ارائه روش جدید ارزیابی سه‌بعدی بافت روسازی آسفالتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران ومحیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 دانشگاه صنعتی امیر کبیر

3 hafez

چکیده

عمق بافت سطحی شاخصی مهم جهت ارزیابی قابلیت‌های مقاومت لغزشی و زهکشی سطحی روسازی آسفالتی به شمار می‌آید که تأثیری مستقیم در تأمین ایمنی و راحتی کاربران راه‌ها دارد. ارزیابی بافت یکی از اهداف اصلی سیستم مدیریت روسازی است. در این مقاله، یک دستگاه خودکار سه‌بعدی مبتنی بر تکنیک تصویربرداری ترکیبی برای اندازه‌گیری بافت روسازی ارائه شده است. در این دستگاه یک سیستم متشکل از دوربین‌های دیجیتال دوبعدی جهت تهیه داده‌های تصویری موردنیاز طراحی شده است. سیستم ارائه شده دارای یک ابزار کاهش اصطکاک سطحی است که شرایط زهکشی سطحی را در انواع روسازی شبیه‌سازی می‌کند. این سیستم ارزیابی بافت را در شرایط بارندگی نیز امکان‌پذیر می‌کند. بر اساس تصاویر دوبعدی برداشت شده از سطح روسازی مدل‌های ابر نقطه سه‌بعدی بافت روسازی با استفاده از تکنیک ساختار از حرکت ارائه شده است. روشی جهت محاسبه شاخص میانگین عمق بافت روسازی بر اساس مدل‌های سه‌بعدی تولید شده ارائه شده است. اندازه‌گیری عمق بافت روسازی به‌صورت صفحه‌ای در جهات مختلف از قابلیت‌های این روش است که ارزیابی یکنواخت عمق بافت در جهات مختلف و دستیابی به عمق بافت بحرانی زهکشی را امکان‌پذیر می‌کند. سیستم ارائه شده جهت اندازه‌گیری عمق بافت در مقاطع مختلف روسازی مورداستفاده قرار گرفته است و مقادیر به‌دست‌آمده توسط آن با نتایج روش استاندارد ماسه مقایسه شده است که نشان‌دهنده همبستگی بالای نتایج این دو روش ارزیابی بافت روسازی است( =93%). نتایج این تحقیق می‌تواند به ارائه یک روش جدید و کم‌هزینه برای ارزیابی اصطکاک و ایمنی روسازی در سیستم‌های مدیریت شبکه روسازی منتج شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A new method for three-dimensional evaluation of asphalt pavement texture

نویسندگان [English]

  • behrouz mataei 1
  • Fereidoon Moghadas Nejad 2
  • HAMZEH ZAKERI 3
1 Department of Civil & Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
2 Dep. of Civil Engineering, Amirkabir University of Technology
3 RESEARCHER /AUT
چکیده [English]

The surface texture depth is an important indicator for evaluating the skid resistance capabilities and providing suitable surface drainage conditions for asphalt pavement, which has a direct effect on the safety and comfort of road users. Texture evaluation is one of the main goals of the pavement management system. Three-dimensional evaluation is the most accurate method of measuring pavement texture characteristics. In this paper, a three-dimensional automatic device based on a hybrid imaging technique is presented. In this device, a system consisting of two-dimensional digital cameras is designed to provide the required image data. The proposed system has a tool for reducing surface friction. This system also makes it possible to evaluate the texture in rainy conditions. Based on the two-dimensional images taken from the pavement surface, the three-dimensional models of the pavement texture are presented. A method for calculating the mean texture depth is presented. Measuring the depth of pavement texture in different directions is a the capability of this method, which makes it possible to uniformly evaluate the depth of the texture in different directions and find the critical direction for texture drainage capacity. The proposed system has been used to measure the depth of texture in different sections of pavement and the results in have been compared with the results of the standard sand patch method. This comparison shows a high correlation between the results of the proposed method and the standard pavement texture evaluation method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pavement texture depth
  • Low cost evaluation
  • 3D modeling
  • Drainage
  • Pavement management