شناسایی آسیب در سازه‌ها با استفاده از بروزرسانی مدل المان محدود و استفاده از تغییرات ضرایب تبدیل موجک تابع همبستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری

2 دانشکده مهندسی دریا

3 استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی دریا.

چکیده

در این مقاله، روشی نوآورانه جهت بروز رسانی مدل المان محدود مبتنی بر حساسیت ضرایب تبدیل موجک تابع همبستگی نسبت به پارامترهای سازه‌ای، جهت شناسایی آسیب ارائه شده است. حساسیت شبه خطی ضرایب موجک تابع همبستگی براساس پارامترهای سازه‌ای، باتوجه به پاسخ‌های سازه‌ای اندازه‌گیری شده ناقص، ارزیابی شده است. معادله حساسیت پیشنهادی براساس تبدیل موجک تابع همبستگی در مقایسه با تابع تبدیل موجک پاسخ سازه، نسبت به تغییرات محلی سازه، حساسیت بیشتری دارد. ضرایب تبدیل موجک به‌دست‌آمده در محدوده فرکانس-های طبیعی و همچنین در مجاورت رزونانس‌ها که در آن میرایی و اندازه‌گیری‌های ناقص، تأثیر قابل‌توجهی بر نتایج تخمین پارامتر ندارند، جهت شناسایی آسیب در سازه مورد نظر بروز رسانی شده است. الگوریتم پیشنهادی، برای تخمین پارامترهای سازه‌ای، از مدل قاب جهت بررسی . مطالعه استفاده شده است. با حل معادله حساسیت به روش حداقل مربعات، مدل اجزای محدود سازه برای تخمین مکان و شدت آسیب‌های سازه به طور همزمان بروز رسانی شده است. توانایی روش بصورت عددی، بر روی سازه قاب، در چندین سناریوی آسیب مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته شده است. نتایج، قدرتمندی روش در تشخیص آسیب در برابر خطای مدل‌سازی و اندازه‌گیری جرم با افزودن خطاهای تصادفی به شبیه‌سازی داده‌های مدل آسیب‌دیده و پارامتر جرم را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Damage detection in structures using finite element model updating based on changes in wavelet transform coefficients of a correlation function

نویسندگان [English]

  • Mohsen sadeghian 1
  • Akbar Esfandiari 2
  • Manouchehr Fadavie 3
1 PhD Student
2 Marine Engineering Department
3 Marine Engineering Department
چکیده [English]

In this paper, an innovative finite element updating method is presented based on the sensitivity of wavelet transform coefficients of correlations function structural parameters is proposed to identify the damage. The Quasi-linear sensitivity of the wavelet coefficients of the WTCF concerning the structural parameters is evaluated based on incomplete measured structural responses. This WTCF sensitivity is more sensitive to local structural changes than the wavelet transform function response sensitivity. The model is updated by the wavelet transform coefficients achieved in the frequency range in the vicinity of the resonances, in which damping and incomplete measurements have no significant effect on the results of the parameter estimation. The proposed algorithm is used to estimate the structural parameters of the frame model. By the solution of the sensitivity equation through Least-squares method, the finite element model of the structure is updated for estimation of the location and severity of structural damages, simultaneously. The proposed method was successfully applied to a 2D frame model using simulated data contaminated by measurement and modeling errors. The robustness of the method against modeling and mass measurement errors is investigated by adding random errors to the mass parameters of the frame model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Damage detection
  • finite element model updating
  • Auto Correlation
  • Wavelet Transform
  • Sensitivity analysis