مدل تصمیم گیری گراف برای تخصیص ریسک در قراردادهای طرح و ساخت، با استفاده از تئوری بازی ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد واحد تهران غرب

2 دانشکده عمران، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

10.22060/ceej.2021.18789.6963

چکیده

پروژه های ساخت، درگیر حجم قابل ملاحظه ای از ریسک‌ها هستند که موجب می‌شود، توافق بر نحوه تخصیص ریسک ها بین عوامل بیشترین مدت زمان مذاکرات قراردادی را به خود اختصاص داده و در واقع شرط موفقیت پروژه شناخته می‌شود. به دلیل برداشت‌های متفاوت و منافع متضاد عوامل پروژه، مذاکرات تخصیص ریسک به منظور انتخاب تخصیص بهینه ریسک‌ها، فرآیندی دشوار و پر هزینه است. در این مقاله با مدلسازی مذاکرات تخصیص ریسک در چهارچوب تحلیل حل اختلاف بر مبنای تئوری بازی ها، یک رویکرد تصمیم‌گیری بر مبنای مدل گراف برای حل مذاکرات قراردادی و انتخاب تخصیص ریسک بهینه توسعه داده شده است. در این رویکرد، با تحلیل رفتار بازیگران و تصمیم‌گیرندگان فرآیند تخصیص ریسک، اولویت های تصمیم‌گیری ذینفعان در قالب تحلیل هزینه – فایده هر تخصیص ریسک محاسبه شده و با پیش بینی حرکت های متقابل هر طرف برای کسب بیشترین منافع یا فرار بیشترین زیان، مدلی خاص برای دستیابی به تفاهم بین تصمیم‌گیرندگان به منظور توافق بر انتخاب تخصیص بهینه ارائه می‌شود. مدل پیشنهادی در قالب یک برنامه نرم افزاری در محیط متلب پیاده سازی شده است و نتایج آن در یک پروژه موردی حوزه آب و نیرو مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. مدل پیشنهادی این مزیت حیاتی را دارد که بر خلاف مطالعات مشابه، صرفا عامل مسئول مدیریت ریسک را تعیین نمی کند بلکه اقدامات لازم برای رسیدن به تخصیص ریسک متعادل را بیان کرده و تبعات تصمیم را برای تصمیم گیرنده روشن می نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

the Graph Decision Model for Risk Allocation in Design-Build Contracts; Game Theory approach

نویسندگان [English]

  • garshasb khazaeni 1
  • Ali khazaeni 2
1 Assistant Professor, Islamic Azad University West Tehran branch
2 Islamic Azad University, South Tehran
چکیده [English]

Risk allocation, the definition and division of responsibility associated with a possible future loss or gain, seeks to assign responsibility for a variety of hypothetical circumstances should a project not proceed as planned. The result of improper risk allocation is increased costs, project delays and services which fail to deliver value-for-money to the community. A decision support system based on the graph model is presented for systematically resolving construction Risk Allocation. In this model mainly assumed success of a contract needs to agreement on how risks allocated by parties. The Risk Allocation analysis process considers the decision participants, their decision options, and their relative preferences when modeling the negotiation. This model is then used to perform an in-depth stability analysis in order to ascertain the possible compromise resolutions or equilibria. The model predicts the sequence of decisions that took place in the dispute and furnishes an array of useful strategic insights about the Risk Allocation. Moreover, a sensitivity analysis is executed to determine how changes in preferences can affect the equilibrium results. This Risk Allocation procedure is useful for both researchers and practitioners to better deal with the dispute-prone nature of the construction industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Management
  • RISK ALLOCATION
  • Project management
  • game theory
  • decision making