موضوعات = پایش سلامت سازه ها
تعداد مقالات: 15
1. شناسایی اطلاعات مودال پل بتنی پیش‌تنیده با استفاده از تجزیه مود متغیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1400

10.22060/ceej.2021.19075.7055

پیام دیندار؛ میرحمید حسینی؛ محمدرضا منصوری


5. تشخیص خرابی در پایه‌های نگهدارنده منفرد با ممان اینرسی متغیر با استفاده از الگوریتم APSO

دوره 53، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 5-5

10.22060/ceej.2020.17377.6542

حامد قوهانی عرب؛ علی محلاتی راینی؛ آرش نادری؛ محمدرضا سهرابی؛ محمدرضا قاسمی


7. پرش دایره ها: روشی نوین برای حل مسائل بهینه سازی مهندسی

دوره 53، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 13-13

10.22060/ceej.2020.17227.6496

محمدرضا قاسمی؛ نادر حاجی آقاجان پور؛ حامد قوهانی عرب


12. تشخیص خرابی در پل کابلی مبتنی بر ویژگی‌های مود تجربی مؤثر در تبدیل موجک تجربی

دوره 53، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 24-24

10.22060/ceej.2020.16849.6368

حسین باباجانیان بیشه؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ مسعود نکویی؛ احسان درویشان