موضوعات = مدیریت ریسک
تعداد مقالات: 11
2. مدل تصمیم گیری گراف برای تخصیص ریسک در قراردادهای طرح و ساخت، با استفاده از تئوری بازی ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22060/ceej.2021.18789.6963

گرشاسب خزائنی؛ علی خزائنی


5. تحلیل آماری نیروی ناشی از باد

دوره 53، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 14-14

10.22060/ceej.2020.16763.6333

احسان جهانی؛ محراب اکراقنبری


9. بهینه سازی زمان و هزینه در استقرار سکونت گاه های اسکان موقت پس از بحران

دوره 50، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1003-1014

10.22060/ceej.2017.13055.5318

سیدفتح اله ساجدی؛ سیدحمید هاشمی؛ سیدمحسن کالوندی