موضوعات = راه و ترابری و حمل و نقل - ترابری هوشمند
تعداد مقالات: 14
ارزیابی آزمایشگاهی رفتار دیوارهای حائل پشت به پشت مهارشده به وسیله مهارهای صفحه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

10.22060/ceej.2021.19079.7059

امیر نجفی زاده؛ امیرعلی زاد؛ مریم یزدی


استفاده از استنتاج بیز برای همجوشی داده‌های زمان سفر در تونل نیایش

دوره 53، شماره 10، دی 1400، صفحه 6-6

10.22060/ceej.2020.18214.6803

سید محمود مصباح؛ ماهان ملاجعفری؛ امیر گلرو؛ زهرا پاکدامن


مطالعه و مقایسه رفتار تراکمی خاک های دانه ای توسط امواج فراصوت و دستگاه طراحی شده چکش ضربه

دوره 50، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1033-1042

10.22060/ceej.2017.12215.5148

حمیدرضا صبا؛ بهروز حلیمی؛ سعید جعفری مهرآبادی؛ سعید سعیدی جم