شناسایی اطلاعات مودال پل بتنی پیش‌تنیده با استفاده از تجزیه مود متغیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق، الگوریتم تجزیه مود متغیر برای شناسایی مشخصات مودال سازه با استفاده از تجزیه پاسخ‌های شتاب ثبت شده توسط سنسورها بکار برده شده است. این الگوریتم برتری‌هایی نسبت به سایر روش‌های تجزیه سیگنال دارد که در برابر نویز و فرکانس نمونه‌برداری مقاوم است. همچنین، الگوریتم تجزیه مود متغیر فرکانس‌های اصلی سازه را به طور همزمان استخراج می‌کند. علاوه بر این، نسبت‌های میرایی سازه با برازش دادن یک تابع خطی بر نمودار لگاریتمی پاسخ مودال در لحظه افت دامنه و محاسبه شیب این خط تخمین زده می‌شوند. کارایی و دقت این الگوریتم با تجزیه پاسخ‌های شتاب بدست آمده از سنسورهای نصب شده بر روی یک پل بتنی پیش‌تنیده که تحت بار خودروهای عبوری قرار دارد، بررسی شد. برای پردازش سیگنال و تخمین فرکانس‌های اصلی، نسبت‌های میرایی و شکل مودهای ارتعاشی پل از الگوریتم تجزیه مود متغیر در نرم‌افزار متلب و به منظور صحت‌سنجی نتایج از نرم‌افزار آرتمیس استفاده شد. علاوه بر این، مدل‌سازی اجزا محدود و تحلیل مودال پل در نرم‌افزار آباکوس انجام شد و فرکانس‌های اصلی و شکل مودهای ارتعاشی پل بدست آمدند. بررسی نتایج نشان داد، شکل مودهای ارتعاشی که توسط الگوریتم تجزیه مود متغیر تخمین زده شدند، با مدل اجزا محدود و نرم‌افزار آرتمیس انطباق خوبی دارند. همچنین، نسبت‌های میرایی تخمین زده شده توسط این الگوریتم نزدیک به مقدار میرایی پل‌های بتنی پیش‌تنیده بدست آمدند. اختلاف بین فرکانس‌های محاسبه شده توسط الگوریتم تجزیه مود متغیر و نرم‌افزار آرتمیس در حدود 1 درصد و اختلاف آن با فرکانس‌های مدل اجزا محدود نزدیک به 5 درصد می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modal Data Identification of the Prestressed Concrete Bridge Using Variational Mode Decomposition

نویسندگان [English]

  • payam dindar
  • mirhamid hosseini
  • mohammad reza mansoori
Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, the VMD algorithm was used to identify the modal characteristics of the structure using the decomposition of the acceleration responses recorded by the sensors. This algorithm has advantages over other signal decomposition methods that is resistant to the noise and sampling frequency. Also, the VMD algorithm extracts the natural frequencies of the structure concurrently. The damping ratios of the structure were estimated by fitting a linear function to the logarithmic diagram of the modal response in the decaying amplitude and calculating the slope of this line. The efficiency and accuracy of this algorithm were investigated by decomposing the acceleration responses obtained from the sensors installed on a prestressed concrete bridge that is located under the load of passing vehicles. The VMD algorithm was used for signal processing in MATLAB to estimate the natural frequencies, damping ratios and mode shapes of the bridge and ARTeMIS was utilized for verifying the results. The finite element modeling and modal analysis of the bridge were performed in ABAQUS and the natural frequencies and mode shapes of the bridge were obtained. The results showed that the mode shapes estimated by the VMD algorithm was in good agreement with the finite element model and ARTeMIS. Also, the damping ratios estimated by this algorithm were obtained close to the damping value of the prestressed concrete bridge. The difference between the frequencies calculated by the VMD algorithm and ARTeMIS was about 1%, and the difference with the finite element model frequencies was close to 5%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modal data identification
  • Variational mode decomposition
  • signal processing
  • Ambient Vibration
  • Prestressed concrete bridge