دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی آزمایشگاهی و تحلیل عددی تأثیر نانوذرات اکسید روی بر نفوذپذیری بتن در کانال‌های هیدرولیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1403

10.22060/ceej.2024.23012.8090

کامران رحمتی شادباد؛ علی فروغی اصل


پاکسازی خاک آلوده به گازوئیل با استفاده از سورفکتانت‌های شیمیایی و بیولوژیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1403

10.22060/ceej.2024.21362.7697

نادر مختارانی؛ سحر منصوری


ضرورت مدل‌سازی چشمه اتصال تیر به ستون در سازه‌های بتن آرمه دارای زوال رفتاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1403

10.22060/ceej.2024.22089.7900

ساسان معتقد؛ احمدرضا فخریت؛ محمدصادق شهیدزاده


ارزیابی عملکرد لرزه‌ای سیستم‌های مهاربند واگرا بدون اعضا قطری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1403

10.22060/ceej.2024.22548.7992

فرید محمودی صاحبی؛ فرزاد حاتمی


ارزیابی راهکارهای سازگاری با تغییراقلیم و الگوی اقیانوسی (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبریز گاوخونی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1403

10.22060/ceej.2024.22691.8028

مازیار مسعودیان؛ حمید کاردان مقدم؛ سیده هدی رحمتی


تعیین عیار‌حد معادن سنگ آهن با در نظر گرفتن هزینه‌های توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1403

10.22060/ceej.2024.22887.8066

مجتبی جهانی؛ مجید عطائی پور؛ زینب جهانبانی