موضوعات = راه و ترابری و حمل و نقل - مدل سازی
تعداد مقالات: 23
مقایسه سرعت همگرایی بین الگوریتم‌های تخصیص ترافیک جهات مزدوج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1400

10.22060/ceej.2021.19708.7244

وحید کریمی؛ عباس بابازاده


استفاده از استنتاج بیز برای همجوشی داده‌های زمان سفر در تونل نیایش

دوره 53، شماره 10، دی 1400، صفحه 6-6

10.22060/ceej.2020.18214.6803

سید محمود مصباح؛ ماهان ملاجعفری؛ امیر گلرو؛ زهرا پاکدامن


کمینه کردن انتشار گاز دی اکسید کربن در برنامه‌‏ریزی تعمیر و نگهداری شبکه بزرگ‏مقیاس رویه‌‏های راه

دوره 53، شماره 8، آبان 1400، صفحه 2-2

10.22060/ceej.2020.17650.6632

حامد ناصری؛ الهه صفری قلعه کلی؛ سینا محمدزاده سالیانی؛ فریدون مقدس نژاد؛ امیر گلرو


مقایسه الگوریتم‌های فراابتکاری نوین برای بهینه‌سازی چندهدفه سیستم منابع آب

دوره 52، شماره 8، آبان 1399، صفحه 2011-2024

10.22060/ceej.2019.15818.6039

ابوالفضل اکبرپور؛ محسن پوررضا بیلندی؛ محمد جواد زینلی


ارائه‌ی مدل رگرسیونی چندگانه وزنی برای تورهای کاری سفرهای درون‌شهری در رویکرد فعالیت- مبنا

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 139-148

10.22060/ceej.2016.699

علیرضا ماهپور؛ سید احسان سید ابریشمی؛ امیررضا ممدوحی؛ امیرحسین باغستانی