاثیر پارامترهای سازه ای بر احتمال شکست پایه‌های پل‌های بتنی دارای جداگرلرزه ای الاستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1399

10.22060/ceej.2020.17505.6617

محمودرضا شیراوند؛ محمد واصف


241. بررسی عددی و آزمایشگاهی میزان بهینه بهسازی خاک رس فیروزبهرام با آهک و سیمان و تاثیر آن در کاهش نشست‌پذیری خاک بستر تصفیه‌خانه فاضلاب غرب تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1399

10.22060/ceej.2020.17574.6607

مسعود ذبیحی سامانی؛ سیدمصطفی دریاباری؛ سید ابوالفضل دریاباری؛ علیرضا میرحبیبی


242. بهینه‌سازی جانمایی کارگاه و تاثیر آن بر هزینه‌ی پروژه‌های ساخت با الگوریتم بهینه‌سازی علف‌های هرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22060/ceej.2020.15506.5945

محمدجواد طاهری امیری؛ میلاد همتیان؛ فرشیدرضا حقیقی؛ مائده جواهری بارفروشی


243. مقایسه‌ی تاثیر نوع محیط کشت باکتری Sporosarcina Pasteurii بر میزان و نوع رسوبات کربنات کلسیم در جهت بهسازی خاک‌های دانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22060/ceej.2020.17631.6630

جعفر بلوری بزاز؛ محمد تقی بلوری بزاز؛ سید محسن کرابی


244. بررسی تأثیر دبی خوراک‌دهی بر محصول خردایش با هندسه فرکتال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1399

10.22060/ceej.2020.17281.6513

ایمان مرادی؛ مهدی ایران نژاد


247. بررسی تاثیر اندرکنش خاک – سازه بر سیستم دیوار برشی فولادی همبند تحت اثر زلزله‌های حوزه‌ی دور و نزدیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

10.22060/ceej.2020.18696.6930

احسان یورتچی؛ مجید قلهکی؛ امید رضائی فر


248. تاثیر پودر پومیس طبیعی تفتان و میکروسیلیس بر خواص مکانیکی و دوام بتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

10.22060/ceej.2020.17335.6534

امیر طریقت؛ امیر کوشکی جهرمی


249. بررسی آیین نامه ای و آزمایشگاهی اتصالات تیر عریض بتنی به ستون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

10.22060/ceej.2020.17588.6612

علی پاکزاد؛ محمد خان محمدی


250. بررسی قراردادهای مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و راهکارهای تدوین چارچوب قراردادی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1399

10.22060/ceej.2020.17795.6677

جواد مجروحی سردرود؛ سیامک نیلچیان؛ مهراب داراب پور؛ شهریار طاووسی تفرشی


252. پیش‌بینی مقاومت فشاری بتن‌های معمولی، حاوی خاکستربادی و سرباره براساس روش‌‌های نوین و ارائه طرح مخلوط‌های بهینه آن‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1399

10.22060/ceej.2020.17649.6631

مهرداد احسانی؛ حامد ناصری؛ روح الله سعیدی نژاد؛ محمدعلی اعتباری قصبه؛ فریدون مقدس نژاد


255. اثر خستگی بر روی نگرش ایمنی، تشخیص خطر و درک ریسک ایمنی در بین کارگران ساخت و ساز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1399

10.22060/ceej.2020.17830.6688

فرشید طاهر پور؛ ابراهیم قیاسوند؛ مصطفی نامیان


256. بررسی موقعیت قرارگیری سازه تکدرجه آزاد غیرالاستیک با شکلپذیری ثابت در برابر نگاشت های حوزه نزدیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1399

10.22060/ceej.2020.18538.6894

حامد حمیدی؛ شکیبا منفردی؛ حر خسروی


257. پیش بینی مقاومت برشی تیرهای عمیق بتن مسلح با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات وزن دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1399

10.22060/ceej.2020.18122.6775

محمدرضا محمدی زاده؛ فرناز اسفندنیا


259. استفاده از مدل ترکیبی برای بهبود عملکرد روش‌های ANN، ANFIS و SVR در تخمین پارامترهای BOD و COD پساب تصفیه‌خانه فاضلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1399

10.22060/ceej.2020.18441.6873

پریسا اصغری؛ وحید نورانی؛ الناز شرقی؛ نازنین بهفر


260. تاثیر پیرشدگی بلند‏مدت بر ترک‌خوردگی دماپایین مخلوط‌های آسفالتی با استفاده از روش‌های مکانیکی و ترمودینامیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1399

10.22060/ceej.2020.18548.6897

غلام حسین حامدی؛ حمید شیرمحمدی؛ پویا مرادی


262. مطالعه تحلیلی و عددی اثر ضخامت و نوع بتن پوشش بر رفتار دیوارهای برشی فولادی کامپوزیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1399

10.22060/ceej.2020.17929.6713

تیمور رحیمی؛ مجید قلهکی؛ علی خیرالدین


263. استفاده از فیلترذره‌ای برای تخمین دقیق شرایط مرزی بار آبی ثابت در آبخوان آزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1399

10.22060/ceej.2020.18708.6937

علی محتشمی؛ سید آرمان هاشمی منفرد؛ غلامرضا عزیزیان؛ ابوالفضل اکبرپور


264. بررسی عملکرد مقاومتی جاذب‌های مختلف در خاک‌های آلوده با فلز سنگین سرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

10.22060/ceej.2020.18801.6965

محمد حسین زاده؛ محمود حسنلوراد؛ سید ابوالحسن نائینی


265. بررسی تاثیر نانو کربنات کلسیم بر مقاومت فشاری ماسه رس دار با درصدهای مختلف رس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

10.22060/ceej.2020.17959.6723

مصطفی محمدی؛ علی محمد رجبی؛ مهدی خداپرست


266. ارائه یک مدل بزرگ مقیاس برای تحلیل غیرخطی ساختمانهای بنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1399

10.22060/ceej.2020.17278.6510

مسعود سلطانی محمدی؛ بهروز یوسفی


267. بررسی اثر شوینده آنیونی سدیم دودسیل سولفات بر پارامترهای مقاومت برشی زهکشی نشده ماسه سست آلوده به نفت خام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1399

10.22060/ceej.2020.18637.6914

نعیم غلامپور؛ سید ابوالحسن نائینی؛ رضا ضیایی موید


268. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر نانو ذرات رس و سیلیکا بر روی رفتار خاک‌های سیلتی- رسی شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1399

10.22060/ceej.2020.18470.6877

سهیل قره؛ کیمیا یزدانی؛ وهاب بشارت


269. ارزیابی اثرات اجتماعی اعمال سیاست‌های مدیریت تقاضا بر سامانه‌های فاضلاب به روش ارزیابی اجتماعی چرخه حیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

10.22060/ceej.2020.18756.6952

هانیه صفرپور صفرپور؛ مسعود تابش؛ سید احمدرضا شاهنگیان


270. مدل‌سازی عددی پخش و انتقال فسفر در بدنه‌های آبی (مطالعه موردی: رودخانه سفیدرود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

10.22060/ceej.2020.18745.6947

شروین فقیهی راد؛ مهسا خدایاری؛ فواد کیلانه ئی


271. تحلیل احتمالاتی عملکرد سازه‌ها‌ی قاب خمشی فولادی تحت ضربه‌ی وسایل نقلیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

10.22060/ceej.2020.18828.6975

عباسعلی صادقی؛ حمید کاظمی؛ میثم صمدی


274. میراگر فلزی پوسته‌ای تودرتوی ناهمراستا با رویکرد بهبود در رفتار هیسترزیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

10.22060/ceej.2020.18975.7013

علیرضا رئیسی؛ حمیدرضا میردامادی؛ محمد علی رهگذر


275. تاثیر جریان محیط بر رفتار پساب چگال تخلیه‌شده در محیط آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

10.22060/ceej.2020.18190.6798

وحید بابایی نژاد؛ بابک خورسندی


276. بررسی تاثیر هوادهی در کاهش رطوبت پسماند غذایی به روش خشک کردن بیولوژیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1399

10.22060/ceej.2020.18861.6986

مریم عباسی؛ استیو مارکاریان؛ مهدی جلیلی قاضی زاده


278. مقایسه پارامترهای مقاومتی ماسه کربناته و کوارتزی با آزمایش‌های سه ‌محوری و برش ‌ساده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1399

10.22060/ceej.2021.18313.6834

محمود حسنلوراد؛ علیرضا اردکانی؛ کورش زرگر


279. بررسی آزمایشگاهی میدان جریان ریزشی در سرریزهای پلکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1399

10.22060/ceej.2021.18376.6856

عبدالله قاسمپور فرمی؛ محمدرضا کاویانپور؛ شروین فقیهی راد


280. ارزیابی تاثیر الیاف ماکروسینتتیک بر ضخامت و شاخص هزینه ساخت روسازی های بتنی درزدار با در نظر گرفتن اثر مقاومت خمشی پس از ترک خوردگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1399

10.22060/ceej.2021.19050.7048

ابوالفضل حسنی؛ سید جواد وزیری کنگ علیائی؛ محمد رضا حاجی زاده


281. آسیب شناسی آزمایشگاهی تیر-ستون تحت بار محوری با استفاده از شاخص مبتنی بر داده های استاتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1399

10.22060/ceej.2021.18662.6935

میر صیاد هاشمی؛ رمضانعلی ایزدی فرد


282. ارزیابی لرزه ای سه نسل از پل‌های شهر اصفهان با استفاده از منحنی‌های شکنندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1399

10.22060/ceej.2021.18847.6980

سعید پورابراهیم آبادی؛ سید بهزاد طلایی طبا


284. خصوصیات جریان های عرضی در کانال های مرکب پیچان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

10.22060/ceej.2021.17983.6728

محمد نقوی؛ میرعلی محمدی؛ قربان مهتابی


285. مطالعه عددی تاثیر دیوار دیافراگمی در کاهش نشست های ناشی از تونلسازی مکانیزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

10.22060/ceej.2021.18674.6936

مجتبی شیرزه حق؛ محمد علیائی


286. مطالعه آزمایشگاهی به منظور یافتن اتصال دهنده قابل اعتماد برای اتصال میان‌قاب به قاب در قاب‌های فولادی میان‌پر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

10.22060/ceej.2021.18761.6953

صاحبعلی اسدزاده؛ مجید محمدی؛ نادر خواجه احمد عطاری؛ سیدعلیرضا زارعی


287. ارائه رویکرد فازی برای طراحی خطوط مترو، نمونه موردی توسعه متروی تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

10.22060/ceej.2021.18121.6774

امیررضا مهدوی؛ امیررضا ممدوحی؛ مهدیه الله‌ویرنلو


288. مطالعه عددی و آزمایشگاهی گسیختگی بتن تقویت شده با ورق CFRP تحت بارگذاری کششی و برشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

10.22060/ceej.2021.19027.7033

رزا رهبری؛ محمود نادری


289. بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار پی رادیه شمع متصل و غیر متصل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1399

10.22060/ceej.2021.18726.6942

محمد جمال ملک خانی؛ جعفر بلوری بزاز


291. بررسی آسیب پذیری اتصالات ستونهای فولادی پرشده با بتن در برابر سناریوهای مختلف انفجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1399

10.22060/ceej.2021.18821.6971

امیر علی اکبری؛ سید امیرحسین هاشمی؛ مسعود ضیایی؛ یحیی نصیرا


292. مطالعه عددی مهارهای زانویی قوسی شکل در گوشه‎های قاب ساده فولادی برای تامین سیستم باربر لرزه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1399

10.22060/ceej.2021.16557.6267

نیما عباس مرام کندولی؛ سید مهدی زهرائی


293. کاربرد آهک و نانو آهک در کنترل گسیختگی شیب جانبی کانال‌های خاکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1399

10.22060/ceej.2021.18360.6848

روزبه موذن زاده؛ سعید نجارزاده؛ سید حسین حسینی؛ خلیل اژدری


294. اثر شیرابه و چرخه های یخ زدگی - ذوب شدگی بر نفوذپذیری عایق های اساس رسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1399

10.22060/ceej.2021.18909.6994

کاظم بدو؛ مهدی قلیخانی


295. مطالعه آزمایشگاهی رفتار سیکلی ماسه سیمانته زئولیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1399

10.22060/ceej.2021.18843.6978

میثم سعاد تی؛ مهدی درخشندی؛ امین بهمن پور؛ نوید گنجیان


296. بررسی روند گسترش ترک با مقیاس مزو در تیرهای بتنی و استفاده از بهینه سازی توپولوژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1399

10.22060/ceej.2021.18771.6958

علی پرمنون؛ امیرهوشنگ اخویسی


297. ارزیابی اثر اتساع خاک بر نشست ناشی از روانگرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1399

10.22060/ceej.2021.17718.6650

محمدحسین نخعی؛ امیر بذرافشان مقدم


298. تاثیر کاهش پارامتر آسیب کششی در تحلیل غیر خطی سازه‌‌های بتن مسلح به روش آسیب پلاستیک بتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1399

10.22060/ceej.2021.19021.7031

رامین طباطبائی میرحسینی؛ احسان عراقی زاده


299. بررسی اثر ویژگی های راننده و وسله نقلیه بر ریسک تصادفات عبور از چراغ قرمز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1399

10.22060/ceej.2021.19246.7113

علی توکلی کاشانی؛ سعیده امیری فر؛ علی میرهاشمی


300. رتبه‌بندی استان‌های کشور از لحاظ عملکرد زیست‌محیطی صنایع با رویکرد توسعه‌یافته تصمیم‌گیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1399

10.22060/ceej.2021.18852.6984

رحیم دباغ؛ صابر اقاپور؛ اشکان نخودچی


301. بررسی اثر اندرکنش خاک - سازه در تشخیص خرابی برج توربین بادی توسط موجک‌های دومتعامد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1399

10.22060/ceej.2021.17394.6566

محسن مهر مطلق؛ آرش بهار؛ امید بهار


302. توسعه منحنی های شکنندگی لرزه ای مخازن بتنی استوانه ای با استفاده از تحلیل غیرخطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1399

10.22060/ceej.2021.19121.7079

شایان خسروی؛ محمد مهدی یوسفی؛ محمد علی گودرزی


303. روشی ترکیبی فازی زبانی برای انتخاب مدیر پروژه صنعت ساخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

10.22060/ceej.2021.18922.7000

علیرضا افشاری


304. جایگزینی سیمان با پودر نخاله‌های بتنی در بتن‌های حاوی سنگدانه‌های بازیافتی (بررسی خصوصیات مکانیکی، اقتصادی و محیط زیستی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

10.22060/ceej.2021.19255.7114

مهدی ابدالی؛ فریدون امیدی نسب؛ امیرحسین صحرایی مقدم


305. ریز مدل پیوسته سه بعدی برمبنای مفهوم چندصفحه ای جهت تحلیل رفتار غیرخطی پانل بنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

10.22060/ceej.2021.18672.6920

حمید توانایی فر؛ امیرهوشنگ اخویسی